PPM - Norwegian radio channels' listening data
PPM-undersøkelsen gjennomføres av Kantar TNS og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Disse elektroniske målingene startet opp i 2006 og har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er gradvis økt fra 500 personer ved oppstart, til 1000 i 2011. I motsetning til Radioundersøkelsen måler PPM kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at tall for radiolytting totalt vil kunne variere med hvor mange radiokanaler som deltar. Antall lokalradioer som er inkludert via ulike annonsesamkjøringer varierer fra år til år og kan også variere innenfor enkeltår. Du finner informasjon om slike samkjøringer på denne nettsiden hos Kantar TNS.

Den intervjubaserte Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Ønsker du lyttertall fordelt på tidsperioder i løpet av døgnet, finner du det her.

Fra og med 2014 er undersøkelsen utvidet med flere NRK-kanaler på DAB. Senere er også andre DAB-kanaler kommet med. Dette påvirker både radiolyttingen totalt og markedsandeler for de andre kanalene.
get data

Market shares the average day 2017 (share of population)

Year
All
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
P4P5Andre
kanaler
P4
Radio
Norge
KissAndre
kanaler
Bauer
NRJRadio
totalt
 
201712+ years 40,8 4,8 5,5 0,4 1,0 2,7 0,9 7,9 1,2 15,6 2,4 4,4 6,6 0,7 3,6 1,2 100,0  
Notes:

Until 2015 the radio channels Radio 1, The Voice and Radio Rock were included in Storbyradioen. From 2015 onwards Radio 1 is reported under the new name Kiss, Radio Rock is reported together with Radio Norge Soft as "Andre kanaler Bauer". The Voice was closed down in 2015. The number of channels reported and whether DAB and online versions are included may vary.

NRJ includes channels under the NRJ label. P4 is in charge of the radio chain and owns some of the radio stations.

Important:
When using data from this database please refer to medianorway as well as the original source of the statistics.

Medienorge may have more detailed data than presented here. Please contact us by phone or e-mail.

 
MEDIANORWAY ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Privacy Policy