PFU-klager norske aviser
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Som ledd i dette arbeidet vurderer PFU klager vedrørende norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Nedenfor finner du en oversikt over antall klager og klageresultat for norske aviser behandlet av PFU, fra og med 1992. Oversikten skiller ikke mellom papir- og nettutgaven av samme avis. Unntaket er VG, der papir og nett er oppført hver for seg t.o.m. 2011. Samme sak kan ha flere klager.

Totaltall for alle klager til PFU finner du under PFU-klager totalt. Vil du se en oversikt over klager for spesifikke radio- og TV-selskap, kan du gå til PFU-klager radio/TV. Klager for uke- og fagblader finner du under PFU-klager uke- og fagpresse.
hent data

Aviser med klager i 2016.

2016 Klager Brudd Kritikk Ikke brudd Forenklede
frifinnelser
Minnelig
ordning
Trukket Avvist Henlagt  
ABC Nyheter
3 - - - 2 - - 1 -  
Adresseavisen
4 - - 1 3 - - - -  
Aftenposten
32 3 3 2 18 2 1 3 -  
Agderposten
2 - - - - - - 2 -  
Akershus Amtstidende
3 2 - 1 - - - - -  
Askøyværingen
1 - - - 1 - - - -  
Avisa Lofoten
1 - - - - 1 - - -  
Avisa Nordland
4 1 - 1 - 1 - 1 -  
Avisa Sør-Trøndelag
2 - - 1 - 1 - - -  
Avisa Valdres
1 - - 1 - - - - -  
Bergens Tidende
6 1 1 1 2 - - 1 -  
Bergensavisen
4 1 1 - 1 - - 1 -  
Birkenes Avisa
1 1 - - - - - - -  
Bladet Vesterålen
2 1 - 1 - - - - -  
Bodø Nu
1 - - - 1 - - - -  
Bremanger Budstikke
1 1 - - - - - - -  
Brønnøysunds Avis
1 - - - - 1 - - -  
Budstikka
4 - - 1 2 1 - - -  
Byavisa Sarpsborg
1 1 - - - - - - -  
Byavisa Tønsberg
1 1 - - - - - - -  
Bydelsavisen Oslo Syd
1 - - - - 1 - - -  
Bygdanytt
2 - - - 1 1 - - -  
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy
1 - - - - 1 - - -  
Dag og Tid
1 - - - - - - 1 -  
Dagbladet
17 - - - 10 1 2 3 1  
Dagen
2 - - - 1 - - 1 -  
Dagens Næringsliv
2 - - 1 1 - - - -  
Dagsavisen
2 1 - - 1 - - - -  
Dalane Tidende
1 - - - 1 - - - -  
Demokraten
1 - 1 - - - - - -  
Drammens Tidende
1 - - - 1 - - - -  
Eikernytt.no
1 - - - 1 - - - -  
Finansavisen
6 3 - 3 - - - - -  
Finnmark Dagblad
3 1 - 1 1 - - - -  
Finnmarken
4 - 2 1 - 1 - - -  
Firda
2 - - - 2 - - - -  
Firdaposten
1 - - - - - 1 - -  
Fjordenes Tidende
1 - - - 1 - - - -  
Folkebladet
2 - - - 1 - - - 1  
Framtid i Nord
2 1 - - 1 - - - -  
Fredriksstad Blad
1 - - - 1 - - - -  
Fremover
2 - - - 1 - - - 1  
Fædrelandsvennen
3 - 1 1 - - - 1 -  
Gjengangeren
1 - - 1 - - - - -  
Glåmdalen
1 - - - - - - 1 -  
Gudbrandsdølen Dagningen
1 - - - 1 - - - -  
Hadeland
1 - - - - 1 - - -  
Hamar Arbeiderblad
5 2 - 1 2 - - - -  
Harstad Tidende
4 1 - 1 2 - - - -  
Haugesunds Avis
1 - - - 1 - - - -  
Hegnar.no
1 - - - 1 - - - -  
Helgelands Blad
2 - - - 2 - - - -  
Helgelendingen (Helgeland Arbeiderblad)
2 1 - - 1 - - - -  
Høvågavisa
1 1 - - - - - - -  
Hålogaland Avis
2 1 - - - - - 1 -  
iFinnmark.no
1 - - - - - - - 1  
Indre Akershus Blad
2 - - - 2 - - - -  
ITAvisen
3 - - 1 1 - - 1 -  
iTromsø
4 - - 2 1 1 - - -  
Kronstadposten
1 - - - - 1 - - -  
Kvinnheringen
1 - - 1 - - - - -  
Lillehammer Byavis
1 - - - 1 - - - -  
Lillesands-Posten
1 - - - - - - 1 -  
Lister
3 - - 1 2 - - - -  
Lokalavisa Nord Salten
1 - - - - - 1 - -  
Malvik-Bladet
1 - - - 1 - - - -  
Morgenbladet
1 - - 1 - - - - -  
Moss Avis
2 1 - - 1 - - - -  
Namdalsavisa
1 - - 1 - - - - -  
Nesoddposten
1 - - - 1 - - - -  
Nettavisen
21 1 - 7 8 - 2 2 1  
Nordlys
4 - - - 1 1 - 2 -  
NTB
3 - 2 - - - - 1 -  
Ny Tid
1 1 - - - - - - -  
Nye Troms
2 1 - 1 - - - - -  
Næravisa
1 - - 1 - - - - -  
Nærnett.no
1 - - 1 - - - - -  
Opdalingen
3 1 - - - - - 1 1  
Oppegård Avis
2 - - - 1 - - - 1  
Os og Fusaposten
1 - - - - - - 1 -  
Rana Blad
3 1 - - 1 - - - 1  
Ringerikes Blad
2 - - - - 1 - - 1  
Rogalands Avis
1 1 - - - - - - -  
Romerikes Blad
3 - 1 - 1 1 - - -  
Romsdals Budstikke
1 - - 1 - - - - -  
Ryfylke
1 - - 1 - - - - -  
Ságat
4 - 2 1 - - 1 - -  
Saltenposten
1 - - - - - 1 - -  
Smaalenenes Avis
3 - 1 - - 2 - - -  
Sogn Avis
1 1 - - - - - - -  
Stavanger Aftenblad
5 1 - - 2 1 - 1 -  
Strilen
1 - - - 1 - - - -  
Sunnmørsposten
3 - - 2 1 - - - -  
Sveiobladet
1 - - - - - - 1 -  
Telemarksavisa
3 1 - - - - 1 1 -  
Telen
1 1 - - - - - - -  
Tidens Krav
1 - - - 1 - - - -  
Troms Folkeblad
1 1 - - - - - - -  
trondheim24.no
1 - 1 - - - - - -  
Trønder-Avisa
4 - 1 1 2 - - - -  
Trønderbladet
1 - - - 1 - - - -  
Tønsbergs Blad
6 2 - - 1 - 1 1 1  
Universitas
1 - - - 1 - - - -  
Universitetsavisa
1 - - 1 - - - - -  
Utrop
1 - - - 1 - - - -  
Valdres
1 - - - - - - 1 -  
Varden
7 - - - 5 1 1 - -  
VG
38 6 - - 22 1 0 9 -  
vol.no
1 - - - - 1 - - -  
Vårt Land
2 - - 1 1 - - - -  
Østlandets Blad
1 - - - - - - 1 -  
Østlands-Posten
4 1 - 1 2 - - - -  
Åndalsnes Avis
1 - - - 1 - - 1 -  
Merknader:

