PFU-klager totalt
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Som ledd i dette arbeidet vurderer PFU klager vedrørende norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Nedenfor finner du en oversikt over antall klager og resultat av klager behandlet av PFU fra og med 1989. Totaltallene i tabellen omfatter også klager knyttet til uke- og fagblader, TV og radio. Samme sak kan ha flere klager.

Vil du se en oversikt over klager for spesifikke aviser, kan du gå til PFU-klager aviser. Klager som gjelder radio og TV finner du under PFU-klager radio/TV, mens klagetall for uke- og fagpresse ligger under PFU-klager uke- og fagpresse.

Behandlede klager 1989 - 2015

 19891990199119921993199419951996199719981999  
Innkomne klager124166172179184171190176161208218  
Behandlede klager123146159184185165184158133188231  
Antall uttalelser386877947691928377110127  
Brudd2450445445453439334051  
Kritikk744865783413  
Ikke brudd1221345744425136416663  
Forenklede frifinnelser463436364322151531720  
Påstand mot påstand - - - - - 2 - - - - -  
Minnelig ordning/trukket10751419193730384342  
Avvist, henlagt2834413940324030151842  
 
2000200120022003200420052006200720082009  
Innkomne klager202216207183267253255314268292  
Behandlede klager222216188179261261247294277285  
Antall uttalelser132134123113155146134165130129  
Brudd52484155644849755751  
Kritikk7710771666310  
Ikke brudd72797251848279847068  
Forenklede frifinnelser23312129415356667177  
Minnelig ordning/trukket34303124363235404948  
Avvist, henlagt33211213293022232731  
 
201020112012201320142015  
Innkomne klager284354357377427500  
Behandlede klager291339374364406487  
Antall uttalelser145151148142131142  
Brudd505762644667  
Kritikk131098721  
Ikke brudd828477707860  
Forenklede frifinnelser67109117146194203  
Minnelig ordning/trukket483955322755  
Avvist, henlagt314054445481  
Merknader:

Ikke alle klager blir nødvendigvis behandlet det året de kommer inn til PFU. Antall mottatte klager kan derfor være ulikt antall behandlede.

Alle klager som gjennomgår full behandling i utvalget ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no