Norsk lokalradio på FM: Inntekter og utgifter
Medietilsynet tildeler bl.a. konsesjon for lokal kringkasting av radiosendinger. De som får konsesjon til FM-sendinger er pliktig til å sende inn årsmelding for virksomheten til Medietilsynet. Økonomitallene for lokalradioene er basert på disse årsmeldingene. Oversikten under omfatter alle lokale FM-kanaler som har rapportert inn opplysninger, et antall som kan variere noe fra år til år. Spesielt i forbindelse med overgang til nye konsesjonsperioder kan antallet gå ned, fordi en del radioer ikke får fornyet konsesjon. I tillegg forekommer det en del etterrapportering, slik at tallene for foregående år er gjenstand for løpende revideringer. Sammenligninger mellom år bør derfor foretas med forsiktighet.

Oversikter over konsesjoner og økonomitall for lokalkringkasting presenteres på Medietilsynets nettsider. I DAB-nettet er det selskapet som har anleggskonsesjon fra Nkom som bestemmer hvem som får sende. Det er ikke samme type rapporteringsplikt for lokalradio på DAB.

Norsk lokalradio på FM: Inntekter og utgifter 1999 - 2017 (mill. NOK)

 1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017  
Totale driftsinntekter237253246257288330324333346336318319305310305317325280186 
Totale driftskostnader244252274284305345336342340337320366318326309302291249181 
Årsoverskudd-71-28-27-17-15-11-96n.a.-3-46-13-16-41534315 
Driftsmargin %-31-12-11-6-5-4-320n.a.-15-4-5n.a.510113 
Merknader:

Rundt 30 lokalradioer innstilte virksomheten på FM i 2016, blant annet Bauer Medias lokale kanaler. Dette påvirker både inntekter og utgifter dette året.

Tallene for årene 2008-2010 er noe usikre. Denne perioden var preget av overgangen til et nytt konsesjonsregime og etablering av nye radiostasjoner. Medietilsynet advarer mot å trekke bastante konklusjoner om utviklingen i lokalradioøkonomien basert på tall fra disse årene.

Antall radioer som sendte inn årsrapport for 2008 var spesielt lavt. Dette skyldes den uavklarte situasjonen rundt tildelinger av konsesjoner i 2008/2009.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring