Visste du at 6 av 10 pensjonister har smarttelefon?

Andelen eldre som har tilgang til smarttelefon har doblet seg siden 2014. Nå har 60 % av de mellom 67 og 79 år tilgang til smarttelefon.
Figur: Andel med tilgang til smarttelefon   Kilde: Statistisk sentralbyrå
SNARVEI TIL STATISTIKKENE
Velg medium Avis, bøker, fagpresse, film...
Velg aspekt Innhold, bruk, struktur, økonomi...
Velg stikkord Mest brukte stikkord
Søk Let i våre sider via Google
follow us on twitter
 
Tall fra Norsk mediebarometer viser at 77 prosent i alderen 25-34 år leser avis på mobilen en gjennomsnittsdag. I aldersgruppen 35-44 år er andelen 75 prosent. Det er dermed ingen tvil om at både nettaviser og mobiler er viktige for nyhetskonsumet blant unge voksne. I de samme aldersgruppene er det bare 19 og 29 prosent som leser papiraviser daglig. Dette står i klar kontrast til pensjonistene, der bildet er motsatt: 16 prosent bruker mobilen til avislesing, mens hele 72 prosent leser papiraviser. Samtidig viser tall fra Kantar TNS at det er klare forskjeller i våre valg av nyhetskilder: Flere menn enn kvinner bruker Internett som nyhetskilde, og kvinner prioriterer TV og radio langt høyere enn menn. (06/06/2018)
 
Sett i løpende priser ser reklameinntektene til TV-kanalene stabile ut, men tar vi hensyn til prisveksten er bildet litt annerledes. Tall fra IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - viser at i faste priser har lineær-TVs inntekter falt siden 2013. TV ser dermed ut til å tape terreng sammenlignet med Internett, som fortsetter veksten. TV-kanalenes andel av reklamekaken er ikke vesentlig mindre enn før, siden også kaken har krympet litt, målt i sammenlignbare priser. Endringene for TV er ikke dramatiske, men den klare veksten er erstattet av svakt fallende inntekter. Dette er nok grunnen til at MTG nylig begynte å selge reklameplass også i TV-tilbudet på nett, og at distribusjonsinntekter blir stadig viktigere i TV-selskapenes økonomi. (24/05/2018)
 
Videoseingen er tredoblet siden 2012, viser tall fra siste utgave av Norsk mediebarometer, som er Statistisk sentralbyrås årlige medieundersøkelse. Mens andelen som ser på video en gjennomsnittsdag i mange år lå på 10-12 prosent, var den i 2017 oppe i 37 prosent. I aldersgruppen 20-24 år så hele 59 prosent på video daglig. Videobruken begynte å øke i 2013, etter at både Netflix og HBO ble lansert i Norge mot slutten av 2012. Blant de som har sett på video er «strømmet, betalt videofil» det tilbudet som brukes klart mest. (09/05/2018)
 
I undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler kartlegger Bokhandlerforeningen befolkningens kjøp av bøker - både hvor mange som kjøper bøker, hvor de kjøpes og antallet bøker som kjøpes. Tall tilbake til 2002 viser at stadig flere bokkjøpere handler på nett, men dette ser ikke ut til å slå negativt ut for de fysiske bokhandlene. Bokkjøp i kiosker og dagligvarebutikker ser heller ikke ut til å true bokhandlenes posisjon. De som har tapt kunder er bokklubbene, noe som trolig henger sammen med at bokhandlene fikk anledning til å tilby rabatter. Før 2005 var dette noe bare bokklubbene hadde lov til. Andelen bokkjøpere de siste 15 årene ligger stabilt mellom 60 og 70 prosent. (05/04/2018)
 
Seertallene for 2017 viser et stort fall i TV-seingen blant barn mellom 7 og 11 år. Seertiden i denne aldersgruppen er halvert i løpet av fem år, og er nå nede i 48 minutter daglig. Når barna først ser på TV, er det i hovedsak NRK eller utenlandske kanaler, inkludert Disney og Nickelodeon, de ser på. Tallene viser også at NRK1 er «gamlis«-kanalen, sammenlignet med de andre TV-kanalene. Mens 12-19-åringene brukte ti minutter daglig på NRK1 i 2017, så pensjonistene nesten to timer på NRKs hovedkanal. NRKs kanaler er likevel de nordmenn bruker mest tid på, med unntak av unge voksne (20-34 år), som ser mer på TV 2s kanaler. Seertallene inkluderer all seing på husholdningens TV-skjermer, også TV-seing via Apple-TV, Chromecast o.l., men ikke strømming av nett-TV på PC, nettbrett eller mobil. Dette er derimot inkludert i den nye seermålingen som ble tatt i bruk i 2018. (22/03/2018)
 
Bygdekinoen - Film & Kinos ambulerende kinovirksomhet - har mistet 47 visningssteder de siste ti årene. Bygdekinoen ble opprettet i 1950 og reiser rundt og viser kinofilmer på steder som ikke har egen kino. Virksomheten måtte kutte både i ansatte og visningssteder i forbindelse med digitalisering av filmvisning i 2011. Kinoen har vært finansiert av avgiften på DVD-salg, men disse inntektene har falt drastisk, dermed spiste utgiftene til digitaliseringen opp penger til drift. Digitalisering har likevel bidratt til at man nå kan tilby helt ferske filmer, siden digitale kopier er billigere enn «gammeldagse» filmkopier. Til tross for færre visningssteder er besøkstallene høye, men på grunn av manglende midler går Bygdekinoen en usikker framtid i møte. Den finansieres midlertidig over statsbudsjettet, og det er ikke avgjort hva som skjer videre. (01/03/2018)
 
Mediebyråforeningens omsetningstall for reklame viser at sosiale medier er den kategorien hvor inntektene økte mest i 2017. Omsetningen vokste med 32 prosent, og ligger nå på 623 millioner. Likevel var omsetningen av programmatisk reklame - kjøp av annonseplass på nett via automatiserte løsninger - større. Totalt ble det omsatt reklame på Internett for 3 248 millioner i 2017, en økning på ni prosent i forhold til året før. Omsetningen av TV-reklame holder seg stabil, og har en andel av kaken på 38 prosent. TV er dermed fortsatt større enn Internett, som ligger på 35 prosent. For aviser og ukepresse på papir peker inntektene nedover som før, mens både fagpresse og kino øker reklamesalget. Mediebyråforeningens tall inkluderer bare reklame som plasseres via et mediebyrå, og omfatter derfor ikke hele reklameomsetningen. All reklameplass som annonsører kjøper direkte hos mediene, er ikke inkludert. (14/02/2018)
 
medienorges siste rapport er et forsøk på å fange og beskrive noen av endringene mediene står midt oppe i. Medievaner og medier endrer seg i et forrykende tempo, og snur opp ned på det kjente medielandskapet. Norske medier må ta opp kampen med stadig større internasjonale konkurrenter. Mediebruken har flyttet på nett og blir stadig mer mobil. Vi leser nyheter, ser video og strømmer lydbøker og musikk på mobiltelefonen, og dette har konsekvenser både for bruken vår og for innholdet. Kan avisene overleve når de internasjonale kjempene stikker av med annonsekronene? Hva skjer med det lineære TV-tilbudet når unge seere forsvinner år for år? Og hvordan går det med de nye, heldigitale utfordrerne? Denne rapporten prøver å oppsummere noen av de sentrale trendene og utviklingstrekkene på mediefeltet de siste par årene. (03/01/2018)
 
Schibsted har i mange år tronet på toppen av listen over mediekonsern med størst omsetning i Norge. Men nå har Schibsted måttet vike for danske Egmont, som i 2016 hadde en norsk omsetning på nærmere 7,1 milliarder kroner. Det er en kombinasjon av fallende annonseinntekter hos Schibsted og Egmonts eierskap i TV 2, som har ført Egmont til toppen av listen. Til tross for underskudd fikk TV 2 i 2016 rekordomsetning, med en økning på over 350 millioner kroner sammenlignet med 2015. Egmont har også en sterk posisjon innen film og kino, ukepresse og forlag. Schibsteds mediehus mistet 330 millioner kroner i inntekter fra 2015 til 2016, og det er annonseinntektene som svikter. Til tross for inntektsfallet økte overskuddet i mediehusene. Selv om Egmont har gått forbi Schibsted i omsetning i Norge, er Schibsted størst totalt sett, med 15,9 milliarder i omsetning, mot Egmonts 14,5 milliarder. Men begge blir ganske små sammenlignet med TVNorge-eier Discoverys totalomsetning på 54,6 milliarder.

