Telenor
Telenor er ikke bare et globalt telekom-selskap, men også en betydelig aktør i norsk mediesektor - ikke minst innen TV-distribusjon og som eier i bl.a. Amedia.

Virksomhet

Målt ut fra omsetning i konsernets virksomheter i norsk mediesektor, var Telenor det tredje største mediekonsernet i Norge i 2013. Denne omsetningen utgjorde likevel bare rundt 5 prosent av konsernets totalomsetning på over 100 milliarder kroner.

Telenors medievirksomhet har tidligere vært samlet og rapportert i underkonsernet Telenor Broadcast, men inngår nå også i selskap i andre deler av Telenor.

TV-distribusjon
Telenor eier Canal Digital, som er Norges største TV-distributør. Canal Digital tilbyr både kabel- og parabol-TV, organisert i henholdsvis Canal Digital Kabel-TV, som også tilbyr bredbånd, og Canal Digital Norge. Til sammen har disse to selskapene nesten halvparten av det norske markedet for TV-distribusjon.

Telenor eier også en tredjedel av RiksTV, Norges tredje største TV-distributør. Det er RiksTV som tilbyr TV i det digitale bakkenettet. De andre eierne er NRK og TV 2 Gruppen.

TV-kanaler
Telenor eide 35 prosent av betal-TV-selskapet C More (tidligere Canal+) i perioden 2010-2014. Aksjene ble solgt tilbake til det svenske Bonnier-konsernet.

Radio- og TV-signaler
Telenor-selskapet Norkring eier og driver de største sendenettene for bakkebasert kringkasting i Norge. Norkring sto for utbygging av det digitale bakkenettet for TV og er nå driftsansvarlig på vegne av Norges televisjon (et søsterselskap av RiksTV). Norkring driver også flere riksdekkende sendenett for radio - både analoge (FM) og digitale (DAB/DAB+).

Telenor Satellite Broadcasting eier og driver egne satellitter, kalt Thor. Disse sender TV-kanaler til en rekke land i Norden og Sentral- og Øst-Europa.

Gjennom selskapet Conax produserer og selger Telenor krypteringstjenester - smartkort, betalingsløsninger osv. - til TV-industrien internasjonalt.

Internett
Når det gjelder internett, er Telenor også tilbyder av medieinnhold. Blant annet eier Telenor internettportalen Startsiden.no (ABC Start­siden), en av Norges mest besøkte nettsider. Her inngår også nettavisen ABC Nyheter og TV-guiden MeeTV.

Telenor har også prøvd seg med strømming av film, TV og serier på nett. Telenor-eide Comoyo ble lansert i 2011, først med filmleie (video on demand), så også med TV - først og fremst TVNorge-kanalene. I 2013 lanserte Comoyo også en abonnementsbasert strømmetjeneste som skulle konkurrere med Netflix, HBO og Viaplay - men kundene lot vente på seg. Comoyo ble lagt ned høsten 2013.

I 2013 innledet Telenor et samarbeid med Schibsted om online rubrikk i Sør-Amerika og Asia. I 2014 ble samarbeidet utvidet med Naspers, som i likhet med Schibsted er en av verdens største aktører innen digital rubrikkannonsering.

Avis
Telenor eier 44 prosent av mediekonsernet Amedia (tidl. A-pressen), den nest største aviseieren i Norge. Her har Telenor vært på eiersiden siden år 2000, men har signalisert at det vurderer å selge seg ut. Da A-pressen solgte seg ut av TV 2 i 2012, kom Telenor med uttalelser som at konsernet ønsker å selge seg ut av tradisjonelle innholdsmedier og heller fokusere på rollen som distributør.

Eiere

Største eier i Telenor er staten (54 %). De andre eierne har små andeler og består hoved­sakelig av ulike investeringsfond.

Historie

Telenor-konsernet sprang ut av det statseide Telegrafverket, senere Televerket, som ble opprettet i 1855. På 1990-tallet forsvant telemonopolet, og i 2000 ble Telenor delprivatisert og børsnotert. Konsernet har siden ekspandert kraftig internasjonalt og er nå en av verdens største mobiloperatører. I 2013 kom tre fjerdedeler av inntektene fra utlandet, og nesten halvparten fra Asia.

Når det gjelder tradisjonell kringkasting, har Telenor nesten hundre års erfaring på den tekniske siden. Både da radio og TV ble innført i Norge, var Telegrafverket tungt involvert, ikke minst som ansvarlig for utbygging og drift av sendenettene.

Allerede da NRK-monopolet falt på 1980-tallet, begynte Televerket å eksperimentere med kabelnett og satellitt-TV. På 1990-tallet bygde Telenor opp satellitt-TV-distributøren Canal Digital sammen med franske Canal+ (eid av Vivendi Universal). Etter årtusenskiftet ble også kabel-TV-virksomheten innlemmet i Canal Digital, som da var blitt et heleid Telenor-selskap.

Da bakkenettet for TV skulle digitaliseres, var det Telenor, sammen med NRK og TV 2, som fikk ansvaret for utbygging og drift gjennom selskapet Norges televisjon (NTV) i 2006. Disse partene fikk også, gjennom NTVs søsterselskap RiksTV, retten til å selge tilgang til TV-kanaler i det digitale bakkenettet. Det var for øvrig Telenor-selskapet Norkring som utførte utbyggingen og som nå eier bakkenettet.

Telenors eierskap i A-pressen - nå Amedia - begynte i 2000, da Telenor kjøpte seg inn og så opp til 29 prosent av aksjene. Den uttalte begrunnelsen var bl.a. å skaffe nasjonalt innhold til Telenors bredbåndssatsing. Den tidligere telemonopolistens inntog på innholdssiden i mediesektoren vakte bekymring, og Telenors posisjon og dobbeltrolle - både som distributør og medieeier - har gjentatte ganger vært gjenstand for debatt. Siden 2003 har Telenor eid 44-45 prosent av A-pressen/Amedia.

Gjennom A-pressen har Telenor vært indirekte eier i TV 2, som A-pressen eide halvparten av fram til 2012. Fram til 2012 hadde Telenor også direkte eierskap (45 %) i TV 2-kanalene Zebra og Sport, og eide sportsrettigheter sammen med TV 2.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Retriever (Atekst)
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no