Antall TV-abonnement fordelt på type
Nasjonal kommunkasjonsmyndiget (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. De siste årene har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige rapport 'Det norske ekommarkedet' hvor man finner data for antall betalte abonnement på mottak av TV-signaler, abonnement etter tilknytningstype og TV-distributørenes andeler av abonnementene.

Oversikten nedenfor viser antall TV-abonnement hos privatpersoner og bedrifter, totalt og fordelt på tilknytningsform, dvs. hvilken teknologi som brukes for å motta TV-signalene. Tabellen omfatter ikke de som bare mottar RiksTVs 'gratiskanaler' i det digitale bakkenettet, med unntak av brukere med gratisabonnement på TV 2 i 2007. Brukere som mottok TV-signaler fra det analoge bakkenettet som ble faset ut i 2007 - 2009, er heller ikke inkludert.
hent data

Antall TV-abonnement fordelt på type 2007 - 2018 (antall i tusen)

Type200720082009201020112012201320142015201620172018  
Kabel-TV887933936945945947935917891858805722 
Satellitt721714691666655637615587566528497469 
Digitalt bakkenett59175260290289288282278273270263253 
Fiber67121172219263309369436497569662757 
DSL010661010877632 
Totalt1 7341 9532 0642 1262 1612 1912 2092 2252 2332 2312 2312 202 
Merknader:

Antall registrerte abonnement ved utgangen av året. Merk at samme person, bedrift etc. kan ha mer enn ett abonnement. Antall abonnenter kan derfor være lavere enn antall abonnement, og samme abonnent kan ha flere typer TV-tilknytning - for eksempel kabel-TV hjemme og bakkenett på hytta.

Kategorien 'DSL' het tidligere 'Øvrige' og inneholdt innslag av abonnement på mobil-TV. Fra og med 2012 er mobil-TV-abonnement tatt ut av oversikten med tilbakevirkende kraft.

For kabel-TV er tallene primært hentet inn fra tilbydere av bredbånd over kabel-TV-nett. Dette gjør at noen kabel-TV-nett, først og fremst brukereide, kan falle utenfor statistikken.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring