TV 2 Gruppen
Mediehuset TV 2 er fra 2012 heleid av det danske Egmont-konsernet. TV 2 er den største kommersielle kringkasteren i Norge, og hovedkanalen TV 2 er landets største kommersielle TV-kanal.

Virksomhet

Da TV 2 startet sendingene i 1992, var det med én kanal og som landets første kommersielle allmennkringkaster. Mye har skjedd i TV-markedet siden da, men TV 2s hovedkanal er fortsatt den klart største kommersielle TV-kanalen, med 18 prosent av samlet seertid i 2016. Kanalen har ikke lenger konsesjon for kommersiell allmennkringkasting, men hadde en avtale med staten som ga kanalen status som formidlingspliktig allmennkringkaster ut 2016.

Foruten hovedkanalen driver mediehuset TV 2 også en rekke nisjekanaler: Zebra, Livsstil, Nyhetskanalen, Humor, Sportskanalen og Sport Premium. Inkludert disse kanalene hadde TV 2 en andel av TV-markedet (samlet seertid) på 26 prosent i 2015. TV 2 har også den abonnementsbaserte strømmetjenesten TV 2 Sumo, der brukerne får tilgang til TV 2s programmer. I tillegg kommer nettstedet TV2.no og tjenester tilpasset mobiltelefon. Samlet sett nådde TV 2 ut til  59 prosent av befolkningen daglig i 2016. Etter at TV 2 kjøpte den norske delen av betalkanalene C More Sport i 2014, kan mediehuset tilby ytterligere 11 sportskanaler, samt tilgang til strømmetjenestene C Sports og C More Play. Mediehuset TV 2 inngår i konsernet TV 2 Gruppen, som også har eierandeler i andre selskaper, blant annet RiksTV (33 %). TV2 er også medeier i nystartede Faktisk, en tjeneste som skal avsløre falske nyheter og sjekke fakta sammen med NRK, Dagbladet og VG.

TV 2 har tradisjonelt tjent pengene sine på reklamefinansiert TV. Da er kanalene gratis for seerne, mens annonsørene betaler for reklametid. Dette er fremdeles den største inntektskilden, men de siste årene har inntekter fra distribusjon og abonnement blitt stadig viktigere. TV 2 tar betalt for at TV-distribu­tørene får tilby TV-kanalene til kundene sine, og abonnenter betaler for tilgang til eksklusivt innhold - i form av premiumkanaler eller via strømmejenesten TV 2 Sumo. Ønsket om bedre betaling fra distributørene har møtt motstand, ikke minst fra Telenor-eide Canal Digital Kabel-TV.

Økte abonnementsinntekter har TV 2 skaffet seg gjennom å kjøpe attraktivt innhold til sine premiumkanaler. Dette har i stor grad dreid seg om fotball, der TV 2 har brukt milliarder på å sikre seg senderettigheter. Med kjøpet av C More Sport ble satsingen på sport finansiert gjennom abonnementsinntekter  styrket. Senere har Discovery sikret seg rettighetene til flere av TV 2s mest populære sportssendinger, og TV 2 har måttet bygge ned noen av satsingene sine. Blant annet har selskapet solgt OB Team - selskapet som har stått for produksjonen av mange sportssendinger.

Eiere

TV 2 er heleid av danske Egmont, som fram til 2012 eide selskapet sammen med A-pressen (nå Amedia). Egmont er aktiv i filmproduksjon i Norden, og eier også ukebladforlaget Egmont Publishing, Nordisk Film Kino og halvparten av bokforlaget Cappelen Damm.

Historie

TV 2 ble etablert i 1992, med Schibsted og Egmont som største aksjonærer. Tre år senere kom A-pressen inn på eiersiden, og de tre eide TV 2 Gruppen sammen fram til 2006. Schibsted solgte da sin andel, etter at A-pressen og Egmont inngikk en allianse som svekket Schibsteds innflytelse. 

