Medienyheter
På denne siden finner du nyheter fra mediesektoren, med vekt på mediebruk, eierskap, økonomi, mediepolitikk og teknologisk utvikling. Nyhetssakene er hentet fra ulike kilder som du sendes videre til ved å klikke på pekerne under hver omtale.
 
Nesten en tredjedel av amerikanske husholdninger med bredbånd får mesteparten av nyhetene sine fra sosiale medier som Twitter og Facebook. Det viser en ny undersøkelse fra konsulentselskapet Parks Associates. 30 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år synes nettvideoer er mer autentiske enn tradisjonelle TV-sendinger. Andelen er tankevekkende tatt i betraktning spredningen av falske nyheter, som har særlig foregått på sosiale medier. (21/02/2017)
 
Det satses stadig mer på nyheter i NRK, og nå omorganiseres nyhetsdivisjonen på nytt for å styrke dekningen av siste nytt på nett og mobil. Fremover skal nyhetsavdelingen bestå av følgende tre linjer: direkte, fag og program, som alle får en egen redaktør. Mens Dagsrevyen og andre nyhetssendinger faller under programlinjen, får direktelinjen ansvar for oppdatering av siste nytt. Faglinjen tar for seg bestemte fagfelt, sderiblant utenriks. (20/02/2017)
 
Begrenset brukervekst og økt konkurranse fra Facebook har ført til at Snapchats verdi er nedjustert med 23 milliarder kroner. Instagrams nye Stories-funksjon - hvor bilder forsvinner etter et døgn - skal ha rammet Snapchat hardt. Bildedelingsselskapet har nå en markedsverdi på 183 milliarder kroner. (17/02/2017)
 
MTG-eier Kinnevik har solgt den svenske gratisavisen Metro til selskapet AB Custos. Bak selskapet står finansmennene Christen Ager-Hanssen og Mats Qviberg, som nå planlegger å lansere Metro også i Norge - men kun digitalt. Målt i distribuert opplag er Metro Sveriges største avis. (17/02/2017)
 
NHST Media Group økte driftsinntektene med fire prosent i 2016, og det er særlig på grunn av økte abonnementsinntekter. Foruten Dagens Næringsliv og Morgenbladet, består NHST Media Group av internasjonale publikasjoner og selskapet Mynewsdesk. Også fjorårets kostnadskutt bidro til et pent resultat. (16/02/2017)
 
Økning i antall digitale abonnenter i 2016, førte til økte abonnementsinntekter for Polaris Media. Også inntektene fra trykkeri økte i løpet av fjoråret. Aviskonsernet sliter derimot med tap av annonsekronene. Sammenlignet med 2015, sank annonseinntektene med 13 prosent. Polaris skal spare 300 millioner innen 2020, og i løpet av året skal 118 medarbeidere nedbemannes. (16/02/2017)
 
Etter noe dystre tall for reklameomsetning i TV-kanalene tidligere i 2016, ser fjerde kvartal og året som helhet bedre ut, viser nye tall fra IRM. Både totalomsetningen og TVs andel øker sammenlignet med 2015. Papiravisene lekker fortsatt inntekter til andre medier og plattformer, mens digitalandelen stadig vokser. Kino og utendørs har også hatt et godt år. IRMs tall omfatter hele det norske reklamemarkedet, i motsetning til Mediebyråforeningens tall som bare inkluderer kampanjer som går via et mediebyrå. (15/02/2017)
 
MBL og Kantar TNS er blitt enige om en ny måte lesertallene for aviser og magasiner på nett skal utarbeides på. Nå skal elektroniske trafikkmålinger som gir antall unike brukere og sidevisninger, samordnes med lesertall målt via spørreundersøkelsen Forbruker & Media. Dermed vil det bli publisert bare ett sett brukertall for de nettmediene som måles av Kantar TNS. Det skal også lages brukertall for Facebook og Google. Den nye metoden skal tas i bruk fra 2018. (15/02/2017)
 
Vi bruker fortsatt TV-skjermen desidert mest når vi ser på TV-innhold, viser Elektronikkbransjens siste forbrukerundersøkelse. 95 prosent av norske husholdninger har fortsatt minst ett TV-apparat, og 9 av 10 bruker TV-en til å se TV-innhold. Bare 14 prosent oppgir at de ser TV-innhold på smarttelefonen, mens 34 prosent ser TV på PC (flere svar er mulige). Elektronikkbransjens undersøkelse er gjennomført på nett blant 1002 personer 18 år og eldre i løpet av én uke i januar 2017, og inneholder også tall for strømmetjenester, radio, nettbrett og smarttelefoner. (15/02/2017)
 
Elektronikkbransjens forbrukerundersøkelse viser at stadig flere husholdninger abonnerer på Netflix, HBO og TV 2 Sumo. Andelen som abonnerer på Netflix har gått opp fra 38 til 44 prosent siden i fjor. HBO øker relativt mest - fra 8 til 14 prosent - mens TV 2 Sumo går fram fra 14 til 15 prosent. Elektronikkbransjens undersøkelse er gjennomført på nett i løpet av én uke i januar 2017, og inneholder også tall for TV, radio, nettbrett og smarttelefoner. (15/02/2017)
 
Discovery Communications - TVNorges eierselskap - har økt inntektene i USA, men fikk en svak nedgang i det europeiske markedet i 2016. Hos Discovery International Networks - TV-selskapene utenfor USA - økte driftskostnadene med ni prosent, blant annet på grunn av dyre sportsrettigheter. Inntektene utenfor USA falt med to prosent i 2016, noe som hovedsakelig skyldes valutaeffekter og salget av SBS Radio til Bauer Media. (15/02/2017)
 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet er nå slått sammen til Bladet. Avisen dekker områdene Stjørdal, Meråker og Malvik, og kommer ut på papir tre dager i uken. Begge avisene har tidligere vært eid av A-pressen og Amedia før de ble overtatt av Polaris Media-eide Adresseavisen Gruppen i 2015. (15/02/2017)
 
Disney har bestemt seg for å bryte samarbeidet med den svenske YouTube-stjernen PewDiePie. PewDiePie har en fan-skare på 53 millioner, og har tjent millioner på videoer på YouTube. Disney har via selskapet Maker vært involvert i produksjonen av stjernens videoer, men etter innhold som framstår som antisemittisk, bryter nå Disney samarbeidet. (14/02/2017)
 
Mens Google er det viktigste nettstedet for våre naboer i Danmark og Sverige, troner VG øverst for nordmenn. Unntaket er aldersgruppen 15-25 år, hvor Facebook er viktigst. Det danske analyseselskapet AudienceProject står bak det nordiske prosjekt Insights 2016, som kartlegger nettvaner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. (14/02/2017)
 
Med et opplag på over 25 000 i 2015 er Aftenposten Junior landets tiende største papiravis. Nå skal avisen, som ble etablert i 2011, satse enda mer digitalt. Video og podkast er blant satsingsområdene, i tillegg til 'gamification' - journalistikk gjennom spill. (13/02/2017)
 
Ifølge tall fra Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet ligger 2016 an til å bli det beste kinoåret siden 2004, basert på besøkstall. Observatoriet estimerer 994 millioner solgte billetter i EU-landene, som er en oppgang på 16 millioner fra 2015. Særlig Frankrike, Polen og Spania har hatt stor årlig vekst. (10/02/2017)
 
Til tross for at Twitter rapporterer om flere brukere og mer aktivitet, øker også underskuddet. Det endte på hele 1,4 milliarder NOK (167 mill. $) i 4. kvartal 2016. Donald Trumps ivrige bruk av tjenesten ser ikke ut til å lokke til seg flere annonsører. (10/02/2017)
 
EU-kommisjonen vil sammen med EUs ministerråd og EU-parlamentet gjøre slutt på regionsperrene som gjør at f. eks HBO Nordic ikke funker utenfor Norden. De nye reglene skal etter planen settes i verk i 2018. Abonnementet vil være knyttet til brukernes hjemland, slik at en nordmann vil ha tilgang til det norske Netflix-innholdet overalt i Europa. (10/02/2017)
 
I fjerde kvartal 2016 gikk svenske Aftonbladets nettinntekter forbi papirinntektene, noe som ikke har skjedd før hos en svensk tradisjonell dagsavis. Schibsted-avisens nettinntekter har økt jevnlig de siste årene, og i 2016 gjorde de mer enn opp for nedgangen i papirinntektene. Nettinntektene sto for 46 prosent av Aftonbladets totalinntekt i 2016. Til sammenligning tjener VG - Norges største nettavis - fremdeles betydelig mer på papiravisen. (10/02/2017)
 
Administrerende direktør i Discovery Networks Norway, Harald Strømme, trekker seg fra stillingen på grunn av uenigeheter med eierne om Discoverys videre satsing. Også Sindre Østgård forlater selskapet, drøyt et halvt år etter han ble direktør for digitale tjenester og utvikling i Norden. (09/02/2017)
 
Dagbladets papiravis har levert sitt beste resultat siden 2010. Det er særlig kostnadskuttene som spiller inn: nå produseres bl.a. hele papiravisen på ett skift. Prisen for papiravisen har også økt. Dagbladets driftsresultat endte på over 19 millioner kroner. Resultatet gjelder oktober 2015 til september 2016, da Aller har såkalt avvikende regnskapsår. Hittil har Dagbladets virksomheter på nett og papir vært atskilt i to ulike selskaper, men i år samles de i Dagbladet AS. (09/02/2017)
 
Bonniers omsetning gikk ned i 2016, og konsernets driftsresultat sank med over 15 prosent. Det svenske mediekonsernet eier blant annet Expressen, TV4 og C More. Det er særlig C More og finske MTV som drar ned resultatet, med tap i hundremillionersklassen. Ifølge konsernsjef Tomas Franzén har det også gått mye penger til teknologi- og forretningsutvikling, men resultatene har foreløpig latt vente på seg. Fokuset er nå rettet mot å øke brukerinntekter. (09/02/2017)
 
Halden Arbeiderblad og Fremover går begge fra seks til fire aviser i uken. Det er tirsdags- og lørdagsutgavene som kuttes. Samtidig lanserer begge avisene en ny digitalavis, som skal publiseres på kveldstid syv dager i uken. En av årsakene til at Halden Arbeiderblad dropper lørdagsutgaven, er at Posten ikke lenger er ansvarlige for leveringen. (09/02/2017)
 
Etter et dårlig 3. kvartal, gikk det bedre for Schibsteds norske mediehus i fjorårets siste kvartal. Annonseinntektene fortsetter å falle, men i noe mindre grad. Viktigst er veksten i opplagsinntekter hos de fire abonnementsavisene, med økning i både brukerbetaling og abonnement. Omfattende kostnadskutt fører til økt driftsresultat sammenlignet med 4. kvartal 2015. Også VG leverer, og avisen ender med samme driftsresultat som i 2015. I konsernet Schibsted fortsetter veksten innen rubrikk - særlig i Frankrike. Foreløpige regnskapstall for hele 2016 viser et endelig resultat på 559 millioner kroner, mot 1,391 milliard i 2015. (08/02/2017)
 
Amerikanske medier opplever oppgang nå som Donald Trump er president. Særlig New York Times drar til seg nye, betalende kunder. I fjorårets siste kvartal fikk avisen hele 300 000 nye digitale abonnenter. New York Times har satt av 5 millioner dollar til å dekke Trump-administrasjonen. Flere andre aviser, deriblant The Seattle Times og Miami Herald, opplever også vekst. Det samme gjør TV-stasjonen CNN, hvor seertallene gikk opp 94 prosent i innsettelsesuken. (07/02/2017)
 
Endringer i Googles vilkår gjør at selskapet nå kan slå sammen brukerinformasjon fra Youtube, Gmail og tilsvarende Google-kontoer med netthistorikk fra søkemotoren Chrome - for å i enda større grad kunne skreddersy reklamebudskapene. Brukere må selv endre Google-innstillingene sine for å holde nettaktivitet og detaljert informasjon separat. Facebook har lenge brukt slik informasjon for å selge reklame, mens Google hittil har holdt igjen. (06/02/2017)
 
Egmont legger ned motemagasinet Elle. Årsaken skal være uenighet i forhandlingene mellom Egmont Publishing og den franske lisenseieren, Lagardère. Magasinet har vært utgitt i Norge siden 1997. Syv ansatte berøres av nedleggelsen. (06/02/2017)
 
TV3s eier, Modern Times Group (MTG), økte omsetningen med en milliard i 2016, viser rapporter fra konsernet. Inntektene økte blant annet på grunn av seertallene i forbindelse med sommer-OL, som MTG overtok fra SVT. Konsernet får likevel et dårligere resultat i 2016 enn året før, fordi salget av eierandelen i russiske CTC Media førte til tap. MTG valgte å selge seg helt ut av Russland da Putin innførte en lov som forbyr utenlandske aktører å eie mer enn 20 % av russiske medier. MTGs andel i CTC var på 38 %. (03/02/2017)
 
Den popluære bildetjenesten Snapchat har millioner av brukere verden over, men har aldri gått med overskudd. Nå skal selskapet børnoteres for å hente inn frisk kapital. Snapchat tjente 404 millioner dollar i 2015, men endte med et underskudd på 515 millioner. Selskapet er verdsatt til rundt 210 milliarder kroner. (03/02/2017)
 
Resultatet for fjerde kvartal 2016 viser et overskudd på 3,6 milliarder dollar for Facebook, noe som er mer enn en fordobling sammenlignet med samme kvartal 2015. Også antall brukere øker: nå har Facebook over 1,8 milliarder brukere verden over. Dette fører til at annonsørene fortsetter å strømme til, og inntektene per bruker har økt med 29 prosent fra 2015. Ifølge Magne Uppman, leder investeringsfondet Snö Ventures, tjener Facebook nå 19,81 dollar per amerikanske og kanadiske bruker hvert kvartal. (02/02/2017)
 
Med lanseringen av Sagene Tidende har oslobydelen Sagene har egen lokalavis på nett. Den er foreløpig lansert som en seksjon i Nordre Aker Budstikke. Selskapet Lokalmedia AS, som kom til etter at Amedia kuttet DittOslo-avisene i 2014, står bak lanseringen. Nordre Aker Budstikke ble selv relansert i begynnelsen av 2015, og kunne melde om over 300 000 sidevisninger i januar. (02/02/2017)
 
Over 100 000 nordmenn abonnerer nå på den heldigitale tjenesten VG+, hvis antall abonnenter har gått forbi papiravisens opplag. VG+ ble lansert i 2010. Ifølge sjefredaktør Gard Steiro skal det satses stort på VG+ i de kommende årene, og stadig mer av avishusets kjerneinnhold skal plasseres i den digitale tjenesten - deriblant nyheter og sport. (02/02/2017)
 
TV 2s tekst-TV-tilbud har blitt gradvis avviklet de siste årene, og denne uken forsvinner det helt. TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl begrunner avgjørelsen med at tekst-TV ikke lenger er et satsingsområde for mediehuset. Tekst-TV generelt er derimot ikke helt utdødd ennå. I tredje kvartal 2016 var det flere som benyttet NRK tekst-TV enn NRK nett-TV, ifølge Kantar TNS' Forbruker & Media-undersøkelse. (31/01/2017)
 
TV 2-ansatte som ikke blir «innplassert i ny organisasjon» har fått tilbud om vikariater som plaster på såret. Haken er at de da må signere på en sluttpakke som hindrer at de kan gå til søksmål for usaklig oppsigelse. Ansatte reagerer også på at de ikke får en begrunnelse for at det ikke er plass til dem videre i TV 2. (30/01/2017)
 
63 lokale radiokanaler har søkt om og fått tildelt konsesjon for DAB-sendinger fra 2017. Kanalene trenger ikke lenger å forholde seg til innholdskrav eller grenser for inntekt, siden alle slike krav er bortfalt på DAB. Det er likevel uenighet i bransjen om DAB er positivt for lokalradioene. 189 radiokanaler får fortsette å sende i FM-nettet fram til 2021. (30/01/2017)
 
En artikkel om en bompengefri E8, hvor avisen Nordlys stiller spørsmål rundt Frp Troms' valgløfter, har skapt debatt blant Frp-politikere. I en Facebook-kommentar omtaler justisminister Per-Willy Amundsen avisen som Pravda (sovjetisk propagandaavis), kaller artikkelen for 'fake news' og vil vurdere boikott av Nordlys. Amundsens uttalelser skaper nå reaksjoner. Som justisminister er Amundsen ansvarlig for å hegne om ytringsfriheten. (30/01/2017)
 
Sommeren 2015 kjøpte Egmont 50,1 prosent av digitalbyrået Sempro. Byrået slås nå sammen med Egmonts egen innholdmarkedsføringsavdeling og Bonzaii med virkning fra 1. februar. Den nye giganten Sempro blir et av landets største selskap innen innholdsmarkedsføring og digitale tjenester. 57 personer skal fordeles på kontorer i Oslo, Moss og Lillehammer. (27/01/2017)
 
Mandag fikk Sylvi Listhaug full tilgang til VGs Snapchat-konto, hvor hun blant annet viste bilder av lunsjen sin og oppfordret alle til å følge sin egen Facebook-side. Ingen i VGs team godkjente Listhaugs snapper før publisering, men hadde anledning til å fjerne innhold i ettertid. Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg reagerer sterkt på at VG lot den redaksjonelle kontrollen tas over av en politiker. Ifølge VG-redaktør Gard Steiro har flere politikere blitt spurt om å ta over kontoen midlertidig. (27/01/2017)
 
Sveriges kulturminister vil ha lavmoms på e-bøker så raskt som mulig, og har sammen med finansministeren gjort forberedelsene som kreves. Det er 25 prosent på e-bøker i både Norge og Sverige i dag. Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen, håper norske politikere følger etter. (26/01/2017)
 
Hittil har Facebooks Trending Topics-seksjon lenket til emner basert på lesertall og antall delinger. Dette har møtt kritikk ettersom flere av de mest delte nyhetssakene har vært såkalte falske nyheter. Nye endringer gjør at Trending Topics nå skal henvise til saker som får høy dekning av flere ulike nyhetskilder. (26/01/2017)
 
Det verdensledende kinoselskapet AMC Entertainments har kjøpt opp SF Kinos morselskap, Nordic Cinema Group, fra Bonnier og investeringsselskapet Bridgepoint. SF Kino Norge driver i dag over 60 kinoer i byer som Lillestrøm, Moss og Skien, og er medeier i flere kommunale kinoer. Dersom kjøpet godkjennes, vil AMC drifte 1000 kinoer i 15 land i Europa og USA. AMC er eid av kinesiske Dalian Wanda Group. (24/01/2017)
 
Den fjerde største mobiloperatøren i USA, Sprint, eier nå 33 prosent av aksjene i Jay Z' musikkstrømmetjeneste Tidal (tidligere Wimp). Strømmetjenesten har hatt en trøblete utvikling etter relanseringen i 2014. Oppblåste abonnementstall, store underskudd og søksmål er bare noen av utfordringene. Ifølge Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, kan Sprint bidra med større ro og handlingsrom. Tidal er i dag tilgjengelig i rundt 52 land. (24/01/2017)
 
VG er nå en del av Snapchats nyhetstjeneste Discover, og deler plass med mediehus som Daily Mail, MTV, CNN og BuzzFeed. VGs tekster og videoklipp blir tilgjengelig i 24 timer, og det er hovedsakelig de yngre brukerne VG ønsker å treffe. Ifølge strategidirektør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad, er Snapchat verdensledende når det kommer til historiefortelling og brukeropplevelser på mobil. Nyheter blir stadig viktigere for de sosiale mediene, og Snapchat strammer nå inn på retningslinjene for å unngå villendende og eksplisitt bildebruk, noe MTV nylig gjorde seg skyldig i. (23/01/2017)
 
Mens falske nyheter har opptatt mye spalteplass hos norske medier den siste tiden, har det vært lite fokus på Facebooks feilrapporteringer og avvik. Det tar Pål Petersen, viseadministrerende direktør i ESV Digital Norden, opp i en kommentar på Kampanje. I løpet av kort tid har Facebook fire ganger måttet legge seg flat og innrømme feil i rapporteringene sine. Tall for både rekkevidde, seertid og tid brukt på Instant Articles har vært alt for høye. Samtidig har de samme tallene gitt Facebook fortrinn som reklamekanal, og potensielt rammet mediehusenes reklameinntekter. Facebook er nå i ferd med å etablere et internt revisjonsutvalg som skal sjekke det som rapporteres. (23/01/2017)
 
Med det bredet tilbudet av både TV, radio og nettinnphold når ikke NRKs distriktsdivisjon flere enn 65 000 seere under 65 år. Nå tyder mye på at det lineære TV-tilbudet fra distriktskontorene vil gjennomgå store endringer de kommende årene. Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen har antydet at dagens 18.45-sending muligens forsvinner på sikt. Det jobber rundt 1000 ansatte ved NRKs distriktskontorer. (20/01/2017)
 
NRKs Marienlyst-divisjon skal kutte 17 av 780 årsverk i løpet av vinteren. På Marienlyst samles alle som produserer innhold og programmer på NRKs hovedkontor, foruten nyhetsdivisjonen. Lav vekst i lisensinntekster de siste årene og NRKs oppdrag om flere kjøp av eksterne programmer regnes som årsaken for kuttene. (20/01/2017)
 
Aller Media Norges driftsresultat endte på 142,9 millioner kroner i 2016, som er en økning på på hele 98 prosent fra forrige regnskapsår. Årsaken er de omfattende kostnadskuttene mediehuset har gjennomført den siste tiden. Aller Media har et såkalt avvikende regnskapsår, og disse regnskapstallene gjelder fra 1. oktober 2015 til 31. september 2016 (19/01/2017)
 
Datatilsynet sier klart nei til Digitalt grenseforsvar som kan gi forsvarets E-tjeneste anledning til å overvåke all nett-trafikk i Norge. Formålet er å forebygge nettangrep og terrorisme, og på tross av lovnader om å filtrere bort all kommunikasjon som går mellom norske borgere, vil i praksis all kommunikasjon mellom nordmenn overvåkes. Det reagerer Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon kraftig på, og påpeker at masselagring av personlig informasjon ikke er forenlig med menneskerettighetene. (18/01/2017)
 
Når det gjelder lesing av lange tekster, foretrekker flertallet å lese på papir - ikke skjerm. Det viser en ny dansk undersøkelse gjennomført av rådgivningsfirmaet Bjerg Kommunikation og analysefirmaet Megafon. Og det er særlig unge mennesker som foretrekker papir: hele 83 prosent av dansker mellom 18 og 29 år velger papir fremfor skjerm. Ifølge direktør i Bjerg Kommunikation, Kresten Bjerg, er det en myte at dagens ungdom foretrekker digital lesing. (17/01/2017)
 
Via annonseplattformen AppNexus ønsker Schibsted å skape et alternativ til Facebook og Googles annonseløsninger, og har invitert norske mediehus til et samarbeid om digitalt annonsesalg. Etter flere måneders samtaler har Amedia nå likevel valgt Google som teknisk samarbeidspartner, men understreker at de åpne for samarbeid med Schibsted på andre felt. (17/01/2017)
 
Gjennom prosjektet Facebook Journalism Project etablerer Facebook nå enda tettere bånd til nyhetsmediene, ved bl.a. samarbeid om produktutvikling og flere måter for mediehusene å tjene penger på. Nyhetsorganisasjoner vil nå få mulighet til å benytte seg av Facebooks utviklerteam for å skape nye produkter. Prosjektet henger sammen med Facebooks såkalte nyhetsfeed-verdier, hvorav to av dem handler om å informere og underholde. (16/01/2017)
 
BBC har opprettet en egen avdeling, Reality Check, som skal kontrollere og faktasjekke nyhetssaker på sosiale medier. Bedriften skal samarbeide med bl.a. Facebook for en mest mulig effektiv arbeidsmetode. BBC ønsker på sikt å kunne bruke Reality Check også for TV og radio. Ifølge nyhetssjef James Harding kan ikke BBC redigere selve Internett, men de vil ikke stå på sidelinjen og se at falske nyheter spres. (16/01/2017)
 
Etter presidentvalget i USA har debattene gått rundt fenomenet falske nyheter på Facebook. Det har vært hevdet at falske nyheter bevisst er blitt brukt for å påvirke valget. I forbindelse med det kommende valget i Tyskland skal nå Facebook merke klart falske nyheter med en advarsel. (16/01/2017)
 
Det gis ut stadig færre bøker for barn og unge, viser ferske tall fra Norsk barnebokinstitutt. I 2015 ble det utgitt 1116 bøker på norsk for barn og ungdom, som er det laveste tallet siden 2007. Det er oversatte bøker som dominerer: kun 359 av bøkene utgitt i 2015 var norske. Amerikanske bokserier blir særlig populære når bøkene er filmatisert. (16/01/2017)
 
Pressens Offentlighetsutvalg har undersøkt hvor lang tid departementene bruker på å gjøre saksdokumenter tilgjengelige for offentligheten. Resultatet viser blant annet at Justisdepartementet, som har ansvar for offentlighetsloven, bruker 39 dager i snitt fra et dokument er datert til det blir offentlig tilgjengelig. Departementet bruker lenger tid i dag enn da man kun arkiverte på papir. Justisminister Amundsen lover forbedringer. (16/01/2017)
 
Tidligere TVNorge-sjef Morten Aas tar over etter Trygve Rønningen i MTG Norge. Han blir dermed ansvarlig for TV3 med søsterkanaler, Viasats betal-TV samt P4. Morten Aas fikk mye av æren for TVNorges vekst og økonomiske framgang i årene før han ga seg i selskapet i 2008. (13/01/2017)
 
Personvernregler for elektronisk kommunikasjon i EU står foran en mulig oppdatering. EU-kommisjonen ønsker nemlig å gjøre all elektronisk kommunikasjon konfidensiell, og la det være opp til hver bruker å aktivt samtykke til at informasjon blir lagret og behandlet. Dette innebærer at nettbrukerne skal kunne slå av - og på - bruk av cookies, og så må nettsidene ta hensyn til innstillingene. Dermed er nettsidene avhengige av at brukerne slår på cookies i sine nettlesere og apper. Dersom forslaget går gjennom, vil det sannsynligvis få konsekvenser for bl.a. progammatisk reklame. (13/01/2017)
 
TV 2 har nå en eierandel på 20 prosent i reklame- og produksjonsbyrået The Oslo Company, som eies av tidligere kanalsjef i TV 2, Trond Kvernstrøm, og Christian Steen. (13/01/2017)
 
Alle som betaler for Familiepakken hos Canal Digital, vil nå få norsk fotball inkludert - på alle skjermer. Det innebærer en månedlig prisøkning på 50 kroner. Rundt 60 prosent av Canal Digitals 450.000 parabol-kunder har Familiepakken. De som ikke ønsker fotball må velge Familiepakken underholdning, og mister dermed sportskanalene som tidligere var inkludert. (13/01/2017)
 
Det er fortsatt frustrasjon over levering av lørdagsaviser i Distrikts-Norge. Etter at selskapet Kvikkas tok over avisleveringen fra Posten i høst, har det kommet en rekke klager på manglende levering. Avisen Firda opplevde sist helg sin verste lørdag til nå, da 800 abonnenter ikke fikk avisen. (11/01/2017)
 
Med to nye riksdekkende DAB-kanaler - P10 Country og P9 Retro - ønsker P4 å gi nordmenn et enda bredere utvalg av sjangermusikk på radio. Begge kanalene vil også tilby nyheter og annet redaksjonelt innhold. (11/01/2017)
 
10 årsverk må kuttes ved NRKs distriktskontor i Oslo og Akershus. Per i dag består kontoret av 66,2 årsverk. De ansatte tilbys sluttpakke med svarfrist 30. januar. Hele staben, inkludert redaksjonen, berøres. (10/01/2017)
 
Den nye radiokanalen, NRK Trafikk, lanseres 11. januar. Kanalen skal holde trafikanter løpende oppdatert på trafikkbildet i den delen av landet de befinner seg i. (10/01/2017)
 
Hele ni av ti redaktører i Norges 50 største aviser er menn. Tidligere likestillingsminister, Anniken Huitfeldt, reagerer og kaller det systematisk forskjellsbehandling. Ser man avisbransjen i sin helhet, har andelen kvinnelige ansvarlige ­redaktører derimot økt fra 16 til 25 prosent i løpet av de siste ti årene. (10/01/2017)
 
Schibsteds annonseportal Finn.no opplever stadig vekst. I 2016 økte både antall besøkende og antall annonser. Det er appen Finn.no som står for mesteparten av veksten. Finn ble opprinnelig opprettet av Schibsteds aviser for å kapre digitale annonseinntekter, men ligger i dag under konsernets forretningsområde for digitale rubrikkløsninger. (04/01/2017)
 
Ut fra medlemstallet i Norsk Journalistlag, som organiserer flertallet av norske journalister, er antallet yrkesaktive journalister redusert med 353 i fjor. Hovedårsaken er kutt i mediehusene. Nedbemanningen har vært størst i Schibsted og Amedia. NRK fikk flere NJ-medlemmer i 2016, selv om antall stillinger gikk ned. Nedbemanningen i TV 2 er ennå ikke sluttført. (04/01/2017)
 
Torry Pedersen går av som sjefredaktør i VG etter over 20 års levetid i avisen. Nåværende nyhetsredaktør, Gard Steiro, overtar sjefsrollen. Pedersen blir værende i Schibsted, og skal nå lede konsernets publisistiske virksomhet i Norge. (04/01/2017)
 
To av tre nordmenn ville fortsatt betalt NRK-lisens, selv om de hadde fått valget om å kutte NRK-kanalene. Det kommer frem av en ny undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Dagbladet. (04/01/2017)
 
Dagens Næringsliv (DN+) skriver at TV-seingen fortsetter å synke i unge seergrupper. Blant ungdom i alderen 12-19 år har seertiden sunket med 10 minutter fra 2015 til 2016, og er nå nede i underkant av en time per dag. Seertiden i hele befolkningen, 12 år og eldre, gikk ned med fem minutter. - Men eldre ser mer TV enn før. (03/01/2017)
 
Denne uken debuterte den nye sesongen av Hotel Cæsar på TV 2 Sumo. Serien skal nå kun sendes på nett, med korte daglige klipp som samles til en lengre episode hver fredag - ikke ulikt NRKs Skam. De trofaste seerne reagerer ulikt, og enkelte truer med å boikotte TV 2 så lenge serien kun sendes på Sumo. (03/01/2017)
 
Hele 99 prosent av nordmenn mellom 12 og 49 år har smarttelefon. Det viser ferske tall fra Kantar TNS' Forbruker & Media-undersøkelse. Også tilgangen til nettbrett er høy: hele 70 prosent av befolkningen oppgir å ha tilgang til nettbrett. Det innebærer at Norge er i verdenstoppen både for smarttelefon og nettbrett. (03/01/2017)
 
Bygdekinoen består av tolv kinomaskinister som årlig reiser rundt til 175 bygder og tettsteder. Ordningen er avhengig av offentlig støtte i tillegg til billettinntektene, men riskierer nå kutt i budsjettet. Bygdekinoen driftes av bransjeorganisasjonen Film & Kino, og mangler 6,5 millioner kroner på årets budsjett, ifølge direktør Guttorm Petterson. Bakgrunnen for bevilgningsspørsmålet er hvorvidt pensjonsutgiftene til Film & Kinos ansatte skal kobles til Bygdekinoens bevilgninger. (02/01/2017)
 
De tre mest sette filmene på kino i 2016 er alle norske. Kongens nei, Snekker Andersen og julenissen og Børning 2 har bidratt til et svært godt år for norsk film. Ifølge Norsk Filminstitutt har norske spillefilmer, dokumentarer og spill gjort det historisk godt både innenlands og i utlandet. (02/01/2017)
 
2016 har vært et godt år for The Washington Post, og avisen skal nå ansette flere titalls nye journalister. Avisen har tidligere vært gjennom store bemanningskutt, men har klart å snu trenden. Siden januar 2016 har antallet nye abonnenter økt betraktelig, og omsetningen fra digitalabonnement har mer enn doblet seg i løpet av året. The Washington Post skal nå investere mer i video i mobilformat, gravejournalistikk og utvide redaksjonen som jobber med såkalte 'breaking news'. (30/12/2016)
 
Amedia har eid Digitale Medier 1881 siden 2013. Nå selger Amedia selskapet tilbake til tidligere eier, investeringsselskapet Kistefos. Christen Sveaas’ Kistefos eier også selskapet Opplysningen 1881, og de to selskapene - Opplysningen og Digitale medier - skal nå slås sammen dersom Konkurransetilsynet godkjenner kjøpet. Amedia vil nå i større grad konsentrere virksomheten rundt produksjonen av redaksjonelt innhold. (29/12/2016)
 
Kinesiske investorer kjøpte i januar 2016 Hollywood-selskapet Legendary. Nå har filmstudioet lansert sin første store kinsesisk-produserte film med Matt Damon i hoverollen. Filmens premiere er lagt til i Kina, hvor den har tjent inn halvparten av budsjettet på tre dager. Den vises i vestlige land først i februar. (22/12/2016)
 
Undersøkelser gjort av avisene viser at inntil hver fjerde abonnenent ikke får lørdagsavisen i postkassen. Det er et langt høyere tall enn Kvikkas selv oppgir. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som tidligere har uttalt at sitasjonen ikke er så ille som avisbransjen påstår, vil departementet nå nøye gjennomgå tallene fra både MBL og Kvikkas. (22/12/2016)
 
Facebooks direktesendte video-funksjon ble lansert i april i år. Nå gjør selskapet det mulig for alle å direktesende lydinnhold. Tjenesten er spesielt rettet mot mediehus. (22/12/2016)
 
Det amerikanske cybersikkerhetsfirmaet White Ops har nylig avslørt hvordan et svært omfattende svindelnettverk har tjent rundt 1,6 milliard kroner ved bruk av falske ip-adresser og nettsider. Svindlerne skal bl.a. ha klart å utgi seg for å være fra kjente nettsteder som Vouge og Fox News og solgt annonsevisninger til godtroende annonsører, mens annonsene i virkeligheten ble vist på falske nettsider. (21/12/2016)
 
Bauer Media, selskapet bak Radio Norge, er aktuell med to nye radiokanaler: Norsk Pop og Vinyl. Begge kanalene blir tilgjengelig på DAB+. Vinyl skal spille musikk fra 50-, 60- og 70-tallet, mens norsk popmusikk står i fokus på Norsk Pop. (21/12/2016)
 
Regjeringen har vedtatt å forlenge dagens bokavtale med to år. Avtalen gir unntak fra konkurranseloven og åpner for samarbeid ved salg av bøker. Det betyr at bøker selges til fastpris i utgivelsesåret og fram til mai følgende år. I løpet av denne perioden er det ikke lov å selge bøker med mer enn 12,5 prosents rabatt. Avtalen gjelder bare medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Konkurransetilsynet er sterkt kritisk til avtalen, som tilsynet mener gir høyere bokpriser enn nødvendig. (19/12/2016)
 
Kulturdepartementet har også tatt for seg NRKs fremtidige finansiering i en ny stortingsmelding som ble lagt fram i dag. Ettersom dagens lisensordning er knyttet til selve TV-apparatet, kan den komme til å svekke NRKs finansiering på sikt. På tross av Rimmereid-utvalgets anbefaling om en husholdningsavgift, ønsker departementet også å få utredet to varianter av en NRK-skatt. En ny finansieringsordning kan tidligst komme på plass i 2019. Videre foreslår departementet at det i statsbudsjettet i 2019 innføres et fireårig styringssignal for de økonomiske rammene til NRK. I tråd med fjorårets melding foreslår også departementet å innføre færre punkter samt mer overordnede innholdsplikter i NRK-plakaten. (16/12/2016)
 
I stortingsmeldingen om kommersiell kringkasting som ble lagt fram i statsråd i dag, foreslår Kulturdepartementet at det gis statlig støtte til én kommersiell TV-kringkaster. Dette for å bevare mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og et tilbud med riksdekkende nyhetssendinger produsert og sendt utenfor Oslo. Støtten får en ramme på 15 millioner euro (omtrent 135 millioner kroner), noe som betyr at den ikke må behandles av ESA (Efta-landenes overvåkingsorgan). Det stilles krav om egenproduserte nyhetssendinger, formidling av norsk drama, norskspråklige program for barn og unge samt minst 50 prosent norsk innhold. (16/12/2016)
 
Facebook har lenge oppfordret mediehus til å publisere videoer på plattformen sin, men nå ønsker Zuckerberg å kjøpe inn eget innhold. Selskapet er nå i samtaler om å kjøpe serier og sportsprogrammer for å kunne tilby eksklusivt videoinnhold på sine mobile plattformer. (16/12/2016)
 
Innføring av eksterne faktasjekkere og varsling om tvilsomme innlegg er to av grepene Facebook tar for å stoppe flyten av falske nyheter. Brukerne skal også lettere kunne rapportere det de oppfatter som falske nyheter. Endringene er allerede innført. Ifølge Zuckerberg skal tiltakene gjøre det mindre lønnsomt for de som står bak spredningen. (16/12/2016)
 
Regjeringen, med kulturminister Linda Hofstad Helleland i spissen, har bestemt at utenlandske spillselskaper ikke får lisens i Norge. Regjeringen begrunnen avgjørelsen med hensyn til spillavhengighet. Dermed fortsetter Norsk Tippings enerett til å selge og markedsføre pengespill. Reklamen for utelandske bettingselskaper på TV-kanaler som sendes fra utlandet, har det foreløpig ikke lykkes Medietilsynet å få slutt på. (16/12/2016)
 
Innen 2020 vil mer enn 70 prosent av kronene brukt på displayannonser i Storbritannia legges igjen hos Google og Facebook. Det spår en ny rapport fra OC&C Strategy Consultants. Per i dag står de to selskapene for 53 prosent av displaymarkedet i Storbritannia, og rundt 75 prosent i USA, og er i ferd med å etablere et duopol på tvers av atlanteren. Verst går dette ut over den trykte pressen. Veksten hos Facebook og Google er særlig knyttet til mobilreklame. (15/12/2016)
 
Aller velger å ta i bruk Googles svar på Facebooks Instant Articles, mens Schibsted avstår. Google har utviklet en løsning for publisering på mobil, AMP, som laster mobilsider svært raskt. I tillegg stenger løsningen for «plagsomme» annonser som forstyrrer brukeren. Det er bare via søk hos Google at AMP tas i bruk, og løsningen innebærer - som med Facebooks Instant Articles - at artikler og nettsider publiseres hos Google, og ikke på mediehusets egne sider. Det blir antydet at de som velger AMP kommer høyere opp i Googles treffliste. (15/12/2016)
 
En redaksjonssjef og en journalist sier opp stillingene sine i YLE, fordi de mener krinkasteren lar seg kneble av statsministeren. Bakgrunnen er YLEs kritiske søkelys på forhold rundt et selskap som eies av statsministerens slektninger. Etter at statsministeren klaget til YLEs sjefsredaktør fikk journalistene munnkurv, ifølge de ansatte. (15/12/2016)
 
Prime Video er navnet på Amazons strømmetjeneste, som nå er globalt tilgjengelig foruten Kina og Nord-Korea. Strømmetjenesten tilbyr langt lavere pris enn konkurrentene, men har til gjengjeld færre titler i porteføljen. Norske undertekster er foreløpig ikke på plass. (15/12/2016)
 
De seneste tallene fra Mediebyråforeningen viser at nettreklamen fortsatt vokser. Programmatisk reklame har økt med over 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Mens TV-reklamen holder seg stabil, har kinoreklamen mer enn doblet seg siden 2014. Reklame i papiravisene blir fortsatt nedprioritert: her har fire av ti reklamekroner forsvunnet i løpet av to år. Tallene gjelder kun annonser som går via et mediebyrå, hvilket utgjør omtrent halvparten av det norske reklamemarkedet. Mye av avisenes salg av annonseplass har tradisjonelt gått utenom slike byråer. (14/12/2016)
 
NRK-serien Nobel er nå tilgjengelig på Netflix internasjonalt. Serien er produsert av Monster, og ble nylig kåret til Europas beste miniserie for TV under Prix Europa i Berlin. Nobel er foreløpig ikke tilgjengelig for brukere i Frankrike, Benelux-landene og Norden. (14/12/2016)
 
Medier 24 har avdekket av flere av artiklene på nrk.no er laget av selskapets kommunikasjonsavdeling, til tross for at skribentene er titulert som journalister i de aktuelle artiklene. Dette gjelder i hovedsak artikler som handler om NRK. Ifølge mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen er dette en klar svekkelse av NRKs troverdighet. Mens distriktsredaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud, har uttalt at han ikke ser problematikken ved praksisen, er NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, klar på at merkingen skal være tydelig. (13/12/2016)
 
Robert Murdoch har via 21th Century Fox nå lagt inn bud på nå hele TV-selskapet Sky. Sky er Europas største betal-TV-operatør, med 22 millioner kunder fordelt på flere europeiske land. Murdoch har også tidligere prøvd å ta over hele Sky, men trakk seg da skandalen rundt Murdoch-avisenes telefonavlytting nådde offentligheten. Murdochs kjøp av Sky er kontroversielt på grunn av den store mediemakten Murdoch allerede sitter med, og fordi han har tette bånd til britiske politikere. (12/12/2016)
 
Stiftelsen Fritt Ord har publisert en oversikt over de mange prosjektene som har fått pengestøtte ved slutten av året. Blant annet får Dagbladet 750 000 kroner fordelt på fire prosjekter, og tankesmien Agenda mottar 90 000 kroner for sin podkast for likestilling. (12/12/2016)
 
NRK ba om 30 kroner i lisensøkning for 2017, men i sitt forslag til statsbudsjett valgte regjeringen å beholde lisensen på samme nivå som i 2016 . Nå får NRK likevel økningen sin, siden Høyres stortingsgruppe har valgt å støtte forslaget fra de andre partiene - unntatt Frp - om å øke lisensen. En økning på 30 kroner utgjør mindre enn lønns- og prisveksten i 2016, men gjør at NRK ikke trenger å gjennomføre større kutt. (09/12/2016)
 
Medietilsynet har flere ganger forsøkt å få slutt på pengespillreklame hos norske TV-kanaler som sender fra London. Nå går de mer konkret til verks: Mens MTG og Discovery sender 70 prosent av spillreklamen sin på dagtid, sendes det meste av spillreklame i Storbritannia etter klokken 21 - av hensyn til barn og unge seere. Dette er sendetidsregler den britiske spillbransjen har avtalt å følge. Medietilsynet ber nå Ofcom, britenes medietilsyn, å se på saken. (09/12/2016)
 
Det amerikanske produksjonsselskap XIX Entertainment har kjøpt rettighetene til Skam, og en amerikansk versjon skal etter planene produseres i 2017. Selskapet drives av Simon Fuller, produsenten bak suksesser som «Idol» og «So you think you can dance». Ifølge Fuller er Skam ledende i måten serien bruker ulike plattformer og kanaler for historiefortelling. (09/12/2016)
 
Vanligvis følges presidentvalget i USA av en stille periode for avisene, men nå opplever amerikanske kvalitetsaviser stor vekst i antall abonnenter. LA Times har fått 60 prosent nye digitale abonnenter. Wall Street Journal har hatt en oppgang på 300 prosent. Også New York Times opplever stor pågang. (08/12/2016)
 
Mediebedrifter i Bergen melder seg nå på i kampen for støtte til TV 2, og har gått sammen og bestilt en konsulentrapport om verdiskapingen rundt TV 2 i Bergen. En rekke selskaper har sprunget ut av virksomheten til TV 2. Blant dem er Vizrt, som fortsatt har hovedkontor i Bergen, til tross for at selskapet nå er en verdensomspennende produsent av TV-grafikk med omsetning i milliardklassen. (08/12/2016)
 
Filter Media er på investorjakt for å kunne lansere en nettavis som skal ta opp kampen med storaktører som VG og Dagbladet. Per i dag består Filter av nettavisene Filter Nyheter og Filter Film og TV, og den kommersielle nettavisen Filter Partner. Sistnevnte består utelukkende av innholdmarkedsføring. (08/12/2016)
 
Ifølge en ny undersøkelse bruker 34 prosent av norske nettbrukere blokkeringsverktøy. Tallene stammer fra AudienceProject, som har intervjuet over 8000 personer i de nordiske landene. AudienceProject har også studert antallet sesjoner som forstyrres av annonseblokkering. Her er tallet 19 prosent, noe som viser at det er et gap mellom hvor mange som oppgir å blokkere annonser og hvor mange sesjoner som faktisk forstyrres. (08/12/2016)
 
Ikke overraskende endte Stortinget i dag opp med å stemme for at overgangen til DAB skal gå som planlagt. Første runde endte med at gårsdagens forslag om utsettelse ble utsatt. I dag måtte de tre statsrådene som er ansvarlig for sikkerhet og beredskap - alle fra Frp - møte i Stortinget og forsikre om at overgangen til DAB var forsvarlig. Deretter avviste flertallet i Stortinget forslagene om utsettelse, mens Frp opprettholdt sitt forslag. (07/12/2016)
 
I Danmark er reklamefinansierte TV 2 eid av Staten. Med ny borgerlig regjering kan det bli fortgang i privatiseringen av TV-selskapet, og Egmont har vist sin interesse. Konsernet skal være villige til å betale tre milliarder kroner for TV 2, skriver DN+. Salg av TV-selskapet har vært diskutert siden 2005, men prosessen har blitt satt i ventemodus som følge av rettsaker. EU-kommisjonens har nemlig ment at TV 2 har mottatt ulovlig statsstøtte i form av lisens. I Danmark er hele public service-modellen nå oppe til vurdering. (07/12/2016)
 
I budsjettavtalen mellom KrF, Venstre og regjeringen er det inkludert et punkt om fritak for merverdiavgift for all digital journalistikk. Det kan bety at momsfritaket som Fagpressen har slåss for i flere år, blir en realitet. Fagpressen har i dag bare fritak for avgift på papir. I avtalen står det at Stortinget ber regjeringen vurdere om momsfritaket for nyhetsmedier skal inkludere all digital journalistikk. Vurderingen skal gjøres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som pleier å legges fram i mai hvert år. (06/12/2016)
 
Det siste året har den norske mediebransjen gjennomført kutt som tilsvarer én milliard kroner og 382 redaksjonelle årsverk. Aftenposten, VG og Bergens Tidende har kuttet til sammen 110 ansatte. Det er i hovedsak annonsefallet som er årsaken til de store sparetiltakene. Mediehusene har foreløpig ikke klart å erstatte annonsetapet med sine digitale inntekter. (06/12/2016)
 
I budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene er regjeringens foreslåtte kutt i pressestøtten strøket. Pressestøtten i 2017 blir dermed på samme nivå som i 2016 - i kroner. Men tar man hensyn til pris- og lønnsvekst, innebærer forliket en reduksjon av støtten. Samtidig ønsker KrF en økning av NRK-lisensen, selv om regjeringen har foreslått å fryse denne på 2016-nivå. Denne saken vil bli avgjort i kulturkomiteen. (05/12/2016)
 
Den britiske finansavisen Financial Times tjener nå bedre på sine digitale produkter enn papiravisen. Avisen har 843 000 abonnenter, hvorav 75 prosent er rene digitalabonnenter. Antallet abonnenter har vokst med 75 000 på ett år. (05/12/2016)
 
Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har vært negative til at FM-nettet stenges ved nyttår. Begge partier har fremmet forslag om å utsette overgangen til DAB - forslag som skal behandles i Stortinget neste uke. Nå kaster Arbeiderpartiet seg også på, og varsler at de kan komme til å stemme for utsettelse. (02/12/2016)
 
I likhet med blant andre Viaplay, har også Netflix nå åpnet opp for nedlasting av deler av tilbudet sitt. Dermed kan brukerne laste ned og senere se en rekke serier og filmer uten å være tilkoblet internett. (02/12/2016)
 
Schibsted har latt Statoil kjøpe retten til å bruke Schibsted-avisenes logoer i annonser på Facebook. Statoil har for tiden en reklamekampanje som kjøres som sponset innhold i flere av Schibsteds aviser. I tillegg har Statoil fått kjøpe bruken av avisenes logoer til annonser for det samme innholdet på Facebook. Annonseinnholdet ser dermed ut som det kommer fra Aftenposten, Bergens Tidende osv., men er merket som annonse. (01/12/2016)
 
NRK og Netflix er de desiderte mest brukte strømmetjenestene i Norge. NRK har alltid vært størst i ukentlig dekning (andel som har brukt tjenesten ukentlig, men ikke daglig). Men nå tar NRK innpå Netflix også når det gjelder daglig bruk. Brukermålingene stammer fra Kantar TNS sin spørreundersøkelse Interbuss og gjelder nettbefolkningen 15 år og eldre. Netflix er fortsatt klart størst når det gjelder daglig bruk i aldersgruppen 15-29 år. (01/12/2016)
 
Kinoreklamen vokser, og det er særlig på grunn av de norske kinosuksessene. Det Egmont-eide salgsselskapet Media Direct Norge har solgt ut all reklameplassen rundt norske filmer ut året. Kinoreklamen kjøpt av mediebyråene har økt med nesten 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. (01/12/2016)
 
NRK-serien Skam vant «Digital online award» i London. Prisen deles ut til drama som er produsert for nett. Bak utdelingen står C21, et bransjetidsskrift for TV og video på nett. (01/12/2016)
 
Når FM-nettet krus av og DAB-nettet overtar, forsvinner ikke bare FM, men også reguleringen av innhold i de kommersielle radiokanalene. Siden plassen i FM-nettet har vært begrenset, har bare noen få riksdekkende kanaler hatt konsesjon til å sende. Disse måtte betale for konsesjonen sin ved å oppfylle diverse krav til innholdet i sendingene - slik som nyheter, kulturprogram, programmer på samisk og kvoter for norsk musikk. I DAB-nettet er det mer plass, og staten har der valgt å la netteier (Telenor) bestemme hvilke kommersielle radiokanaler som får sendeplass. På samme måte bestemmer nå RiksTV (eid av Telenor, TV 2 og NRK) hvem som får sende i det digitale TV-nettet. Mangel på innholdskrav vil føre til langt mindre norsk musikk, og tapte millioninntekter for norske artister, mener Gramo. (30/11/2016)
 
DNB selger 80 prosent av aksjene i bokkjeden Notabene til investeringsselskapet Jotunfjell Partners. DNB overtok Notabene etter konkursen i 2013. Notabene ble etablert i 1985 og er landets største forlagsuavhengige bokhandlerkjede. Kjeden består av 109 butikker. (30/11/2016)
 
Kabel-TV- og bredbåndsleverandøren Get skal si opp 96 ansatte av en stab på 840. Årsaken skal være manglende vekst for TV-abonnement, høyere utgifter til innhold og overgang til digital kundebehandling. Get ble i 2014 en del av det danske telekomselskapet TDC. (29/11/2016)
 
Telenor-kunder kan nå velge å beholde TV-pakken, og velge bredbånd hos en annen leverandør - eller motsatt. Prisen for bredbånd øker med 150 kroner for de som velger å kutte TV-pakken. Telenor har også lansert en ny T-We-portal, hvor kunder får tilgang til strømmetjenester fra NRK og Netflix, og en app som gjør at kundene kan bruke innholdet andre steder enn hjemme. (29/11/2016)
 
Administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen, er valgt til ny generalsekretær i Norsk Presseforbund av et enstemmig styre. Hun har tidligere vært leder for Norsk journalistlag. (25/11/2016)
 
Større beskyttelse av kildevernet og teknologinøytralt redaktøransvar blir blant de viktigste punktene i en ny medieansvarslov, som Stortinget har bedt regjeringen om å utrede. Ifølge APs Arild Grande har det vært særlig viktig å sikre at redaktøransvaret også omfatter det som publiseres på nett. Også kildevernet har hatt behov for større beskyttelse. Kildevernet er i dag lovfestet i tvisteloven og straffeprosessloven, men bare som en rett for både journalister og redaktører til å ikke oppgi kildene sine. (25/11/2016)
 
Med over 2,1 millioner norske brukere, har Snapchat blitt en viktig kommunikasjonskanal. Nå skal VG som første nordiske mediehus være del av nyhetstjenesten Snapchat Discover. VG får selv mulighet til å selge annonsevideoer mellom snappene. Digitalredaktør Ola Stenberg håper Snapchat-samarbeidet vil gi bedre resultater (DN+) enn Facebooks Instant Articles, som var mindre innbringende enn forventet. (25/11/2016)
 
I år 2000 hadde ti norske aviser en fast korrespondent i London. Nå gjenstår kun NRKs Espen Aas. Det er en konsekvens av bl.a. den teknologiske utviklingen som gir enkel tilgang på nyheter fra andre land. VG har i dag kun én fast korrespondent, med base i New York. Avisen har derimot flere stringere i bl.a. Tyskland og Tyrkia. Dagbladets medarbeidere med spesialkompetanse på Asia, Midtøsten, Europa og USA holder til i hovedredaksjonen, og reiser ut ved behov. (24/11/2016)
 
Nyhetskommentator i Fox News, Sean Hannity, oppfordrer Donald Trump til å boikotte amerikansk presse. I følge Hannity sto større nyhetsmedier i ledtog med Hilary Clinton og forvrengte budskapet fra Trump. Det er på forhånd bekymring rundt hvordan Trump kommer til å håndtere samarbeid med pressen når han overtar Det hvite hus. (24/11/2016)
 
Budselskapet Kvikkas, som har overtatt postens lørdagslevering av aviser, oppgir at selskapet mangler adresseopplysninger om 44 prosent av abonnentene de skal levere avis til. Årsaken skal være at Kvikkas benytter seg av et digitalt, GPS-basert system som ikke takler forkortelser eller avvik i måten adresser er oppført på. Adresselistene som Posten benyttet fungerer derfor ikke uten videre i Kvikkas' system. Samtidig mener avisenes bransjeorganisasjon MBL at langt færre aviser blir levert ut enn det Kvikkas selv oppgir. (24/11/2016)
 
Sensasjonelle, klikkvennlige nyheter sikrer reklamepenger i kassen. Problemet er at mesteparten av nyhetene er renspikket løgn, skrevet av personer med mål om å tjene seg rike. Særlig i forbindelse med presidentvalget i USA har falske nyhetssider - hovedsakelige Trump-vennlige - vokst frem. Taktikken er å sikre stor spredning på Facebook, og oppfordre alle leserne til å like og dele enhver artikkel. The Washington Post har intervjuet to av klikkjegerne, oversatt av Aftenposten. (24/11/2016)
 
Kravet til dekning for DAB-nettet er at det skal gi samme dekning som FM-nettet - i stereo. DAB fungerer slik at du enten har signal, eller så har du ikke - mens FM-signaler kan tas inn selv om kvaliteten er dårligere. FM i monokvalitet kan være tilgjengelig mange steder hvor DAB nå ikke fungerer - spesielt langs norske veier. Mange bilister klager nå på dårlig DAB-dekning. (23/11/2016)
 
Ifølge Konkurransetilsynet har Telenor misbrukt sin dominerende stilling og lagt hindringer i veien for etableringen av et tredje og konkurrerende mobilnett i Norge. Tilsynet hevder at Telenor ga Network Norway dårlige avtalevilkår da selskapet startet utbyggingen av et tredje mobilnett i samarbeid med Tele2 i 2007. Den varslede boten er på 906 millioner kroner. I tillegg risikerer Telenor en enda større bot fra ESA, som også etterforsker saken. (23/11/2016)
 
Fredagsmagasinet er et ledd i VGs arbeid med å fornye papirutgaven. Innholdet skal blant annet bestå av kjendisstoff, oppskrifter og TV-program for en hel uke. Dermed vil det nye magasinet konkurrere med Dagbladets TV-bilag som kommer samme dag. (22/11/2016)
 
LO gir 19 millioner kroner til Klassekampen og Dagsavisen: 10 millioner til Dagsavisen og 9 millioner til Klasekampen. Pengene skal brukes til å styrke arbeidslivsjournalistikken i avisene, melder Arbeidernes Presseforbund. Men forutsetningen for pengegaven skal også være at avisene samarbeider mer med nyhetsbyrået ANB - som eies av LO. (22/11/2016)
 
Amedia prøver nå ut en pakkeløsning hvor abonnenter hos én avis kan få tilgang til alle Amedias lokalaviser for en tilleggspris på kr 49. Prøveordningen gjelder foreløpig kun de som abonnerer på Nordlys. Norske aviser har fortsatt til gode å lansere en felles betalingsløsning som gjør det mulig å lese deler av aviser en ikke abonnerer på. (21/11/2016)
 
Det konservative tidsskriftet Minerva vil starte en borgerlig nettavis som skal dekke behovet for en dagsavis for høyresiden i Norge. Oppstarten finansieres blant annet av flere «rike onkler», skriver Klassekampen. I tillegg vil avisen søke om pressestøtte, selv om høyresiden tradisjonelt er negativ til denne formen for offentlig støtte. (18/11/2016)
 
Googles «Digital News Initiative», som skal bidra med midler til utvikling innenfor digital nyhetsformidling, har delt ut støtte til syv nye norske prosjekter. Blant annet har Aftenposten fått støtte til et prosjekt rettet mot unge avislesere. Det er anslått at Googles omsetning i Norge vil bli på ca. 2,6 milliarder NOK i år. Norge får nå 18 millioner tilbake i form av støtte til utvikling av norske nyhetsmedier. (18/11/2016)
 
