Amedia
Amedia er blant de aller største medieeierne i Norge. Konsernet er den største avisutgiveren målt i antall aviser, og den nest største målt i opplag. Dagens Amedia oppsto i 2012, da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media og solgte seg ut av TV 2.

Virksomhet

Aviser
Amedia eier mer enn 60 små og store lokal­aviser, og kontrollerte i 2016 en fjerdedel av det norske avisopplaget. I tillegg kommer noen få gratisaviser. Amedia overtok i 2017 også hele eierskapet i Nettavisen. Utenom avisenes nettutgaver, har Amedia solgt eller lagt ned mange av satsingene selskapet hadde på Internett, men konsernet har de siste årene satset stadig mer på digitalisering av aviser, annonseinntekter og abonnement. Blant annet er det innført betalingsordninger i alle Amedias aviser.

Amedias største aviser er Drammens Tidende, Romerikes Blad, Tønsbergs Blad, Haugesunds Avis, Oppland Arbeiderblad, Nordlys, Avisa Nordland, Telemarksavisa, Fredriksstad Blad, Glåmdalen, Østlendingen og Bergensavisen. Særlig i regionene øst og vest for Oslofjorden har Amedia en sterk stilling i avismarkedet.

Mediehuset DittOslo ble avviklet i 2014, og dermed ble flere gratisaviser lagt ned.

Trykkerier
I likhet med Schibsted har Amedia lagt ned flere trykkerier, men selskapet eier fortsatt egne avistrykkerier flere steder i Norge, samt et trykkeri sammen med Polaris Media. Konsernet har også trykkerivirksomhet i Russland.

TV og radio
Amedia har over flere år trappet ned satsingen på lokalradio og -TV. Som egne lokale kanaler er TV-tilbudet borte, mens aktiviteten innenfor lokalradio er sterkt redusert.

Eiere

Amedias eiere er Amediastiftelsen, opprettet av Sparebankstiftelsen DNB.

Historie

Amedia ble til da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Oppkjøpet var pressehistorisk; de tradisjonelt borgerlige Edda-avisene ble overtatt av den gamle arbeiderpressen. Selv om partipressens tid er forbi, valgte man å endre A-pressens formålsparagraf, og det ble garantert at avisenes grunnsyn og egenart skal respekteres.

A-pressen
A-pressen har røtter tilbake til de første arbeiderpartiavisene på slutten av 1800-tallet. Selv om partitilknytningen etter hvert ble svakere, ble samarbeidet mellom avisene styrket. Avisene ble i 1990 samlet i konsernet Norsk Arbeiderpresse, som i 1994 skiftet navn til A-pressen. Dette ble utviklet til et moderne medieselskap og fortsatte å kjøpe seg opp både i lokalaviser og annen medievirksomhet. Arbeiderpartiet solgte seg ut i 1995, men fagbevegelsen ble værende på eiersiden. I 2000 kjøpte Telenor seg inn i selskapet, og i mange år var LO og Telenor hovedeiere.

A-pressen satset i flere år aktivt på lokalradio og -TV. Mange av avisene drev også kringkasting, og konsernet eide halvparten av Jærradiogruppen (2004-2010). I dag er det knapt noen av mediehusene som driver med lokal-TV eller -radio radio.

A-pressen satset også på riksdekkende TV gjennom TV 2. Konsernet kjøpte seg inn i 1995 og eide halvparten fra 2006, men solgte seg ut tidlig i 2012. Kjøper var Egmont, som eide den andre halvdelen av TV 2. Salget hang sammen med kjøpet av Edda Media, da salgsinntektene var nødvendige for finansiere overtakelsen av Edda Media.

Avtalen mellom A-pressen og Mecom om kjøp av Edda Media ble inngått sent i 2011. Selve overtakelsen skjedde midtveis i 2012, og høsten samme år skiftet konsernet navn til Amedia. Medietilsynet mente at A-pressen ville bli altfor dominerende øst og vest for Oslofjorden og ville stanse kjøpet. Medieklagenemda omgjorde vedtaket i 2013 og godkjente overtakelsen, mot at  A-pressen solgte to aviser: Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien. 

Edda Media 
Edda Media hadde sin opprinnelse i industrikonsernet Orkla, som midt på 1980-tallet begynte å kjøpe seg opp i mediesektoren. Orkla Media ble en betydelig aviseier rundt Oslofjorden og på deler av Vestlandet. Disse lokalavisene var gjerne markedsledende, og de fleste var tidligere Høyre- og Venstre-aviser. Orkla hadde i tillegg eierinteresser i Dagbladet, Bergens Tidende og Adresseavisen. Selskapet satset også utenlands med kjøp av aviser i Polen og Danmark.

Orkla Media ble kjøpt av britiske Mecom i 2006, og den norske delen ble omdøpt til Edda Media. Mecom beholdt de norske lokalavisene samlet i Edda, men solgte seg ut av Bergens Tidende og Adresseavisen. Oppkjøpet skapte mye debatt, både på grunn av Mecoms rykte som gjeldsfinansiert og tøff aktør, og fordi mange norske lokalaviser ville havne på utenlandske hender. Mecom satte i verk omfattende tiltak for å spare og effektivisere driften, og kombinerte det med store utbytter fra avisene. I ettertid har man imidlertid sett mye av det samme i andre norske mediekonserner.

Edda-avisene var svært lønnsomme for Mecom. Det europeiske aviskonsernet har imidlertid slitt med store gjeldsforpliktelser og har måttet selge mye av virksomheten - herunder de norske avisene i 2012. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke ble solgt til Polaris Media i 2009.

LO og Telenor prøvde i flere år å finne nye eiere til Amedia, og lyktes til slutt da aviskonsernet ble solgt til Sparebankstiftelsen DNB i 2016. Eierskapet ble deretter overført til Amediastiftelsen, slik at Amedia i dag eier seg selv. Etter salget har selskapet økt sin digitale satsing kraftig, og innført brukerbetaling hos alle sine aviser.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)
Journalisten.no
 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring