Press subsidies
Den statlige pressestøtten ble innført i 1969. Hovedmålet med støtten var å hindre nedleggelse av aviser og opprettholde en differensiert dagspresse. Ikke minst var det et mål å bevare den lokale aviskonkurransen. Støtten bestod opprinnelig av tre ulike tilskuddsordninger: støtte til telekommunikasjon for å utjevne geografiske ulikheter, støtte til de politiske partienes pressekontorer og subsidiering av avispapir (som senere ble til produksjonsstøtten). I 1970 ble det gitt støtte til etterutdanning, og året etter en mindre sum til forskning. Senere er nye typer støtte kommet til, slik som støtte til samiske og minoritetsspråklige aviser (bare til 2014), mens andre er blitt avviklet - blant annet støtte til telekommunikasjon og til partienes pressekontorer. Kriteriene for hvilke aviser som kan motta støtte er også endret flere ganger, for å målrette støtten til de avisene som er mest truet av nedlegging.

Produksjonsstøtten er den største direkte støtteordningen og er innrettet mot de aller minste lokalavisene og nummer 2-aviser med svak økonomi. Ordningen omfatter også flere riksdekkende meningsbærende aviser, bl.a. Klassekampen og Vårt Land.

Støtteordningen for visse publikasjoner, som ble opprettet i 1979, ble i 2007 overført fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. Kulturrådet brukte betegnelsen 'produksjonsstøtte for ukeaviser'. I 2016 ble støtten overført til Medietilsynet, som en del av den vanlige produksjonsstøtten.

Den direkte pressestøtten bevilges over statsbudsjettet og administreres av Medietilsynet, som har egne nettsider med detaljert informasjon om støtte til enkeltaviser. Tallene nedenfor viser støttebeløpene Medietilsynet får til fordeling hvert år, og kan i noen tilfeller avvike fra bevilgningene i statsbudsjettet.

I tillegg til den direkte pressestøtten kommer de indirekte støtteordningene - ikke minst papiravisenes fritak fra merverdiavgift.
get data

Press subsidies 2018 (1000 NOK)

Type of support2018  
Telecommunications support -  
Production subsidies320 000  
Support for press offices -  
Applied research and training11 510  
Distribution support -  
Grants to Sami newspapers28 100  
Grants to specific newspapers -  
Grants to minority newspapers -  
Distribution support Finnmark2 135  
Postage compensation -  
Total subsidies361 745  
Number of newspapers with production subsidies -  
Notes:

Compensation for postage costs is incorporated in the production subsidies from 2008 onwards.

From 2007 onwards grants to selected newspapers are administered by the Norwegian Arts Council. The 2007 sum consists of grants to minority newspapers.

Important:
When using data from this database please refer to medianorway as well as the original source of the statistics.

Medienorge may have more detailed data than presented here. Please contact us by phone or e-mail.

 
MEDIANORWAY ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Privacy Policy