Tidligere i høst ble det kjent at Facebook i to år har overestimert seertiden knyttet til annonsevideoer. Det førte til at Facebook gikk grundig gjennom målesystemene sine. Nå viser det seg at feilberegninger har ført til både over- og underrapportering av bl.a ukentlig og månedlig dekning for annonseinnhold, samt tids- og videobruk i utgivernes Instant Articles. Flere krever nå full gjennomgang av en tredjepart, noe Facebook har gått med på. (17/11/2016)
 
Sikkerhetseksperter i USA har avslørt at flere Android-telefoner sender persondata som tekstmeldinger, samtalelogger, steddata etc. til en server i Kina. På telefonene er det brukt programvare fra et kinsesisk selskap som oppgir at samme programvare er innstallert på mer enn 700 millioner telefoner, biler og andre enheter. Selskapet brukes blant annet av to av verdens største mobilprodusenter, Huawei og ZTE. (17/11/2016)
 
Rasistiske ytringer på Twitter har tatt seg opp i forbindelse med presidentvalget i USA. Nå utestenger Twitter brukere som benytter plattformen til å spre rasisme. Blant de berørte er lederen for National Policy Institute, Richard Spencer, som er en del av den høyrevridde og nasjonalistiske «alt right«-bevegelsen. Twitter har også nylig utvidet sin mute-funksjon, som lar brukere blokkere tweets som inneholder visse ord. (17/11/2016)
 
Flere lokalaviser dropper nå lørdagsutgaven. Hovedårsaken er leveringsproblemene som har oppstått etter at Posten sluttet med ombæring på lørdager og selskapet Kvikkas overtok lørdagsleveringen. (17/11/2016)
 
Filmer som Gåten Ragnarok, Birkebeinerne og Bølgen er solgt til 13 asiatiske land. Det er særlig eventyr- og katastrofefilmer som ser ut til å vekke interesse, men også historiedramaet Kongens nei har fått ben å gå på. Filmen ga nylig salgsrekord da den ble solgt til Japan. Ifølge Bruce D. Lee, daglig leder i EnterMode, er de norske filmene både vellagde og kommersielt appellerende. (17/11/2016)
 
Det innvandringsfiendtlige og høyreorienterte nettstedet Breitbart, som støttet Donald Trumps presidentkampanje, skal nå ha planer om å opprette europeiske filialer. Breitbarts styreleder, Stephen Bannon, var sjef for Trumps valgkamapanje, og er nå utnevnt til hovedstrateg og rådgiver for den nye presidenten. Breitbart skal visstnok satse på land der høyrepopulismen er i frammarsj og valg står for døren. (16/11/2016)
 
Bazar forlag, med populære forfattere som Dan Brown og Paulo Coelho i porteføljen, er kjøpt opp av Cappelen Damm. Det er andre gang Bazar-sjef Øyvind Hagen selger til Cappelen Damm. Forrige gang var salget av Ex Libris i 1999, hvor rettighetene til Harry Potter-bøkene fulgte med. Bazar vil leve videre som et imprint - dvs. et eget merkenavn som brukes til bestemte utgivelser. Hagen forblir forlagssjef. (15/11/2016)
 
Etter dystre tall tidligere i høst har omsetningen av TV-reklame i oktober økt med 22 prosent, sammenlignet med fjorårets oktobermåned. Det betyr at omsetningen så langt i år har økt med 3 prosent. Dette gjelder den delen av reklameomsetningen som går via mediebyråene. Samtidig har papiravisene mistet halvparten av sin omsetning i løpet av de siste tre årene, og papirutgavene er avisenes klart viktigste inntektskilde. Programmatisk annonsesalg og reklame i sosiale medier vokser med ekspressfart. (15/11/2016)
 
I kjølvannet av kritikken mot Facebooks håndtering av spredningen av falske nyheter, har teknologiselskapet gjort endringer i formuleringen av annonsereglementet. For å hindre de falske nettsidene å tjene penger via Facebooks reklamenettverk, legges falske nyhetsnettsider til listen over ulovlige og villedende nettsider som ikke har tilgang til Facebook Audience Network. (15/11/2016)
 
Norsk Filminstitutt har utformet nye regler for støtte til film, TV-serier og spill. I tråd med regjeringens stortingsmelding om film i 2015, er støtten nå gjort plattformuavhengig, slik at produksjoner som skal vises via strømmetjenester også kan få støtte. Tidligere har støtten vært begrenset til audiovisuelle produksjoner som ble vist på kino, DVD eller TV. Endringen er omdiskutert fordi strømmetjenester ikke betaler avgifter som bidrar til produksjonsstøtte til nye produksjoner, slik de etablerte visningsformene gjør. Spesielt har kinobransjen protestert mot å bidra med støtte som nå kan gå til konkurrerende plattformer. (15/11/2016)
 
Spredning av falske nyheter på Facebook er ikke et nytt fenomen, men problemet har tatt seg kraftig opp i forbindelse med presidentvalget i USA. Nå får Facebook kritikk for måten de håndterer utfordringen på, og for at antall klikk og engasjement teller mer enn fakta. Flere hevder at falske nyheter om presidentkandidatene kan ha hatt innvirkning på valgresultatet, noe Mark Zuckerberg avviser. Facebook har også vært i søkelyset nylig da en feil førte til at opptil to millioner brukere ble erklært døde. (14/11/2016)
 
Amedias 62 abonnementsaviser har nå til sammen 100 000 heldigitale abonnenter. Det er en økning på 28 000 abonnenter sammenlignet med fjoråret. I likhet med flere av Schibsteds aviser, har også Amedia til tider tilbudt nye abonnement til svært lave priser. (14/11/2016)
 
Over 60 prosent av alle on demand-tjenester i Europa er konsentrert rundt film og TV-innhold. Det viser tall fra Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourgs database Mavise. Til sammenligning utgjør selve TV-kanalene 14 prosent av on demand-tjenestene. Databasen inneholder informasjon om over 12 000 TV-kanaler og 1400 on demand-tjenester. (08/11/2016)
 
En studie som er gjennomført med jevne mellomrom siden 1993, viser at kriminalsaker tar mer plass i TV-nyhetene hos NRK og TV 2 enn tidligere. Til gjengjeld får klimaspørsmål svært liten oppmerksomhet. Undersøkelsen viser også at politikk får mindre oppmerksomhet enn tidligere, og at TV 2-nyhetene og NRK Dagsrevyen er blitt likere hverandre. 2016-runden av studien er gjennomført av Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus. (08/11/2016)
 
Ifølge Klassekampen forteller mange lokalaviser at abonnenter ikke fikk lørdagsavisa sist helg. Avisene rapporterer også om budbiler med sjåfører uten lokalkunnskap og med manglende norskferdigheter. Dette var første lørdag distribusjonsselskapet Kvikkas skulle overta avisleveringen etter at Posten sluttet med post på lørdager. Til Dagens Næringsliv (DN+) sier samferdselsministeren at Kvikkas har taklet situasjonen bra, og at avisene selv har ansvaret for mestepartene av lørdagsavisene. Det er også en del abonnenter som ikke dekkes av noen distribusjonsordning. (08/11/2016)
 
Nyhetsbyrået NTB og nyetablerte DL Discovery har lansert en ny nettavis for ungdom. Munin.buzz er beregnet for bruk i ungdomsskolen, og artiklene vil være knyttet til kompetansemål. I utgangspunktet skal det publiseres seks til åtte nyhetssaker i uken, hvorav noen vil være skrevet på nynorsk. Gründer av DL Discovery, Steinar Evensen, har tidligere erfaring med utvikling av norske læringsteknologier. (08/11/2016)
 
Schibsted møter ny konkurranse i det norske rubrikkmarkedet når tjenesten Letgo lanseres i disse dager. Letgo er et amerikansk selskap, som i 2015 hentet 100 millioner dollar fra den sør-afrikanske rubrikkgiganten Naspers via en rettet emisjon. Nå er selskapet klar for det norske markedet. Letgo er først og fremst en app for smarttelefon, men består også av en egen nettside. (08/11/2016)
 
En kundeundersøkelse fra EPSI Rating viser at norske strømmeabonnenter er mest tilfredse med HBO Nordic, etterfulgt av Viaplay. Det er utvalget og innholdet HBO scorer høyest på. Netflix gjør det godt i forhold til bildekvalitet og brukergrensesnitt, men innholdet trekker ned. 612 personer har deltatt i undersøkelsen. De har svart på vegne av strømmetjenesten de benytter mest. (07/11/2016)
 
Stadig flere annonsører flytter reklamebudskapene sine fra papirmedier til Facebook. Nå vil teknologiselskapet også ha en bit av TV-reklamemarkedet, og er i ferd med å teste ut reklamesalg i video-apper via TV-bokser som Apple TV. Ved hjelp av IP-adresser kan Facebook koble Apple TV-boksen med Facebook-kontoene i samme husholdning, og dermed levere skreddersydd reklame. (07/11/2016)
 
Avisene er allerede bekymret for levering av lørdagsavisa etter at Posten avviklet post på lørdager. Men hvis regjeringen får gjennomført planene i sin nye stortingsmelding, «Postesektoren i endring», er større endringer i sikte. I meldingen foreslås det at A-post forsvinner, og at Posten ikke trenger å levere post på alle hverdager i grisgrendte strøk. Mange aviser er avhengig av Posten for å få papiravisen ut til alle leserne sine. Vel 80 prosent av avisenes inntekter kommer fra fortsatt fra papirutgaven. (04/11/2016)
 
Det TV 2-eide produksjonsselskapet OB-Team, som har stått for mesteparten av Tippeliga-produksjonen siden 2006, overtas av det amerikanske teknologiselskapet NEP. Samtidig har TV 2 inngått samarbeid med NEP Norway om levering av teknisk produksjon de kommende årene. Ifølge Kampanje ligger NEP Norway an til å få oppdraget med å produsere norsk fotball for Discovery. (04/11/2016)
 
Schibsted tall for 3. kvartal er lagt frem, og hos de fire abonnementsavisene har annonseinntektene falt med 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Til sammenligning sank annonseinntektene med 18 prosent i 3. kvartal i fjor. Hos VG har digitalinntektene økt med 10 millioner kroner, men totalomsetningen sank. Schibsted i sin helhet øker omsetningen, på grunn av vekst i rubrikkmarkedet. (04/11/2016)
 
Joachim Triers Louder Than Bombs er valgt som vinner av Nordisk råds filmpris. Pengepremien er på 350 000 danske kroner. Det er første gang filmprisen er gitt til en norsk filmskaper. Prisen gis til filmer med høy kunstnerisk kvalitet med sterk forankring i nordisk kultur. (03/11/2016)
 
Mandag lanserte Apple flere nye produkter - blant annet en ny app kalt «TV» som skal gjøre det langt enklere å finne fram til og se innhold på tvers av ulike innholdstjenester. «TV» blir tilgjengelig både på Apple-TV, Ipad og Iphone, og blir en felles portal inn til TV-kanaler og videotilbud på nett, men foreløpig bare i USA. Men den nye appen mangler én viktig innholdstjeneste: Netflix. (03/11/2016)
 
Det blir ingen flere sesonger av BBC-serien Sherlock på NRK: Netflix har kapret de globale rettighetene til den populære serien, som innebærer at 150 TV-selskaper må si farvel til den britiske detektiven. Det at strømmetjenestene nå går etter allerede etablerte serier, skaper utfordringer for nasjonale kringkastere. Ifølge medieforsker Vilde Schanke Sundet pågår det nå en posisjoneringskamp mellom strømmetjenestene og de tradisjonelle tv-kanaler om innholdsrettigheter. (03/11/2016)
 
Annonsekronene fortsetter å renne inn hos verdens største nettsamfunn. Facebook dro inn hele 7 milliarder dollar forrige kvartal, hvorav 6,8 milliarder kommer fra reklame. Sammenlignet med samme kvartal 2014 er det en økning på 50 prosent. Mer enn 80 prosent av reklameinntektene kommer fra mobil. (03/11/2016)
 
Sosiale medier er i ferd med å endre hvordan både TV-selskaper og rettighetshavere tenker om sportsrettigheter, skriver The Drum. I stedet for å holde fast på eksklusive rettigheter, åpner nå stadig flere for live-strømming i sosiale medier for å skape oppmerksomhet og øke verdien på sportsarrangementer. (02/11/2016)
 
Med verdifulle sportsrettigheter i boks, satser Discovery nå på en oppgradering av strømmeplattformen sin. Selskapet har inngått samarbeid med amerikanske BAMTech og får med det tilgang til strømmeteknologien bak Major League Baseball, ESPN og HBO Now, i tillegg til digitale sportsrettigheter for Europa. Også Disney har satset på BAMtech. Mediegiganten har nettopp kjøpt en tredjedel av selskapet. (02/11/2016)
 
Facebook-representant Patrick Walker var til stede under Redaktørforeningens høstmøte for å diskutere nettsamfunnets status i kjølvannet av sensurdebatten. Det ble klart at Facebook fortsatt skal ha retningslinjer som gjelder for hele verden, og det blir dermed ikke aktuelt å ha egne regler i visse geografiske områder (DN+), som flere europeiske redaktører har ønsket. Til stede på møtet var også representanter fra AIPCE, Alliance of Independent Press Councils of Europe, som kom med krav om at Facebook ikke får redigere eller fjerne journalistisk materiale. (01/11/2016)
 
Meldingstjenesten Twitter kutter 350 stillinger - rundt ni prosent av totalbemanningen - som følge av manglende økonomisk vekst. Samtidig legger Twitter ned mobilutgaven av videotjenesten Vine. Det er kun mobilappen som fjernes; innholdet på Vine og nettsiden vil bevares. Årsaken skal være sterk konkurranse fra andre videotjenester som Snapchat, som i større grad tiltrekker annonsører. (28/10/2016)
 
På oppdrag fra Netflix skal det lages en ny nordisk thrillerserie ved navn The Rain. Serien skal produseres av danske Miso Film, kjent for bl.a. Frikjent, Dicte og 1864. Dette blir den første nordiske Netflix Original-serien, og skal etter planen være klar i 2018. (27/10/2016)
 
Etter justering av reglene for tildeling av pressestøtte, har syv nye publikasjoner fått støtte i 2016. Samtidig deltar ukeavisene i år i konkurransen om den samme pengepotten. Ukeavisene har i flere år mottatt støtte fra Norsk kulturråd, men må framover istedet søke Medietilsynet om pressestøtte. Det er nå klart at flere aviser har fått redusert tilskuddene sine i 2016 - blant dem er Dagsavisen, Dagen, BA og Vårt land - mens aviser som Klassekampen og Dag og Tid har fått mer å rutte med. (26/10/2016)
 
Facebook ble kraftig kritisert av mediene da det ikoniske krigsbildet fra Vietnamkrigen ble sensurert på grunn av nakenhet. Nå varsler Facebook at de vil i større grad vil åpne opp for bilder som har nyhetsverdi og er historisk viktige - selv om de ellers strider mot publiseringsreglene deres. (25/10/2016)
 
HBO Nordic har kjøpt inn NRKs dramaserie Kampen for tilværelsen. Det lå lenge an til at serien aldri ville bli vist igjen, ettersom rettighetsavtalen knyttet til gjenbruk var basert på en gammel modell. Serien blir tilgjengelig i strømmetjenesten i desember. (25/10/2016)
 
Det amerikanske teleselskapet AT&T kjøper mediegiganten Time Warner for 85 milliarder dollar, gitt at avtalen mellom de to selskapene godkjennes av konkurransetilsynet. Time Warner eier bl.a. CNN, HBO og produksjonsselskapet Warner Bros. studio. Dermed ekspanderer AT&T virksomheten utover telekommunikasjon og Internett. Dersom kjøpet godkjennes, vil AT&T være en av storaktørene med makt til å forme fremtidens medielandskap. (24/10/2016)
 
Det er ikke bare i TV 2 det danske mediekonsernet Egmont tynner ut bemanningen. I en tredje kuttrunde siden 2015 forsvinner nå elleve nye årsverk i Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen). Ni av årsverkene skal kuttes i de redaksjonelle fellesavdelingene som ble opprettet i fjor, og det vil gjenstå 20 årsverk innen redaksjonell innholdsproduksjon. (24/10/2016)
 
Over 90 prosent av Dagsrevyens seere er over 40 år, viser tall Dagbladet har fått av NRK. I 2015 gikk NRK inn for å fornye Dagsrevyen, og et av grepene var å benytte yngre kilder for å gjøre sendingene mer relevante for unge seere. Der har NRK ikke lykkes med. Bare 9,5 prosent er under 40 år, noe som utgjør omlag 61 000 seere. (20/10/2016)
 
Stortinget har bedt regjeringen sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen i løpet av 2016. Mediemangfoldsutvalget har hastevurdert ulike modeller for økonomisk støtte, men har ikke tatt stilling til om det bør gis støtte til en kommersiell allmenkringkaster. Modellen utvalget har falt ned på får kritikk fra Discovery, mens utvalgsmedlem Gunnar Stavrum mener hasteoppdraget hindret utvalget i å se hele mediepolitikken i sammenheng. (19/10/2016)
 
Mediemangfoldsutvalget har i dag lagt fram en delrapport med sin vurdering av Kulturdepartementets ulike modeller for støtte til kommersiell allmennkringkasting. Utvalget har hatt fire uker på seg til å vurdere ulike alternativer. Kulturdepartementet skal ha en stortingsmelding om saken klar før jul. (18/10/2016)
 
Etter 22 år er det slutt for kvinnemagasinet Henne. Med et opplag på 28 853 (fire årlige utgivelser) og like over 70 000 lesere i 2015, har Henne vært av et de minste bladene i Allers føljetong. Med nedleggelsen av Henne, melder printansvarlig Ellen Arnstad at Aller nå styrker satsingen på KK.no. (18/10/2016)
 
Den amerikanske TV-giganten NBC har kjøpt rettighetene til TV 2-programmet The Stream, som hadde premiere i høst. Programmet er en musikkonkuranse, utviklet av TV 2, Monster og musikkprodusent Jørn Dahl. Nordic World er selskapet som står bak handelen, og ifølge administrerende direktør, Espen Huseby, er salget den største norske TV-eksporten noensinne. (14/10/2016)
 
De fire abonnnementsavisene i Schibsted har nå til sammen 100 000 digitale abonnenter. Det er nesten en dobling sammenligned med januar. Aftenposten står for hele 65 000 av dem. Ifølge kommersiell direktør for Schibsted Norge abonnementsmediehus, Tor Jacobsen, er en stor del av de nye abonnementene mellom 25 og 40 år. (14/10/2016)
 
Av de 97 bedriftene som er med i Ipsos/MMIs omdømmeundersøkelse, troner NRK på toppen foran Tine og Vinmonopolet. Samfunnsansvar og moral, totalinntrykk og miljøbevissthet er blant faktorene bedfriftene måles på av 1069 respondenter. De neste mediene på listen er TV 2 på 5. plass og TV Norge på 23. plass. (14/10/2016)
 
På oppdrag fra Discovery i Norge har NHH-forskerne Hans Jarle Kind og Øystein Foros utarbeidet en rapport som spør om det å gi statlig støtte til nyhetsproduksjon hos en kommersiell TV-aktør i Bergen er smart bruk av penger. Forskerne mener det er vanskelig å sikre seg at støtten faktisk vil gå til nyheter, at nyhetene på lineær TV ikke treffer yngre seere, og at TV 2s fordeler med å fortsette med nyheter er for dårlig belyst. (13/10/2016)
 
Amazon Music Unlimited er navnet på den nye strømmetjenesten som skal ta opp konkurransen med Spotify, Apple og Tidal. Amazon har i lang tid vært ledende innen salg av fysiske album, og kan nå tilby flere titalls millioner låter digitalt. Amazon Prime-kunder får tilgang til tjenesten for åtte dollar i måneden, to dollar under Spotify og Apple. Tjenesten lanseres i første omgang i USA, og vil bli tilgjengelig i Storbritannia, Tyskland og Østerrike senere i år. (13/10/2016)
 
Medier24 har tatt en skikkelig gjennomgang av de totale seertallene for «vanlig» TV - det vil si seing på TV-apparat med antenne, dekoder, eple-TV, chromecast eller smart-funksjon, som måles via Norsk TV-meterpanel. Ikke overraskende viser det seg at den totale seertiden går ned, og ser ut til å falle mer i 2016 enn tidligere. Samtidig mangler seertall for høst/vinter 2016 - en tid da det gjerne er mye TV-titting. Medier24 har ikke omtalt at TV-metermålingen ble utvidet sommer 2015, slik at også seing utenfor hjemmet - f.eks. på hytta - kommer med. Dermed er fallet i seertid sammenlignet med 2014 faktisk større enn tallene viser. Fra 2018 vil målingene også omfatte seing på andre skjermer, og dermed få med all strømming av TV-program. (13/10/2016)
 
Mange er ikke klar over forskjellen i hvordan seing måles for tradisjonell TV og for video/TV på nett. For programmer på lineær TV oppgis som regel hvor mange ulike personer som i gjennomsnitt har sett hele programmet. For video på YouTube, Facebook, Snapchat osv. brukes tall for antall visninger. Men det er ikke snakk om visninger av hele vidoen eller at det må være ulike personer som har sett den. Samme seer kan telles mange ganger. Og grensen for at noe telles som en visning er relativ lav: På YouTube er grensen 30 sekunder, på Facebook tre sekunder og på Snapchat trenger videoen bare å starte. Når Facebook lar alle videoer starte automatisk når du kommer til dem i strømmen din, kan altså det at du bruker tre sekunder på å gå forbi videoen eller stanse den, være nok til at videoen regnes som vist. (12/10/2016)
 
Facebook satser nå for fullt på sitt nye Workplace, som de vil selge inn som internt kommunikasjonssystem på arbeidsplassen. I Norge skal de samarbeide med Evry om salg til norske bedrifter. Telenor og DNB har allerede tatt i bruk løsningen. Dermed går Facebook for fullt inn på enda en ny arena. (11/10/2016)
 
Landslaget for lokalaviser (LLA) har beregnet hvor mye pressestøtten reelt er redusert med siden 2014. Med lønns- og prisvekst og flere aviser om potten, er støtten redusert med 46 millioner, mener bransjeorganisasjonen. LLA er også kritiske til Kulturdepartementets regnestykke rundt den indirekte støtten avisene får gjennom momsfritaket for nettaviser. (11/10/2016)
 
Gruppene på Facebook har hittil vært reklamefri. Nå tester teknologigiganten å innføre reklame også her, og har lansert funksjonen i flere engelskspråklige land. Antallet Facebook-grupper er flere hundre millioner. (11/10/2016)
 
Avisen The New York Times lanserer sitt eget annonseformat kalt Flex Frame, som på sikt skal erstatte de tradisjonelle bannerannonsene. Det nye annonseformatet vil være preget av personalisert og såkalt native innhold, og vil tilpasse utseende og størrelse etter hvilken enhet brukerne benytter. Flex Frame vil benytte Googles Doubleclick-løsning, og Google vil være første annonsør, skriver Wall Street Journal. (07/10/2016)
 
Dette er hovedpunktene i mediedelen av kulturbudsjettet for 2017:

 • Produksjonstilskuddet til aviser kuttes med 10 millioner
 • NRK-lisensen blir stående på stedet hvil, noe som på grunn av pris- og lønnsvekst betyr reduserte inntekter for NRK
 • Insentivordningen for filmproduksjon i Norge øker med 11 millioner
 • Lokalradioene får økt støtten til digitaliseringstiltak med 5 millioner
 • Det blir ikke momsfritak for e-bøker

 • Totalbudsjettet for kultursektoren - inkludert idrett, kirke og frivillighet - øker med 3,6 %, litt mer enn lønns- og prisveksten. 70 millioner bevilges til styrking av kultur som næringsvirksomhet. 30 av disse millionene går til Innovasjon Norge. (06/10/2016)
   
  Etter anmodning fra amerikansk etterretningstjeneste, skal Yahoo i hemmelighet ha laget et program som søker gjennom de innkommende e-postene til samtlige brukere. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i høst ble det også kjent at en halv millard Yahoo-kontoret ble hacket 2014. (05/10/2016)
   
  Anbefalingene i Rimmereid-rapporten - om ulike modeller for finansiering av NRK - har vært på høring. Utvalget bak rapporten endte med å anbefale en tysk modell med finansiering via en flat husstandsavgift, hvor hver husstand betaler samme avgift uavhengig av størrelse. Forslaget medfører at bedrifter og institusjoner ikke lenger skal betale for NRK. Mediebedriftene støtter konklusjonen i rapporten, men etterlyser at NRKs finanisering sees i sammenheng med annen mediestøtte. (04/10/2016)
   
  Da Facebooks nye innholdsformat, Instant Articles, ble tilgjengelig for norske mediehus i 2016, var forventningene store. Formatet skulle forbedre både layout og nedlastingstid for nyhetsartikler, og dermed gjøre innholdet mer attraktivt for leserne. Men etter et halvt års utprøving er resultatene skuffende. Formatet ser ikke ut til å gi økt trafikk for nyhetsmediene. (04/10/2016)
   
  Tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, konstitueres som generalsekretær i Presseforbundet i påvente av Kjersti Løkens Stavrums etterfølger. Øy har de siste månedene vikariert som seniorrådgiver i Norsk Presseforbund. (04/10/2016)
   
  Facebook går inn i rubrikkmarkedet, og lanserer tjenesten Marketplace for folk som vil selge og kjøpe varer. Facebook prøvde seg på en lignende tjeneste i 2007, men den ble aldri en suksess. Facebook Marketplace er foreløpig tilgjengelig i USA og et par andre engelskspråklige land. (04/10/2016)
   
  Dagsavisen melder at Facebook har stanset en annonse for den norske artisten Aslak Borgersruds siste musikkvideo fordi den anses som upassende. Det er Kirkelig Kulturverksted som gir ut albumet til Borgersrud, og videoen er filmet i Kulturkirken Jacob. Plateselskapet har også opplevd at en av deres andre artister, kurderen Ferhat Tunc, fikk sperret Facebook-siden sin etter å ha gitt ut en plate om kurdernes situasjon. (03/10/2016)
   
  Discovery-eide Eurosport har kjøpt rettighetene til den engelske Championship-ligaen og ligacupen. Kampene kan ses på Eurosport Norge og strømmetjenesten Dplay. TV 2 har hatt rettighetene frem til i dag. (03/10/2016)
   
  Schibsted-eide AS Lokalavisene, som driver avisene Askøyværingen, Strilen, Vestnytt og Bygdanytt, kutter seks ansatte i produksjonsavdelingen, og syv ansatte i salgsavdelingen. Annonseproduksjonen flyttes til Kristiansand, og de ansatte har fått tilbud om sluttpakke. (29/09/2016)
   
  Under en pressekonferanse i Bergen ble det kjent at bemanningen kuttes i samtlige av TV 2s lokalkontorer, og at kontoret i Kristiansand legges ned. Samtlige av TV 2s ansatte får nå tilbud om sluttpakke. Ifølge sjef Olav T. Sandes skal balansen mellom Oslo og Bergen ivaretas. Sandnes forteller også at TV 2 skal satse bredt med programmer som når alle aldersgrupper over hele landet. Det ble også klart at TV 2 ønsker å fortsette som kommersiell allmennkringkaster, dersom regjeringen tilbyr en avtale med relevant motytelse. (29/09/2016)
   
  Det er nå klart hvor mange ansatte som må gå i TV 2 i forbindelse med strategiplanen «TV 2 i 2020». I tillegg til de 64 som har fått innvilget sluttpakke, må ytterligere 113 gå. Dermed mister til sammen 177 ansatte jobben i mediehuset. TV 2 melder også at all nyhetsproduksjon flyttes til Nyhetskanalen. Fra nyhetsavdelingen må 23 personer gå. Samtidig flyttes nettdesken, som i dag er plassert i Bergen, til Oslo. Det utgjør fire til fem stillinger. Mediehuset skal bruke mer ressurser på videreutvikling av strømmetjenesten TV 2 Sumo, og mindre på de lineære TV-kanalene. (29/09/2016)
   
  Mathias Döpfner, sjefen for det tyske mediekonsernet Axel Springer, spår en dyster fremtid for de tradisjonelle mediene dersom ikke Google og Facebook endrer sine forretningsmodeller for distribusjon av medieinnhold. Han mener EU-kommusjonens nye regler for opphavsrett er ikke nok. Frykten er en udemokratisk fremtid hvor de amerikanske selskapene får monopol på nyhetsdistribusjon - drevet av brukergenerert innhold -, hvor det bl.a. kan bli vanskelig å skille mellom fakta og rykter. (29/09/2016)
   
  Meldingsappen WhatsApp ble kjøpt opp av Facebook i 2014. Til tross for at begge selskapene har egne personsvernsregler, har persondata fra WhatsApp blitt overført til Facebook. Det vil den tyske kommissæren for datatilsyn og informasjonsfrihet i Hamburg ha slutt på. For at en datautveksling skal være lovlig, kreves det samtykke fra brukerne og at begge selskapene etablerer et juridisk grunnlag for selve utførelsen. Datatilsynet mener at begge deler mangler i dette tilfellet. (29/09/2016)
   
  En ny internasjonal undersøkelse fra Kantar TNS viser at store brukermasser er skeptiske til markedsføring i sosiale medier. I Storbritannia oppgir 40 % at de 'aktivt unngår' slik reklame, mens det tilsvarende tallet for Sverige og Danmark er hele 57 %. Mange oppgir også at de føler seg forfulgt av reklame på nett. (28/09/2016)
   
  Schibsted melder at antallet rene digitalabonnenter hos konsernets norske mediehus har tredoblet seg på halvannet år. Halvveis i 2016 har nå abonnementsavisene til sammen 76 000 rene digitale abonnenter, mens VG har 85 000. Men spranget er fortsatt langt til det samlede nettoopplaget, som for abonnementsavisene er på 370 000. Nettoopplaget er summen av papir- og digitalopplag, hvor kombinerte abonnement telles som ett. Schibsted tilbyr ikke lenger rene papirabonnement, og svært mange har kombiabonnement (både papiravis og nettavis). Schibsted melder også at det er flest unge som tegner digitalabonnement, mens papirabonnement tegnes av de over 60 år. (28/09/2016)
   
  Verden største annonsør, Procter & Gamble, som står bak forbruksvarer som Pampers, Gillette, Pantene, Pringles, Always, Tampax, Wella og Max Factor, vil endre markedsføringen sin på Facebook. Årsaken er manglende effekt. Selskapet skal fortsatt bruke Facebook som markedsføringskanal, men ønsker ikke å bruke Facebooks innretning mot målgrupper i samme grad som før. Samtidig har Procter & Gamble økt markedsføringen på TV. (27/09/2016)
   
  Nasjonalbibliotekets forslag om en ny utlånsmodell for ebøker, hvor bibliotekene får kjøpe inn e-bøker på lisens med en varighet på to år med maksimalt ti utlån per lisens, er ikke godkjent av Kulturrådet. Dermed kan bibliotekene stå uten felles e-bokavtale i 2017. Kulturrådet ønsker ikke å endre retningslinjene for innkjøpsordningene, og vil beholde ordningen som sier at e-bøkene skal være tilgjengelige i fem år. (26/09/2016)
   
  Finn H. Andreassen, som var med i oppbyggingen av TV 2, foreslår at man etablerer en ny allmennkringkaster i stedet for å satse penger på TV 2. Andreassen ønsker seg en nyhets- og debattkanal som skal finansieres med offentlige midler. Leder for Mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås, sier utvalget vil ta med seg forslaget i vurderingene sine av kommersielle allmennkringkastermodeller. NRK-sjef Tor Gjermund Eriksen har liten tro på et slikt prosjekt, og mener det blir å bruke penger på en kanal uten seere. (23/09/2016)
   
  Etter første runde med frivillige løsninger, har 63 TV 2-ansatte søkt og fått innvilget sluttpakke. TV 2 er derimot ikke i mål med de planlagte kuttene. Hvor mange det gjelder vil bli kjent når selskapets strategi legges frem i slutten av måneden. TV 2 skal spare 350 millioner kroner fram mot 2020. (23/09/2016)
   
  I sin doktoravhandling har Yngve Benestad Hågvar ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkt forskjeller mellom nyhetsjournalistikk på papir og nett. Et av spørsmålene har vært om de som leser nyheter på nett får servert andre forståelser av samfunnet enn de som leser på papir. Hågvar finner blant annet at nyheter på papir framhever erfaringer og fortolkninger, mens det åpne nettstoffet preges av hendelser og meninger. (22/09/2016)
   
  Netflix' økonomisjef har annonsert at strømmetjenesten skal opp i 50 prosent egenprodusert innhold i løpet av de neste årene. I 2016 vil selskapet nærme seg 600 timer egenprodusert innhold. Prisene på kjøp av innhold har gått klart opp etter at Netflix kom på banen, mens selve produksjonsprisene har gått ned, og enkelte av Netflix' egne serier har vært rene lavbudsjettproduksjoner. Av tilbudet internasjonalt har selskapet som målsetting at 20 prosent skal være lokalt innhold. (22/09/2016)
   
  Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul i år, varslet kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun besøkte landsstyret i Norsk Journalistlag denne uken. Som et ledd i dette arbeidet har Helleland bedt Mediemangfoldsutvalget levere en vurdering av ulike «TV 2-modeller» innen 17. oktober. Kulturministeren uttrykte ellers bekymring for utviklingen i norsk mediebransje, men sa at regjeringen må avvente Mediemangfoldsutvalgets endelige rapport neste år før den kan komme med eventuelle tiltak. (22/09/2016)
   
  Schibsted varsler nå at de vil sette ned annonseprisene for sine aviser. Siden det ble kjent at personer med høy utdanning har vært overrepresentert i lesertallene for avisene, har diskusjonen rast om lesertall og annonsepriser. Årsaken er at når tallene ble justert for utdanningsnivået i befolkningen generelt, gikk lesertallene dramatisk ned for flere aviser. Aftenposten mistet så mye som 48 000 lesere på grunn av metodeendringen. (21/09/2016)
   
  Fagbladenes bransjeorganisasjon, Fagpressen, har lansert et nytt nettsted som presenterer stoff fra 76 fagblader og nisjemedier. Målet med Fagpressenytt.no er å synliggjøre bredden og omfanget av journalistisk innhold innenfor feltet fagpresse. (20/09/2016)
   
  I avislesertallene som ble lagt fram i dag er det gjort en endring i metoden som gir store utslag for enkelte aviser. Lesertallene skal heretter veies for utdanning - det vil si at utvalget som svarer på spørsmål om avislesing skal stemme overens med utdanningsnivået i befolkningen. Samtidig svarer flere med høyere utdanning på spørreundersøkelser enn de med lavere utdanning. Siden flere større aviser har mange lesere med høyere utdanning, er resultatet at lesertallene går klart ned. Metodeskiftet ble også foreslått i 2014, men utløste da en heftig meningsutveksling avisene imellom. (20/09/2016)
   
  Administrerende direktør i MTG Norge, Trygve Rønningen, tar over for Trond Kvernstrøm i rollen som kanaldirektør i TV 2. Han får nå ansvaret for planleggingen av TV 2s kanaler. Rønningen ble rekruttert til TV 2 allerede i 1991, og har vært tilknyttet MTG de siste 11 årene. (19/09/2016)
   
  Netflix har etablert et samarbeid med verdens største kabelselskap, Liberty Global. Samarbeidet innebærer at Netflix blir en del av tilbudet på kabel-TV-bokser i mer enn 30 land. Fra før har Netflix inngått en lignende avtale med Virgin Media i Storbritannia, eid av Liberty Global, og Comcast, USAs største kabel-TV-leverandør. Dermed velger kabel-TV-selskapene å integrere sin største konkurrent i tilbudet sitt. (19/09/2016)
   
  For å sikre spredning av europeisk kultur på tvers av landegrensene, har EU-kommisjonen lagt frem forslag til endringer i lovverket for opphavsrett. Økt tilgang til innhold fra strømmetjenester i andre EU-land er blant forslagene. Endringene skal også gjøre det enklere for rettighetshaverne og nyhetsutgivere å få betalt når innholdet spres på plattformer som Youtube og Facebook. (19/09/2016)
   
  Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, tar over som administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Hun forlater jobben i Norsk Presseforbund etter tre år. Løken Stavrum har vært varamedlem i Tinius-stiftelsens styre siden midten av 2000-tallet, og ble fast styremedlem i vår. Blommenholm Industrier er Schibsteds største eier med en akjseandel på 26,1 prosent. (19/09/2016)
   
  Den nyeste rapporten til IFPI International viser at Youtube er den største musikkstrømmetjenesten i verden. Studier av musikkbruken i de 13 mest musikkonsumerende landene viser at 82 prosent av Youtubes brukere benytter tjenesten til å høre på musikk. Ifølge Marte Thorsby, direktør i IFPI Norge, taper musikkbransjen enorme summer på at musikken ligger ute gratis på Youtube. Hun håper at EUs foreslåtte endringer i oppretthavsloven kan føre til at aktører som Youtube må betale mer for musikkinnholdet. (16/09/2016)
   
  Nylig fikk de ansatte i Adresseavisa og Aftenposten vite omfanget av de planlagte kuttene. Adresseavisa skal kutte mellom 60 og 75 årsverk innen 2020, og rundt 35 stillinger forsvinner innen 2017. I løpet av de fire årene skal eierkonsernet Polaris Media kutte 170-200 årsverk av totalt 1000 ansatte. I Aftenposten fikk de ansatte vite at 40 redaksjonelle årsverk må bort. Kuttene utgjør en femtedel av den redaksjonelle staben. (16/09/2016)
   
  En rekke amerikanske nyhetsbyråer skal inngå samarbeid med blant andre Facebook og Twitter om å forbedre kvaliteten på nyheter som spres i sosiale medier og å filtrere bort feilinformasjon. Prosjektet har fått navnet First Draft News, og er støttet av Google. (14/09/2016)
   
  Musikkstrømmetjenesten Tidal - tidligere Wimp - har store økonomiske problemer, skriver Dagens Næringsliv. Tjenesten har et underskudd på 240 millioner svenske kroner og mangler finansiering av videre drift. Selskapets revisor har trukket seg og den nye har ikke fått betalt. Tidal het tidligere Wimp og var eid av Schibsted og Platekompaniet fram til artisten Jay Z kjøpte selskapet i 2015. (13/09/2016)
   
  Det danske mediekonsernet Egmont har nylig opprettet Nordisk Film Games, en enhet som skal støtte nordisk dataspillutvikling med flere hundre millioner kroner. Nordisk Film Games er en del av Egmonts strategi å satse på områder med stort vekstpotensiale. Ifølge Deloitte er den globale spillbransjen ventet å dra inn hele 95 millioner dollar i inntekter i år. (12/09/2016)
   
  Sensuren av Nick Uts ikoniske krigsbilde av Kim Phuc har skapt sterke reaksjoner blant norske medier, især Aftenposten. Etter mange bildedelinger og kritiske innlegg, tillater nå Facebook bruken av bildet på grunn av dets historiske betydning. Bildene som er fjernet skal nå gjenopprettes. Saken har vakt stor oppmerksomhet også blant utenlandske medier. (12/09/2016)
   
  Bonnier ser igjen ut til å satse på fellesnordiske utgaver av sine ukeblader, og overlater hovedansvaret for innholdet til konsernets selskap i Danmark. Det samme skjedde i 1995. Da la mediekonsernet ned sitt norske selskap og satset på oversatte versjoner av blader med innhold skapt i Danmark og Sverige. På begynnelsen av 2000-tallet ble det på nytt etablert norske redaksjoner for en rekke av Bonniers blader, men nå gjør nedgangstidene for trykte magasiner at det skaleres ned igjen. (09/09/2016)
   
  Facebooks sensur av Nick Uts ikoniske bilde fra Vietnamkrigen har skapt store diskusjoner rundt ytringsfrihet og Facebooks enorme redaktørmakt. Aftenposten viet i dag hele forsiden til et åpent brev til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, hvor sjefsredaktør Espen Egil Hansen tar et oppgjør med Facebooks sensurpraksis. Særlig utestengelsen av forfatter Tom Egeland - som først publiserte bildet - og Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, har vekket oppsikt. Facebook har nå avlyst et planlagt møte med Nettavisens nyhetsredaktør i California. Aftenposten får støtte fra kulturminister Linda Helleland, som inviterer norske redaktører og Facebook til et møte for å diskutere ytringsfrihet. Også statsminister Erna Solberg har engasjert seg i saken, blant annet ved å dele bildet i et kritisk innlegg på sin egen Facebook-side. Saken har også vakt oppsikt i utlandet. The Guardian, Time og Financial Times er blant mediene som gjengir hovedpunktene i Hansens brev. (09/09/2016)
   
  Medietilsynet har konkludert med at Korsets Seier, Pinsebevegelsens talerør, ikke har et tilstrekkelig bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Den kristne ukeavisen får redusert pressestøtte i år og neste år, og etter tre år forsvinner den etter planen helt. (08/09/2016)
   
  NRK skal styrke satsingen på mobil, nett og såkalte 'breaking news' for å møte publikums endrede behov. Et av grepene er å innføre en egen oppdateringslinje, som skal gi publikum løpende oppdatering ved store nyhetshendelser. Deler av nyhetsredaksjonen skal fokusere på dybdestoff, mens resten fokuserer på oppdatering. En prosjektgruppe er nedsatt til arbeidet rundt omoranisaseringen, og NRKs klubbleder reagerer på at utfallet virker å være bestemt på forhånd. (07/09/2016)
   
  Discovery har hyret inn BBCs tidligere digitalsjef til oppbyggingen av Eurosports nettsider og strømmetjenester. Ansettelsen knyttes opp til Discoverys offensive satsing på Eurosport i forbindelse med kjøpet av europeiske OL-rettigheter for årene 2018 til 2024. (07/09/2016)
   
  Schibsted har tdligere i år slått sammen avisenes salgs- og markedsavdelinger til én felles enhet. Nå skjer det samme med teknologi- og produksjonsavdelingene. Sammenslåingen omfatter også svenske aviser. Målet er å samle ressursene, men samtidig får den enkelte avis stadig mindre innflytelse over salgsapparat og teknologiutvikling. (07/09/2016)
   
  Reklamesnuttene på Youtube er en milliardbedrift, men ifølge Google er det ikke alle videoer som egner seg for annonsering. Youtube har nylig endret varslingssystemet sitt, og flere brukere har fått beskjed om at de ikke får tjene reklamepenger på innholdet sitt. Støtende innhold og stygt språk er blant kriteriene. Flere brukere reagerer nå kraftig på Youtubes grep, og mener nettstedet driver sensur. Enkelte videoer er ekskludert fra å tjene penger av tilsynelatende uklare og urettferdige grunner. (07/09/2016)
   
  Asker og Bærums Budstikke AS legger ned gratisavisene Askeravisen og Bærumsavisen som følge av omfattende annonsesvikt. Tre ansatte mister jobben. Gratisavisene ble kjøpt opp av Budstikka i 2011. (07/09/2016)
   
  Store diskusjoner har oppstått rundt Facebooks sensurpraksis etter at selskapet fjernet det ikoniske krigsbildet av Kim Phuc under Vietnam-krigen på grunn av nakenhet. Forfatter Tom Egeland, som la ut bildet, er nå utestengt fra Facebook i én dag etter at han lenket til en artikkel i Dagsavisen hvor Kim Phuc selv kommer med kritikk av Facebooks sensur. Norsk Redaktørforening er blant de som reagerer på sensuren og utestengelsen. (06/09/2016)
   
  Ifølge en undersøkelse om digital modenhet i mediebransjen har mediehusene fått større tro på digitale brukerinntekter. Men samtidig er mediene pessimister med hensyn til framtidige annonseinntekter. Undersøkelsen er gjennomført av Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med konsulentselskapet CapGemini. (05/09/2016)
   
  EUs forslag om mer liberale regler for reklameavbrudd og produktplassering kan slå negativt ut for TV-kanalene, mener Forbrukerombudet. Forslaget til nytt EU-direktiv med hovedregler for TV-reklame er sendt på høring i Norge. I sitt høringssvar uttaler Forbrukerombudet at mer aktiv produktplassering visker ut skillet mellom reklame og innhold, og at flere reklameavbrudd kan øke seernes flukt over til reklamefrie strømmetjenester. (05/09/2016)
   
  En konflikt har oppstått mellom TV 2 og Skuespillerforbundet i forbindelse med en ny dramasatsing, som skal produseres av Monster. Skuespillerforbundet har gjennom opphavsrettighetsorganisasjonen Norwaco inngått avtale om at medlemmene får betalt når produksjoner de er med i sendes via kabelselskaper som Canal Digital og Get. Nå påstår Skuespillerforbundet at TV2 vil selge dramaserien til kabelselskapene uten å sørge for at skuespillerne får ekstra betalt. Ifølge leder Knut Alfsen prøver TV 2 å inngå individuelle avtaler med skuespillerne, i stedet for å holde seg til tariffavtalen. Skuespillerforbundet krever nå at TV2 forhandler frem en kollektiv avtale med Norwaco. (05/09/2016)
   
  Da det i vår ble kjent at NRK ønsker å sette ut tekstingen av TV-programmer til eksterne byråer, kom 53 tekstere med krav om fast ansettelse. Nå er det klart at kun de som tekster nyhets- og direktesendinger har fått tilbud om fast jobb, mens de som tekster forhåndsproduserte programmer har fått avslag. Flere vurderer nå å gå til retten. (05/09/2016)
   
  Forlagshuset Vigmostad & Bjørke fortsetter ekspansjonen, og har nå inngått samarbeid med Harper Collins, et av verdens største forlag. Harper Collins Nordic, som er særlig kjent for romansesjangeren, skal nå gi ut bøker i Norge gjennom Vigmostad & Bjørke. Det er ventet at Vigmostad & Bjørke nå går forbi Aschehoug og blir tredje største forlagshus i Norge. (01/09/2016)
   
  I likhet med Vigmostad & Bjørke tar også Lydbokforlaget opp kampen mot Storytel, og lanserer egen abonnementstjeneste i år. Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen håper å ha tjenesten på plass innen årets ende. (01/09/2016)
   
  Nyhetsbyrået NTB kommer heller ikke unna kostnadskutt som følge av nedgangen i medieøkonomien. I løpet av 2017 skal byrået kutte 10 millioner kroner, og nedbemanning blir uunngåelig. (01/09/2016)
   
  Tidligere i år ble det avslørt at Facebooks liste over mest leste nyheter - såkalte «trending topics» - ikke styres av brukertall alene, men også av egne redaktørgrupper. Nå har Facebook droppet bruk av moderatorer, og det har ikke gått helt problemfritt. Useriøse og falske artikler dukker nå jevnlig opp i listen, som foreløpig kun er tilgjengelig i USA. Facebook jobber nå med metoder for å raskere kunne avgjøre om en historie er falsk. (31/08/2016)
   
  Da NRK besluttet å flytte hovedkontoret i Finnmark fra Vadsø til Alta i 2013, jobbet 18 personer på Vadsø-kontoret. Etter flyttingen var det seks journalister igjen. Nå står tre nye stillinger i fare for å forsvinne: to skal flyttes til Hammerfest og én til Alta. Distriktsredaktør Morten Ruud ønsker tre likeverdige distriktskontor Hammerfest, Kirkenes og Vadsø, alle med tre journalister hver. Lokalpolitikerne føler nå løftet om et sterkt «nummer 2«-kontor i Vadsø er brutt. (31/08/2016)
   
  Irlands lukrative skatteordninger har gjort at flere amerikanske it-giganter kanaliserer sine europeiske inntektene via hovedkontorer i Dublin. Nå har EU-kommisjonen konkludert med at Apple har mottatt ulovlig statsstøtte ved å få betydelig skatterabatt i en rekke år. EUs lovverk forbyr medlemsland å gi skattefordeler til kun utvalgte selskaper, og Irland skal kreve opptil 13 milliarder euro i straffeskatt. Det er ventet at EU-kommisjonens rapport får følger også for andre selskaper. Irland og Apple anker saken. (30/08/2016)
   
  Humor og underholdning har vist seg å være en seertallsuksess for Discovery Networks Norge, og nå øker selskapet satsingen på sport og digital-TV. Med på laget har de fått Sindre Østgård, som har fortid som nettsjef i NRK og direktør i Tinius-stiftelsen. Østgård skal blant annet bedre Discoverys strømmetilbud. Discovery har betalt over to milliarder kroner for rettighetene til Eliteserien i perioden 2017-22, og har også sikret seg OL frem til 2024. (30/08/2016)
   
  Amedia har solgt alle aksjene i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) til LO Media. Nyhetsbyrået ble opprettet i 1912, og har i dag fire ansatte. ANBs primære virksomhet har vært å levere innhold til Amedias papir- og nettaviser, noe byrået skal fortsette med. Stiftelsen LO Media er Fagpressens største fagbladprodusent. (30/08/2016)
   
  BuzzFeed skal deles opp i to ulike enheter: En for nyheter og en for underholdning. Oppdelingen sees som en strategi for å bedre inntektene, etter at nettstedet oppnådde bare 70 prosent av omsetningen det hadde som mål for 2015, og siden har halvert forventningene for 2016. Det spekuleres også om BussFeed tar sikte på å skille ut og selge nyhetsdelen, siden nyheter er kostnadskrevende, mens underholdning er mer inntekstbringende. (29/08/2016)
   
  Meldingstjenesten WhatsApp ble kjøpt opp av Facebook i 2014. Nå vil Facebook ha tilgang til informasjon om brukernes telefonnummer og brukerdata for å kunne selge enda mer målrettet reklame. WhatsApp-brukerne har 30 dager på seg til å si ja eller nei til slik deling av brukerinformasjon. Selve WhatsApp skal fortsatt ikke inneholde annonser. (29/08/2016)
   
  En rapport fra konsulentselskapet OC&C spår at nyhetsmediene i Storbritannia bare har sett begynnelsen på konkurransen fra Facebook og Google. OC&C mener at de to stadig vil spise mer av reklameinntektene, og at unge i stadig mindre grad vil hente nyheter fra mediene direkte. Dermed vil også abonnementsinntektene lide. Tilsammen anslår OC&C at Facebook og Google vil forsyne seg med rundt 30 prosent av medienes digitale inntekter årlig. Konkrete anslag for norske mediers tap til nettkjempene finnes ikke. (29/08/2016)
   
  Det kuttes stadig vekk i mediebransjen. Hovedårsaken er sviktende reklameinntekter - eller frykt for det samme. Men nå skal også NRK nedbemanne. 20 årsverk skal bort i produksjonsavdelingen, er planen. De ansatte mener det handler om å fjerne faste stillinger og erstatte dem med innleid personale, skriver Journalisten. (29/08/2016)
   
  Med fokus på lærerike og underholdende samfunnspodcaster, tar det nyetablerte produksjonsselskapet Podster Produksjon sikte på å tiltrekke seg både annonsører og engasjerende podcastere. Selskapet etableres av journalistene Ingerid Salvesen og Jan Arild Pettersen, og ambisjonen er å skape et kommersielt marked slik at podcasting blir noe man kan leve av. (29/08/2016)
   
  I fjor overtok forlagshuset Vigmostad & Bjørke Schibsted Forlag og digitalbokhandelen ebok.no, som senere i år kommer med en egen app for strømming av lydbøker og e-bøker. Dermed tar det bergensbaserte forlagshuset opp kampen mot strømmetjenesten Storytel, hvor Cappelen Damm eier halvparten. Ifølge Arnstein Bjørke er det sunt med konkurranse i markedet. (29/08/2016)
   
  Mens avisbransjen er i krise tjener Facebook og Google seg rike, blant annet på distribusjon av avisinnhold. Nå ønsker EU-kommisjonen å styrke utgivernes rettigheter, og foreslår nye regler som kan gi mediehusene rett på betaling fra de digitale selskapene. Blant annet vil EU gi utgiverne enerett til å distribuere innholdet sitt til publikum. Slike rettigheter gjelder allerede for platebransjen, kunstnere og kringkastere. (26/08/2016)
   
  Danske Se og Hør skaffet seg i flere år ulovlig tilgang til kredittkortopplysninger tilhørende kjente personer i Danmark. Opplysningene ble brukt til å lage reportasjer om kjendisers privatliv. Nå er utgiverselskapet Aller Media idømt en bot på 10 millioner danske kroner, og Se og Hørs nyhetssjef og tidligere redaksjonssjef er dømt til seks måneders betinget fengsel og 120 timers samfunnstjeneste. (26/08/2016)
   
  Den britiske avisa The Independent var i mange år en suksesshistorie, men i 2015 hadde papiropplaget falt til 58 000 - fra 400 000 i toppåret 1990. På grunn av dårlig økonomi ble The Independent i 2010 solgt for ett pund til en russisk finansmann.I mars 2016 ble papirutgaven lagt ned og store deler av staben sagt opp. Nå skal satsingen på ren nettavis ha skapt stor vekst og ny lønnsomhet. (26/08/2016)
   
  De ansatte i Aftenposten må på nytt forberede seg på betydelig nedbemanning og kostnadskutt. Det kom frem på et allmøte torsdag. Annonseinntektene i papiravisen faller i stor fart, og veksten i antall digitalabonnenter er ikke nok til å bøte på annonsesvikten. Avisen var gjennom store nedbemanningsrunder i 2009 og 2012, og en mindre runde i 2014. (26/08/2016)
   
  Den danske avisen Politiken har ved flere anledninger skrevet om NRK-serien Skam, som er aktuell med sin tredje sesong i høst. Nå er anmeldelser av seriens to sesonger på plass, og begge får full pott. Journalist Kristoffer Hegnsvad fremhever særlig serieskaper Julie Andems velskrevne dialog og evne til å treffe målgruppen. (25/08/2016)
   
  Wikileaks får kritikk både for å lekke personsensitive data og for at materialet de gjør tilgjengelig inneholder virus og spam-meldinger. Ifølge Associated Press har organisasjonen blant annet lekket fortrolig informasjon som pasientjournalene til helt vanlige mennesker i Saudi-Arabia. (25/08/2016)
   
  Mediebedriftenes Landsforening ber regjeringen om at Postens avvikling av avisdistribusjon på lørdager fra 1. november blir utsatt. Årsaken er at bransjeforeningen tviler på at et nytt distribusjonsapparat i regi av selskapet Kvikkas vil være på plass i tide. Samtidig har Samferdselsdepartementet uttalt til Klassekampen at det er manglende forberedelser fra avisenes side som er årsaken til oppstartsproblemene. (25/08/2016)
   
  TV 2 fikk ikke de reklameinntektene mediehuset hadde budsjettert med under OL-sendingene i sommer. Dermed er det mulig TV 2 må kutte mer enn de 350 millionene som allerede er annonsert. Årsaken til inntektssvikten kan være at at reklameinvesteringene er svært sesongbestemte, med sommersesongen som en lite prioritert tid for reklamekampanjer. (25/08/2016)
   
  De norske TV-selskapene har siden 1992 samarbeidet om TV-målingene. Fra og med 1. januar 2018 utvides målingen til å også omfatte strømming, både direkte og on demand. Målingen, som skal gjennomføres av TNS Gallup, vil dermed inkludere både direkteseing og opptak på lineære kanaler, i tillegg til all strømming. Dagens måling fanger opp all seing på TV-skjermer, også via Apple TV og Chromecast. Den nye målingen vil derimot inkludere seing på alle typer skjermer - uavhengig av oppholdssted. Det vil brukes en nyutviklet router-meter for måling av PC, mobil og nettbrett. (25/08/2016)
   
  Til tross for økning i abonnementsinntektene i 2. kvartal 2016, har annonseinntektene falt ytterligere for Polaris Media. Nå varsler aviskonsernet omfattende sparetiltak innen 2020. Rundt 300 millioner skal spares, og en vesentlig del av innsparingen vil skje gjennom nedbemanning. 35 mediehus inngår i Polaris Media. (25/08/2016)
   
  Inspirert av suksessen til Aftenposten Junior, lanserer nå Bergens Tidende egen nyhetstjeneste for barn og unge. BT Junior skal være heldigital og reklamefri, og fokusere på saker fra Bergen og omegn. I tillegg til to faste journalister, vil eksterne leverandører - deriblant VilVite-senteret og skolehelsetjenesten i Bergen - bidra med innhold. (23/08/2016)
   
  Selv om reklameomsetningen hos de store TV-selskapene i USA økte i andre kvartal 2016, har nå Facebooks inntekter gått forbi selskaper som Disney, Comcast, CBS og 21th Century Fox. Facebooks omsetning i USA er likevel langt mindre enn Googles, men den vokser i et rivende tempo. Sammenlagt omsetter Facebook og Google nå for mer enn de fire TV-gigantene sett under ett. (23/08/2016)
   
  Klassekampen skriver at så mange som 70 000 avisabonnenter kan risikere å se langt etter lørdagsavisa når Posten slutter å levere aviser på lørdager. Det lille selskapet Kvikkas vant statens anbudsrude om lørdagslevering av lokalaviser der Posten tidligere hadde ansvaret. I følge Klassekampen er det imidlertid områder som ikke er med i statens avtale med Kvikkas. I tillegg er avisene bekymret over Kvikkas' manglende apparat for avisdistribusjon. (23/08/2016)
   
  I likhet med Morgenbladet tilbyr nå fagbladet Kommunal Rapport artikler til mikrobetaling. Bladet tar samme pris som Morgenbladet - 19 kroner per stykk - og benytter den samme betalingsløsningen: Partikkel. Kommunal Rapport er et digitalt fagblad som er medlem av Den norske fagpresses forening og kommer ut på papir hver torsdag. (23/08/2016)
   
  Det svenske betal-TV-selskapet C More gikk med 550 millioner kroner i underskudd i 2015. I løpet av fjoråret har selskapet satset hardt på markedet i Sverige og Danmark, og solgt flere virksomhetene som har medført tap. Nettoomsetningen sank med 175 millioner svenske kroner, og endte på 1,85 milliarder. C More har tapt nærmere 2 milliarder kroner i løpet av de siste seks årene. I begynnelsen av 2015 kjøpte TV 2 den norske delen av C More Sport, med lukrative rettigheter til norsk toppfotball. (22/08/2016)
   
  Det svenske lokalaviskonsernet Mittmedia er midt i en omstillingsfase, og har presentert to mulige strategier for fremtiden. Ett alternativ er å si opp 75 prosent av alle journalistene og gå over til gratisaviser - et annet er å fortsette den digitale prosessen og gradvis gå ned i antall utgivelsesdager. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har uttrykt bekymringer for konsekvensene det første alternativet kan ha for det svenske demokratiet. Mittmedia eier 28 aviser, og er et av Sveriges største mediekonsern. (22/08/2016)
   
  Ferske tall fra analysebyrået Ipsos MMI viser at halvparten av den norske befolkningen over 18 år har Snapchat, og andelen er økende. I aldersgruppen 18-29 har fire av fem Snapchat-konto. Tallene for 2. kvartal 2016 viser også at ni av ti nordmenn bruker Youtube, og at Facebook-dekningen blant unge kvinner er på hele 97 prosent. Tallene er basert på intervjuer av 1054 personer over 18 år. (19/08/2016)
   
  Allerede i 2014 slo Forbrukerombudet fast at tvunget koblingssalg av TV og bredbånd er ulovlig etter paragraf 22 i markedsføringsloven. I løpet av 2015 gikk både Canal Digital og Get - som sammen har en markedsandel på rundt 93 prosent - med på å finne løsninger til de som kun ønsker bredbånd. Begge selskapene er nå i gang med å ferdigstille sine nye tilbud, som skal være klare i løpet av høsten. (18/08/2016)
   
  Strømmetjenesten Viafree erstatter MTGs tidligere strømmetjeneste TV3play. Viafree lanseres også i Danmark og Sverige, og er helt gratis å bruke. Alt innhold fra MTG-kanalene TV3, Viasat 4 og TV6, i tillegg til serier og filmer fra andre samarbeidspartnere, vil være tilgjengelig. Det skal også produseres eget innhold som kun blir tilgjengelig på Viafree. Den betalte strømmetjenesten Viaplay forblir uendret. (15/08/2016)
   
  Tall fra IFPI Norge viser fortsatt vekst for musikkstrømming. Strømmeinntektene var på hele 278 millioner kroner i første halvdel av 2016, en økning på 30 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Platebransjens totalomsetning er på 333 millioner, hvorav strømming utgjør 83 prosent. Nordmenn er glad i norsk musikk; en fjerdedel av all strømmet musikk var fra norske artister. Også salget av vinylplater øker, men inntektene fra videostrømming, hovedsakelig Youtube, falt med 0,2 millioner. (12/08/2016)
   
  De danske avisene Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken må si opp journalister. Sviktende inntekter - først og fremst på annonsesiden - gjør at avisene må kutte kostnadene med 5 prosent. Alle tre aviser eies av konsernet JP/Politikens Hus som har mer enn 2400 ansatte. (11/08/2016)
   
  VG fokuserer på en personalisert forside (DN+) i sin nye nyhetsapp, og lar brukerne velge å få oppdateringer fra andre mediehus i tillegg til VGs eget innhold. Koblingen til andre mediehus skjer ved bruk av åpne RSS-feeds. Brukerne som vil lese andre nyheter blir sendt videre til de aktuelle mediehusene, hvor trafikken registreres som vanlig. (11/08/2016)
   
  Schibsted melder at konsernet vil samle sine åtte lokalaviser i et eget selskap. Hensikten skal være å styrke avisene gjennom tettere samarbeid. Lokalavisene flyttes dermed vekk fra regionavisene de har vært eid av til nå. Avisene Schibsted eier sammen med Media Bergen er ikke omfattet av planene. (10/08/2016)
   
  Overgangen til tjenesten Google Apps for Work innebærer at alle Amedias journalister bruker Gmail som standard e-post. Det får fagpersoner til å reagere. IT-ekspert Anders Brenna advarer mot bruk av Gmail dersom det er snakk om sensitiv informasjon eller store graveprosjekt. Flere av Amedias journalister, samt tillitsvalgte Eva Stenbro, er bekymret for sikkerheten. Ifølge kommunikasjonsdirektør Stig Finslo er Googles krypteringsløsninger bedre enn Microsoft Outlook, som Amedia benyttet tidligere. (10/08/2016)
   
  I et nytt blogginnlegg kommer det frem at Facebook oppdaterer teknologien for å hindre annonseblokkering, fenomenet som gjør at annonsørene taper store summer. Endringene gjelder for PC-brukere, ettersom Facebooks app allerede omgår blokkeringsverktøyene. Facebook vil også gjøre det enklere for brukere å sikre seg relevante reklamevisninger, og gjør endringer i innstillingene for annonsepreferanser. (10/08/2016)
   
  Styreledier i Amedia, André Støylen, er åpen for å selge aviser hvor Amedias eierandel er under 50 prosent. Det gjelder spesifikt Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen, hvor Amedia eier 21,46 prosent og 40,2 prosent av aksjene. I juli kjøpte Budstikka Media Amedias akjsepost på 31,5 prosent i eget selskap for 40 millioner kroner. (10/08/2016)
   
  En undersøkelse gjennomført av journaliststudenter viser at kun fire av 88 norske pressefolk har god kunnskap om digitalt kildevern. Kun syv av de spurte journalistene oppgir å ha en godt kryptert e-post, og under halvparten har ingen rutine for digitalt kildevern. Leder for Stiftelsen for undersøkende journalistikk, Jan Gunnar Furuly, mener norske journalister er for naive, og påpeker at verken mobiltelefon eller e-post er trygt nok når kilder ønsker å være anonyme. (10/08/2016)
   
  I et brev fra Kulturdepartementet til Mediemangfoldsutvalget går det fram at utvalget får et tilleggsoppdrag: I løpet av høsten vil departementet legge fram ulike modeller for støtte til en kommersiell allmennkringkaster som det ber utvalget vurdere. TV 2 har nettopp sagt nei takk til å søke om en midlertidig avtale med staten om nyhetsproduksjon i Bergen, og har signalisert at selskapet heller vil avvente en mer langsiktig modell for kommersiell allmennkringkasting fra regjeringens side. TV 2s toppsjef, Olav T. Sandnes, sitter selv i utvalget. (09/08/2016)
   
  TV 2s allmennkringkasterrolle er under stor diskusjon i Norge, og kanalen krever kompensasjon for kostnadene knyttet til nyhetssendinger fra Bergen. En lignende situasjon i Spania, hvor private TV-selskaper ble lovet kompensasjon av spanske myndigheter for å sende analogt og digitalt samtidig under digitaliseringsprosessen, kan sette stopper for TV 2s krav. EU-kommisjonen konkluderte nemlig med at en slik kompensasjon ikke var lov. Kulturdepartementet er i disse dager i samtaler med ESA for å diskutere en ny TV-avtale, hvor forbudet mot statstøtte er et viktig tema. (08/08/2016)
   
  Musikkglade norske abonnenter ga strømmetjenesten Spotify en inntekt på 819 millioner kroner i 2015, en økning på 7,5 prosent sammenlignet med året før. Abonnementsinntektene utgjorde hele 98,2 prosent av totalinntektene, mens reklame står for det resterende. Inntektsveksten er derimot lav sammenlignet med Spotify på verdensbasis, hvor inntektene økte med 80 prosent i løpet av fjoråret. (08/08/2016)
   
  TV 2 ønsker ikke å søke på den midlertidige avtalen regjeringen har utlyst om nyhetsproduksjon i Bergen. Årsaken skal være at selskapet mener gjenytelsen fra staten er for liten, og heller ønsker å avvente en mer langsiktig statlig modell for kommersiell allmennkringkasting. (04/08/2016)
   
  Mens avis- og TV-bransjen kjemper for å holde på brukerne, virker radiopublikummet å fremdeles være lojale. MTG-eide P4 Gruppen økte inntektene med over 14 millioner kroner i 2015, og endte med et årsresultat på 69,2 millioner kroner etter skatt. Det skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). I tillegg til hovedkanalen P4, består P4 Gruppen av elleve lokale radiostasjoner, deriblant P5 Hits og P7 Klem. Til sammen drar radiokanalene til seg 2,6 millioner lyttere i løpet av en uke. (03/08/2016)
   
  Google har solgt 30 millioner eksemplarer av strømmeenheten Chromecast siden lanseringen i 2013. Enheten gir brukerne mulighet til å strømme medieinnhold ved å koble den til TV-apparatet. Siden mai 2016 har salget økt med fem millioner enheter, noe som kan skape ytterligere hodebry for TV-selskapene. Chromecast, hvis hovedkonkurrent er Apple TV, er Googles bestselgende maskinvareprodukt. (03/08/2016)
   
  Facebooks livetjeneste ble allment tilgjengelig i vår og har hittil vært reklamefri. Nå skal Facebook teste ut reklamesnutter i de direktesendte videoene, og lar utvalgte utgivere plassere opptil 15 sekunders lange reklamefilmer i live-sendingene. Direktesendt video har vist seg å være en høy prioritet for storaktørene innen sosiale medier, og Facebook fortsetter nå kampen mot TV for å tiltrekke seg annonsørene. (03/08/2016)
   
  Annonsesvikten fortsetter for Schibsted-avisene, men aviskonsernet kan se lyst på veksten i antall digitale abonnenter. Til sammen har VG og de fire abonnementsavisene 160 000 digitale abonnenter, hvorav 85 000 er tilknyttet tjenesten VG+. Det er en vekst på 44 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2015. Veksten i antall abonnenter ser ut til å ha en bremsende effekt på opplagsfallet. (03/08/2016)
   
  Undersøkelsen «Bruksmangfold - en analyse av nordmenns nyhetskonsum», utført på vegne av Mediemangfoldsutvalget, viser at hver femte leser ikke ser forskjell på innholdmarkedsføring og journalistikk. Innholdsmarkedsføring er annonser utformet for å ligne på vanlige artikler. I Klassekampen omtaler generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, den skjulte reklamen som sleip og vanskelig å oppdage. (03/08/2016)
   
  Produktplassering bringer inn solide summer for europeiske TV-selskaper, men ikke like mye som forventet. I et forslag til nytt direktiv om audiovisuelle tjenester (AMT) foreslås en ny liberalisering av reglene, skriver Dagens Næringsliv. Mens produktplassering i dag er forbudt med unntak av enkelte programsjangre, endres formuleringen: produktplassering tillates, med unntak av nyhets- og aktualitetssendinger, samt religiøse programmer og barnesendinger. Det skal også i større grad tillates å fremsnakke produktet, men direkte kjøpsoppfordringer vil fremdeles være forbudt. Forslaget skal nå behandles i Europaparlamentet og Europarådet. (02/08/2016)
   
  I et innlegg på mediebloggen Monday Note tar redaktør Frederic Filloux for seg mediehusenes utfordringer på Facebook etter algoritmeendringen tidligere i sommer. Ifølge Filloux ser Facebook ut til å bry seg mindre om nyheter enn før, og han viser bl.a. til at algoritmen ser ut til å favorisere positivt innhold. Basert på en undersøkelse av Reuters Institute, påpeker Filloux at Facebook er med på å undergrave merkevarer. Reuters-undersøkelsen viser at under halvparten av respondentene oppfatter avsender bak nyhetssakene på Facebook. (02/08/2016)
   
  Etter en anbudskonkurranse for levering av lørdagsaviser ga Samferdselsdepartementet logistikkselskapet Kvikkas oppdraget å levere aviser i områder med spredt bosetting og manglende avisbudnett. Med kun åtte ansatte skal Kvikkas benytte Norpost som underleverandør. Nå er flere redaktører bekymret for leveringssikkerheten. I Postens klage, som ikke fikk medhold, påpekes det at Kvikkas mangler flere tekniske kvalifikasjonskrav. Redaktørene i Dagsavisen og Nationen støtter seg til Postens klage, og er bekymret for Kvikkas' evne til å levere avisene i tide. (02/08/2016)
   
  Fra og med 1. september kreves det at alle som ser fjernsynsinnhold via BBC iPlayer må ha betalt lisens. Dermed er det slutt på gratistitting blant folk som ikke er villige til å betale for innholdet. Det anslås at gratisseerne frarøver BBC rundt 150 millioner pund årlig. (02/08/2016)
   
  En ny analyse av nordmenns nyhetskonsum, utført på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget, viser at halvparten av befolkningen aktivt følger med på såkalte harde nyheter om økonomi, politikk og samfunnsliv. Det finnes derimot klare skiller i nyhetskonsumet blant menn og kvinner. Menn har større interesse for hardere nyheter, også blant folk under 35. Forskerne hadde forventet en jevnere fordeling mellom kjønnene ettersom flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. Analysen viser at alder har høyest betydning for nyhetsinteresse, etterfulgt av kjønn og utdanningsnivå. (01/08/2016)
   
  Det amerikanske teknologiselskapet Yahoo, mest kjent for søkemotoren ved samme navn, har solgt sin kjernevirksomhet på Internett til teleselskapet Verizon for 4,8 milliarder dollar. I toppåret 2000 var Yahoo verdt rundt 125 milliarder dollar, men det siste tiåret har konkurransen fra Google og Facebook vært for tøff. Selskapets gjenstående patenter og aksjer vil nå selges separat. (01/08/2016)
   
  Dagens lisensordning er direkte knyttet til fjernsynsapparatet, og fanger dermed ikke opp de som ser NRK via mobil, nettbrett og datamaskin. Regjeringens ekspertutvalg, med Tore Olaf Rimmereid i spissen, presenterer nå flere modeller for fremtidens finansiering av NRK. Forslaget som har flertall i utvalget er basert på den tyske modellen, en såkalt husholdningsavgift (DN+). Hver husstand betaler årlig en lik sum, uavhengig om de har fjernsynsapparat eller ikke. Utvalget har dermed gått vekk fra den finske, inntektsbaserte skattemodellen. (01/07/2016)
   
  Bokstrømmetjenesten Storytel, som eies av Cappelen Damm og det svenske selskapet Storytel, ble lansert i 2014. Tjenesten har i dag 25 000 brukere som betaler 169 kroner i måneden for tilgang til over 30 000 lydbøker og e-bøker. Nå reagerer Sigmund Løvåsen i Den norske Forfatterforening på at de norske forfatterne får for lite betalt. Ifølge Løvåsen får forfatterne får under halvparten av beløpet de ville tjent ved salg gjennom vanlig netthandel. (30/06/2016)
   
  I et blogginnlegg redegjør Facebook at algoritmene igjen skal endres i favør familie og venner. Innhold som publiseres av brukernes nærmeste venner skal løftes opp i nyhetsfeeden, noe som vil gå på bekosning av nyheter fra mediehus og andre sider. Ifølge analysebyrået SocialFlow har publisister allerede merket en klar nedgang i trafikken fra Facebook de siste månedene. Dermed blir det enda viktigere for mediehusene å sørge for at sakene som publiseres deles og likes mange ganger. (30/06/2016)
   
  Til i dag har ikke Telenors TV-distributør Canal Digital kunnet tilby Viasats ulike film- og sportskanaler. Nå har MTG og Telenor inngått en avtale som sikrer kundene tilgang til alle sports-og filmkanaler fra Viasat og MTG. I tillegg har Viasat fått en avtale som gjør at satellittkundene får tilgang til flere kanaler enn TVNorge og Fem fra Discovery Networks. Både MAX, VOX, Eurosport Norge og Eurosport 1 blir tilgjengelige fra høsten av. (29/06/2016)
   
  Schibsted avistrykkeri på Forus utenfor Stavanger legges ned i midten av november. Det innebærer at 38 ansatte mister jobben. De to gjenværende trykkeriene er i Oslo og Bergen. (29/06/2016)
   
  Konkurransetilsynet har gitt forlagene Cappelen Damm, Aschehoug, Vigmostad & Bjørke og Gyldendal varsel om et gebyr på 23 millioner kroner for den samlede boikotten av distribusjonsselskapet Interpress. Ifølge Konkurransetilsynet har forlagene gått sammen om å hindre distribusjon av bøker til massemarkedet gjennom Interpress, eid av Reitan Convenience. Varslene er foreløpige og forlagene må svare for seg innen 15. september. (28/06/2016)
   
  Aftenposten Mobil ble etablert som eget selskap i 2012 for å styrke avisens mobilsatsing. Nå som de kommersielle virksomhetene i Schibsteds abonnementshus samles i et felles selskap, avvikles Aftenpostens mobilssatsing. Selskapets åtte ansatte blir omplassert. (28/06/2016)
   
  Telenor har gjennomført en undersøkelse blant unge mobilbrukere i flere land i Europa og Asia. Resultatene viser blant annet at Facebook Messenger har vokst i popularitet i Norge, og nå er på linje med Snapchat. Begge meldingsapper brukes av ni av ti i aldersgruppen 16-35 år. Undersøkelsen viser også at epost, SMS og det å snakke i telefonen fortsatt er relativt vanlig. (27/06/2016)
   
  Stiftelsen Fritt Ord har bevilget Nettavisen 100 000 kroner til videreutvikling av en plattform for folkefinanisering av journalistikk, såkalt crowd funding. Plattformen vil være åpen for alt fra frilansjournalister til bloggere og filmskapere. (27/06/2016)
   
  En av grunnene til at Netflix er så populært ser ut til å være at tilbudet ikke har reklame. I en ikke-representativ undersøkelse blant brukerne av nettsamfunnet Reddit svarte 74 % at de ville si opp Netflix-abonnementet sitt hvis Netflix introduserte reklame. Hele 90 % var villige til å betale mer for abonnementet for å slippe reklame. (24/06/2016)
   
  Facebook skal ha inngått kontrakter med en rekke kjendiser og mediehus om levering av innhold til videotjenesten Facebook Live, hvor videoinnhold strømmes direkte på Facebook. Dette skal være gjort for å sikre at Facebook har sitt eget tilbud av unikt innhold. Samtidig meldes det at Facebook har prioritert opp video og ned tekst i innholdet brukerne ser, og at dette har rammet trafikken hos mange medier. (23/06/2016)
   
  I likhet med de norske aviskonsernene med Schibsted i spissen, vurderer flere britiske aviskonsern å gå sammen om et felles annonseselskap for å ta opp kampen mot Facebook og Google. De aktuelle konsernene er Telegraph Media Group, Trinity Mirror og Rupert Murdochs News UK, som står bak storavisene The Times, The Sunday Times og The Sun. (23/06/2016)
   
  Tono har vunnet over RiksTV i en sak om TV-distributøren er pliktig til å betale for musikkbruk i en rekke av TV-kanalene den tilbyr seerne. Blir dommen stående risikerer RiksTV å måtte betale millioner for TV-sendinger helt tilbake til 2009. I en sak som ligner, mellom distributøren Get og rettighetsorganisasjonen Norwaco, vant Get fram i Høyesterett tidligere i år. (22/06/2016)
   
  Selv om Dagsavisen tidligere i år meldte at mediehuset skulle kutte kostnader uten å kutte stillinger, er nå 12 stillinger fjernet fra Dagsavisen, inkludert Rogalands Avis. Ansatte som blir igjen må i flere tilfeller jobbe innenfor helt andre områder enn dem de har erfaring med. Dagsavisen og Rogalands Avis eies av Mentor Medier. (21/06/2016)
   
  Analysebyrået Social Flow rapporterer at en rekke medier opplever sterk nedgang i trafikken på Facebook, melder Dagens Næringsliv (DN+). Samme type nedgang rapporteres også av andre analysebyråer. Dermed synes det klart at Facebook igjen har endret algoritmene sine, slik at innholdet brukerne får opp prioriteres etter nye kriterier. Om det betyr at Facebook nå ønsker seg nye inntekter fra prioritering av medieinnhold, er ennå usikkert. (21/06/2016)
   
  Reuter Institutes siste «Digital News Report» viser blant annet at nordmenn er redde for at personalisering av nyheter - at nyheter tilpasses den enkeltes interesser - kan gjøre at de går glipp av viktig informasjon. Undersøkelsen Reuters Institute har gjennomført som grunnlag for rapporten, viser også at mindre enn halvparten av nordmenn stoler på nyhetene de får servert, og at vi ligger i tet når det gjelder betaling for nyheter. (20/06/2016)
   
  En lokalradiostasjon har levert en klage til Esa hvor det påstås at Statens vegvesen har brukt over en millard kroner - i ulovlig statsstøtte - på utbygging av dab-dekning i tunneler for de største radiokanalene i landet. For lokalradioene er det problematisk dersom dekningen forsvinner i landets mange tunneller. Dette er den tredje klagen fra norske lokalradiostasjoner til Esa. (17/06/2016)
   
  Etter mye offentlig debatt vedtok det amerikanske medie- og teletilsynet, FCC, nye regler for bredbånd i februar 2015. Vedtaket gikk ut på at bredbånd skal anses som en telekomtjeneste, og dermed kan reguleres av myndighetene. Det ble også vedtatt regler om lik tilgang for alt innhold, noe som hindrer bredbåndsleverandørene i å kreve mer betaling for forkjørsrett i nettet. Store kabel- og bredbåndselskap som Comcast, Verizon og At&T anket til en føderal domstol, men anken er nå forkastet og reglene om nettnøyrariltet blir stående - inntil videre. (15/06/2016)
   
  Filmprosjekter som er ventet å trekke til seg høye publikumsmasser kan søke markedsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). Av de 22 filmene som har mottatt støtte siden 2008 er 17 regnet som barne- og familiefilmer. Også filmer knyttet til historiske personer eller epoker er populære blant publikum, og NFI har i år mottatt søknader om støtte til tre ulike filmer om Roald Amundsen. Direktør i NFI, Sindre Guldvog, erkjenner at ordningen kan føre til en uønsket ensretting, og uttaler til Klassekampen at ordningen skal evalueres i forbindelse med regjeringens filmmelding. (15/06/2016)
   
  Microsoft har kjøpt jobbnettverket LinkedIn for over 26,2 milliarder dollar. LinkedIn er verdens største sosiale jobbnettverk, og har over 400 millioner medlemmer. Ifølge nyhetsnettstedet VOX er kjøpet av LinkedIn strategisk riktig for den nye retningen Microsoft beveger seg mot. Under ledelse av sjef Satya Nadella skal ikke Microsoft kun anses som verdens ledende programvareprodusent for PC, men som et selskap som spesialiserer seg på teknologiløsninger for bedriftsmarkedet. (14/06/2016)
   
  NRK har sikret rettighetene til alle verdensmesterskap og verdenscuprenn i skiskyting frem til sesongen 2021/22, og forlenger dermed sin nåværende avtale med fire år. (13/06/2016)
   
  Tidligere kanalsjef i NRK2, Stein-Roger Bull, planlegger å lansere en egen kulturkanal - PremiereTV - som skal distribueres på Youtube. For at kanalen skal lanseres er Bull avhengig av en startkapital på rundt fem millioner kroner. Planen er så at PremiereTV skal finansieres av abonnementer. (13/06/2016)
   
  TV 2 har sikret seg rettighetene til alle EM og VM-kvalifiseringene fra 2018 til 2021, inkludert Norges hjemme- og bortekamper. Dagens rettigheter tilhører Discovery, og gjelder frem til kvalifiseringen til Russland-VM i 2018. TV 2 har også kjøpt rettighetene til EM-sluttspillet i 2020 sammen med NRK. (13/06/2016)
   
  Netflix har brukt seerdataene sine til å sin noe om seermønstre - ikke minst når det gjelder «binge watching» eller seriefråtsing. Hvor lang tid vi bruker på en seriesesong og hvilke typer serier som slukes fortest, er noe av det Netflix-studien gir svar på. (10/06/2016)
   
  I tråd med regjeringens forslag fra 2015, er medieeierskapsloven fra 1997 nå vedtatt opphevet av Stortinget. Eierskap i norske medier skal heretter reguleres av Konkurranseloven. Dermed flyttes hovedansvaret for tilsyn med eierskap fra Medietilsynet til Konkurransetilsynet. Men Medietilsynet skal fortsatt samle inn opplysninger og informere om eierforhold. Et lovforslag om innsyn i medieeierskap, som venter på behandling i Stortinget, skal sikre at Medietilsynet får tilgang til relevant informasjon. (10/06/2016)
   
  Det sendes stadig flere reklamefilmer for utenlandske spillselskaper på norske TV-kanaler, og ifølge Medietilsynet økte omsetningen fra 423 millioner kroner i 2014 til hele 609 millioner i fjor. Lotteritilsynet har lenge kjempet mot de utenlandske aktørene, og varsler nå enda tøffe virkemidler mot både aktørene og deres ambassadører. Lotteritilsynet har nylig lagt ned rundt 40 nettsider som er regnet som salgskanaler for utenlandske spillselskaper. (10/06/2016)
   
  I Norge har Annonsørforeningen fått gjennomført en undersøkelse som viser at annonsørene både er usikre og skeptiske til deler av den nye digitale måten å kjøpe annonseplass på. Nå har den amerikanske annonsørforeningen publisert en rapport som sår stor tvil om mediebyråenes redelighet i forbindelse med denne typen annonsehandel. Rapporten beskriver blant annet en praksis hvor mediebyråene skor seg på annonsørenes bekostning. (08/06/2016)
   
  Fallende annonseinntekter og underskudd i første kvartal i 2016 gjør at Dagens Næringsliv må kutte mer enn det som ble varslet tidligere i år. 15 journaliststillinger må vekk i redaksjonen, mens 14 skal slankes bort i andre avdelinger. De ansatte har fått beskjed om at alle vil få tilbud om sluttpakke. (08/06/2016)
   
  Flattr er en svensk mikrobetalingstjeneste som skal samle inn månedlige donasjoner fra betalingsvillige brukere og fordeler dem til ulike mediehus basert på hvilke nettsteder som engasjerer brukerne mest. Flattr inngår nå samarbeid med annonseblokkeringstjenesten Adblock Plus, for å gi mediene tilbake en brøkdel av de tapte inntektene annonseblokkering fører med seg, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Christian Haneborg fra VG påpeker at det sannsynligvis er snakk om ubetydelige summer. (08/06/2016)
   
  Morgenbladet skal teste mikrobetaling frem til september. Prisen for én artikkel er 19 kroner, og inkludert i betalingssystemet er en angrefunksjon. Dersom leserne er misfornøyde med artikkelen, settes beløpet inn på en artikkelkonto til senere bruk. Morgenbladets løssalgspris er 49 kroner. (08/06/2016)
   
  Regjeringens forslag til endringer i straffe­prosessloven innebærer økt bruk av romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og dataavlesing. Sistnevnte vil blant annet gi politiet tilgang til e-poster og annen elektronisk kommunikasjon. Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud frykter at forslaget kan få konsekvenser for både kildevernet og den undersøkende journalistikken. Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om en egen medieansvarslov som skal sikre kildevernet. (06/06/2016)
   
  Dagbladet har inngått en utvekslingsavtale med det amerikanske nyhetsbyrået CNN, som gir Dagbladet fri tilgang til innhold fra CNN International Newsource. Ved store nyhetshendelser vil også Dagbladet levere innhold til CNN. (02/06/2016)
   
  Det nyopprettede salgskontoret i Oslo er Facebooks andre etablerte kontor i Norden. Ifølge norgessjef Rune Paulseth er Norge et viktig marked med stort vekstpotensial. De ansatte skal jobbe tett med mediebyråene og Facebooks store kunder, og blant annet tilby veiledning og opplæring. (01/06/2016)
   
  Europeiske myndigheter tar opp kampen mot hatspråk og propaganda på internett. De fire IT-gigantene Facebook, Twitter, Google og Microsoft har nå inngått en avtale med EU om å raskt gå gjennom alle hatefulle ytringer de varsles om - og å fjerne dem om nødvendig. Twitter-representant Karen White påpeker at det er forskjeller på ytringsfrihet og ytringer som oppfordrer til hat og vold. (01/06/2016)
   
  Alle NRKs sider på nett, inkludert yr.no og NRK nett-TV, er nå kryptert. Det innebærer økt sikkerhet og personvern for alle brukere av NRKs tilbud på nett. Ved å tilby krypterte sider kan ingen overvåke innholdet som utveksles mellom NRK og hver enkelts nettleser, og det er ikke mulig for tredjeparter å lure til seg passord og personlige brukernavn. (31/05/2016)
   
  På grunn av TV 2s omfattende innsparingsprosjekt, har alle ansatte fått tilbud om sluttpakke. Avhengig av ansiennitet og alder tilybs de ansatte mellom fire og 12 måneders etterlønn. Det mener redaksjonsklubben, representert ved leder Henrikke Helland, ikke er godt nok. Hun fraråder derfor klubbens medlemmer å søke om sluttpakke. Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier at Tv 2 ikke vil endre sluttpakketilbudene, og hun kan ikke utelukke oppsigelser. (31/05/2016)
   
  Bransjebladet Kampanje har tatt initiativ til et nytt digitalt annonsenettverk som kan samle ulike deler av fagpressen. I samarbeid med bransjeorganisasjonen Fagpressen og det norske teknologiselskapet Cxense vil de utvikle et programmtisk tilbud for salg av digital annonseplass. Kampanje har selv lagt bak seg sitt første år med heldigital publisering, uten fall i annonseinntekter. (30/05/2016)
   
  Polaris og Amedia skal være i samtaler med Schibsted om å gå med i Schibsteds nye digitale annonseløsning, skriver Dagens Næringsliv (DN+). Schibsted holder på legge hele «varelageret» sitt med digital annonseplass ut på plattformen AppNexus, slik at annonsørene kan kjøpe seg plass gjennom digitale løsninger - såkalt programmatisk annonsesalg. (30/05/2016)
   
  I takt med de synkende annonseinntektene, har avisprisene fortsatt å øke. Det dokumenterer medieforsker Sigurd Høst i «Avisåret 2015», den 21. i rekken av årlige avisrapporter. Blant annet har prisen for et Aftenposten-abonnement økt med over 40 prosent på to år. Høst mener prisøkningen skjules bak endrede abonnementsmodeller som ikke nødvendigvis kan sammenlignes med de tidligere. Stadig flere aviser tilbyr nå enten komplettabonnement med tilgang til papiravis og e-avis, eller rene digitalabonnement. (30/05/2016)
   
  Det digitale medieselskapet Vice har satset hardt på nyheter siden slutten av 2013, og åpnet kontorer i blant annet Tyskland, Nederland og Italia i fjor. Nå kutter Vice News rundt 20 stillinger, blant annet i Storbritannia. Mye tyder på at medieselskapet kutter i antall skrivende journalister for å øke satsingen på video. (30/05/2016)
   
  ZenithOptimedia kårer hvert år de 30 største medieierne i verden, rangert etter medieinntekter. 2016-listen viser at Google - eller Alphabet, som nå er Googles hovedselskap - fortsatt er størst. Google er 166 prosent større enn Disney, som er selskap nummer to. Siden 2015-kåringen har Facebook flyttet opp fra tiende plass til femte plass, og er det selskapet hvor reklameinntektene øker hurtigst. Murdochs selskaper 21th Century Fox og News Corportation ligger som nummer fire og ti på listen. (27/05/2016)
   
  Det har lenge vært diskutert om Twitter skulle øke antall tegn i meldingstjenesten. Nå er det avgjort at maksgrensen forblir 140 tegn, men tagginger av navn, bilder og vedlegg skal ikke lenger telles med. Dermed blir det mer plass til tekst. Twitter lanserer også retweet-funksjon for egne tweets. (27/05/2016)
   
  I forbindelse med TV 2s strategi- og omstillingsprosjekt Greenfield Playout Program (GPO), står TV 2s promoavdeling, med 22 ansatte, i fare for å overføres til hovedstaden. Det er satt av en egen arbeidsgruppe som skal drøfte alternativene for promoavdelingen. Ifølge TV 2-direktør Trond Kvernstrøm vurderer mediehuset stadig hvordan de skal organisere seg på mest effektiv måte. Arild Grande, kulturpolitisk talsmann for Ap, er bekymret for utviklingen dersom flyttingen blir vedtatt. (27/05/2016)
   
  Det har lenge versert rykter om at det norske selskapet Opera Software, som blant annet står bak nettleseren Opera, var i ferd med å bli solgt. Nå skal salget være gjort, og kjøperen er det kinesiske investeringsselskapet Golden Brick Silk Road. Bak dette selskapet står igjen flere kinesiske Internett-selskaper og investeringsfond. (26/05/2016)
   
  Til høsten planlegger Snapchat å lansere nyhetstjenesten Discover i Norge, og VG er blant mediene som har meldt sin interesse, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Discover er en egen kanal for nyheter og underholdning, og foreløpig er det kun internasjonale aktører som CNN, Buzzfeed og Daily Mail som har tilgang til tjenesten. I likhet med Facebooks Instant Articles tilbyr Snapchat å selge annonser mot en viss provisjon, men mediene kan også velge å selge annonsene selv. (26/05/2016)
   
  En ny distribusjonsavtale er inngått mellom TV 2 og Canal Digital. Dermed blir det ingen reprise av konflikten fra 2011/12 som endte med at flere av TV 2s nisjekanaler ble tatt av skjermen for Canal Digitals rundt 500.000 kunder. (26/05/2016)
   
  I en revidert utgave av AMT-direktivet foreslår EU-kommisjonen å innføre minimumskrav på 20 prosent europeisk innhold i strømmetjenester som Netflix og HBO. Kommisjonen ønsker også at strømmeselskapene skal bidra mer til produksjon av filmer og TV-serier i EU-landene. Ifølge EU-kommisjonen investerer europeiske kringkastere rundt 20 prosent av inntektene i europeiske produksjoner, mens strømmetjenestene investerer mindre enn én prosent. (25/05/2016)
   
  Etter initiativ fra franske skattemyndigheter undersøker fransk politi og 25 dataeksperter om Google har unndratt skatt og begått hvitvasking. De franske skattemyndighetene mener Googles virksomhet i Frankrike er så omfattende at teknologigiganten må følge fransk skattelovverk. Kilder fra finansdepartementet mener Google skylder 1,6 milliarder euro i skatt. Ifølge finansminister Michel Sapin er det ikke aktuelt for franske myndigheter å inngå en avtale med Google, som Storbritannia har gjort. (25/05/2016)
   
  Da Radio Norge, landets nest største kommeriselle radiokanal, justerte musikkprofilen i fjor sommer for å appellere mer til yngre lyttere forsvant flere av de etablerte lytterne. Nå vil den Bauer Media-eide kanalen skaffe de eldre lytterne tilbake. Det skal opprettes tydeligere skiller mellom de ulike kanalene, og det er kanalen Kiss som i størst grad skal henvende seg til de unge lytterne. (25/05/2016)
   
  Edward Snowden ble i år tildelt årets Ossietzky-pris for sitt arbeid for ytringsfriheten. I frykt for at han kan bli utlevert til USA dersom han kommer til prisutdelingen, har Snowden gått til sak mot den norske stat for å få fastslått at Norge ikke kan utlevere ham. Varsleren får nå støtte av Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund, som går inn som partshjelp i saken. Regjeringsadvokaten har imidlertid bedt retten avlyse søksmålet da det ikke er avgjort at Snowden vil få innreisetillatelse til Norge og USA foreløpig ikke har bedt om utlevering. (25/05/2016)
   
  Britiske artister tjener bedre på salg av vinylplater enn det de høster fra Youtube. Vinylsalget i Storbritannia har økt hvert år siden 2007, og gav plateselskapene en omsetning på 25,1 millioner pund i 2015. Youtube og lignende aktører bidro til 24,4 millioner pund, og det til tross for en stor økning i antall videostrømminger i fjor. (24/05/2016)
   
  Selv om Spotifys inntekter i 2015 økte med 80 prosent, går selskapet stadig med underskudd, skriver Kampanje. Regskapet for Spotifys eierselskap i Luxemburg viser at strømmeselskapet fikk et underskudd på 173 millioner euro i 2015, mens inntektene nå er oppe i nesten 2 milliarder. Abonnementsinntekter fra Spotifys 28 millioner betalende brukere utgjør 90 prosent av inntektene. (24/05/2016)
   
  Til tross for fallende inntekter og kutt i antall ansatte, blir utbyttet for aksjonærene i Polaris Media økt med 25 prosent, skriver Kampanje. Styreleder Bernt Olufsen begrunner økningen med behovet for gode og langsiktige eiere. (23/05/2016)
   
  Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har testet ut mikrobetaling - dvs. muligheten for å kjøpe enkeltartikler fra avisenes nettutgaver. For Stavanger Aftenblad har forsøket til nå vært en positiv erfaring. Salget har gått bra, uten at det har gått ut over omsetningen av digitale abonnement. (23/05/2016)
   
  Byavisa Trondheim, eid av Polaris Media og Amedia, legges ned som følge av langvarig driftsunderskudd og fall i annonseinntektene. Gratisavisen har syv ansatte, og et opplag på over 70 000 eksemplarer. (23/05/2016)
   
  Det amerikanske TV-selskapet FOX skal bruke Facebook Live til å strømme første episode av den nye serien Outcast i flere regioner i Europa og Afrika. Det er første gang et TV-selskap tilbyr livestrømming på Facebook i Europa. Serien skal deretter sendes på FOX' kanaler i de ulike landene. (23/05/2016)