Internasjonale pekere
Her finner du pekere til internasjonale nettsider med faktainformasjon om medier og medieutvikling. Du finner også nettadresser til utenlandske medieselskaper og bransjeorganisasjoner.
Allmenn mediestatistikk
 • Advertising Age
  har nyheter innen reklame og markedsføring. Under 'DataCenter' ligger mye data om mediemarkedet i USA, men det meste er forbeholdt abonnenter.
 • Danmarks Statistik
  har bl.a. statistikk for medier, kino og Internett. Tilsvarer Statistisk sentralbyrå i Norge.
 • Eurobarometer
  gjennomfører intervjuundersøkelser i EUs medlemsland. Kartlegger bl.a. mediebruk og -tilgang og befolkningens tillit til mediene.
 • European Audiovisual Observatory
  samler inn og distribuerer informasjon om den audiovisuelle sektoren i Europa.
 • Eurostat
  er EUs offisielle kontor for sammenlignbar europeisk statistikk. Fokuserer først og fremst på audiovisuelle medier og IKT.
 • IHS Technology
  (tidl. Screen Digest) har et omfattende tilbud av (dyre) rapporter på medieområdet, men også smånytt fra ulike mediesektorer.
 • Informa Telecoms & Media
  gir fri tilgang til nettversjonen av tidsskriftet Digital TV Europe, og har masse rapporter til salgs.
 • Kommunikationsministeriet
  i Finland har en egen medieavdeling som bl.a. gir informasjon om pressestøtte, radio og TV.
 • Kulturministeriet
  er Danmarks kulturdepartement. Her finner du informasjon om det danske mediefeltet.
 • Kulturstyrelsen
  er bl.a. reguleringsmyndighet for danske medier, underlagt Kulturministeriet. Tilbyr både rapporter og annen informasjon på sine nettsider.
 • Myndigheten för press, radio och tv
  (tidl. Radio- och TV-verket) er reguleringsmyndighet for medieområdet i Sverige. Gir ut flere rapporter med mediestatistikk. Nettsider med nyttig informasjon om svensk mediesektor.
 • Nordicom
  er et nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning.
 • Office of National Statistics
  har bl.a statistikk for mediebruk i Storbritannia.
 • Statens kulturråd
  har offisiell statistikk for det svenske kulturfeltet.
 • Statistics Finland
  tilbyr finsk mediestatistikk på engelsk, med tabeller som kan lastes ned i Excel.
 • Statistics Iceland
  har egne sider med medie- og kulturstatistikk for Island.
 • Statistiska centralbyrån
  tilsvarer det norske Statistisk sentralbyrå.
 • UNESCO's Culture Web Site
  har fokus på kultur.
 • UNESCO's Institute for Statistics
  er FNs statistikkdivisjon for utdanning, forskning og kultur. Under 'Culture' og 'Communication and information' i menyen til venstre finner du statistikk om avisopplag, antall fjernsynsmottakere, bibliotek, bøker og film. For alle verdensdeler.
 • ZenithOptimedia
  selger sentrale internasjonale rapporter på medieområdet.
Forskning/Utdanning
 • Dagspresskollegiet
  er et forskningsprogram ved Göteborgs universitet. Her finner du Läsvanestudien og en rekke andre studier av medier og journalistikk. Fra 2011 til 2014 holdt programmet til ved Mittuniversitetet.
 • Digital News Report
  utgis årlig og kartlegger digitale nyhetsvaner i en rekke land. Utarbeides av Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
 • European Journalism Centre: European Media Landscape
  gir oversikt over mediesektoren i de enkelte europeiske landene.
 • European Journalism Observatory (EJO)
  er et nettverk som består av 14 samarbeidende forskningsinstitutter fordelt på 11 land, med fokus på journalistikk og mediaforskning.
 • European Journalism Observatory (EJO)
  er et nettverk som består av 14 samarbeidende forskningsinstitutter fordelt på 11 land, med fokus på journalistikk og medieforskning.
 • Journalism.org
  inneholder rapporter og statistikk om journalistikk i USA, publisert av Pew Research Center’s Journalism Project.
 • Nieman Journalism Lab
  har en nyhetsblogg om forskning knyttet til journalistikkens fremtid i Internett-alderen. Harvard-prosjektet har også et oppslagsverk om denne tematikken.
 • Nordicom
  er et nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning.
 • The World Internet Project
  er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å kartlegge de sosiale, politiske og økonomiske virkningene av Internett og annen digital teknologi.
 • Worlds of Journalism
  er et internasjonalt forskningsprosjekt om journalistkultur i ulike land.
Aviser/tidsskrift/bøker
Musikkmedier
Radio/TV
 • DR
  er Danmarks lisensfinansierte allmennkringkaster. Her finner du programregnskap, årsrapport og andre fakta om DR.
 • Eurodata TV Worldwide
  er en internasjonal kommersiell databank for TV-metermålinger, som omfatter mer enn 5000 TV-kanaler over hele verden.
 • European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)
  er et samarbeidsorgan for europeiske reguleringsmyndigheter på kringkastingsområdet.
 • EUscreen
  er en portal med arkivert TV-innhold (videoer, stillbilder, tekster og lyd) fra en rekke europeiske land. Nettstedet gir et innblikk i europeisk TV- og kulturhistorie fra 1920-tallet og frem til i dag.
 • Granskningsnämnden för radio och tv
  undersøker om programvirksomheten i svensk radio og TV er i samsvar med de regler og forpliktelser kringkasterne er pålagt. Nemnden er fra 1. august 2010 underlagt Myndigheten för radio och tv.
 • Kommunikationsverket
  fører tilsyn med radio og TV i Finland.
 • MAVISE
  er det Audiovisuelle Observatoriet sin søkbare database over det europeiske TV-markedet. I databasen kan man finne TV-kanaler, audiovisuelle bestillingstjenester og kringkastere i 40 europeiske land - inkludert Norge.
 • Medielovgivning i Norden
  er et tilbud fra Nordicom med oversikt over medieregulering i de nordiske land.
 • Office of Communications (Ofcom)
  regulerer radio-, TV- og telekommunikasjonssektoren i Storbritannia og er et resultat av sammenslåingen av fem tidligere reguleringsenheter, bl.a. Independent Television Commision og Broadcasting Standards Commision.
 • RadioMedia
  (tidl. Suomen Radioiden Liitto SRL ry) er foreningen for private finske radioselskaper. Gir informasjon om kommersiell radio i Finland, med pekere til de ulike stasjonene.
 • RÚV
  er Islands statseide allmennkringkaster. Du finner noe informasjon på engelsk.
 • Sveriges Radio
  gjør her rede for egen virksomhet. Du finner fakta og diverse rapporter.
 • Sveriges Television
  har her lagt ut fakta og rapporter med beskrivelser av virksomheten.
 • TNS Sifo Radioundersökningar
  (tidl. RUAB RadioUndersökningar AB) har svensk lyttestatistikk.
 • Yle
  er Finlands 'statskanal'. På faktasidene finner du bl.a. årsmeldinger og informasjon om digital utvikling.
Film/Kino
 • European Film Gateway
  er en nettportal som gir tilgang til filmhistorisk arkivmateriale: sjeldne spillefilmer og dokumentarer, reportasjefilm, fotografier, plakater og andre dokumenter fra europeisk filmhistorie.
 • International Union of Cinemas (UNIC)
  er en organisasjon for kinobransjen og nasjonale kinoorganisasjoner i Europa. UNICs årsrapport inneholder europeisk kinostatistikk og beskriver trender i kinomarkedet.
 • Internet Movie Database (IMDb)
  er et nettsted med mye filmstoff, bl.a. en søkbar filmdatabase og statistikk over mest besøkte kinofilmer. Eid av Amazon.com siden 1998.
 • MEDIA Salles
  utgir årboken European Cinema Yearbook med kinostatistikk for hele Europa. Hele statistikken ligger ute på nettsidene. Har også database for kino/film.
 • Svenska Filminstitutet
  har film- og kinostatistikk. Klikk deg inn på 'Statistik'.
IKT
 • Computer Industry Almanac Inc.
  har internasjonal PC- og Internettstatistikk.
 • Erhvervsstyrelsen
  har dansk IT- og telestatistikk.
 • EU Kids Online
  er et forskernettverk som har kartlagt barns bruk av Internett i 25 europeiske land. Tilbyr omfattende database med europeisk forskning på barn og medier.
 • Informa Telecoms and Media
  har rapporter, nyhetsbrev og annen informasjon med fokus på nye medier.
 • International Telecommunication Union (ITU)
  er en internasjonal organisasjon som koordinerer globale telenettverk og teletjenester for offentlige myndigheter og privat sektor. Egen avdeling for IKT-sektoren med mye gratis statistikk.
 • Internet Systems Consortium
  har internasjonal statistikk over internettadresser.
 • Internet World Stats
  har omfattende internasjonal statistikk over internettbruk, samt en rekke pekere til andre nettsteder med informasjon om ulike sider ved Internett.
 • Medielovgivning i Norden
  er et tilbud fra Nordicom med oversikt over medieregulering i de nordiske land.
 • OECD
  har rapporter og internasjonale nøkkeltall for Internett og e-handel.
 • Pew Internet & American Life Project
  undersøker hvordan Internett påvirker det amerikanske samfunnet. Fritt tilgjengelige rapporter og omfattende statistikk.
 • SAFT - Safety, Awareness, Facts and Tools
  er et internasjonalt opplysningssprosjekt om trygg bruk av Internett, i Norge koordinert av Medietilsynet. Noe statistikk finner du under 'Research'.
 • Telecompaper
  har nyheter og analyser av Internett, teknologisk konvergens, digital-TV og mobilteknologi m.m.
 • Trafikanalys
  er en kunnskapsmyndighet for den svenske transportpolitikken i vid forstand. Utarbeider bl.a. IKT- og telestatistikk.
 • World Internet Project
  har kartlagt bruk av Internett og digital medieteknologi i over 30 land (ikke Norge) siden 2000. Rapportene er gratis.
Reklame/markedsundersøkelser
Eierskap
 • Columbia Journalism Review
  er et amerikansk medietidsskrift. På nettsidene finner du eierskapsoversikter for de største medieselskapene som opererer i USA og Canada.
 • Mediendatenbank/mediadb.eu
  er et tysk nettsted med fokus på medieeierskap og mediepolitikk. Publiserer ulike rapporter og oversikter, bl.a. over de 50 største medieselskapene i verden.
 • Who Owns the News Media
  er en interaktiv database over selskaper som eier nyhetsmedier i USA. Kartleggingen inngår i Pew-senterets årlige statusrapport for amerikansk journalistikk.
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no