Inntekter og utgifter kommersielle radiokanaler
Økonomitallene for Norges to riksdekkende, privateide radiokanaler, P4 og Radio Norge, er hentet fra sendeselskapenes årsmeldinger. I deler av perioden har P4 Radio Hele Norge utarbeidet både selskapsregnskap og konsernregnskap. Sistnevnte omfattet også virksomhet utenfor Norge. Her er det benyttet tall for morselskapet i Norge, som er driftsselskapet for radiokanalen P4.

Radio Norges økonomitall er f.o.m. 2011 ikke direkte sammenlignbare med tidligere. Selskapet Radio Norge ble i 2011 fusjonert inn i SBS Radio Norge, som også drev lokale radiokanaler. SBS Radio Norge ble i 2015 kjøpt opp av tyske Bauer Media, og lokalradiovirksomheten ble lagt ned fra 2017. I stedet driver Bauer Media nå flere riksdekkende DAB-kanaler.

Inntekter og utgifter kommersielle radiokanaler 1993 - 2017 (mill. NOK)

Selskap
 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
P4Totale driftsinntekter---881164155205234257 
 Totale driftskostnader---1875120117137168161 
 Driftsresultat----1064438686696 
Selskap
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
P4Totale driftsinntekter273244228216237271258298345284 
 Totale driftskostnader169187197210195200213239256232 
 Driftsresultat10457316427144598952 
Radio NorgeTotale driftsinntekter----516368614884 
 Totale driftskostnader----16514414419092135 
 Driftsresultat-----113-81-76-129-44-51 
Selskap
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
P4Totale driftsinntekter329313342336349344343317 
 Totale driftskostnader247238250275284288274272 
 Driftsresultat8275926165576945 
Radio NorgeTotale driftsinntekter100160167163187192177176 
 Totale driftskostnader141183185195191186175198 
 Driftsresultat-41-24-18-32-562-23 
Merknader:

Radio Norges økonomitall er f.o.m. 2011 ikke direkte sammenlignbare med tidligere. Selskapet Radio Norge ble i 2011 fusjonert inn i SBS Radio Norge, som også omfatter lokale radiokanaler (bl.a. Radio 1 og The Voice). SBS Radio Norge ble i 2015 kjøpt opp av Bauer Media.

P4 startet sine sendinger i september 1993. Selskapet gikk over til den europeiske regnskapsstandarden IFRS f.o.m. 2004 og tilbake til norsk regnskapsstandard f.o.m. 2008. Overgangen til IFRS ga litt økte driftsutgifter.

Kanal 24 kom på lufta 1. januar 2004. Kanalen skiftet navn til Radio Norge våren 2008, da den ble kjøpt av SBS Radio Norge.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring