Gyldendal
Målt i omsetning er konsernet Gyldendal ASA den største av de tre store forlagsgruppene i Norge, med Cappelen Damm på andre og Forlagshuset Vigmostad og Bjørke på tredje plass. Gyldendal eier flere selskaper sammen med konkurrenten Aschehoug, som er fjerde størst.

Virksomhet

Gyldendals virksomhet omfatter ikke bare forlag, men også bokhandel, distribusjon og bokklubber.

Forlag
Gyldendal-konsernets forlagshus heter Gyldendal Norsk Forlag (GNF) og omfatter følgende forlagsnavn: Gyldendal Akademisk, Gyldendal Litteratur, Gyldendal Rettsdata og Gyldendal Undervisning. I tillegg kommer forlagsnavnene Kolon, Tiden og Versal.

GNF utgir et bredt spekter av bøker innenfor de fleste sjangere: Skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler - både på papir og i elektronisk format. Romanutgivelsene spenner fra lett underholdning til litterære tungvektere.

Gyldendals forlagsvirksomhet omfatter også Bestselgerforlaget (50 %), Kunnskapsforlaget (50 %) og Lydbokforlaget (50 %), som eies sammen med Aschehoug. Bestselgerforlaget er en salgskanal for bestselgere til massemarkedet (kiosker og dagligvarebutikker) og utgir romanserier for dette markedet. Kunnskapsforlaget utgir først og fremst ordbøker på papir og nett, men også oppslagsverk for ulike fagområder - blant annet utga forlaget tidligere Store Norske Leksikon. Lydbokforlaget, som utgir lydbøker, er fra 2014 eid av Gyldendal og Aschehoug i fellesskap.

Forlagsvirksomheten i Gyldendal, inkludert selskapets andeler av de forlagene som eies sammen med Aschehoug, står for om lag en fjerdedel av bokomsetningen til medlemmene i Den norske Forleggerforening.

Bokhandel
Gyldendal-konsernet eier ARK Bokhandel som består av over 100 butikker landet rundt og også selger bøker digitalt. Målt etter boksalg er dette Norges største bokhandelkjede, like foran konkurrenten Norli. ARK har også større samlet omsetning enn selskapet Norli Libris (Aschehoug 51 %, NorgesGruppen 49 %), som omfatter Norli og mange Libris-butikker.

Distribusjon
Sammen med Aschehoug eier Gyldendal Forlagssentralen(50 % hver), som er Norges største bokdistributør. Forlagssentralen leverer tjenester til hele bokbransjen.

Bokklubber
Gyldendal eier også De norske Bokklubbene sammen med Aschehoug. De norske Bokklubbene er den største aktøren i det norske bokklubbmarkedet, og driver flere bokklubber samt nettbokhandelen Bokkilden. I tillegg til Gyldendal og Aschehoug (inkl. Oktober) er Pax Forlag inne på eiersiden med 3 prosent.

Gyldendal er også medeier i selskapet Boklink, som har samme eierstruktur som De norske Bokklubbene. Boklink leverer tekniske tjenester til eierforlagene. I tillegg er Gyldendal inne på eiersiden med mindre poster i selskaper som Bibliotekenes IT-senter, Den norske Bokdatabasen og Conexus. Disse eies i hovedsak sammen med andre forlagsgrupper og aktører i bokbransjen.

Eiere

Gyldendal ASA kontrolleres av selskapet Erik Must AS (84,5 %), som eies av familien til investoren Erik Must. Must-sfæren er for øvrig også på eiersiden i Polaris Media og NHST Media Group (som eier Dagens Næringsliv).

Historie

Det norske Gyldendal-konsernets historie begynner i 1925, med etableringen av Gyldendal Norsk Forlag. Det nyetablerte forlaget var basert på kjøpet av det norske kontoret til det danske forlagshuset Gyldendal (som ble etablert i 1770 og fortsatt eksisterer). Dette «hjemkjøpet» inkluderte forlagsrettighetene til flere berømte norske forfattere, ikke minst «de fire store» - Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie.

Gyldendal Norsk Forlag opplevde sterk vekst i de første tiårene. Forlaget ekspanderte på egen kjøl, men også gjennom samarbeid med konkurrenten Aschehoug i felleskontrollerte selskaper. Samarbeidet skjøt fart med etableringen av Den norske Bokklubben i 1961. Deretter fulgte Forlagsentralen i 1964 og Kunnskapsforlaget i 1975. Siden har også Bestselgerforlaget og Boklink kommet til, begge i 2010. Fra 2014 er også Lydbokforlaget felleskontrollert.

Gyldendal har også vokst gjennom oppkjøp - for eksempel kjøpet av Tiden Norsk Forlag i 1990 og Ad Notam Forlag i 1992. I 1999 kjøpte Gyldendal opp flere bokhandler, bl.a. Beyer (Bergen), Bruns (Trondheim) og Quist (Oslo), og la grunnlaget for ARK-kjeden som ble opprettet i 2001.

Gyldendal ble børsnotert i 1983, som det første og hittil eneste norske forlagshuset. I år 2000 ble selskapet omdannet til konsern, Gyldendal ASA. Den tradisjonelle forlagsvirksomheten beholdt navnet Gyldendal Norsk Forlag.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Den norske Forleggerforening
Bokhandlerforeningen
Trond Andreassen (2006): Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt
Retriever (Atekst)
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no