Nielsen Media Research AS

er et norsk datterselskap i Nielsen-konsernet, en av verdens største aktører innen markedsanalyse, som opererer i alle verdensdeler. Nielsen Media Research AS (før 2007: ACNielsen Reklame-Statistikk AS) utarbeider statistikk for reklameomsetning i Norge. Statistikken er basert på den såkalte 'rate-card'-metoden. Det vil si at tallene er basert på registreringer av f.eks. spaltemeter i avis og ukepresse, lengde på reklameinnslag i TV etc. og regnet ut fra prislister. Rabatter og provisjoner er ikke tatt hensyn til. Det vil også si at basis for statistikken er et utvalg av aviser, blader, selskaper etc. som kan variere fra år til år.
Nielsen Media Research AS
Verkstedveien 3
P.B. 501 - Skøyen
N-0277 OSLO
Tlf.: 22 58 34 00
Fax: 22 58 34 01
E-post: Birgitte.Reuter@nielsen.com
URL: http://no.nielsen.com/