TV 2s hovedkanal var underlagt konsesjon fra oppstarten og fram til utløpet av 2009. I bytte mot enerett på riksdekkende kommersielle TV-sendinger i det analoge bakkenettet, var TV 2 pålagt visse allmennkringkasterforpliktelser i programtilbudet - for eksempel egenproduserte nyheter, barneprogrammer og programmer for minoriteter. TV 2 måtte også betale en årlig konsesjonsavgift til staten. I tillegg måtte hovedkontoret ligge i Bergen.

Med digitaliseringen av bakkenettet falt grunnlaget for konsesjonsordningen bort, ettersom langt flere kanaler fikk riksdekning og TV 2s særstilling forsvant. TV 2 valgte derfor å fortsette uten konsesjon da den andre konsesjonsperioden løp ut ved årsskiftet 2009/2010. Kulturdepartementet ønsket imidlertid at kanalen skulle ivareta visse allmennkringkasterforpliktelser, og en avtale ble inngått sent i 2010. Denne avtalen, som gjaldt perioden 2011-2015, med forlengelse ut 2016, ga TV 2 status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Mot at TV 2 møter en del forpliktelser og blir værende i Bergen, er kanalen sikret formidling hos kabel-TV-distributørene på «markedsmessige vilkår». Tanken har vært at TV 2 på denne måten skal stå sterkere i forhandlinger med kabel-TV-distributørene og dermed kunne få bedre betalt. I praksis har ikke dette vært like enkelt, og særlig Telenor-eide Canal Digital Kabel-TV har protestert.

Helt siden oppstarten har hovedkanalen TV 2 vært landets største kommersielle kanal, og i en periode rundt årtusenskiftet var kanalen faktisk nesten jevnstor med NRK1. Siden 2004 har TV 2 også etablert en rekke nisjekanaler for å beholde markedsandeler i et stadig mer fragmentert TV-landskap. Dette er kanaler spisset mot bestemte målgrupper og typer innhold.

TV 2 Gruppen har tidligere gjort flere forsøk på å ekspandere ved oppkjøp både i og utenfor TV-bransjen. I 1997 kjøpte TV 2 like under halvparten av konkurrenten TVNorge, men avtalen innebar tunge økonomiske forpliktelser, og TV 2 solgte seg ut i 2004. I 2002 kjøpte TV 2 også Nettavisen, men eierskapet ble overført til TV 2s eiere - A-pressen og Egmont - i 2009. I 2003 kjøpte TV 2 seg inn i Kanal 24 (dagens Radio Norge) og fikk senere full kontroll over selskapet, men radiokanalen gikk med store underskudd og ble solgt til SBS Broadcasting i 2008.

TV 2 hadde lenge nære relasjoner til Telenor; i 2005 kjøpte de dyre fotballrettigheter sammen, og Telenor ble medeier i kanalene TV 2 Zebra og TV 2 Sport. Indirekte har Telenor også hatt eierandeler i TV 2 Gruppen via sitt eierskap i A-pressen. Etter at A-pressen solgte seg ut av TV 2 er det lite igjen av disse båndene, bortsett fra felles eierskap (også med NRK) i RiksTV. Særlig når det gjelder distribusjon, ikke minst på kabel, har TV 2 og Telenor (Canal Digital) motstridende interesser. Dette fikk man illustrert med en høyprofilert konflikt mellom partene i perioden 2011-2013.

I 2014 kjøpte TV 2 deler av betal-TV-selskapet C More, som Telenor tidligere var medieier i. TV 2 overtok den norske delen av C More Sport med 11 abonnementsbaserte sportskanaler og rettigheter til bl.a. Tippeligaen, men har foreløpig ikke integrert kanalene i mediehuset. TV 2 overtok også salget av C Mores filmkanaler i Norge, men ikke det formelle eierskapet.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
TNS Gallup
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Gøran Skaalmo & Bjørn Eckblad (2012): Se hva som skjedde. Historien
om TV 2
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no