Modern Times Group MTG Ltd

Modern Times Group MTG Ltd har ansvaret for kringkastingen av MTGs reklamefinansierte TV-kanaler i Skandinavia - deriblant TV3 med søsterkanaler i Norge, Sverige og Danmark. Siden selskapet er lokalisert i Storbritannia, omfattes sendingene av britiske reklameregler som stort sett er mer liberale enn de norske.
Modern Times Group MTG Ltd
Akersgata 73
Pb. 8843 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf.: 229 901 50
Fax: 229 901 55
E-post: info@mtgtv.no
URL: http://www.mtgtv.no/