Du kan lese mer om de største selskapene på det norske mediefeltet i medienorges nye rapport «Medieåret 2016-2017» som blir publisert over nyttår. (21/12/2017)
 
Tre store aviskonsern, Schibsted, Amedia og Polaris, står for over 60 prosent av det totale avisopplaget i Norge. Til sammen eier de tre selskapene 108 aviser, og Schibsted og Amedia kontrollerer begge en fjerdedel av avisopplaget. Den største endringen i aviseierskapet i 2016 var Amedias eierskifte. LO, Telenor og Fritt Ord solgte konsernet til Amediastiftelsen, opprettet av Sparebankstiftelsen DNB. Det innebærer i praksis at Amedia eier seg selv. De resterende 119 avisene som ikke tilhører et stort konsern, eies dels av små, lokale konsern som Norsjø Media, Trønder-Avisa, Hamar Media, Gulbrandsdølen Dagningen og Agderposten. Det danske mediekonsernet Aller eier riksavisen Dagbladet, NHST Media Group eier Dagens Næringsliv og Morgenbladet, mens Mentor Medier eier Vårt land og Dagsavisen. I tillegg eies en rekke aviser av små foretak og enkeltpersoner. (04/10/2017)
 
Gyldendal er Norges desidert største forlagsgruppe, målt i omsetning, og er nå mer enn tre ganger så store som samarbeidspartneren Aschehoug. Sistnevnte har de siste årene ligget på fjerdeplass, etter at Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har mangedoblet omsetningen i løpet av få år, og i 2016 nærmer seg milliarden. Noe av grunnen til at Aschehoug ligger såpass mye lavere enn de andre forlagsgruppene i omsetning, er at selskapet bare eier halvparten av bokhandelkjeden Norli-Libris, og dermed ikke får inntektene herfra med inn i regnskapet sitt. Norli-Libris omsatte for vel en milliard i 2016. Gyldendal eier hundre prosent av sin bokhandelkjede Ark. Du kan lese mer om Gyldendals forlag, eierroller og historie i faktaseksjonen vår. (14/09/2017)
 
TV 2s inntekter - både i hovedselskapet TV 2 AS og i konsernet - økte i 2016, viser regnskapene. Men dessverre økte også kostnadene. Det var spesielt utgifter til innhold som var langt høyere i 2016 enn året før. Kjøp av rettigheter til OL, fotball-EM og Premier League er blitt trukket fram som tunge utgiftsposter. Når konsernet TV 2 ender med et overskudd på vel hundre millioner, selv om TV AS har et underskudd på omtrent samme beløp, skyldes det første og fremst at salget av selskapet OB-Team i 2016. Inntektene fra salget føres hos konsernet, og ikke hos TV 2 AS. OB-Team produserte sportssendinger og andre direktesendinger for TV 2, og ble solgt til NEP Norway, som blant annet skal produsere norsk fotball for TVNorge. (24/08/2017)
 
Ifølge statistikk fra Den norske Forleggerforening har bokstrømming overtatt for fysiske lydbokformater som CD og digikort i Norge. Bokstrømming utgjør nå 61 prosent av forlagenes lydboksalg, og har hatt en eksplosive utvikling fra bare 15 prosent i 2013. I kroner og øre har forlagenes omsetning vokst fra 8 millioner til 49 millioner. Det er tjenestene Storytel, hvor Cappelen Damm eier 50 prosent, og Fabel, eid av Gyldendal og Aschehoug, som dominerer markedet. (17/08/2017)
 
Tall fra Sigurd Høsts rapport om norske aviser, Avisåret 2016, viser at antallet nettaviser som har innført betalingsordning har økt betraktelig. I 2016 hadde 151 nettaviser - av totalt 220 - innført betalingsordning, mot 125 aviser året før. Det er en radikal økning siden 2012, da kun 15 nettaviser tok seg betalt. Nettavisene har samtidig ulikt innhold: Åtte av ti tilbyr et fyldig eller oppdatert nyhetsbilde, mens 22 nettaviser kun har lite eller smalt innhold. Tallene gjelder papiravisenes nettutgaver og omfatter ikke gratisaviser. (22/06/2017)
 
I løpet av få år har smarttelefonen blitt allemannseie, og stadig mer av mediebruken vår foregår der. Ikke minst gjelder dette tenåringene, som nesten alle er på nett med mobilen. Med tilgang til egen smarttelefon er det mulig å koble seg opp til trådløse nett både hjemme, på skolen og på offentlige steder. Det gjør det lett å være på nett, uansett tid og sted. Men det er ikke bare den generelle Internett-bruken på mobil som øker. Vi strømmer også TV og video, noe som gir kraftige utslag på mengden trafikk, siden video utgjør langt større datamengder enn vanlige nettsider. Økningen finner vi klart igjen i tallene for datatrafikk på mobilen: Trafikken – målt i volum – er tidoblet i løpet av ti år, og var i 2016 oppe i svimlende 100 petabyte ( 100 billiarder byte) per år. Det tilsvarer omtrent 22 millioner DVD-er eller 130 år med HDTV-innhold. (22/06/2017)
 
Statistikk over behandlingen av PFU-klager viser at andelen klager som ender i brudd eller kritikk har ligget på et forbausende jevnt nivå de siste årene. Ca 20 prosent - eller én av fem - av behandlede klager ender med fellelse. Samtidig har antall klager som blir behandlet økt klart, fra 277 i 2008 til 351 i 2016. I følge PFU er samtidig imøtegåelse - at den eller de som omtales får gi tilsvar i en sak - det punktet det syndes mest mot. (26/04/2017)
 
I løpet av 2016 ble det solgt over 13 millioner billetter på norske kinoer. Vi må tilbake til 1983 for å finne høyere besøkstall. Besøket tilsvarer at hver nordmann gikk på kino i snitt 2,5 ganger i løpet av året. Med et slikt billettsalg og normal økning i den gjennomsnittlige billettprisen, satte kinoene ny omsetningsrekord i fjor. De samlede billettinntektene var på nærmere 1,4 milliarder kroner. (29/03/2017)
 
Den mest sette kinofilmen i 2016 var Kongens nei, med et besøkstall på over 700 000. På andreplass finner vi Snekker Andersen og Julenissen, mens Børning 2 kapret tredjeplassen. Ikke siden 1975, da Flåklypa Grand Prix kom på kino, har norske filmer solgt flere kinobilletter. De norske kinofilmene sto for en fjerdedel av totalbesøket, og utgjorde nesten like mye av totalomsetningen. (29/03/2017)
 
De siste lesertallene for norske aviser viser at stadig mer av avislesingen foregår på mobilen. Spesielt gjelder dette de største avisene. I løpet av fem år har Aftenpostens lesertall på mobil økt med 87 prosent. VGs mobiltall har økt med 75 prosent, mens Dagbladet har hatt en vekst på 69 prosent. Rekorden finner vi likevel hos Fædrelandsvennen: Der har lesing på mobilen gått opp med nesten 200 prosent siden 2013. Hakk i hæl følger Adresseavisen med en økning på 143 prosent. (23/03/2017)
 
Lyttermålingen fra Kantar TNS for 2016 viser at unge voksne i alderen 20-34 år hørte 11 minutter mindre på radio i fjor, sammenlignet med året før. I aldersgruppen 12-19 år gikk den daglige lyttetiden opp med to minutter. Men også godt voksne 45-54 år hørte ti minutter mindre på radio - bildet er med andre ord sammensatt. Andelen som hørte på radio gikk mindre ned enn lyttetiden, dermed ser det ut til at det først og fremst er tidsbruken som endrer seg. I konkurransen blant radiokanalene er det NRK som fortsatt leder an. P4 har stabile tall, mens Bauers radiokanaler (Radio Norge, Kiss med flere) mistet lyttere. Noe av årsaken kan være at Kiss - tidligere Radio 1 - stengte FM-sendingene i fjor og gikk helt over på DAB. (09/03/2017)
 
