Bruk av nettsamfunn en gjennomsnittsuke
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om bruk av nettsamfunn ble inkludert fra 2007.

medienorge presenterer her tall for bruk av nettsamfunn en gjennomsnittsuke. Tallene omfatter hele befolkningen og kan fordeles på ulike bakgrunnsvariabler. Tall for daglig bruk av nettsamfunn finner du her.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Bruk av nettsamfunn en gjennomsnittsuke 2007 - 2011 fordelt på alle (prosent)

Alle20072008200920102011  
Alle (9-79 år)2527394951 
Merknader:

Tallene viser ukentlig bruk. For 2007 resultatene kun basert på innsamling av data fra og med september.

Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring