Norsk filminstitutt

er underlagt Kulturdepartementet. NFI skal distribuere, vise, profilere og informere om norsk film nasjonalt og internasjonalt. Frem til juli 2001 administrerte NFI bl.a. produksjons- og billettstøtten til norske langfilmer. I 2001 ble denne oppgaven overført til Norsk filmfond, men i 2008 ble ansvaret tilbakeført da filmfondet ble lagt inn under filminstituttet.
Norsk filminstitutt
Filmens Hus
Dronningens Gate 16
P.B. 482 Sentrum
N-0105 OSLO
Tlf.: 22 47 45 00
Fax: 22 47 45 99
E-post: post@nfi.no
URL: http://www.nfi.no/