2016-tallene fra Norsk TV-meterpanel viser at vi stadig ser mindre på TV - i hvert fall via det vanlige TV-apparatet. I aldersgruppen 20-34 år falt seertiden med hele 15 minutter, mens seertiden blant tenåringene (12-19 år) gikk ned med 11 minutter. Den eneste gruppen som ikke ser mindre på TV er de over seksti. Samtidig måler ikke TV-meteret seing på andre skjermer enn TV-apparatet, noe som for eksempel kan gjøre at seersuksesser som NRKs Skam ikke kommer med i tallene, siden Skam gjerne ble sett på mobil, PC eller nettbrett. Kampen om seerne TV-kanalene imellom måles i markedsandeler, og i 2016 gikk TV2 og MTGs kanaler noe fram, mens NRK og Discoverys norske kanaler gikk noe tilbake. Den totale seertiden - som andelene regnes av - gikk ned med seks minutter. (16/02/2017)
 
2016-tallene fra Mediebyråforeningen viser at TV-kanalenes reklameinntekter økte med 3,1 prosent i fjor - til 3,5 milliarder NOK. Samtidig vokste reklameomsetningen på Internett med 13 prosent, og programmatic og sosiale medier stakk av med nesten 1,2 milliarder. Parallelt fortsetter papirmediene å tape store andeler. I løpet av ti år har papiravisene mistet to tredjedeler av reklameinntektene som går via mediebyrå, og omsetningen er nå på godt under en milliard . Omsetningen via mediebyråene viser ikke hele bildet, men utgjør omtrent halvparten av den totale reklameomsetningen, og er gjerne knyttet til større reklamekampanjer. For papiravisene er for eksempel ikke rubrikkannonser med. (02/02/2017)
 
Hvilke reklameregler gjelder for norsk TV i dag, og hva har endret seg siden Norge fikk sine første reklamefinansierte kanaler? Hva som er tillatt og ikke når det gjelder TV-reklame har stor betydning for økonomien i kommersielle TV-kanaler. Derfor er det et stadig press på politiske myndigheter for å få myket opp reglene, og debatten rundt TV-reklame er ofte hissig og med steile fronter. Les medienorges siste nyhetsbrev hvor vi går gjennom de viktigste endringene i regelverket siden de første reguleringene kom på plass. (11/01/2017)
 
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har mer enn doblet omsetningen sin på få år, og er nå den tredje største forlagsgruppen i Norge - med Aschehoug på fjerdeplass. Årsaken til den enorme veksten er alle oppkjøpene forlagshuset har gjort: Mer enn 20 selskap er kjøpt opp siden Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke startet Fagbokforlaget i 1992. Aschehougs omsetning inkluderer ikke inntektene i Norli Libris, siden bokhandelkjeden eies i fellesskap med Norgesgruppen. For Gyldendal utgjør bokhandelkjeden Ark en stor del av omsetningen, og siden Gyldendal eier hele Ark kan forlagshuset inkludere alle inntektene. Gyldendal og Aschehoug eier også en rekke selskaper sammen, men siden disse er felleseid, kan ikke inntektene tas med i omsetningen hos noen av de to. Cappelen Damms bokhandelkjede Tanum opphørte fra 2015 som eget selskap og ble en del av Cappelen Damm AS. (07/12/2016)
 
Norskandelen av inntektene fra musikkstrømming økte klart i 2015 - fra 19 prosent i 2014 til 23 prosent i 2015 - viser musikktallene fra den norske avdelingen av IFPI (International Federation of the Phonografic Industry). Det betyr at norske artister står for nesten en fjerdedel av strømmeinntektene i Norge, og det selv om Kygo regnes som utenlandsk fordi han har kontrakt med Sony Music International. Samtidig økte strømmeomsetningen totalt. Norskandelen av den fysiske delen av musikksalget - fra CD og vinyl - er enda høyere. (16/11/2016)
 
Tiden da NRK og TV 2 var hovedkildene til sport på TV er snart over. Den nye sportskjempen Discovery har sikret seg både sommer- og vinter-OL frem til 2024, og har fra neste sesong tatt over norsk fotball fra TV 2. I tillegg mister TV 2 EM-kampene i håndball til Viasat. TV 2 står igjen med bl.a. Premier League, håndball-VM og Tour de France, og skal samarbeide med NRK om å vise VM og EM i fotball de kommende årene. I medienorges oversikt over sportsrettigheter kan du også se hvem som har kjøpt rettighetene i andre sportsgrener de neste årene. (02/11/2016)
 
Oversikten over de største mediekonsernene etter omsetning i Norge i 2015, viser at Scibsted fortsatt topper listen, selv om omsetningen i Norge har gått noe ned. Et tydelig trekk ved utviklingen er at omsetningen i konsern med utspring i trykte medier går ned. Unntaket er bokbransjen, der digitale plattformer ennå ikke gjør store innhogg. Konsern med TV som hovedtyngde gjør det foreløpig bra. Det gjelder også sistemann på listen, amerikanske Discovery Communications. Nedgangen i omsetning i 2015 skyldes salget av radiokanalene Radio Norge og Radio 1. Med Discoverys kjøp av TVNorge i 2012 kom en kjempe inn på det norske mediemarkedet. Discovery-konsernets totalomsetning er mer enn tre ganger så stor som Schibsteds. Dette har også konkurrentene i TV-markedet fått merke, når stadig flere attraktive sportsrettigheter havner hos Discovery. (06/10/2016)
 
I brukertallene for norske mediehus våren 2016 gjør NRK et hopp i aldersgruppen 12-19 år. I andre aldersgrupper er brukertallene stabile eller går litt tilbake. Det er naturlig å tenke seg at det er andre sesong av den populære ungdomsserien Skam som er årsaken. Dette stemmer også med NRKs brukertall for ulike mediekanaler: NRK på mobil går opp, mens lineær-TV går ned. Skam ble først og fremst promotert på mobil/nett, med småsnutter som ble sluppet gjennom hele uken, før hele episoder ble vist på TV og nett ved ukeslutt. Også MTG går fram blant 12-19-åringer. Der er det trolig realityserien Paradise Hotel som spiller inn, siden den også har hatt suksess blant unge seere. Andre mediehus står enten stille eller går tilbake i denne aldersgruppen. Mediekonsernet Schibsted har tilbakegang blant de over 60, men det skyldes antakeligvis en metodeendring når det gjelder hvordan utdanning skal telle i resultatet av undersøkelsen. (22/09/2016)
 
For første gang har Nasjonalbiblioteket publisert tall for nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek. I løpet av 2015 ble det gjort 462 499 nedlastinger av e-bøker, hvorav av bøker for barn utgjorde rundt 16 prosent. Det kan høres mye ut, men til sammenligning ble det samme år registrert nærmere 17 millioner utlån av «gammeldagse» bøker. Ellers viser tallene at barn låner flere bøker, mens voksne låner færre. Også antall lånte videoer går ned, selv om videobestanden på folkebibliotekene stadig øker. (08/09/2016)
 
Mens over 90 prosent av befolkningen mellom 12 og 39 år bruker mobilen til medieinnhold, er andelen blant personer på 60 år pluss bare 33 prosent. Dette er likevel en klar økning sammenlignet med for ett år siden, da andelen bare var 26 prosent. Andre tall fra TNS Gallup viser at veksten på mobil har stoppet opp for aviser som VG og Dagbladet. Nettavisen går klart tilbake, mens regionaviser som Bergens Tidende har økt trafikken. (23/06/2016)
 
Oversikten over de største aviseierne i 2015 viser at Schibsted fortsatt kontrollerer vel en fjerdedel av avisopplaget i Norge. Amedias andel av opplaget har gått litt ned, etter at konsernet solgte fire aviser i 2015. Tre av dem ble overtatt av Polaris Media, som er eneste eier med en økning i det samlede opplaget. Eierskap går på kryss og tvers i norsk avisbransje: Polaris' største eier er Schibsted, mens nummer to er NWT Media AS, som igjen har eierinteresser i Schibsted. (10/06/2016)
 
Tall fra Sigurd Høsts rapport om norske aviser, Avisåret 2015, viser at mange fådagersaviser har økt satsingen på nett. Fådagersaviser er aviser som kommer ut 1-3 ganger per uke. De aller fleste er mindre lokalaviser, med noen få unntak på nasjonalt nivå. Rapporten viser at antall fådagersaviser som tilbyr oppdaterte nyheter på nett har økt med 24 aviser i 2015. Samtidig har det totale antallet aviser som har innført betalingsløsning økt med 70. Utviklingen gjenspeiler blant annet Amedias fokus på digital utvikling. (02/06/2016)
 
Vi er stadig mer på Internett via mobilen, viser de siste tallene fra Nkom (tidligere Post- og teletilsynet). Blant annet er stadig flere av mobilabonnementene registrert med datatrafikk. I 2015 ble det registrert databruk knyttet til hele 82 prosent av vanlige mobilabonnement, og datatrafikken fra mobil har nesten doblet seg fra 2014 til 2015. (26/05/2016)
 
Statistisk sentralbyrås årlige medieundersøkelse, Norsk mediebarometer, viser hvilke typer medieinnhold og redaksjonelle tilbud internettbrukere benytter seg av en gjennomsnittdag. Blant nettbrukere i aldersgruppen 9 til 15 år brukte halvparten internett til å spille spill i 2015, mens 44 prosent brukte Facebook. Det er ungdommer mellom 16 og 24 år som har den høyeste Facebook-bruken. Hele 93 prosent brukte Facebook en gjennomsnittsdag. Blant nettbrukere over 67 år leser syv av ti nyheter på nett. medienorge publiserer også tall for internettbruk knyttet til kommunikasjonstjenester og netthandel. (19/05/2016)
 
Andelen norske kinogåere har holdt seg stabil i mange år, og nordmenn ser i snitt 2,3 kinofilmer hvert år. Tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino viser at det er særlig norske og amerikanske filmer som trekker de store publikumsmassene. Europeiske filmer hadde en andel av besøket på kun 12 prosent i 2015, mens 26 prosent av premierefilmene var europeiske. Norske og amerikanske filmer hadde en andel av besøket på henholdsvis 21 og 63 prosent. Hele 65 prosent av billettinntektene gikk til amerikansk film. (10/05/2016)
 
Lesing av tegneserier i papirutgave er halvert siden 2010, og lesingen går særlig nedover blant de unge, viser tall fra Norsk mediebarometer. Blant tenåringer mellom 13 og 15 år oppgav kun fire prosent å ha lest tegneserier en gjennomsnittsdag i 2015, mens tallet var 15 prosent i 2010. Barn mellom 9 og 12 år utgjør den største lesergruppen, men også denne aldersgruppen leser stadig mindre: bare 16 prosent leste tegneserier en gjennomsnittsdag i 2015, mot 26 prosent i 2010. (28/04/2016)
 
Tre fjerdedeler av Norges befolkning hadde tilgang til nettbrett i 2015, viser undersøkelsen Norsk mediebarometer. I aldersgruppen 67 til 79 år har nå halvparten nettbrett-tilgang. Det er fem ganger så mange som i 2012. Også tilgang til smarttelefon følger samme trend. Blant den eldste aldersgruppen har 46 prosent tilgang til smarttelefon, mot 10 prosent i 2012. (25/04/2016)
 
79 prosent av videobrukerne i aldersgruppen 16-24 år har sett på strømmet video som de har betalt for, viser tall fra Norsk mediebarometer 2015. Dette tilsvarer en andel på 32 prosent i hele aldergruppen. I samme aldersgruppe er nå bruk av leie- eller kjøpefilm på fysiske formater som DVD og BluRay nede i 6 prosent (blant de som har sett video en gjennomsnittsdag). Blant 9-15-åringer som ser på video, er det 7 av 10 som ser strømmet, betalt innhold. (21/04/2016)
 
Resultatene fra Norsk mediebarometer 2015 viser at flere har abonnement på nettavis enn for ett år siden. Samtidig går andelen som abonnerer på papiravis ned. Noe av økningen for nettavisabonnement kan skyldes avisenes overgang til komplettløsninger, hvor de som abonnerer på papiravisen får nettavisen med på kjøpet. Som for papiravis, er det blant de med høyere utdanning vi finner den største andelen abonnenter. Samtidig er det vanligst å abonnere på nettavis blant de som bor i by, mens det motsatte gjelder papiravisen: Det er vanligere å holde papiravis i spredtbygde strøk enn i byene. Det siste kan ha sammenheng med at små lokalaviser har satset mindre på digitale plattformer enn de større avisene. (20/04/2016)
 
Mediehusrapporten for siste kvartal av 2015 viser at det nå for første gang er litt flere som bruker NRKs nett-TV enn selskapets tekst-TV. Dermed lever nye og gamle medier ennå side om side. Ellers viser mediehustallene at det fortsatt er NRK og Schibsted som når flest nordmenn med en daglig dekning på 86 % og 74 %, men da er Yr inkludert for NRK og Finn for Schibsted. Størst nedgang i 2014 og 2015 har konsernene Discovery og MTG, men Discoverys dekningsfall kan delvis forklares med salget av Radio Norge og lokalradiokanaler sommeren 2015. For MTG er det særlig de yngre brukerne som ser ut til å forsvinne. En viktig faktor her er at tilbud på nett ikke er med i målingene for Discovery og MTG. Når unge mediebrukere bytter til disse selskapenes nett-TV vil det bare komme fram som en nedgang i daglig dekning. (13/04/2016)
 
På medienorges nettsider finner du nå en ny oversikt som viser utviklingen i omsetning i noen av de største mediekonsernene i Norge. Oversikten går fra 2008 og framover og skiller mellom konsernenes totaltomsetning og omsetningen i Norge. Nedgangen for noen av konsernene i 2014 skyldes i hovedsak at konsernene ikke lenger kan ta med inntektene fra felleskontrollerte selskaper. Dette slår mest ut for Egmont, som ikke lenger kan inkludere sin halvpart av inntektene i Cappelen Damm og Nettavisen. Amedia må utelate i overkant av 200 millioner i omsetning fra bl.a. Nettavisen og diverse andre selskaper. (07/04/2016)
 
Statistikken over tilgang til TV-antennesystemer er nå oppdatert med bakgrunnsvariabler. Tallene bekrefter at tilgangen til ulike antennesystemer avhenger av bosted og til dels hvilken landsdel en er bosatt i. I 2014 hadde 56 prosent av befolkningen tilgang til kabelanlegg, mens i Oslo og Akershus har andelen ligget jevnt på rundt 70 prosent siden 1990-tallet. Blant folk som er bosatt på små steder er parabolantenne vanligst. Tilgang til kabelanlegg henger tett sammen med bredbåndstilgang. Ifølge Statistisk sentralbyrås Internett-måling har Finnmark og Svalbard tregest Internett, mens i Rogaland er halvparten av alle private bredbåndabonnement raskere enn 40,5 Mbit/s - 6 Mbit/s raskere enn landsgjennomsnittet. (07/04/2016)
 
Opplaget for norske søndagsaviser har falt drastisk de siste årene. Sammenlignet med 2005 er opplaget for VGs søndagsutgave i 2015 nede i en tredjedel, mens Aftenposten har mistet 30 prosent. I 2005 ble det utgitt fjorten søndagsaviser i Norge, men etter finanskrisen ble en rekke titler lagt ned, og i 2015 var antallet nede i fire. To av disse - Bergensavisen og Bergens Tidende - ble lagt ned i mars 2016. Dermed er VG og Aftenposten de eneste gjenværende søndagsavisene i Norge. Produksjon og distribusjon av søndagsutgaver er dyrt, og ikke enkelt å opprettholde i en presset avisøkonomi. (29/03/2016)
 
Det samlede ukebladopplaget - basert på blader som er medlem i bransjeorganisasjonen MBL - er redusert med 30 prosent siden 2010. Totalopplaget omfatter tolv færre titler i 2015 enn i 2010. Nye blader er kommet til, men flere er gått ut. Noen av titlene som mangler i 2015 eksisterer fortsatt, men får ikke lenger målt opplaget. Flertallet av titlene er likevel lagt ned. Et av bladene som har fått merke tilbakegangen mest er Se og Hør, som har fått halvert opplaget sitt i perioden 2010-2015 (gjennomsnittopplag inkludert alle Se- og Hørs utgaver). (17/03/2016)
 
Lesertallene for avisene i 2015 viser at lesing på mobil øker voldomt. I løpet av de siste fem årene har blant annet Aftenpostens lesertall på mobil økt med 220 000 lesere. VG har nesten doblet antallet lesere på mobil - fra 775 000 til 1,3 millioner. Dagbladet har fått 275 000 flere mobile lesere siden 2012, mens Adresseavisen har mer enn doblet antall lesere i samme periode. Dette er likevel en utvikling som først og fremst gjelder større aviser som har satset mye på utvikling av mobilutgaven sin. For mindre aviser er økningen langt mer moderat. (11/03/2016)
 
Avisenes opplagstall for papirutgavene er ikke oppløftende lesing, spesielt ikke for VG og Dagbladet. I løpet av de siste ti årene har disse to avisene mistet rundt to tredjedeler av papiropplaget sitt, viser medienorges oversikter. Aftenpostens papiropplag har sunket med 30 prosent, mens Bergens Tidende solgte 30 000 eksemplarer færre av hver utgave i 2015 enn i 2006. Dagens Næringslivs opplag har gått tilbake med 20 000 eksemplarer. Lyspunktene er aviser som Klassekampen og Morgenbladet som begge har doblet opplaget på ti år. Det samme har Aftenposten Junior gjort siden oppstarten i 2012. (10/03/2016)
 
Den totale radiolyttingen holdt seg svært stabil i 2015 sammenlignet med 2014, viser de offisielle lyttertallene fra TNS Gallup. I gjennomsnitt hørte vi på radio i 89 minutter per dag. Til tross for flere nye radiokanaler i 2015, viser Gallups målinger at lytterne er trofaste mot de tradisjonelle radiokanalene. NRK P1 har høyest markedsandel i totalbefolkningen, etterfulgt av P4 og Radio Norge. Også blant tenåringene er P1 mest populær, viser tallene, men her kan metoden som brukes spille inn. Radiotallene er basert på registrering av lydsignaler på utstyr som bæres av et utvalg personer 12 år og eldre. Hvis tenåringene oppholder seg i samme rom som foreldre som hører på P1, vil de bli registrert som P1-lyttere. (11/02/2016)
 
TV-seingen holder totalt sett et jevnt nivå, viser seertallene fra TNS Gallup. Nordmenn så på TV i gjennomsnitt 2 timer og 53 minutter i 2015, kun ett minutt mindre enn i 2014 (nedgangen er i virkeligheten noe større, siden seing utenfor hjemmet for første gang er med for hele året i 2015). Selv om totalbildet er stabilt, er det likevel klare endringer for de ulike aldersgruppene: Seertiden blant ungdom mellom 12 og 19 år gikk ned med 10 minutter i 2015; i gruppen 20-34 år gikk den ned med 9 minutter. Blant eldre seere økte derimot seertiden. Da er all seing på vanlige TV-skjermer inkludert, også de som er koplet til Apple-TV, Chromecast o.l. Blant kanalene har NRK1 økt sin markedsandel - også blant unge seere - mens TV 2s hovedkanal har mistet andeler i alle aldersgrupper. (04/02/2016)
 
Tall fra TNS Gallups undersøkelse Interbuss viser at andelen som har smarttelefon i Norge ikke lenger vokser. Siden slutten av 2013 har andelen ligget på rundt 80 prosent. I tredje kvartal 2015 oppga 82 prosent av befolkningen (med tilgang til Internett) at de eide en smarttelefon - det er samme andel som i fjerde kvartal 2013. (29/01/2016)
 
I 2015 formidlet norske mediebyråer reklame for like over ni milliarder kroner, viser tall fra Mediebyråforeningen. Det er litt lavere enn året før. Ikke uventet viser tallene at de trykte mediene har halvert reklameomsetningen i løpet av de siste fem årene. De elektroniske mediene har på sin side økt omsetningen med vel 2 milliarder i samme periode. TV-mediet har hatt en jevn stigning og holder seg stabilt sammenlignet med fjoråret. Internett, som består av mobil, display, nett-TV og søk, har hatt størst fremgang, og sto for 2,6 milliarder av totalomsetningen i 2015. Men til sammen utgjør reklame formidlet gjennom mediebyråene bare like under halvparten av det totale reklamemarkedet, sammenlignet med tall fra IRM. Verken rubrikkannonser eller annonser som plasseres direkte av annonsørene selv er inkludert. Størst utslag gir dette for aviser, ukepresse og fagpresse. Her ligger IRMs tall tre ganger så høyt. (29/01/2016)
 
Nordmenn befinner seg i verdenstoppen når det gjelder strømming av musikk. Mer enn halvparten av oss har tilgang på tjenester som Spotify og Wimp, viser TNS Gallups rapport Rikets Medietilstand. Det merkes på salget av bærbart musikkutstyr. I 2014 var salget av mp3-spillere halvert sammenlignet med 2012. Musikkanlegg med digitalradio har derimot hatt en jevn stigning. Det samme gjelder salget av platespillere og LP-plater: I løpet av de tre siste årene har salget av klassiske platespillere fordoblet seg. (13/01/2016)
 
Selv om trenden er at avislesingen flytter fra papir til nett, er det fortsatt store forskjeller i utviklingen for ulike avistyper. Også når det gjelder alder spriker tallene. Lesertall for 2014 hos TNS Gallup viser at flesteparten av landets region- og lokalaviser fremdeles har flere lesere på papir enn på nett, totalt sett. Og det er ikke bare de eldste aldersgruppene som leser mest papiravis; også blant ungdom mellom 12 og 19 år er det mer vanlig å lese avis på papir enn på nett, viser data fra TNS Gallups nettside. Unntaket er løssalgsaviser som VG og Dagbladet, som med sin klare satsing på nett har en helt annen leserutvikling. Nettutgaven av disse to avisene har svært høye lesertall. (09/12/2015)
 
Oversikten over antall solgte bøker fra forlag viser at boksalget har holdt seg svært stabilt de siste 10 årene. Tallene stemmer overens med funn fra undersøkelsen Norsk mediebarometer, som viser at andelen som har lest en bok en gjennomsnittsdag også holder et jevnt nivå. Det er heller ingen nedgang i andelen som leser bøker blant de yngre aldersgruppene. Til tross for varierende tall viser derimot undersøkelsen at boklesing blant barn og unge har økt siden 2005. Totalt sett leser omtrent en fjerdedel av den norske befolkningen bøker en vanlig dag. (25/11/2015)
 
Du finner nå et nytt tilbud på medienorges nettsider: En oversikt over hvilke norske medier som har kjøpt de viktigste sportsrettighetene for TV, nett og radio. Slike rettigheter spiller en stadig viktigere økonomisk rolle i dagens medieutvikling, ikke minst for TV-selskapene. Du finner oversikten over sportsrettigheter i menyen under 'Fakta'. Der kan du se hvem som har rettighetene til de ulike arrangementene, hvilke plattformer rettighetene gjelder for og i hvilke tidsrom. (05/11/2015)
 
Veksten på mobil for store nettaviser som VG og Dagbladet stagnerer eller går tilbake, viser brukertallene for norske nettsteder i andre kvartal 2015. Resultatet er at NRK - med Yr - passerer VG som nummer én på listen over mobile innholdsleverandører. Men det er Yr som utgjør størstedelen av denne trafikken: Yr har omtrent dobbelt så mange brukere som NRK, viser tall for helår hos TNS Gallup. Der ligger NRK på rundt 500 000 brukere per år på mobil. NRK uten Yr ville dermed havne lenger nede på listen - bak Dagbladet. Med smarttelefonens inntog har bruken av medieinnhold på mobilen hatt en voldsom vekst de siste årene, men nå ser det ut til at veksten dabber noe av. Bruken vokser fortsatt, men ikke i samme tempo som før. Likevel vil brukertallene for tredje kvartal 2015 antakeligvis gi økning for nettavisene igjen, siden mobilen brukes flittig i ferien. (08/10/2015)
 
