Get
Get er Norges nest største kabelselskap (etter Telenors Canal Digital). Konsernet tilbyr kabel-TV, bredbånd, telefoni og IPTV via vanlig kabelnett og fiber.

Virksomhet

Get har virksomhet kun i Norge, men ble i 2014 en del av det danske teleselskapet TDC. Både Get og den norske delen av av TDC ble så kjøpt opp av det svenske telekomselskapet Telia i 2018. Fokuset for virksomheten i Get er levering av TV-signaler via kabel, med filmleie, bredbånd, IP-telefoni og IPTV som tilleggstjenester, men selskapet har siden 2016 også satset på mobiltelefoni.

Get var førstemann ut i det norske markedet med digital dekoder med opptaksmulighet (PVR) - den såkalte Get-boksen - og filmleie på nett. Selskapet har satset stort på digitalisering av kabelnettene sine og senere også på utbygging av fibernett, og har lansert trådløse TV-løsninger for hushold­ningene. Satsingen på ny teknologi har gitt uttelling, med en omsetning som nesten doblet seg fra 2008 til 2013. Get samarbeider med en rekke regionale bredbåndsleverandører i Sør- og Midt-Norge om levering av TV-tjenester.

I 2016 startet Get som mobiloperatør. 

Eiere

Get var i  årene 2007-2014 eid av investeringsfondene Quadrangle og GS Capital Partners (Goldman Sachs' investeringsfond). I oktober 2014 ble selskapet solgt til det danske telekonsernet TDC, som i Danmark også er en stor aktør innen kabel-TV og bredbånd. I Norge har TDC først og fremst har tilbudt mobiltjenester og bredbånd til bedrifter. Både Get og den norske delen av TDC ble i juli 2018 kjøpt opp av det svenske telekomselskapet Telia, hvor den svenske staten er en stor eier.

Historie

Kabel-TV-selskapet Get har sitt utspring i Janco Kabel-TV AS som ble etablert i Oslo-området  i 1969, og som var Norges første privateide aktør innen kabel-TV. Janco ble i 1996 kjøpt opp av kabelkjempen United Pan-European Communications (UPC) og fusjonert med kabelselskapet Norkabel. Norkabel hadde hoveddelen av sine kunder utenfor Oslo. Det nye selskapet satset på å utvide virksomheten til å omfatte bredbånd og telefoni over kabelnettet, i tillegg til TV - såkalt triple play. I 1999 tok selskapet navnet UPC Norge og kjøpte opp flere lokale tele- og kabelselskaper.

Etter dårlige økonomiske resultater ble UPC Norge i 2006 solgt til det britiske investeringsselskapet Candover og skiftet navn til Get. Det ble starten på en modernisering og ekspansjon av virksomheten. I overgangen fra analogt til digitalt bakkenett for TV så Get muligheter for å skaffe seg ny kundemasse, og investerte stort i ny teknologi og utbygging av kabelnett. Investeringene ga Candover en svært god fortjeneste da det solgte størstedelen av aksjene i Get videre til investeringsfondene Quadrangle og GS Capital Partnes (Goldman Sachs) i slutten av 2007. Satsingen på teknologi og bredbånd fortsatte med de nye eierne, som valgte å re­investere den årlige avkastningen. I 2011 kjøpte Get selskapene Homebase (internett, IPTV og IP-telefoni) og Tel-Ag (kabel-TV og bredbånd). Bredbåndselskapet Loqal ble en del av Get i 2013.

Høsten 2014 fikk Get det danske telekonsernet TDC som ny eier. Salgssummen TDC måtte ut med var på 13,8 milliarder NOK. I februar 2018 varslet TDC og MTG en avtale om at TDC skulle overta hoveddelen av aksjene i MTGs TV- og radiovirksomhet, men avtalen ble nedstemt av TDCs aksjonærer. I stedet solgte TDC  Get og den norske delen av TDC til svenske Telia i juli 2018 for 21 milliarder kroner. Kjøpet må godkjennes av konkurransemydighetene.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Nkom
Retriever (Atekst)
Tek.no
Digi.no
Dagens Næringsliv
 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring