Polaris Media
Polaris Media er Norges tredje største aviseier, med hovedtyngden i aviser i Nord-, Vest- og Midt-Norge. Konsernet er formelt uavhengig, men har tette bånd til Schibsted.

Virksomhet

Polaris Media er primært et aviskonsern - både på papir og nett. Polaris eier 26 (betalte) papiraviser og står for 9 prosent av det norske totalopplaget (2014). Konsernets største avis­titler er Adresseavisen, Sunnmørsposten og Harstad Tidende.

Aviser
Avisene i Midt-Norge (Trøndelag) er samlet i Adresseavisen Gruppen. Foruten flaggskipet Adresseavisen består dette selskapet av flere lokalaviser i Trøndelag, samt Brønnøysunds Avis i Nordland. Adresseavisen var landets sjette største avis i 2014. Avisen står også sterkt på Internett. «Adressa» har i en årrekke samarbeidet nært med de andre store region­­avisene, som nå er eid av Schibsted.

Når det gjelder sport på nett, deltar også flere andre av Polaris' aviser i samarbeidet med Schibsted.

Nesten alle Polaris-avisene i Nord-Norge er organisert i Polaris Media Nord-Norge (tidl. Harstad Tidende Gruppen). Her finner man bl.a. Harstad Tidende, iTromsø, Troms Folkeblad og Altaposten.

Selskapet som heter Polaris Media Nordvestlandet, omfatter Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og lokalaviser som Møre-Nytt, Vikebladet Vestposten og Fjordingen.

Polaris har også eierinteresser i noen uavhengige aviser i Midt- og Nord-Norge - bl.a. Trønder-Avisa og Avisa Nordland.

Trykkerier
Konsernet har flere trykkerier i landsdelene der det gir ut aviser. Disse trykker også aviser eid av andre. Polaris Trykk er ifølge egne nettsider den største trykkerivirksomheten i Norge etter Schibsted Trykk. Trykkeriet på Orkanger eies sammen med Amedia.

Finn.no
Polaris eier 10 prosent av Finn.no - Schibsteds svært lønnsomme online rubrikkportal, som Adresseavisen var med å starte sammen med de andre store regionavisene.


Eiere

Polaris Medias største eiere er Schibsted (29 %) og det svenske medieselskapet Nya Wermlands-Tidningens AB (26 %). Sistnevnte har igjen eierinteresser i Schibsted.

Historie

Polaris Media ASA ble etablert høsten 2008 ved fusjonen mellom Adresseavisen-konsernet og Harstad Tidende Gruppen. De to fusjonerte selskapene har imidlertid lange historiske røtter på egen hånd - Adresseavisen siden 1767 og Harstad Tidende siden 1887.

Dannelsen av Polaris henger sammen med etableringen av Media Norge - fusjonen mellom Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen i 2009. For at Schibsted skulle kunne få godkjent fusjonen, måtte Adresseavisen, som lenge hadde samarbeidet tett med de andre avisene, bli stående utenfor. Betingelsen for fusjonen var blant annet at Schibsted skulle selge seg ut av Adresseavisen ASA og ned til 40 prosent i Harstad Tidende Gruppen.

Adresseavisen-konsernet valgte da å slå seg sammen med Harstad Tidende Gruppen. I fusjonen inngikk også en rekke mindre aviser eid av de to konsernene, og Polaris Media ble en betydelig aviseier i Trøndelag og Nord-Norge. I 2009 kjøpte Polaris også Edda Medias aviser på Nordvestlandet - Sunnmørsposten og Romdals Budstikke, med tilhørende lokalaviser. Adresseavisen har imidlertid fortsatt det redaksjonelle samarbeidet med Schibsteds regionaviser.

Schibsteds eierskap i Polaris er og har vært kontroversielt. I henhold til vedtaket i Klagenemnda for medieeierskap skulle Schibsted ha solgt seg ned til det som tilsvarer 7 prosent av Polaris-konsernet. Dette skulle skje før Media Norge ble etablert, og kjøperne skulle være uavhengige av Schibsted. Det som derimot skjedde før etableringen i 2009, var at Schibsted midlertidig fikk «parkere» Polaris-aksjer (32 %) hos sitt eget meglerhus, SEB Enskilda. Da den omstridte aksjeposten omsider ble solgt høsten 2011, valgte imidlertid noen av kjøperne å selge aksjene tilbake ett år senere. Høsten 2012 var Schibsted dermed tilbake som største eier i Polaris, med 29 prosent av aksjene. Én av kjøperne, svenske Nya Wermlands-Tidningens AB (NWT), har derimot valgt å kjøpe seg ytterligere opp og er nå nest største eier med 26 prosent. NWT-konsernet har også en større aksjepost i Schibsted. Til sammen har Schibsted og NWT flertall i Polaris, og praksis har vist at NWT gjerne stemmer sammen med Schibsted.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
Retriever (Atekst)
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvern