MTG
Det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) kom tidlig inn i det norske kringkastingsmarkedet med TV-kanalen TV3 og radiokanalen P4. MTG eier også TV-distributøren Viasat og strømmetjenestene Viaplay og Viafree. I tillegg er MTG en stor eier av TV-produksjonsselskaper gjennom Nice Entertainment Group og satser stort på e-sport og spill.

Virksomhet

MTGs virksomhet har tradisjonelt vært konsentrert om TV, men konsernet er nå i ferd med å splitte virksomheten opp i to deler: Nordic Entertainment Group, som skal drive kringkasting av TV og radio i Norden, med tilhørende produksjon og distribusjon av TV, og Modern Times Group MTG, som skal fokusere på e-sport og spill. 

Konsernet driver i dag TV-kanaler, TV-distribusjon og ­-produksjon i Skandinavia, etter gradvis å ha solgt seg ut av selskapets internasjonale TV-virksomhet. MTG driver flere radiokanaler i Norge og Sverige, og har solgt radiokanaler i Baltikum. Konsernets tyngste mediesatsing er i Skandivavia; Sverige, Danmark og Norge står for nesten to tredjedeler av inntektene (2016). MTG sender de fleste av sine nordiske TV-kanaler fra Storbritannia for å nyte godt av liberale reklameregler.

TV
MTG har tre reklamefinansierte TV-kanaler i Norge - TV3, Viasat 4 og TV6 - som alle følger britiske reklameregler. Kanalene eies formelt via MTGs britiske datterselskap  Modern Times Group MTG Ltd. TV3 startet opp som en fellesskandinavisk kanal nyttårsaften 1987, men ble etter hvert delt i tre nasjonale kanaler. Viasat 4 ble lansert i 2007 i forbindelse med utrullingen av det digitale bakkenettet, mens TV6 ble etablert høsten 2013. TV-tilbudet i disse kanalene er preget av lett underholdning. Mens hovedkanalen TV3 er rettet mot alle, har Viasat 4 en maskulin profil med sport og spenning og TV6 har kvinner som primær målgruppe.

MTG står også bak Viasat, den ene av Norges to distributører av satellitt-TV, og tilbyr en rekke betal-TV-kanaler under Viasat-navnet. Kanalene er viet sport, film eller dokumentarer. Et par av sportskanalene kan ut fra språk og innhold betraktes som norske, men de fleste Viasat-kanalene distribueres i hele Norden. MTG har også sin egen strømmetjeneste for video på nett - Viaplay. I tillegg kommer Viafree, som ble lansert som gratistjeneste i 2016. 

Gjennom Strix Televisjon, Novemberfilm og Monster, som hører inn under paraplyen Nice Entertainment Group, driver MTG omfattende TV-produksjon i Norge.  Strix står bak kjente TV3-konsep­ter som «Robinsonekspedisjonen» og «Charterfeber», men lager også programmer for konkurrerende kanaler, blant annet «Farmen» på TV 2 og «Sinnasnekker'n» på TVNorge. Selskapet Monster er TV 2s viktigste programprodusent, med programmer som «Senkveld» og «Skal vi danse» i porteføljen.

Radio
MTG eier P4 Radio Hele Norge, Norges første og største riksdekkende kommersielle radiokanal, med hovedkontor på Lillehammer. Helt siden starten i 1993 har P4 vært Norges nest største radiokanal - etter NRK P1. Markedsandelen er på rundt 16 prosent (2017) - vel det dobbelte av den kommersielle konkurrenten Radio Norge. I motsetning til MTGs TV-kanaler har P4 hatt konsesjon som allmennkringkaster og måttet innfri flere krav til innholdet. Med overgangen til DAB i 2017 er både konsesjonskrav og forpliktelser borte. I forbindelse med DAB-overgangen opprettet P4 en rekke nye digitale radiokanaler. (P8, P9, P10)

MTG har også drevet lokalradio i flere storbyområder gjennom det P4-eide selskapet P5 Radio Halve Norge. Med slukkingen av FM-nettet ble P5 riksdekkende. P4-gruppen eier dessuten P7 Klem (tidl. Klem FM) og deler av NRJ-kjeden, alle kanaler som er blitt riksdekkende i DAB-nettet.

Sammen med NRK eier P4 også selskapet Digitalradio Norge AS, som har stått bak utbyggingen av DAB-nettet i Norge.

Nye satsinger
MTG har de siste årene kjøpt opp både YouTube-nettverk (Splay), e-sportselskaper (Turtle Entertainment) og spillutviklere (InnoGames og Kongregate). Delingen av konsernet i to peker mot at den tradisjonelle underholdningsdelen med TV og radio skal selges, mens det nye MTG skal bli et rent digitalt selskap, med e-sport og spill som kjerneområder. YouTube-nettverket Splay blir en del av Nordic Entertainment Group, sammen med TV- og radiobiten.

Eiere

MTG kontrolleres av den svenske Stenbeck-familien, både direkte og via investeringsselskapet Kinnevik. Kinnevik har også store eierinteresser i telekomselskapet Tele 2 og virksomheter innen netthandel. Jan Stenbecks datter, Cristina Stenbeck, gikk inn i ledelsen av Kinnvik og MTG etter farens død i 2002, men trakk seg ut av MTGs selskapsledelse ti år etter. 

Historie

Svenske Modern Times Group (MTG) var blant de første tilbyderne av reklamefinansiert TV og radio på norsk - med TV3 i 1988 og P4 i 1993. MTG har sitt utspring i industrikonsernet Investment AB Kinnevik, som under Jan Stenbecks lederskap begynte å investere i mediesektoren midt på 1980-tallet. Selskapets første TV-kanal var TV3. På 1990-tallet ble Kinneviks TV- og radiovirksomhet skilt ut i selskapet MTG.  

TV3 var lenge kun tilgjengelig i Norge via kabel og satellitt, men etter digitaliseringen av det norske bakkenettet i 2007 har TV3 vært sikret riksdekning. I forbindelse med utbyggingen av det digitale TV-nettet lanserte MTG nisjekanalen Viasat 4, rettet mot menn. I 2013 fulgte kanalen TV6, rettet mot kvinner. Den samlede markedsandelen for MTGs TV-kanaler i Norge  har de siste ti årene gått ned fra rundt 9 prosent til 7 prosent. MTG har også tidligere prøvd seg med tilleggskanaler til TV3, med ZTV som den lengstlevende.

MTG hadde lenge eierinteresser i TV-selskaper i en rekke land, mest i Øst-Europa, men disse er blitt solgt de siste årene. 

MTG står også bak TV-distributøren Viasat, som ble etablert i Norden på 1990-tallet. I tillegg til andre selskapers kanaler, tilbyr Viasat satellittdistribusjon av en rekke TV-kanaler under merkenavnet Viasat, både innen film, sport og andre temaområder. Viasat-kanalene distribueres også via kabel-TV-selskaper som Canal Digital og Get. Distributøren Viasat har en markedsandel i Norge på rundt 4 prosent av TV-abonnementene (2016). 

MTG har vært på eiersiden i P4 siden oppstarten i 1993, først som største eier med en tredjedel av aksjene, og siden 2006 som den eneste eieren. P4 har hele tiden hatt et godt grep om lytterne, også etter at den andre riksdekkende reklamefinansierte radiokanalen, Kanal 24 (nå Radio Norge), kom på lufta i 2004. P4 mistet da konsesjonen til nykommeren og måtte ta til takke med en ny konsesjon med mindre dekning. P4 beholdt likevel de fleste lytterne og har forblitt den klart største kommersielle radiokanalen i Norge.

De siste årene har MTG gradvis beveget seg fra tradisjonelle medier og over mot en satsing på nettbaserte tilbud, og ser ut til å ville selge TV- og radiovirksomheten. Delingen av konsernet i to, hvor MTG-navnet videreføres av e-sport- og spilldelen, tilsier dette. I januar 2018 ble en fusjon med med det danske telekomselskapet TDC - kabelselskapet Gets eier - annonsert, men denne ble senere avlyst av TDCs eiere. Fusjonsplanen var i realiteten et salg av TV- og radiodelen til TDC.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
TNS Gallup
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring