Radio Norge

startet sine sendinger 1.1.2004, da som Kanal 24. Kanalen er Norges andre private reklamefinansierte og riksdekkende radiokanal (P4 var den første). Radio Norge eies av Discovery Communications via SBS Radio Norge AS. Radio Norge har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og leverer allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for kanalen finner du i tilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
Radio Norge
Christian Michelsens gate 2A
5012 Bergen
Tlf.: 07270
E-post: redaksjonen@radionorge.com
URL: http://www.radionorge.com/