Alle klagesaker som gjennomgår full behandling i utvalget, ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med frifinnelse - 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.

Oversikten skiller generelt ikke mellom papir- og nettutgaven av samme avis. I PFUs egen statistikk er det for enkelte år spesifisert hvordan klagene på store aviser som Aftenposten og Dagbladet fordelte seg på papir- og nettutgaven. Her presenteres imidlertid bare totaltall, siden praksis hos PFU har variert fra år til år. Unntaket er VG, der papir og nett er regnet for seg t.o.m. 2011. Klager på disse to utgavene bør ikke summeres, siden samme klage kan være registrert på begge utgaver.

Antall klager for Aftenposten omfatter også Aftenposten Aften (nedlagt 2013) og Aftenposten Junior (lansert 2012).

I oversikten over klager for enkeltpublikasjoner er kategorien 'trukket' behandlet ulikt i forskjellige perioder: For 1989-1993 er den plassert sammen med avviste og henlagte klager; for 1994-2006 er den kategorisert sammen med 'minnelig ordning'. Fra og med 2007 er både 'trukket', 'avvist' og 'henlagt' oppgitt hver for seg.

Ikke alle klager blir nødvendigvis behandlet det året de kommer inn til PFU. Antall mottatte klager kan derfor være ulikt antall behandlede.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no