Schibsted
Schibsted Media Group er det største mediekonsernet i Norge og blant de fire største i Norden. Selskapet har røttene sine i avisbransjen, men har med tiden vokst seg ut over både avismediet og landegrensene.

Virksomhet

Schibsteds strategi er i dag konsentrert om to forretningsområder: videreutvikling av mediehus og etablering av rubrikktjenester på internett.

Mediehus
Avisene - både på papir og digitalt - er kjernen i Schibsteds mediehus. Schibsted eier fem av de ti største norske avisene i 2016: riksavis­ene Aftenposten og VG, og regionavisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædre­landsvennen. Schibsted er Norges største aviseier og kontrollerte 27 prosent av avisopplaget i 2015. Dette innbefatter også enkelte små lokalaviser eid gjennom regionavisene. Gjennom aksjeposten i Polaris Media er konsernet er også største eier i Adresseavisen og en rekke lokalaviser.

Schibsted-avisene har også sterke posisjoner på nye, digitale plattformer. Ikke minst VG har inntatt en lederrolle på nett, mobil og brett, og satser dessuten på nett-TV. Fire av de ti mest leste norske nettavisene tilhører Schibsted. I 2014 lanserte VG også en lineær TV-kanal.

Også i Sverige er Schibsted en tung aktør i avismarkedet, både på papir og nett - som eier av Svenska Dagbladet (SvD) og landets største avis, Aftonbladet.

Avissatsingen ellers i Europa er snart historie. Sommeren 2015 solgte Schibsted den største gratisavisen i Spania, 20 Minutos, og var i ferd med å selge seg ut av franske 20 Minutes. Fram til 2013 eide Schibsted også flere aviser i Estland (gjennom Eesti Meedia, som omfatter en rekke medieselskaper i Baltikum).

Forretningsområdet mediehus har også omfattet Schibsted Forlag, det femte største forlagshuset i Norge, men dette ble solgt til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke sommeren 2015.

Online rubrikk
De siste årene har annonseportaler på internett - online rubrikk - seilt opp som et hovedsatsingsområde for konsernet. Det startet med lanseringen av Finn.no og oppkjøpet av svenske Blocket tidlig på 2000-tallet. Etter flere andre oppkjøp, ikke minst av franske Leboncoin, har Schibsted blitt en global gigant i dette markedet. I 2010 var Schibsted nummer tre i verden, etter eBay og Craigslist, ifølge Bloomberg Businessweek - og det uttalte målet er nå å bli nummer én.

Satsingen er svært lønnsom: Mens området online rubrikk kun sto for en fjerdedel av Schibsteds inntekter i 2012, sto det for mer enn halvparten av driftsoverskuddet. I 2013 innledet Schibsted et samarbeid med Telenor om online rubrikk i Sør-Amerika og Asia. Også Singapore Press Holdings er involvert. I 2014 ble samarbeidet utvidet med sørafrikanske Naspers, en av Schibsteds største konkurrenter innen online rubrikk. Ekspansjonen har fortsatt i 2015, og midtveis i året hadde Schibsted online rubrikkvirksomhet i 29 land i Europa, Asia, Latin-Amerika og Afrika.

Nye forretningsområder
Schibsted satser også på andre typer digitale markedsplasser og medietjenester. Flere av de nye tjenestene ligger langt unna tradisjonell medievirksomhet, som formidling av hus- og forbrukslån, nettdating og hjelp til utleie av boliger. Innen mediefeltet kjøpte Schibsted den digitale bokhandelen Ebok.no i 2012, men solgte denne sammen med Schibsted Forlag i 2015. Schibsted tok også kontroll i Aspiro, selskapet som eide musikkstrømmetjenesten WiMP, i 2012, men solgte seg ut i 2015.

Eiere

Den største enkelteieren i Schibsted er Blommenholm Industrier, som igjen eies av Stiftelsen Tinius. Stiftelsen har negativ kontroll i konsernet og skal ivareta viktige prinsipper for driften. De øvrige eierne består av diverse investeringsbanker og -fond. Unntaket er den svenske aviseieren Nya Wermlands-Tidningens AB, som også har eierinteresser i Polaris.

Historie

Schibsted ble etablert av Christian Michael Schibsted i 1839, opprinnelig som trykkeri. Selskapets første avis, Aftenposten, ble lansert i 1860 - i første rekke for å sikre trykkeriet faste oppdrag. Aftenposten, med to daglige utgaver fra 1885, var Schibsteds eneste avis frem til overtakelsen av VG i 1966. Også bokforlaget Schibsted Forlag har vært med helt siden begynnelsen, men ble solgt i 2015.

Schibsted var lenge et rent familieeid selskap, men ble i 1989 omdannet til aksjeselskap og konsern, og så børsnotert i 1992. Det var på denne tiden Schibsted startet ekspansjonen til andre mediebransjer og land.

Selv etter børsnoteringen var den største enkelteieren et medlem av Schibsted-familien, Tinius Nagell-Erichsen (26 %). Etter hans død i 2007 forvaltes aksjeposten av Stiftelsen Tinius, som har vedtekter med strenge retningslinjer for driften av selskapet. Stiftelsen har innflytelse over konsernet gjennom negativ kontroll. De fleste andre store eiere er investeringsfond som ikke tar aktivt del i driften.

En historisk milepæl - både for Schibsted og det norske avislandskapet - ble rundet med etableringen av Media Norge i 2009. Dette var en fusjon mellom avisene Aftenposten og Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, der Schibsted sikret seg kontroll over de tre sistnevnte og dermed stanget mot medieeierskapslovens grense på en tredjedel av det nasjonale avisopplaget. Fusjonen møtte mye motstand og fikk nei hos Medietilsynet, men ble til slutt godkjent av Klagenemda for eierskap i media. Siden har Schibsted innlemmet avisene fullt og helt i konsernet og samlet dem i datter­selskapet Schibsted Norge.

Schibsted har nå spisset satsingen på avis og online rubrikk. Tidligere, fra rundt 1990, var også film og TV en viktig del av virksomheten. Schibsted var pådriver for å starte TV 2 i 1992 og var lenge en av hovedeierne, men ble presset ut av Egmont og A-pressen i 2006. Midt på 1990-tallet prøvde Schibsted seg dessuten med sin egen riksdekkende TV-kanal, TV+. I samme periode kjøpte konsernet seg inn i Estlands største TV-selskap, Kanal 2. I 2004-2005 kjøpte Schibsted seg opp i svenske TV4, eid av Bonnier, og forsøkte å ta kontrollen over selskapet. Forsøket mislyktes og Schibsted måtte gi tapt for Bonnier og solgte seg helt ut i 2006.

På 1990-tallet kjøpte Schibsted også film- og TV-produksjonsselskaper i Norge, Sverige og Danmark, som siden ble slått sammen til Metronome Film & Television. Denne virksomheten passet godt med satsingen på TV-kanaler. Schibsted kjøpte seg også opp innen film- og videodistribusjon og overtok 100 prosent av distributøren Sandrew Metronome i 2006. De siste årene, etter Media Norge-fusjonen, har imidlertid Schibsted solgt seg ut av film- og TV-bransjen. Metronome Film & Television ble solgt i 2009, og i perioden 2011-2013 har Schibsted gradvis solgt hele Sandrew Metronome. I 2013 ble også den eneste gjenværende TV-virksomheten - den estiske kringkasteren Kanal 2 - solgt.

Første halvår 2015 solgte Schibsted flere papirbaserte virksomheter, bl.a. Schibsted Forlag og den spanske gratisavisen 20 Minutos. Konsernet solgte seg også ut av musikkstrømming (WiMP). Samtidig fortsatte Schibsted å kjøpe opp virksomheter innen online rubrikk internasjonalt.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Nordicom
Retriever (Atekst)
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no