I medienorges oversikt over de ti største mediekonsernene i Norge er Schibsted fortsatt på topp. Egmont beholder andreplassen og øker norsk omsetning, på tross av regnskapsregler som gjør at konsernets andel av Cappelen Damm ikke kan tas med. Egmont har særlig styrket posisjonen i Norge innen kinodrift og filmdistribusjon. Discovery Networks Norway (TVNorge) er kommet inn på listen for første gang, mens Bonnier er forsvunnet ut. Årsaken til Bonniers nedrykk er delvis at konsernet ikke lenger kan ta med inntekter i forlagsgruppen Cappelen Damm. Heller ikke omsetningen i C More Group er med i Bonniers regnskap for 2014, siden selskapet midlertidig ble flyttet ut av konsernet dette året - antakeligvisvis for at Bonnier skulle slippe å bli belastet med underskuddet i betal-TV-selskapet. Discoverys plassering skyldes både økte inntekter for TVNorge med søsterkanaler, inkludert Discovery Channel og TLC, og at Gyldendal rykker ned fordi de må utelate flere felleskontrollerte selskaper fra omsetningen. (11/09/2015)
 
I 2014 spilte nesten en fjerdedel av befolkningen TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag, ifølge undersøkelsen Norsk mediebarometer. Det er en dobling sammenlignet med 2005. Barn og tenåringer spiller mest, men også blant unge voksne (25-44 år) har dataspill økt i popularitet, og det var i denne gruppen andelen spillere økte mest fra 2013 til 2014. Sett over lengre tid er det likevel blant pensjonistene spillingen har økt aller mest - fra en andel på tre prosent i 2005 til elleve prosent i 2014. (27/08/2015)
 
Oversikten over de største aviskonsernene i 2014 viser minimale endringer sammenlignet med året før. Konsernene eier like mange aviser og har omtrent samme andeler av avisopplaget som i 2013. Schibsted er fortsatt størst - målt i (netto)opplag, mens Amedia eier suverent flest aviser, etter at selskapet også overtok de fleste avisene i Edda Media i 2012. For 2015 vil bildet bli et litt annet, siden Polaris Media har kjøpt flere av Amedias aviser i Trøndelag. (18/08/2015)
 
Nærmere syv av ti nordmenn har tilgang til nettbrett, viser TNS Gallups tall for første kvartal i 2015. Andelen er enda høyere for smarttelefoner: 84 prosent av nettbefolkningen har mobiltelefon som kan brukes på Internett. Blant nettbrettene er Apples Ipad fremdeles dominerende, mens Samsung Galaxy holder andreplassen. (12/08/2015)
 
Begge de riksdekkende kommersielle radiokanalene økte omsetningen i 2014. Den største kanalen, P4, fortsatte å tjene gode penger. Inntektene økte også for selskapet som omfatter Radio Norge og tilhørende lokalradio- og DAB-kanaler. SBS Radio Norge, som nettopp har skiftet navn til Bauer Media, økte driftsinntektene med 15 prosent fra 2013 til 2014. Driftsunderskuddet ble redusert fra 32 millioner til 5 millioner kroner. Dette er det beste resultatet i selskapets historie. (10/08/2015)
 
Papiravisene er under press, men avismønsteret holder seg likevel stabilt: Antall aviser var 230 ved utgangen av 2014, viser Sigurd Høsts rapport Avisåret 2014. Dette er en økning fra 229 året før og det høyeste tallet siden mellomkrigstiden, skriver Høst. Én liten avis ble lagt ned og to små kom til i 2014. Selv om dystre spådommer om 'avisdød' ikke har slått til, viser opplagsutviklingen at utfordringene er store. Enkelte aviser har redusert antall utgaver per uke, og antall søndagsaviser er nå bare fire. (29/06/2015)
 
Den totale annonseomsetningen i norske papiraviser falt med 16 prosent i 2014, viser helårsstatistikken fra Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM). Dagspresse hadde en nedgang på 16 prosent, mens innstikk falt med 20 prosent og gratisaviser med 6 prosent. Også andre trykte medier opplevde annonsesvikt: For ukepresse/magasiner var nedgangen 18 prosent, for fagpressen var den 8 prosent. Hovedtrenden er at reklamekronene fortsetter å flytte til internett og digitale medier, der vel å merke også avisenes nett- og mobilutgaver tar en del av kaken. Internett totalt har nå passert papiravis og er den klart største reklamekanalen. For den tredje største reklamekanalen - TV - var omsetningen stabil i 2014. (11/06/2015)
 
E-boken truer foreløpig ikke papirboken, i hvert fall ikke hvis man ser på daglig lesing. Ifølge Norsk mediebarometer leste 2 prosent av befolkningen e-bøker en gjennomsnittsdag i 2014. Det er samme andel som i 2013 og 2011. Til sammenligning var det 25 prosent som leste trykte bøker en gjennomsnittsdag i 2014, og denne andelen viser ingen tegn til nedgang. (05/05/2015)
 
44 prosent av befolkningen hadde tilgang til DAB-radio i 2014, viser Norsk mediebarometer. Dette er en klar økning fra 2013, da andelen var 32 prosent. Også radiolyttingen på DAB økte i 2014: Andelen som lyttet på DAB-radio en gjennomsnittsdag, var 19 prosent - mot 13 prosent i 2013 og 2012. Tall fra Digitalradioundersøkelsen er mye høyere: Der oppga 38 prosent at de hørte på DAB-radio i 1. kvartal 2015. Det er denne undersøkelsen som danner grunnlaget for stenging av FM-nettet. Den totale andelen daglige radiolyttere i Norsk mediebarometer, uavhengig av plattform, var imidlertid langt høyere enn for DAB-radio: 64 prosent. Dette er det høyeste tallet siden 1995. (04/05/2015)
 
Norske aviser har fra og med 2014 endret måten å oppgi opplagstall på. Heretter oppgis det tre typer opplag: papiropplag, digitalopplag og netto totalopplag. Det er papiropplaget som er mest sammenlignbart med tidligere opplagstall og som kan brukes dersom man vil sammenligne utviklingen over tid. Digitalopplaget inkluderer også såkalte kombiabonnement - det vil si abonnement hvor både avisens papirutgave og digitalutgave er inkludert. Dette gjør at det ikke er mulig å legge sammen papir- og digitalabonnement for å finne totalopplaget. I stedet brukes netto totalopplag som inkluderer både papir- og digitalopplag, men slik at kombinerte papir- og digitalabonnement bare telles én gang. Man unngår dermed dobbelttelling og får et totalopplag som er uavhengig av plattform. På medienorges nettsider finner du nå tall for alle typer opplag. (09/04/2015)
 
Antall NRK-lisenser passerte to millioner i 2014. Lisensinntektene økte med 1,7 prosent, til nærmere 5,3 milliarder kroner, en vekst som omtrent tilsvarer økningen i lisensprisen i 2014. Men verken inntekter eller lisenspris vokste reelt, siden prisstigningen var høyere enn økningen. NRK AS fikk et driftsunderskudd på 27 millioner kroner i fjor. Med renteinntekter og inntekter fra tilknyttede selskap endte likevel årsresultatet på 3 millioner i pluss. For hele NRK-konsernet - inkludert NRK Aktivum - endte årsresultatet med et overskudd på 8 millioner. (09/04/2015)
 
2014 ble et svært godt år for TV 2-kanalene, viser TV-seertallene fra TNS Gallup. TV 2s samlede markedsandel økte til nærmere 29 prosent, fra vel 25 prosent året før. Hovedkanalen alene økte fra 19 til over 21 prosent, godt hjulpet av vinter-OL, fotball-VM og 'Farmen'. For NRK ble fjoråret langt tøffere, med en like stor nedgang som TV 2 økte: nesten fire prosentpoeng. For SBS Discovery fortsatte veksten fra tidligere, mens MTG samlet endte tilnærmet stabilt, tross svikt for TV3. At total TV-seing ser ut til å ha økt, skyldes i stor grad en metodejustering. (06/02/2015)
 
Den totale radiolyttingen holdt seg tilnærmet stabil i 2014 sammenlignet med 2013, viser de offisielle lyttertallene fra TNS Gallup. Men selv om verken dekning eller lyttetid viser endring totalt, kan det ha vært en viss nedgang reelt sett. 2014-målingen er nemlig utvidet med NRKs rene DAB-kanaler, noe som bidrar til å øke radiolyttingen i forhold til hva den ellers ville vært. Også markedsandelene påvirkes av nye kanaler. Blant de etablerte kanalene er det bare NRK P1 som går betydelig tilbake. Dette må ha sammenheng DAB-kanalen P1+, som ble lansert sent i 2013 og nå inngår i 2014-målingen blant 'NRK andre'. (05/02/2015)
 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) mottok hele 427 klager i 2014. Dette er ny rekord og 50 flere enn i 2013. Antall fellelser ble likevel det laveste siden 2002: 53, hvorav 46 brudd og syv kritikk - mot 72 fellelser totalt i 2013. Blant redaksjonene var det VG, Aftenposten og TV 2 som ble felt flest ganger, med tre-fire fellelser hver. NRK, som lenge har slitt med mange fellelser, ble bare felt to ganger - mot seks i 2013 og 8-12 årlig i perioden 2010-2012. For fordeling på redaksjoner, se PFU-klager norske aviser, PFU-klager radio/TV og PFU-klager uke- og fagpresse. (30/01/2015)
 
Reklamekronene fortsetter å flytte fra papir til digitale medier, og det er tydelig i 2014-statistikken fra Mediebyråforeningen: For de riksdekkende papiravisene falt reklameomsetningen via de store mediebyråene med hele 36 prosent sammenlignet med 2013. For region- og lokalavisene var svikten 'bare' 6 prosent, slik at nedgangen for dagspressen samlet (papir, uten innstikk) ble 17 prosent. Også fag- og ukepressen opplevde sterk nedgang, og det samme gjelder kino. Den store reklamevinneren i 2014 var Internett, med en økning på 30 prosent samlet sett. Noe av denne veksten må også ha tilfalt avisenes digitale utgaver. (15/01/2015)
 
Fokus i medienorges nye rapport ligger på mediene og mediebrukernes overgang til digitale plattformer, og de store endringene dette fører med seg. Denne utviklingen varierer ganske mye mellom ulike mediebransjer – mens enkelte medier opplever veritable jordskjelv, lever andre fortsatt i ro og mak. Rapporten prøver å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende de siste to årene. Hensikten er å gi en oversikt over hva som skjer både innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi. Medieåret 2013-2014 er fritt tilgjengelig for gratis nedlasting. (20/11/2014)
 
Den totale reklameomsetningen i norske medier, slik den måles av IRM, var i 2013 den laveste siden 2005, målt i faste priser. Toppåret var 2007 - året før finanskrisen. Målt i faste priser har den største reklamekanalen, papiravis, mistet en fjerdedel av reklameinntektene siden 2005, og en tredjedel siden toppen i 2007. Den nest største reklamekanalen, Internett, har derimot mer enn tredoblet sin verdi siden 2005. Internett er i ferd med å ta igjen papiravis og ta plassen som den største reklamekanalen. TV, som er den tredje store reklamekanalen, har også økt reelt - med vel en fjerdedel i perioden 2005-2013. IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - er den kilden som utarbeider den mest komplette statistikken over reklameomsetningen i norske medier. (22/10/2014)
 
De to største norske aviseierne, Schibsted og Amedia, hadde nesten samme andel av det totale avisopplaget i 2013. Amedia har dermed tatt innpå Schibsted, som lenge har vært det desidert største aviskonsernet med over 30 prosent av totalopplaget. At Amedia har tatt innpå, skyldes ikke vekst i opplaget, men at Schibsted hadde større nedgang enn Amedia. Årsaken til at Schibsteds totalopplag går ned er først og fremst nedleggelsen av Aftenpostens ettermiddagsutgave, Aften, i 2012. Men Schibsteds større aviser har også mistet opplag. Størst nedgang hadde VG og Aftenposten. Den tredje største aviseieren, Polaris Media, hadde også fall i opplaget. (16/10/2014)
 
Nesten alle de store norske mediehusene og -konsernene opplevde lavere daglig dekning i andre kvartal - både sammenlignet med kvartalet før og med samme kvartal i fjor, viser tall fra TNS Gallup. Størst var nedturen for TV 2 og TV 2-eier Egmont, noe som er naturlig etter OL-oppturen i første kvartal. Mer overraskende er kanskje nedgangen for SBS Discovery. (08/09/2014)
 
Stadig flere nordmenn får TV-signalene sine via fibernett. Denne typen TV-abonnement er nå mer vanlig enn TV via bakkenettet (RiksTV). Det klart mest vanlige er imidlertid kabel-TV og satellitt, med 70 prosent av abonnementene til sammen. Men mens fiber viser vekst, viser de andre abonnementstypene nedgang. Omsetningen øker like fullt for alle typer TV-abonnement. Abonnentene betaler altså mer, men dette inkluderer også en del tilleggstjenester - som filmleie og annen avspilling av medieinnhold. (11/08/2014)
 
Nettbrettene bredte om seg i 2013, viser Norsk mediebarometer. Hele 61 prosent av befolkningen (9-79 år) oppga å ha tilgang til nettbrett, mot 37 prosent året før. Nå har flertallet nettbrett i alle aldersgrupper med unntak av de eldste, men også der er utbredelsen stor: I aldersgruppen 67-79 år økte utbredelsen med hele 20 prosentpoeng til 29 prosent. Også tilgangen til smarttelefoner økte markant, fra 57 prosent i 2012 til 73 prosent i 2013. (28/04/2014)
 
Én av fem nordmenn (9-79 år) spilte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag i 2013. Dette er en økning fra 16 prosent året før og den høyeste andelen som er målt i Statistisk sentralbyrås årlige mediebruksundersøkelse. Økningen er særlig stor blant kvinner/jenter, men det er fortsatt flest menn/gutter som spiller daglig. Barn og ungdom er mest aktive, men økningen gjelder alle aldersgrupper - også pensjonister: I aldersgruppen 67-79 år økte andelen fra 5 til 11 prosent. (10/04/2014)
 
Mens 16 prosent av befolkningen leste ukeblad en gjennomsnittsdag i 2003, var andelen bare 8 prosent i 2013, viser Norsk mediebarometer. Andelen daglige ukebladlesere er med andre ord halvert det siste tiåret. Nedgangen er særlig stor blant ungdom og unge voksne. Blant kvinner er det nå 14 prosent som leser ukeblad daglig, mot 24 prosent i 2003. Dette er likevel langt flere enn blant menn, der andelen har sunket fra 9 til 2 prosent i samme periode. Ser man på hvilke typer blader som blir lest, er det spesielt aktualitetsbladene som har mistet daglige lesere. De som faktisk leser ukeblad, bruker imidlertid like mye tid på dette som tidligere - omtrent en halvtime daglig. (09/04/2014)
 
'Bare' 96 prosent av befolkningen (9-79 år) hadde TV hjemme i 2013, ifølge Norsk mediebarometer. Det er en nedgang fra 98 prosent i 2010 - en andel som hadde ligget stabilt helt siden 1998. Også i 2011 og 2012 lå andelen på 96-97 prosent. Dette tyder på at nedgangen er reell, og ikke bare et utslag av tilfeldige svigninger. En TV-andel på 96 prosent er den laveste som er målt i Statistisk sentralbyrås årlige mediebruksundersøkelse siden oppstarten i 1991. Nedgangen henger trolig sammen med at flere velger bort det tradisjonelle TV-apparatet til fordel for nye digitale plattformer. Det er imidlertid fortsatt slik at de aller, aller fleste nordmenn har TV, og halvparten av befolkningen har mer enn ett TV-apparat. (09/04/2014)
 
25 prosent av befolkningen leste bok en gjennomsnittsdag både i 2012 og 2013, viser Norsk mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå. Dette er litt lavere enn toppårene 2011 og 2009, da andelen var 27 prosent, men likevel det nest høyeste tallet som er målt siden undersøkelsen startet i 1991. Det aller meste av lesingen skjer tradisjonelt - på papir. Andelen som har lest e-bok en gjennomsnittsdag, er fortsatt forsvinnende liten. Dette til tross for at mange har tilgang til lesebrett og nettbrett. (07/04/2014)
 
Seks av ti nordmenn har et avisabonnement, viser resultatene fra Norsk mediebarometer 2013. Det betyr at mer enn halvparten av oss bor i en husholdning som fortsatt abonnerer på en avis. For fem år siden hadde syv av ti et abonnement. Statistisk sentralbyrås medieundersøkelse viser også at det nå er flere som leser avis på nettet enn på papir. 52 prosent av befolkningen (9-79 år) leste nettavis en gjennomsnittsdag i 2013, mens 51 prosent leste papiravis. Samtidig ser den totale avislesingen - på papir eller nett - ut til å peke svakt nedover. (02/04/2014)
 
