Bonnier
Bonnier-konsernet er eid av den svenske Bonnier-familien og er det største mediekonsernet i Norden, målt etter omsetning. Virksomheten i Norge omfatter magasiner, forlag, TV og film.

Virksomhet

Bonnier eier selskaper i mange land og i de fleste mediebransjer, og i hjemlandet Sverige er Bonnier en gigant. Sett opp mot dette er engasjementet i Norge forholdsvis beskjedent.

Ukepresse
I Norge er Bonnier den tredje største aktøren i magasin- og ukepressemarkedet, med 17 titler og 15 prosent av totalopplaget (2015). Blant utgivelsene finner vi Tara, Bo Bedre, Costume, iForm og Illustrert Vitenskap. Den norske magasinvirksomheten er nå samlet under forlagsnavnet Bonnier Media.

Bøker
Bonnier eier halvparten av Cappelen Damm, Norges nest største forlagsgruppe, som ble etablert i 2007. Den andre halvdelen eies av danske Egmont. Som rent bokforlag er Cappelen Damm faktisk Norges største. På konsernnivå, inkludert alle forlag, bokhandelkjeder osv., er Gyldendal størst, Cappelen Damm nest størst og Vigmostad og Bjørke nummer tre(2015). Cappelen Damm eier bl.a. Tanum bokhandel sammen med Egmont, i tillegg til flere bokklubber.

Film
Bonnier eier Svensk Filmindustri (SF). Datter­selskapet SF Norge er Norges største filmdistributør både i kino- og videomarkedet, og er også involvert i produksjon av norske spillefilmer. Bonnier eide dessuten en rekke norske kinoer gjennom SF Kino. Inkludert deleide kinoer i Bergen, Stavanger og Sandnes sto SF-kjeden for 24 prosent av det norske kinobesøket i 2014. SF Kino ble i 2013 overtatt av Nordic Cinema Group hvor Bonnier satt med en mindre andel på eiersiden. I 2017 solgte Bonnier seg helt ut, og Nordic Cinema Group - og dermed en rekke norske kinoer - eies nå hundre prosent av et kinesisk gigantkonsern.

TV
Bonnier har også vært til stede i det norske TV-markedet. Konsernet eier C More, som tilbyr en rekke betal-TV-kanaler og også drev reklamefinansierte Canal9 (2011-2014) i Norge. Telenor var i flere år inne på eiersiden i C More, men solgte seg ut i 2014. Betal-TV-selskapet har flere ganger kjøpt dyre sportsrettigheter, men har hatt problemer med å få inntektene til å dekke utgiftene. C More sikret seg bl.a. på de gjeveste rettighetene til norsk toppfotball, og bygget opp et omfattende tilbud rundt dette. I 2014 avtalte TV 2 å kjøpe den norske delen av C Mores sportskanaler og å overta salget av selskapets filmkanaler i Norge. Kjøpet ble gjennomført sommeren 2015.

Eiere

Bonnier-konsernet er heleid av familien Bonnier. Aksjene er spredt på mange familiemedlemmer. Det er tradisjon for at familien innehar lederposisjoner i konsernet.

Historie

Det som i dag er Bonnier-konsernet, ble grunnlagt av Gerhard Bonnier tidlig på 1800-tallet. Det begynte med bokhandel og -forlag i København, og noen år senere ble bokforlaget Albert Bonnier etablert i Stockholm. Dette forlaget ble en stor suksess og la grunnlaget for konsernets videre vekst både innen bokbransjen og andre medier.

Bonnier kjøpte sin første avis, Dagens Nyheter, i 1924 og etablert Expressen i 1944. Det første ukebladforlaget ble også kjøpt på 1920-tallet, mens satsingen på spesialtidsskrifter og -magasiner først skjøt fart i midten av 1960-årene. Etter hvert ble bladene utviklet til konsepter med utgivelser i flere land - noe som i ettertid har kjennetegnet Bonniers magasinvirksomhet. I Norge kom Bonnier inn i ukepressemarkedet med bladet Gjør Det Selv i 1976.

Bonnier etablerte seg i filmbransjen på 1970-tallet med kjøpet av Svensk Filmindustri (SF). Inntoget i TV-bransjen skjedde i 1997, da Bonnier ble deleier i TV4, den største kommersielle TV-kanalen i Sverige. Bonnier eier i dag hele TV4-Gruppen, som i 2008 kjøpte betal-TV-selskapet Canal+. Canal+ heter i dag C More og eies direkte av Bonnier. Telenor eide 35 prosent av C More i perioden 2010-2014. I 2015 ble C Mores sportskanaler i Norge solgt til TV 2. TV 2 overtok også salg og markedsføring av C Mores filmkanaler.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Film & Kino
Nordicom
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvern