Mediebyråforeningen

Mediebyråforeningen er en interesseorganisasjon for mediebyråene i Norge. Mediebyråenes rolle er å planlegge reklamekampanjer og plasserer reklame i ulike medier på vegne av annonsørene. Mediebyråforeningen har overtatt som bransjeorganisasjon etter Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO), som ble nedlagt våren 2011. I likhet med MIO utarbeider Mediebyråforeningen statistikk over reklameomsetning, basert på rapporter fra medlemsbyråene.
Mediebyråforeningen
Pilestredet 27 H
P.B. 6733 St. Olavs plass
N-0130 Oslo
Tlf.: +47 41 63 70 70
E-post: Tonje.gjerstad@mediebyraaforeningen.no
URL: http://mediebyraaforeningen.no/