Kilder - fonogram
 
er et interesseorgan for elektro- og elektronikkbransjen, opprettet av Elektronikkforbundet og Leverandørforbundet Lyd&Bilde. Elektronikkbransjen utarbeider bl.a. bransjestatistikk over omsetningen innen elektrobransjen som helhet. Dette innbefatter bl.a. tall for salg av utstyr knyttet til TV, video, radio og fonogram.
Elektronikkbransjen
Fyrstikkalléen 3 A
P.B. 6640 Etterstad
N-0607 OSLO
Tlf.: 23 06 07 07
E-post: adm@elektronikkbransjen.no
URL: http://www.elektronikkbransjen.no/
(tidl. Norsk Kassettavgiftsfond) ble opprettet av Kulturdepartementet i 1982 for å gi godtgjørelse til rettighetshavere som er bosatt og har sitt virke i Norge for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra video- og fonogrammer. Samtidig skal Fondet fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde foretatt i Norge av produsent som hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene.
Fond for lyd og bilde
Mølleparken 2
P.B. 8052 Dep
N-0031 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturradet.no
URL: http://www.norskkulturrad.no/
krever inn avgift i forbindelse med offentlig bruk av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner. Avgiften som kreves inn brukes til støtte for utøvende kunstnere og til innspillinger med norske utøvende kunstnere.
Fond for utøvende kunstnere
Postboks 626 Sentrum
N-0106 OSLO
Tlf.: 22 40 27 60
E-post: ffuk@ffuk.no
URL: http://www.ffuk.no/
er bransjeorganisasjonen for de største plateselskapene i Norge. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonografic Industry).
IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
N-0164 OSLO
Tlf.: 22 99 31 00
E-post: ifpi@ifpi.no
URL: http://www.ifpi.no/

Musikkinformasjonssenteret (MIC)

ble etablert i 1978 på initiativ fra Norsk Komponistforening og har etter 1982 blitt finansiert over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. De har bl.a. et eget musikkbibliotek med noter og manuskripter av norske komponister, og utgir musikkmagasinet 'Listen to Norway' som blir distibuert verden over. Musikkinformasjonssenteret har på vegne av Norsk Kulturråd administrert Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer, og kan gi informasjon om støttebeløp og antall påmeldte fonogrammer. Fra og med andre halvår av 2002 har Kulturrådet selv overtatt administrasjonen av ordningen. I 2013 ble MIC Norsk musikkinformasjon fusjonert med Music Export Norway til den nye organisasjonen Music Norway, som skal legge til rette for profilering og eksport av norsk musikk.
har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for så mange som mulig. Kulturrådet fordeler midlene i Kulturfondet som er en del av statskassen. Musikk er et av områdene Kulturrådet bidrar økonomisk til. Kulturrådet gir ut årsmelding med opplysninger om tildelingene. Fra 2011 har Kulturrådet også overtatt tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet.
Norsk kulturråd
Mølleparken 2
P.B. 8052 Dep
N-0031 OSLO
Tlf.: 21 04 58 00
E-post: post@kulturrad.no
URL: http://www.norskkulturrad.no/
gjennomfører undersøkelsene Norsk mediebarometer og Norsk kulturbarometer som kartlegger den norske befolkningens medie- og kulturbruk. Norsk mediebarometer gjennomføres årlig, mens Norsk kulturbarometer gjennomføres med lengre mellomrom. Undersøkelsene er en oppfølging av de tidligere Kultur- og mediebruks-undersøkelsene på begynnelsen av 1990-tallet. Norsk mediebarometer gir sammenlignbare data for alle medier og gjennomføres med samme metode og opplegg hvert år. Resultatene av undersøkelsene publiseres i Statistisk sentralbyrås rapportserie Statistiske analyser. I tillegg utarbeider SSB flere typer kulturstatistikk som presenteres sammen med mediestatistikken på en egen temaside på Internett. Du finner også en omfattende IKT-statistikk på en lignende temaside for IKT.
Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
P.B. 8131 Dep
N-0033 OSLO
Tlf.: 62 88 50 00
E-post: ssb@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring