Ipsos MMI

er et av landets største institutter innen markedsanalyse, meningsmålinger, medieundersøkelser og informasjonsbehandling. MMI gjennomførte fram til desember 1999 undersøkelsen Norsk TV-meterpanel på oppdrag fra de norske fjernsynsselskapene. Fra 1.1.2000 overtok Norsk Gallup (nå TNS Gallup) ansvaret for undersøkelsen. Fra 1.1.2012 er MMI en del av det internasjonale analysekonsernet Ipsos og heter Ipsos MMI. I perioden 2006-2011 var instituttet eid av det internasjonale analysekonsernet Synovate, som ikke brukte MMI-navnet.
Ipsos MMI
Karenslyst Allé 20
NO-0278 OSLO
Tlf.: 22 95 47 00
Fax: 22 95 47 01
E-post: firmapost.norway@ipsos.com
URL: http://ipsos-mmi.no/