Bonnier
Bonnier-konsernet er eid av den svenske Bonnier-familien og var lenge det største mediekonsernet i Norden, målt etter omsetning, men inngikk i 2018 en avtale om salg av TV- og radiokanalene sine til telekomselskapet Telia. Virksomheten i Norge omfatter magasiner, forlag, (TV) og film.

Virksomhet

Bonnier eier selskaper i mange land og i de fleste mediebransjer, og i hjemlandet Sverige har Bonnier vært en gigant. Sett opp mot dette er engasjementet i Norge forholdsvis beskjedent.

Ukepresse
I Norge er Bonnier den tredje største aktøren i magasin- og ukepressemarkedet, med 17 titler og 15 prosent av totalopplaget (2015). Blant utgivelsene finner vi Tara, Bo Bedre, Costume, iForm og Illustrert Vitenskap. Den norske magasinvirksomheten er nå samlet under forlagsnavnet Bonnier Media.

Bøker
Bonnier eier halvparten av Cappelen Damm, Norges nest største forlagsgruppe, som ble etablert i 2007. Den andre halvdelen eies av danske Egmont. Som rent bokforlag er Cappelen Damm faktisk Norges største. På konsernnivå, inkludert alle forlag, bokhandelkjeder osv., er Gyldendal størst, Cappelen Damm nest størst og Vigmostad og Bjørke nummer tre (2016). Cappelen Damm eier bl.a. Tanum bokhandel, i tillegg til flere bokklubber.

Film
Bonnier eier Svensk Filmindustri (SF). Datter­selskapet SF Norge er Norges største filmdistributør både i kino- og videomarkedet, og er også involvert i produksjon av norske spillefilmer. Bonnier eide tidligere også en rekke norske kinoer gjennom SF Kino, men solgte seg ut av selskapet i 2017. Kinoene inngår nå i Nordic Cinema Group som eies hundre prosent av et kinesisk gigantkonsern.

TV
Bonnier har også vært til stede i det norske TV-markedet. Konsernet har eid C More, som tilbyr en rekke betal-TV-kanaler og drev også reklamefinansierte Canal9  i Norge i 2011-2014. Telenor var i flere år inne på eiersiden i C More, men solgte seg ut i 2014. C More har flere ganger kjøpt dyre sportsrettigheter, men har hatt problemer med å få inntektene til å dekke utgiftene. C More sikret seg bl.a. på de gjeveste rettighetene til norsk toppfotball, og bygget opp et omfattende tilbud rundt dette. I 2014 avtalte TV 2 å kjøpe den norske delen av C Mores sportskanaler og å overta salget av selskapets filmkanaler i Norge. Kjøpet ble gjennomført sommeren 2015. 

Eiere

Bonnier-konsernet er heleid av familien Bonnier. Aksjene er spredt på mange familiemedlemmer. Det er tradisjon for at familien innehar lederposisjoner i konsernet.

Historie

Det som i dag er Bonnier-konsernet, ble grunnlagt av Gerhard Bonnier tidlig på 1800-tallet. Det begynte med bokhandel og -forlag i København, og noen år senere ble bokforlaget Albert Bonnier etablert i Stockholm. Dette forlaget ble en stor suksess og la grunnlaget for konsernets videre vekst både innen bokbransjen og andre medier.

Bonnier kjøpte sin første avis, Dagens Nyheter, i 1924 og etablert avisa Expressen i 1944. Det første ukebladforlaget ble også kjøpt på 1920-tallet, mens satsingen på spesialtidsskrifter og -magasiner skjøt først fart i midten av 1960-årene. Etter hvert ble bladene utviklet til konsepter med utgivelser i flere land - noe som i ettertid har kjennetegnet Bonniers magasinvirksomhet. I Norge kom Bonnier inn i ukepressemarkedet med bladet Gjør Det Selv i 1976.

Bonnier etablerte seg i filmbransjen på 1970-tallet med kjøpet av Svensk Filmindustri (SF). Inntoget i TV-bransjen skjedde i 1997, da Bonnier ble deleier i TV4 - den største kommersielle TV-kanalen i Sverige. I 2007 overtok Bonnier hele TV4-Gruppen, sammen med den finske TV-kanalen MTV. I 2008 kjøpte Bonnier (via TV4) betal-TV-selskapet Canal+, som senere ble til C More. Også norske Telenor hadde i en periode en eierpost på 35 prosent i C More (2010-2014.) Etter stadige underskudd ble C Mores sportskanaler i Norge i 2015 solgt til TV 2. TV 2 overtok også salg og markedsføring av C Mores filmkanaler i Norge.

Sommeren 2018 ble hele Bonnier Broadcasting - inkludert svenske og finske TV-kanaler og betal-TV-selskapet C More - solgt til det svenske telekomselskapet Telia. Kjøpet må godkjennes av konkurransemyndighetene. I september 2018 annonserte Bonnier at  de ulike forretningsområdene skulle organiseres i selvstendige datterselskaper, og konsernledelsen erstattes av et ordinært eierselskap.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Film & Kino
Nordicom
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Resume.se
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring