mediefakta 1/99

hva skjer p� det nordiske mediefeltet?

  • De store bokforlagene er p� vei mot full kontroll av b�de bokproduksjonen og bokhandlerne.
  • Kinodrift og kommunal filmdistribusjon kan komme p� private hender.
  • De store aviskonsernene bruker gratisaviser i krigen mot hverandre.
  • Finske Samona er en av de st�rste eierne i A-pressen.
  • Norge har f�tt et Eierskapstilsyn som skal �passe p� de st�rste eierskapsakt�rene i mediesektoren.
  • Den svenske kulturministeren fors�ker � stanse Bonniers dominans i Sverige.

Det norske og nordiske mediefeltet er i sterk endring.
Her kan du lese om disse endringene med hensyn til eierskap og mediepolitiske tiltak.


Konsentrert eierskap
Medieeierskap i Norge er sv�rt konsentrert og mediene domineres av noen f�, store akt�rer.

Schibsted er det st�rste mediekonsernet i Norge. Omsetningen har mer enn fordoblet seg i �rene 1993 til 1998, fra 2,7 milliarder til 6,6 milliarder. Selskapet er et eksempel p� multimedie-konsentrasjon, dvs. at et selskap eier mange bedrifter innenfor forskjellige medier. Schibsted eier blant annet virksomhet innen fjernsyn (TV2 og TVNorge) avis (bl.a. VG og Aftenposten) bokforlag, filmdistribusjon og fjernsynsproduksjon.

Andre store private selskaper i Norge er Orkla og A-pressen. Orkla Media har ukeblad og aviser som hovedomr�der og hadde i fjor en driftsinntekt p� 3,15 milliarder. A-pressen er den st�rste eieren av lokalaviser i Norge, samt eier av 1/3 av aksjene i TV2. A-pressen hadde driftsinntekter p� 2,26 milliarder i 1998.

Sammenlagt st�r Orkla, Schibsted og A-pressen for n�rmere 70% av det totale avisopplaget i Norge.

Blant store nordiske eiere i Norge er de to danske selskapene Egmont og Aller Gruppen. Egmont har eierinteresser i TV2, samt en del ukeblad, mens Aller-gruppen eier ukeblad og n�rradio. De to svenske selskapene Bonnier og Kinnevik er ogs� tungt inne p� det norske mediemarkedet. Bonnier har eierinteresser i blant annet forlag, de eier Cappelen med 94 %, ukepresse og Svensk Filmindustri Norge. Kinnevik er representert i Norge via sitt eierskap i P4 og TV3.

Store deler av norske medier eies av selskaper fra andre nordiske land. For eksempel har Finlands suverent st�rste medieselskap, Sanoma WSOY, blitt en av de st�rste eierne i A-pressen med hele 27,5 % av aksjene.

TVNorge og Canal + er de eneste som har betydelige ikke-nordiske eiere. Men ser man p� hvem som sitter med aksjer i �norske� selskaper som Orkla og A-pressen er det et stort innslag av utenlandske eiere, ogs� ikke-nordiske.
 

De tre st�rste dagspresseeiernes andel av totalopplegget i de nordiske landene 1998
Danmark:
Finland:
Sverige:
Norge:
54,5%
43,0%
41,0%
68,6%
Merk: Tallet fra Danmark er fra 1997
Kilde: Nordicom. Statistics Finland, Institutt for Journalistikk


De fem st�rste nordiske mediekonsernene 1998
  omsetn. drifts-
resultat
1) Bonnier AB
2) Sanoma-WSOY Oyj
3) Egmont
4) Schibsted
5) Stenbeck M.H. (MTG)
1 735
1 394
1 092
880
580
61,6
79,4
57,2
42,2
-1,7
Merk: bel�p i mill. USD
Bonnier AB: En fusjon av mediedelen i Bonnierkonsernet AB og Tidnings AB Marieberg til Bonnier AB skjedde i l�pet av 1998, men juridisk f�rst i juni 1999. Her presenteres kun Bonnier�s mediavolum, som representerer ca. 92% av gruppens totale volum (1998). Den �vrige virksomheten er dog under avvikling (under salg).
Sanoma: En fusjon av Sanoma, Helsinki Media og WSOY, fant sted i mai 1999, med det nye navnet Sanoma-WSOY Oyj. Rautakirja Oy, hoveddistribut�r av tidsskrifter og b�ker og eier av Finlands st�rste kinokjede ble ogs� lagt inn i konsernet.
Stenbeck: I tillegg til Modern Times Group, er Kinneviks mediainteresser (TV1000 og Airtime) og Netcom (Kabelvision) inkludert. Alle selskapene er kontrollert av Jan Stenbeck.
Kilde: Nordicom


Mer informasjon om....