Film & Kino

(tidl. Kommunale Kinematografers Landsforbund) skal ivareta norske kommuners interesser innen film, kinodrift og videovirksomhet og fungere som bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen. Film & Kino utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift - også for private kinoer. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Film & Kinos årlige rapportering inneholder også informasjon om sensurerte filmer, norsk filmproduksjon og filmstøtte.
Film & Kino
Filmens Hus
Dronningens gate 16
P.B. 446 Sentrum
N-0104 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
E-post: ingar@kino.no
URL: http://www.kino.no/