Bonnier Publications International AS

ble etablert som norsk selskap i 2004. Selskapet har hovedansvaret for Bonniers magasinutgivelser i Norden og gir ut en rekke norske spesialblader. Bonnier hadde tidligere ikke noe norsk utgiverselskap for sine magasiner, men administrerte utgivelsene fra Danmark.
Bonnier Publications International AS
Kirkegaten 20
Pb. 433 Sentrum
0107 OSLO
Tlf.: 22 40 12 00
Fax: 22 40 12 01
URL: http://www.bonnierpublications.com/