Markedsandeler for bredbåndsleverandører
Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport "Det norske ekommarkedet" som inneholder statistikk over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Markedsandeler for bredbåndsleverandører oppgis som andel av abonnement eller andel av omsetning. Tallene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet.
hent data

Markedsandeler for bredbåndsleverandører 2003 - 2017 (andel av abonnement, prosent)

Aktør
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Telenor--- 51,2 52,5 52,3 50,4 50,6 50,5 50,0 
NextGenTel--- 16,4 14,2 13,8 13,8 12,3 11,2 13,4 
Get--- 9,3 7,2 6,5 6,7 6,9 7,9 9,1 
Ventelo--- 0,4 0,3- 5,5 5,7 5,2 4,6 
Lyse--- 0,7 1,1 1,9 2,2 2,3 2,5 2,8 
Eidsiva------ 1,1 1,2 1,2 1,5 
BKK----- 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 
Tafjord----- 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 
NTE------ 0,5 0,6 0,9 0,9 
Viken Fiber------ 0,1 0,2 0,4 0,7 
Skagerak Fiber------- 0,0 0,3 0,6 
Loqal------ 0,1 0,1 0,3 0,4 
Tele2--- 4,8 5,1 5,9 6,1 6,0 4,8- 
Catch/Bluecom/Axiti--- 4,9 5,0 5,1---- 
Andre--- 12,3 14,6 12,1 11,0 11,3 12,4 13,6 
Sum--- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aktør
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
Telenor 49,7 48,4 46,5 45,4 43,8 42,0 41,2 40,1 
Get 9,7 10,4 11,4 12,6 15,0 16,2 16,7 16,7 
Viken Fiber 1,0 1,0 1,6 3,4 5,0 5,5 5,7 6,3 
NextGenTel 11,8 10,7 9,8 8,4 7,7 7,3 6,5 5,6 
Lyse 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,6 
Broadnet-- 3,9 3,5 3,2 3,0 2,8 2,7 
Eidsiva 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 
NTE 1,0 1,1 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 
BKK---- 1,0 1,2- 1,5 
Haugaland Kraft Fiber------ 1,2 1,3 
Signal Bredbånd------- 1,0 
Lynet Internett------ 0,9 1,0 
Loqal- 1,1 1,2 1,3---- 
EB Kontakt-- 1,1----- 
Skagerak Fiber- 1,0 1,1----- 
Ventelo 3,6 3,3------ 
Tafjord 1,1------- 
Andre 17,7 18,2 17,0 18,7 17,1 17,5 18,2 16,7 
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Merknader:

BKKs har solgt sin bredbåndvirksomhet innen ADSL og kundene ble i 2010 overført til Ventelo.

Tele2s bredbåndvirksomhet ble i 2009 solgt til NextGenTel.

Virksomheten i Catch/Bluecom/Axiti ble i slutten av 2005 innlemmet i Ventelo.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring