Number of TV subscriptions by type of access
Nasjonal kommunkasjonsmyndiget (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. De siste årene har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige rapport 'Det norske ekommarkedet' hvor man finner data for antall betalte abonnement på mottak av TV-signaler, abonnement etter tilknytningstype og TV-distributørenes andeler av abonnementene.

Oversikten nedenfor viser antall TV-abonnement hos privatpersoner og bedrifter, totalt og fordelt på tilknytningsform, dvs. hvilken teknologi som brukes for å motta TV-signalene. Tabellen omfatter ikke de som bare mottar RiksTVs 'gratiskanaler' i det digitale bakkenettet, med unntak av brukere med gratisabonnement på TV 2 i 2007. Brukere som mottok TV-signaler fra det analoge bakkenettet som ble faset ut i 2007 - 2009, er heller ikke inkludert.
get data

Number of TV subscriptions by type of access 2007 - 2017 (thousand subs.)

Type20072008200920102011201220132014201520162017  
Cable TV887933936945945947935917891857804 
Satellite721714691666655637615587566528497 
Digital terrestrial network59175260290289288282278273270263 
Fibre67121172219263309369436496569651 
DSL01066101087763 
Total1 7341 9532 0642 1262 1612 1912 2092 2252 2322 2302 219 
Notes:

Number of registered subscriptions by end of the year. Note that the same person, company, etc. can have more that one subscription. Consequently, number of subscribers can be lower than number of subscriptions. At the same time one subscriber can have several forms of TV access - for example cable TV at home and terrestrial network at his/her cabin or cottage.

'DSL' was previously called 'Other' and included subscriptions to mobile TV. From 2012 onwards mobile TV-subscriptions have been removed from the data for all years.

Information on cable TV subscriptions is mainly collected from cable network operators who also offer broadband connections. Thus some smaller cable TV distributors, principally those owned by the users, may not be included in the statistics.

Important:
When using data from this database please refer to medianorway as well as the original source of the statistics.

Medienorge may have more detailed data than presented here. Please contact us by phone or e-mail.

 
MEDIANORWAY ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Privacy Policy