Nordmenns radiolytting holdt seg rimelig stabil i 2013 sammenlignet med året før, viser de offiselle lyttertallene fra TNS Gallup. Gjennomsnittlig daglig lyttetid gikk noe ned, fra 92 minutter i 2012 til 90 minutter i 2013. Dette er en langt mindre nedgang enn mellom 2011 og 2012, da lyttetiden falt med hele syv minutter. Når det gjelder valg av radiokanal, var lyttervanene temmelig stabile. Kanalenes markedsandeler endret seg lite fra 2012. NRK P1 og P3 gikk litt tilbake, mens Radio Norge gikk litt frem. P4 beholdt markedsandelen, men fikk litt mindre lyttetid. Radiomålingene skjer elektronisk ved hjelp av PPM-målere (bildet). (27/03/2014)
 
2013 ble et tidsskille for norske kinoer. Nordiske kinogiganter kjøpte seg kraftig opp, og med ett var det slutt på tiden da kommunale kinoer var hovedregelen i Norge. Egmont-eide Nordisk Film kjøpte hele Oslo Kino, inkludert Norsk Kinodrift, og ble landets største kinoeier. Samtidig kjøpte SF Kino 49 prosent av Bergen Kino. SF Kino inngår nå i Nordens største kinokonsern, Nordic Cinema Group, som eies av svenske Ratos (58 %) og Bonnier (40 %). Investeringsselskapet Ratos eier ellers selskaper som Arcus og Jøtul. De ikke-kommunale kinoene sto for hele 42 prosent av billettinntektene i 2013, mot bare 17 prosent i 2012. I tillegg kommer kinoer som drives av SF Kino, men der kommunen er største eier. Det gjelder kinoene i Bergen, Stavanger og Sandnes. (19/03/2014)
 
Norske kinoer solgte 11,8 millioner billetter i 2013, viser tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino. Dette er færre enn i 2012, men helt på linje med gjennomsnittet for de siste par tiårene. Den suverent mest sette filmen var norsk, nemlig 'Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa'. Norske filmer økte sin andel av kinobesøket fra 18 til 23 prosent. Norskandelen kom dermed tilbake på det historisk høye nivået fra perioden 2008-2011. Du finner flere kinotall i statistikkmenyen for film. (19/03/2014)
 
Totalopplaget for norske magasiner og ukeblader fortsatte å falle i 2013. Nedgangen var på 11 prosent sammenlignet med 2012. For titler som Her og Nå og Allers tilsvarte opplagssvikten henholdsvis 572.000 og 315.000 færre solgte eksemplarer på årsbasis. Hele 65 av 82 sammenlignbare titler opplevde svikt i opplaget. I tillegg ble det færre titler, noe som også bidro til nedgangen totalt. Opplagstall for enkelttitler finner du her. Og her er utvikling for de fem største ukebladene. Opplysningene er hentet fra Mediebedriftenes Landsforening. (19/03/2014)
 
De fleste norske papiraviser fikk færre lesere i 2013, viser de offisielle lesertallene fra TNS Gallup. Et av unntakene er Aftenposten, som faktisk økte lesertallet markant og nå er landets største avis både målt i lesere og opplag. Den største nedgangen i antall lesere hadde VGs papirutgave. Generelt er trenden at avislesingen flytter til digitale plattformer. Utviklingen for de 20 største nettavisene viser imidlertid et blandet bilde for 2013: Vel halvparten fikk flere lesere, én lå stabilt og åtte gikk tilbake, sammenlignet med 2012. Utviklingen for mobilutgavene var derimot klart positiv: Alle mobilutgavene som ble målt både i 2012 og 2013, viste sterk vekst. Mobilutgavene til de største riks- og storbyavisene økte med 40-50 prosent, mens Nationen og Drammens Tidende økte med over 60 prosent. (10/03/2014)
 
Det var opplaget til Aftenposten Junior - en ukeavis for barn - som økte mest i 2013. Junior, som ble lansert våren 2012, vokste med vel 6000 eksemplarer til et opplag på nærmere 20.000. Den nest største opplagsvinneren var dagsavisen Klassekampen, som nå har vokst sammenhengende siden år 2000. Også opplaget til ukeavisene Morgenbladet og Dag og Tid fortsatte å øke i 2013. Disse er i likhet med Klassekampen nisjeaviser som tilbyr fordypning og bakgrunnsstoff, og har mange høyt utdannende lesere. De andre opplagsvinnerne blant medlemmene i den største bransjeorganisasjonen MBL, var små lokalaviser med under 5000 i opplag, samt den kristne ukeavisen Norge IDAG. (03/03/2014)
 
Nesten alle de store papiravisene sliter med sterkt sviktende salg, og det gir rokering på listen over de ti største avisene, viser opplagstallene for 2013. Dagens Næringsliv har nå passert Dagbladet som nummer tre på listen, mens Morgenbladet har kommet inn på listen som nummer ni. Aftenposten, som passerte VG i 2010, er nå desidert størst, selv om opplaget har falt betydelig. Størst nedgang i antall eksemplarer hadde VG, fulgt av Aftenposten og Dagbladet. Morgenbladet var den eneste topp ti-avisen med opplagsvekst. Morgenbladet er vel å merke en ukeavis, mens de ni andre er dagsaviser med 6-7 utgaver i uken. (03/03/2014)
 
Hele 87 prosent av befolkningen mellom 12 og 19 år brukte internett på mobiltelefonen (mobilt medieinnhold) ukentlig i fjerde kvartal 2013, viser tall fra TNS Gallup. Også i aldersgruppen 20-39 år er andelen over 80 prosent. Andelen synker klart med alderen, men også blant 40-59-åringene er mobilsurferne i flertall. I den eldste aldersgruppen, 60 år +, er andelen langt lavere og ligger fortsatt under 20 prosent. Kjønnsforskjellen har derimot nesten forsvunnet: Internett på mobilen er nå nesten like vanlig blant kvinner som blant menn, viser tallene for ukentlig bruk. (24/02/2014)
 
Salget av DVD-spillere fortsatte å falle i 2013 og er nå på det laveste nivået siden år 2000, viser tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen. Og nå har også salget av de mer moderne Blu-ray-spillerne begynt å falle, etter en vedvarende vekst i perioden 2007–2012. Trenden er altså at stadig færre nordmenn kjøper seg videospiller for å se film på fysiske formater som DVD og Blu-ray. Det er naturlig å se fjorårets salgssvikt i sammenheng med at strømmetjenester for film og TV-serier har gjort sitt inntog i Norge. Salget av videospillere har imidlertid vært på retur i flere år allerede. (07/02/2014)
 
Det norske markedet for innspilt musikk fortsatte veksten i 2013, viser omsetningstall fra bransjeorganisasjonen IFPI Norge. Totalsalget endte på 603 millioner kroner - en økning på 11 prosent sammenlignet med 2012. 2013 ble dermed det andre året på rad med oppgang etter en sammenhengende nedgangsperiode mellom 2004 og 2011. Mens det fysiske platesalget fortsetter å falle, vokser den digitale omsetningen - særlig fra strømmetjenester - og øker totalsalget. De digitale inntektene (strømming og nedlasting) utgjør nå hele 78 prosent av totalmarkedet, mot 61 prosent i 2012. (21/01/2014)
 
NRK var også i 2013 den redaksjonen som ble felt flest ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Totalt fikk NRK seks fellende uttalelser, hvorav fire konkluderte med brudd og to med kritikk. Dette er imidlertid en klar forbedring fra perioden 2010-2012, da NRK ble felt 8-12 ganger årlig. TV 2 hadde nest flest fellelser i 2013, med tre brudd. Det var NRK som ble klaget inn flest ganger til PFU i fjor. Deretter fulgte VG og Dagbladet - men ingen av dem ble felt (se PFU-klager norske aviser). PFU mottok rekordmange klager totalt i 2013. (20/01/2014)
 
Hvilke medieselskaper er Norges største, målt etter omsetning Norge? Hvilke medier eier de, og hvem er de selv eid av? Hvordan ble de ulike selskapene etablert, og hvilken historie har de? Dette er noe av det du får svar på i dette nyhetsbrevet. Her finner du både en oversikt over de ti største mediekonsernene i Norge og hvilke bransjer de er til stede i, og informasjon om hvert enkelt selskap. (27/11/2013)
 
Eldre nyheter