Amedia
Amedia er blant de aller største medieeierne i Norge. Konsernet er den største avisutgiveren målt i antall aviser, og den nest største målt i opplag. Dagens Amedia oppsto i 2012, da A-pressen kjøpte aviskonsernet Edda Media og solgte seg ut av TV 2.

Virksomhet

Aviser
Amedia eier mer enn 60 små og store lokal­aviser og kontrollerte rundt en fjerdedel av det norske avisopplaget i 2015. I tillegg kommer noen gratisaviser. Amedia er også tungt til stede på internett, både gjennom avisenes nettutgaver og andre typer nettsatsinger - redaksjonelle og annonserelaterte. Konsernet eier bl.a. halvparten av Mediehuset Nettavisen.

Amedias største aviser er Drammens Tidende, Romerikes Blad, Tønsbergs Blad, Haugesunds Avis, Oppland Arbeiderblad, Nordlys, Avisa Nordland, Telemarksavisa, Fredriksstad Blad, Glåmdalen, Østlendingen og Bergensavisen. Særlig i regionene øst og vest for Oslofjorden har Amedia en sterk stilling i avismarkedet.

Mediehuset DittOslo ble avviklet i 2014, og dermed ble flere gratisaviser lagt ned.

Trykkerier
I tillegg til en rekke egne avistrykkerier flere steder i Norge, eier Amedia et par trykkerier sammen med Polaris Media. Amedia har også en betydelig trykkerivirksomhet i Russland.

TV og radio
Amedia har de siste årene trappet ned satsingen på TV og radio. Konsernet har solgt seg ut av TV 2, og bare noen få lokale mediehus har eget TV-tilbud. Aktiviteten innenfor lokalradio er også redusert.

Eiere

Amedias eiere er Amediastiftelsen, opprettet av Sparebankstiftelsen DnB.

Historie

Amedia ble til da A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Oppkjøpet var pressehistorisk; de tradisjonelt borgerlige Edda-avisene ble overtatt av den gamle arbeiderpressen. Selv om partipressens tid er forbi, valgte man å endre A-pressens formålsparagraf, og det ble garantert at avisenes grunnsyn og egenart skal respekteres.

A-pressen
A-pressen har røtter tilbake til de første arbeiderpartiavisene på slutten av 1800-tallet. Selv om partitilknytningen etter hvert ble svakere, ble samarbeidet mellom avisene styrket. Avisene ble i 1990 samlet i konsernet Norsk Arbeiderpresse, som i 1994 skiftet navn til A-pressen. Dette ble utviklet til et moderne medieselskap og fortsatte å kjøpe seg opp både i lokalaviser og annen medievirksomhet. Arbeiderpartiet solgte seg ut i 1995, men fagbevegelsen ble værende på eiersiden.

A-pressen satset i flere år aktivt på lokalradio og -TV. Mange av avisene drev også kringkasting, og konsernet eide halvparten av Jærradiogruppen (2004-2010). I dag er det knapt noen av mediehusene som driver lokal-TV, og bare et fåtall har egen radio.

A-pressen satset også på riksdekkende TV gjennom TV 2. Konsernet kjøpte seg inn i 1995 og eide halvparten fra 2006, men solgte seg ut tidlig i 2012. Kjøper var Egmont, som eide resten av TV 2. Salget henger sammen med kjøpet av Edda Media, som A-pressen trengte penger for å finansiere.

Avtalen mellom A-pressen og Mecom om kjøp av Edda Media ble inngått sent i 2011. Selve overtakelsen skjedde midtveis i 2012, og høsten samme år skiftet konsernet navn til Amedia. Den siste offentlige godkjennelsen, fra Medieklagenemnda, forelå imidlertid ikke før tidlig i 2013. Da ble Medietilsynets vedtak omgjort, og A-pressen «slapp unna» med å selge to aviser - Demokraten i Fredrikstad og Varden i Skien. Medietilsynet mente at A-pressen ville bli altfor dominerende øst og vest for Oslofjorden.

Edda Media 
Edda Media hadde sin opprinnelse i industrikonsernet Orkla, som midt på 1980-tallet begynte å kjøpe seg opp i mediesektoren. Orkla Media ble en betydelig aviseier rundt Oslofjorden og på deler av Vestlandet. Disse lokalavisene var gjerne markedsledende, og de fleste var tidligere Høyre- og Venstre-aviser. Orkla hadde også eierinteresser i Dagbladet, Bergens Tidende og Adresseavisen. Det ble også satset utenlands med kjøp av aviser i Polen og Danmark.

Orkla Media ble kjøpt av britiske Mecom i 2006, og den norske delen ble omdøpt til Edda Media. Mecom beholdt de norske lokalavisene samlet i Edda, men solgte seg ut av BT og Adressa. Oppkjøpet skapte mye debatt, både på grunn av Mecoms rykte som gjeldsfinansiert og tøff aktør, og fordi mange norske lokalaviser ville havne på utenlandske hender. Det er tilfellet at Mecom satte i verk omfattende tiltak for å spare og effektivisere driften, og kombinerte det med store utbytter fra avisene. I ettertid har man imidlertid sett mye av det samme i andre norske mediekonserner.

Edda-avisene var svært lønnsomme for Mecom. Det europeiske aviskonsernet har imidlertid slitt med store gjeldsforpliktelser og har måttet selge mye av virksomheten - herunder de norske avisene i 2012. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke ble solgt til Polaris Media i 2009.

I 2016 ble Amedia kjøpt opp av Sparebankstiftelsen DnB fra LO, Telenor og Edda Media. Amedia solgte etterpå sine aksjer i Avisenes nyhetsbyrå "tilbake" til LO.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)
Journalisten.no
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no