Avisåret (årlig rapport)

har vært utarbeidet av medieforsker Sigurd Høst, som hvert år har samlet inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst en gang i uken - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening eller Landslaget for lokalaviser. Opplysningene som har vært samlet inn danner grunnlaget for en rekke oversikter over norsk avisstruktur. Disse oversiktene, sammen med avisenes opplagstall og utgiverfrekvens, har vært publisert i rapporten Avisåret som fram til og med 2006 ble utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2007 har Høst vært tilknyttet Høgskulen i Volda, og du kan finne Høsts rapporter her. 2018-rapporten blir den siste Høst publiserer.
Avisåret (årlig rapport)
Sigurd Høst
Tlf.: 91 34 51 72
E-post: sigurd.host@hivolda.no
URL: https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/browse?type=author&value=H%C3%B8st%2C+Sigurd