Schibsted
Schibsted Media Group var det neststørste mediekonsernet i Norge i 2017 (etter Egmont) og blant de fire største i Norden. Selskapet har røttene sine i avisbransjen, men vokste seg med tiden ut over både avismediet og landegrensene. I 2019 ble konsernet delt i to deler: en internasjonal del med virksomhet innenfor rubrikkannonser på nett og en nordisk del bestående av mediehus og nordiske rubrikkplattformer.

Virksomhet

Schibsteds strategi har vært konsentrert om to forretningsområder: videreutvikling av mediehus og etablering av rubrikktjenester på internett. I 2019 ble rubrikkvirksomheten skilt ut som eget, børsnotert selskap, med Schibsted som største eier. De nordiske rubrikkplattformene ble beholdt i Schibsted.

Mediehus
Avisene - både på papir og digitalt - er kjernen i Schibsteds mediehus. Schibsted eier seks av de ti største norske avisene i 2017: riksavis­ene Aftenposten, Aftenposten Junior og VG, og regionavisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædre­landsvennen. Konsernet er Norges største aviseier målt i opplag, og kontrollerte i 2017 en andel på 26 prosent av avisopplaget. Eierskapet inkluderer også noen små lokalaviser, eid gjennom regionavisene. Gjennom aksjeposten i Polaris Media er konsernet også største eier i Adresseavisen og en rekke lokalaviser i Midt-og Nord-Norge.

Schibsted-avisene har også sterke posisjoner på digitale plattformer. Fire av de ti mest leste norske nettavisene tilhører Schibsted (2017). Ikke minst VG har inntatt en lederrolle på nett og  mobil, og har dessuten satset på nett-TV.  2014 lanserte VG også en lineær TV-kanal.

Også i Sverige er Schibsted en tung aktør i avismarkedet, både på papir og nett, som eier av Svenska Dagbladet (SvD) og landets største avis, Aftonbladet.

Rubrikk Norden
De nordiske rubrikkplattformene Finn (Norge), Blocket (Sverige) og Tori (Finland) forble, sammen med nye tjenester som Lendo, en del av Schibsted også etter oppdelingen av selskapet.

Online rubrikk
De siste årene har annonseportaler på internett - online rubrikk - seilt opp som et hovedsatsingsområde for konsernet. Det startet med lanseringen av Finn.no og oppkjøpet av svenske Blocket tidlig på 2000-tallet. Etter flere andre oppkjøp, ikke minst av franske Leboncoin, ble Schibsted en global gigant i dette markedet. I 2013 innledet Schibsted et samarbeid med Telenor om online rubrikk i Sør-Amerika og Asia. I 2014 ble samarbeidet utvidet med sørafrikanske Naspers, en av Schibsteds største konkurrenter på området. Schibsted kjøpte i 2017 ut Telenor i de latinamerikanske selskapene, mens Telenor overtok selskapene i Malaysia, Vietnam og Myanmar. Schibsted hadde i 2017 online rubrikkvirksomhet i 22 land i Europa, Asia, Latin-Amerika og Afrika.

46 prosent av Schibsteds inntekter i 2017 kom fra rubrikkportaler, og nesten 60 prosent kom fra virksomheter utenfor Norge. Rubrikkannonser på nett er svært lønnsomme, og driftsoverskuddet fra online rubrikk var dobbelt så stort som overskuddet fra mediehusene samme år. 

Den internasjonale rubrikkvirksomheten utenom Norden ble i 2019 skilt ut i eget, børsnotert selskap under navnet Adevinta. Schibsted er største eier, med 60 prosent av aksjene.

Nye forretningsområder
Schibsted satser også på andre typer digitale markedsplasser og medietjenester. Flere av de nye tjenestene ligger langt unna tradisjonell medievirksomhet, som formidling av hus- og forbrukslån, nettdating og hjelp til utleie av boliger. 

Eiere

Den største enkelteieren i Schibsted er Blommenholm Industrier, som igjen eies av Stiftelsen Tinius. Stiftelsen har negativ kontroll i konsernet og skal ivareta viktige prinsipper for driften. De øvrige eierne består av diverse investeringsbanker og -fond. Unntaket er den svenske aviseieren Nya Wermlands-Tidningens AB, som også har eierinteresser i Polaris Media.

Historie

Schibsted ble etablert av Christian Michael Schibsted i 1839, opprinnelig som trykkeri. Selskapets første avis, Aftenposten, ble lansert i 1860 - i første rekke for å sikre trykkeriet faste oppdrag. Aftenposten, med to daglige utgaver fra 1885, var Schibsteds eneste avis frem til overtakelsen av VG i 1966. Også bokforlaget Schibsted Forlag har vært med helt siden begynnelsen, men ble solgt i 2015.

Schibsted var lenge et rent familieeid selskap, men ble i 1989 omdannet til aksjeselskap og konsern, og så børsnotert i 1992. Det var på denne tiden Schibsted startet ekspansjonen til andre mediebransjer og land.

Selv etter børsnoteringen var den største enkelteieren et medlem av Schibsted-familien, Tinius Nagell-Erichsen (26 %). Etter hans død i 2007 forvaltes aksjeposten av Stiftelsen Tinius, som har vedtekter med strenge retningslinjer for driften av selskapet. Stiftelsen har innflytelse over konsernet gjennom negativ kontroll. De fleste andre store eiere er investeringsfond som ikke tar aktivt del i driften.

Med etableringen av Media Norge i 2009 endret Schibsted det norske avislandskapet. Dette var en fusjon mellom Aftenposten og regionavisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, der Schibsted sikret seg kontroll over de tre sistnevnte og stanget mot medieeierskapslovens grense på en tredjedel av det nasjonale avisopplaget. Fusjonen møtte mye motstand og fikk nei hos Medietilsynet, men ble til slutt godkjent av Klagenemda for eierskap i media. Siden har Schibsted innlemmet avisene fullt og helt i konsernet. Opprinnelig ønsket også Schibsted å inkludere Adresseavisen i Media Norge, men her fikk konsernet nei fra myndighetene, med pålegg om å selge aksjene de eide i avisen. Adresseavisen fusjonerte i mellomtiden med Harstad Tidende Gruppen og dannet aviskonsernet Polaris Media, hvor Schibsted i dag har en eierandel på 29 prosent. 

På begynnelsen av 2000-tallet satset Schibsted mye på gratisaviser, under konseptet 20 minutter. Det ble lansert aviser i en rekke europeiske land, men etter som markedet for gratisaviser ble stadig tøffere, solgte Schibsted seg ut land for land. De to siste avisene - i Franskrike og Spania - ble solgt i 2015. Fram til 2013 eide Schibsted også flere aviser i Estland gjennom Eesti Meedia, som omfatter en rekke medieselskaper i Baltikum.

Schibsted har de siste årene spisset satsingen på avis og online rubrikk. Tidligere, fra rundt 1990, var også film og TV en viktig del av virksomheten. Schibsted var pådriver for å starte TV 2 i 1992 og var lenge en av hovedeierne, men ble presset ut av Egmont og A-pressen i 2006. Midt på 1990-tallet prøvde Schibsted seg dessuten med sin egen riksdekkende TV-kanal, TV+. I samme periode kjøpte konsernet seg inn i Estlands største TV-selskap, Kanal 2. I 2004-2005 kjøpte Schibsted seg opp i svenske TV4, eid av Bonnier, og forsøkte å ta kontrollen over selskapet. Forsøket mislyktes og Schibsted måtte gi tapt for Bonnier og solgte seg helt ut i 2006.

På 1990-tallet kjøpte Schibsted også film- og TV-produksjonsselskaper i Norge, Sverige og Danmark, som siden ble slått sammen til Metronome Film & Television. Schibsted kjøpte seg også opp innen film- og videodistribusjon og overtok 100 prosent av distributøren Sandrew Metronome i 2006. De siste årene, etter Media Norge-fusjonen, har imidlertid Schibsted solgt seg ut av film- og TV-bransjen. Metronome Film & Television ble solgt i 2009, og i perioden 2011-2013 har Schibsted gradvis solgt hele Sandrew Metronome. I 2013 ble også den eneste gjenværende TV-virksomheten - den estiske kringkasteren Kanal 2 - solgt.

I 2012 kjøpte Schibsted den digitale bokhandelen Ebok.no, men solgte denne sammen med Schibsted Forlag i 2015. I 2012 tok Schibsted også kontroll i Aspiro, selskapet som eide musikkstrømmetjenesten WiMP (nå Tidal), men solgte seg ut i 2015.

Med delingen av konsernet i 2019, vil Schibsteds kjernevirksomhet igjen være mediehusene, men selskapet vil som største eier høste av overskuddet i det nye rubrikkselskapet Adevinta.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Nordicom
Retriever (Atekst)
 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring