Norwegian newspapers with largest circulation decline
Her finner du oversikter over avisene med størst opplagsnedgang hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), men bearbeidet av medienorge. Publikasjoner som avisforsker Sigurd Høst ikke regner som avis, er tatt ut.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. Opplysninger om medlemsaviser samt sentrale oversikter publiseres i Aviskatalogen hvert år. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.
get data

Newspapers with largest decline in circulation 2017

2017 Circulation Change in
no. of copies
 
VG 82 015 -14 973  
Dagbladet 72 679 -2 642  
Dagsavisen 18 684 -1 756  
Vårt Land 21 503 -1 361  
Budstikka 17 189 -1 307  
Hamar Arbeiderblad 19 810 - 918  
Gudbrandsdølen Dagningen 19 879 - 733  
Rogalands Avis 3 760 - 695  
Sydvesten 1 369 - 377  
Våganavisa 2 027 - 309  
Notes:

Until 2014 data are based on print circulation. 2014 onwards net total circulation is used, which is a combination of print and digital circurculation.

Includes members of MBL only. Change compared to previous year.

Important:
When using data from this database please refer to medianorway as well as the original source of the statistics.

Medienorge may have more detailed data than presented here. Please contact us by phone or e-mail.

 
MEDIANORWAY ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Privacy Policy