TVNorge

er eid av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications via datterselskapet SBS Discovery Media. Kanalen utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc. I tillegg til hovedkanalen som sender fra Norge, har TVNorge ansvaret for flere nisjekanaler som sender fra London.
TVNorge
NYDALEN ALLÉ 37
P.B. 4800 NYDALEN
N-0422 OSLO
Tlf.: 21 02 20 00
E-post: tvnorge@tvnorge.no
URL: http://www.dplay.no/tvnorge/