Kilder - innhold
 
har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og fjernsyn, basert på undersøkelser gjennomført av MMI og TNS Gallup. Denne statistikken ble tidligere presentert i publikasjonen Tall&fakta som kom ut hvert år. Nå presenteres den i NRKs allmennkringkasterregnskap. En del av denne informasjonen gis også i NRKs årsmeldinger. NRK legger også noe informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
Fax: 75 12 27 77
E-post: info@nrk.no
URL: http://www.nrk.no/
er Norges største kommersielle radiokanal. P4 startet sine sendinger i september 1993, som landets første riksdekkende kommersielle radiokanal. Eier er mediekonsernet MTG. P4 har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og avgir årlig allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for P4 finner man i Medietilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
P4 Radio Hele Norge
Postboks P4
N-2626 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 84 44
Fax: 61 24 84 45
E-post: p4@p4.no
URL: http://www.p4.no/
er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å 'overvåke og fremme den etiske standard i norsk presse'. PFU vurderer klager på norsk presse sin atferd på grunnlag av Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Pressens Faglige Utvalg kan i prinsippet behandle klager knyttet til alle medier - kringkasting så vel som dagspresse, ukepresse, periodiske publikasjoner og nettpublikasjoner. Avgjørelsene - kalt uttalelser - skal offentliggjøres på godt synlig plass/i relevant sendetid i de medier saken gjelder. Utvalget består av 7 representanter, hvorav 3 fra utenfor pressen. Sammen med Institutt for Journalistikk har Presseforbundet opprettet en database med PFU-saker på Internett. Du finner 'PFU-basen' via pekeren til Norsk Presseforbund under.
Pressens Faglige Utvalg (PFU)
Norsk Presseforbund
Rådhusgt. 17
P.B. 46 Sentrum
N-0101 OSLO
Tlf.: 22 40 50 40
Fax: 22 40 50 55
E-post: pfu@presse.no
URL: http://www.presse.no
startet sine sendinger 1.1.2004, da som Kanal 24. Kanalen er Norges andre private reklamefinansierte og riksdekkende radiokanal (P4 var den første). Radio Norge eies av Discovery Communications via SBS Radio Norge AS. Radio Norge har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og leverer allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for kanalen finner du i tilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
Radio Norge
Christian Michelsens gate 2A
5012 Bergen
Tlf.: 07270
E-post: redaksjonen@radionorge.com
URL: http://www.radionorge.com/
er Norges største kommersielle TV-kanal og er fra 2012 heleid av Egmont. Selskapet gir ut egen årsmelding om virksomheten med en del statistikk for programvirksomhet og sendinger. TV 2 har også egen informasjonsavdeling som kan svare på spørsmål om virksomheten. TV 2 Gruppen har en rekke mindre TV-kanaler i tillegg til hovedkanalen TV 2.
TV 2
Nøstegaten 72
P.B. 7222
N-5020 BERGEN
Tlf.: 02255
Fax: 55 90 80 90
E-post: info@tv2.no
URL: http://www.tv2.no/

TV3

er en av kanalene til Viasat Broadcasting, eid av mediekonsernet MTG, og har søsterkanaler i Sverige og Danmark. Kanalen sender fra England og unngår slik norske reklameregler. TV3 utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc.
TV3
Akersgata 73
P.B. TV3 Youngstorget
N-0028 OSLO
Tlf.: 22 99 00 33
Fax: 22 99 00 18
E-post: info@tv3.no
URL: http://www.tv3.no/
er eid av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications via datterselskapet SBS Discovery Media. Kanalen utarbeider ikke egen statistikk for virksomheten, men kan gi informasjon om sendetimer etc. I tillegg til hovedkanalen som sender fra Norge, har TVNorge ansvaret for flere nisjekanaler som sender fra London.
TVNorge
NYDALEN ALLÉ 37
P.B. 4800 NYDALEN
N-0422 OSLO
Tlf.: 21 02 20 00
Fax: 22 05 10 00
E-post: tvnorge@tvnorge.no
URL: http://www.tvnorge.no/
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no