Omsetning av TV-abonnement etter type
Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. De siste årene har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige rapport 'Det norske ekommarkedet', hvor man finner data for antall TV-abonnement, abonnement etter tilknytningstype og TV-distributørenes andeler av abonnementene.

Oversikten nedenfor viser omsetning av TV-abonnement i Norge, både totalt og fordelt på tilknytningsform, dvs. hvilken teknologi som brukes for å distribuere TV-signalene. Omsetningen inkluderer ikke bare abonnementsavgift, men også inntekter fra ekstratjenester som filmleie etc. Du kan velge mellom omsetning oppgitt i NOK eller som andeler i prosent.
hent data

Omsetning av TV-abonnement etter type 2007 - 2018 (Mill NOK)

Type200720082009201020112012201320142015201620172018  
Kabel-TV1 4951 7292 2302 3132 4022 5642 7052 8012 8382 7422 9192 698 
Satellitt2 2772 4792 5842 6572 6022 6432 6462 6652 6862 6662 5922 503 
Digitalt bakkenett513745758979311 0881 1651 1961 1861 2211 2981 317 
Fiber1452924836108531 0881 2891 5721 8112 1252 6133 038 
DSL01121162737303125291211 
Totalt3 9684 8845 8916 4946 8167 4207 8358 2658 5468 7839 4359 567 
Merknader:

Kategorien 'DSL' het tidligere 'Øvrige' og inneholdt innslag av abonnement på mobil-TV. Fra og med 2012 er mobil-TV-abonnement tatt ut av oversikten med tilbakevirkende kraft for alle år.

For kabel-TV er tallene primært hentet inn fra tilbydere av bredbånd over kabel-TV-nett. Dette gjør at noen kabel-TV-nett, først og fremst brukereide, kan falle utenfor statistikken.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring