Medienyheter - arkiv
På denne siden finner du nyheter fra mediesektoren, med vekt på mediebruk, eierskap, økonomi, mediepolitikk og teknologisk utvikling. Nyhetssakene er hentet fra ulike kilder som du sendes videre til ved å klikke på pekerne under hver omtale.
 
Schibsted-eide AS Lokalavisene, som driver avisene Askøyværingen, Strilen, Vestnytt og Bygdanytt, kutter seks ansatte i produksjonsavdelingen, og syv ansatte i salgsavdelingen. Annonseproduksjonen flyttes til Kristiansand, og de ansatte har fått tilbud om sluttpakke. (29/09/2016)
 
Under en pressekonferanse i Bergen ble det kjent at bemanningen kuttes i samtlige av TV 2s lokalkontorer, og at kontoret i Kristiansand legges ned. Samtlige av TV 2s ansatte får nå tilbud om sluttpakke. Ifølge sjef Olav T. Sandes skal balansen mellom Oslo og Bergen ivaretas. Sandnes forteller også at TV 2 skal satse bredt med programmer som når alle aldersgrupper over hele landet. Det ble også klart at TV 2 ønsker å fortsette som kommersiell allmennkringkaster, dersom regjeringen tilbyr en avtale med relevant motytelse. (29/09/2016)
 
Det er nå klart hvor mange ansatte som må gå i TV 2 i forbindelse med strategiplanen «TV 2 i 2020». I tillegg til de 64 som har fått innvilget sluttpakke, må ytterligere 113 gå. Dermed mister til sammen 177 ansatte jobben i mediehuset. TV 2 melder også at all nyhetsproduksjon flyttes til Nyhetskanalen. Fra nyhetsavdelingen må 23 personer gå. Samtidig flyttes nettdesken, som i dag er plassert i Bergen, til Oslo. Det utgjør fire til fem stillinger. Mediehuset skal bruke mer ressurser på videreutvikling av strømmetjenesten TV 2 Sumo, og mindre på de lineære TV-kanalene. (29/09/2016)
 
Mathias Döpfner, sjefen for det tyske mediekonsernet Axel Springer, spår en dyster fremtid for de tradisjonelle mediene dersom ikke Google og Facebook endrer sine forretningsmodeller for distribusjon av medieinnhold. Han mener EU-kommusjonens nye regler for opphavsrett er ikke nok. Frykten er en udemokratisk fremtid hvor de amerikanske selskapene får monopol på nyhetsdistribusjon - drevet av brukergenerert innhold -, hvor det bl.a. kan bli vanskelig å skille mellom fakta og rykter. (29/09/2016)
 
Meldingsappen WhatsApp ble kjøpt opp av Facebook i 2014. Til tross for at begge selskapene har egne personsvernsregler, har persondata fra WhatsApp blitt overført til Facebook. Det vil den tyske kommissæren for datatilsyn og informasjonsfrihet i Hamburg ha slutt på. For at en datautveksling skal være lovlig, kreves det samtykke fra brukerne og at begge selskapene etablerer et juridisk grunnlag for selve utførelsen. Datatilsynet mener at begge deler mangler i dette tilfellet. (29/09/2016)
 
En ny internasjonal undersøkelse fra Kantar TNS viser at store brukermasser er skeptiske til markedsføring i sosiale medier. I Storbritannia oppgir 40 % at de 'aktivt unngår' slik reklame, mens det tilsvarende tallet for Sverige og Danmark er hele 57 %. Mange oppgir også at de føler seg forfulgt av reklame på nett. (28/09/2016)
 
Schibsted melder at antallet rene digitalabonnenter hos konsernets norske mediehus har tredoblet seg på halvannet år. Halvveis i 2016 har nå abonnementsavisene til sammen 76 000 rene digitale abonnenter, mens VG har 85 000. Men spranget er fortsatt langt til det samlede nettoopplaget, som for abonnementsavisene er på 370 000. Nettoopplaget er summen av papir- og digitalopplag, hvor kombinerte abonnement telles som ett. Schibsted tilbyr ikke lenger rene papirabonnement, og svært mange har kombiabonnement (både papiravis og nettavis). Schibsted melder også at det er flest unge som tegner digitalabonnement, mens papirabonnement tegnes av de over 60 år. (28/09/2016)
 
Verden største annonsør, Procter & Gamble, som står bak forbruksvarer som Pampers, Gillette, Pantene, Pringles, Always, Tampax, Wella og Max Factor, vil endre markedsføringen sin på Facebook. Årsaken er manglende effekt. Selskapet skal fortsatt bruke Facebook som markedsføringskanal, men ønsker ikke å bruke Facebooks innretning mot målgrupper i samme grad som før. Samtidig har Procter & Gamble økt markedsføringen på TV. (27/09/2016)
 
Nasjonalbibliotekets forslag om en ny utlånsmodell for ebøker, hvor bibliotekene får kjøpe inn e-bøker på lisens med en varighet på to år med maksimalt ti utlån per lisens, er ikke godkjent av Kulturrådet. Dermed kan bibliotekene stå uten felles e-bokavtale i 2017. Kulturrådet ønsker ikke å endre retningslinjene for innkjøpsordningene, og vil beholde ordningen som sier at e-bøkene skal være tilgjengelige i fem år. (26/09/2016)
 
Finn H. Andreassen, som var med i oppbyggingen av TV 2, foreslår at man etablerer en ny allmennkringkaster i stedet for å satse penger på TV 2. Andreassen ønsker seg en nyhets- og debattkanal som skal finansieres med offentlige midler. Leder for Mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås, sier utvalget vil ta med seg forslaget i vurderingene sine av kommersielle allmennkringkastermodeller. NRK-sjef Tor Gjermund Eriksen har liten tro på et slikt prosjekt, og mener det blir å bruke penger på en kanal uten seere. (23/09/2016)
 
Etter første runde med frivillige løsninger, har 63 TV 2-ansatte søkt og fått innvilget sluttpakke. TV 2 er derimot ikke i mål med de planlagte kuttene. Hvor mange det gjelder vil bli kjent når selskapets strategi legges frem i slutten av måneden. TV 2 skal spare 350 millioner kroner fram mot 2020. (23/09/2016)
 
I sin doktoravhandling har Yngve Benestad Hågvar ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkt forskjeller mellom nyhetsjournalistikk på papir og nett. Et av spørsmålene har vært om de som leser nyheter på nett får servert andre forståelser av samfunnet enn de som leser på papir. Hågvar finner blant annet at nyheter på papir framhever erfaringer og fortolkninger, mens det åpne nettstoffet preges av hendelser og meninger. (22/09/2016)
 
Netflix' økonomisjef har annonsert at strømmetjenesten skal opp i 50 prosent egenprodusert innhold i løpet av de neste årene. I 2016 vil selskapet nærme seg 600 timer egenprodusert innhold. Prisene på kjøp av innhold har gått klart opp etter at Netflix kom på banen, mens selve produksjonsprisene har gått ned, og enkelte av Netflix' egne serier har vært rene lavbudsjettproduksjoner. Av tilbudet internasjonalt har selskapet som målsetting at 20 prosent skal være lokalt innhold. (22/09/2016)
 
Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul i år, varslet kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun besøkte landsstyret i Norsk Journalistlag denne uken. Som et ledd i dette arbeidet har Helleland bedt Mediemangfoldsutvalget levere en vurdering av ulike «TV 2-modeller» innen 17. oktober. Kulturministeren uttrykte ellers bekymring for utviklingen i norsk mediebransje, men sa at regjeringen må avvente Mediemangfoldsutvalgets endelige rapport neste år før den kan komme med eventuelle tiltak. (22/09/2016)
 
Schibsted varsler nå at de vil sette ned annonseprisene for sine aviser. Siden det ble kjent at personer med høy utdanning har vært overrepresentert i lesertallene for avisene, har diskusjonen rast om lesertall og annonsepriser. Årsaken er at når tallene ble justert for utdanningsnivået i befolkningen generelt, gikk lesertallene dramatisk ned for flere aviser. Aftenposten mistet så mye som 48 000 lesere på grunn av metodeendringen. (21/09/2016)
 
Fagbladenes bransjeorganisasjon, Fagpressen, har lansert et nytt nettsted som presenterer stoff fra 76 fagblader og nisjemedier. Målet med Fagpressenytt.no er å synliggjøre bredden og omfanget av journalistisk innhold innenfor feltet fagpresse. (20/09/2016)
 
I avislesertallene som ble lagt fram i dag er det gjort en endring i metoden som gir store utslag for enkelte aviser. Lesertallene skal heretter veies for utdanning - det vil si at utvalget som svarer på spørsmål om avislesing skal stemme overens med utdanningsnivået i befolkningen. Samtidig svarer flere med høyere utdanning på spørreundersøkelser enn de med lavere utdanning. Siden flere større aviser har mange lesere med høyere utdanning, er resultatet at lesertallene går klart ned. Metodeskiftet ble også foreslått i 2014, men utløste da en heftig meningsutveksling avisene imellom. (20/09/2016)
 
Administrerende direktør i MTG Norge, Trygve Rønningen, tar over for Trond Kvernstrøm i rollen som kanaldirektør i TV 2. Han får nå ansvaret for planleggingen av TV 2s kanaler. Rønningen ble rekruttert til TV 2 allerede i 1991, og har vært tilknyttet MTG de siste 11 årene. (19/09/2016)
 
Netflix har etablert et samarbeid med verdens største kabelselskap, Liberty Global. Samarbeidet innebærer at Netflix blir en del av tilbudet på kabel-TV-bokser i mer enn 30 land. Fra før har Netflix inngått en lignende avtale med Virgin Media i Storbritannia, eid av Liberty Global, og Comcast, USAs største kabel-TV-leverandør. Dermed velger kabel-TV-selskapene å integrere sin største konkurrent i tilbudet sitt. (19/09/2016)
 
For å sikre spredning av europeisk kultur på tvers av landegrensene, har EU-kommisjonen lagt frem forslag til endringer i lovverket for opphavsrett. Økt tilgang til innhold fra strømmetjenester i andre EU-land er blant forslagene. Endringene skal også gjøre det enklere for rettighetshaverne og nyhetsutgivere å få betalt når innholdet spres på plattformer som Youtube og Facebook. (19/09/2016)
 
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, tar over som administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Hun forlater jobben i Norsk Presseforbund etter tre år. Løken Stavrum har vært varamedlem i Tinius-stiftelsens styre siden midten av 2000-tallet, og ble fast styremedlem i vår. Blommenholm Industrier er Schibsteds største eier med en akjseandel på 26,1 prosent. (19/09/2016)
 
Den nyeste rapporten til IFPI International viser at Youtube er den største musikkstrømmetjenesten i verden. Studier av musikkbruken i de 13 mest musikkonsumerende landene viser at 82 prosent av Youtubes brukere benytter tjenesten til å høre på musikk. Ifølge Marte Thorsby, direktør i IFPI Norge, taper musikkbransjen enorme summer på at musikken ligger ute gratis på Youtube. Hun håper at EUs foreslåtte endringer i oppretthavsloven kan føre til at aktører som Youtube må betale mer for musikkinnholdet. (16/09/2016)
 
Nylig fikk de ansatte i Adresseavisa og Aftenposten vite omfanget av de planlagte kuttene. Adresseavisa skal kutte mellom 60 og 75 årsverk innen 2020, og rundt 35 stillinger forsvinner innen 2017. I løpet av de fire årene skal eierkonsernet Polaris Media kutte 170-200 årsverk av totalt 1000 ansatte. I Aftenposten fikk de ansatte vite at 40 redaksjonelle årsverk må bort. Kuttene utgjør en femtedel av den redaksjonelle staben. (16/09/2016)
 
En rekke amerikanske nyhetsbyråer skal inngå samarbeid med blant andre Facebook og Twitter om å forbedre kvaliteten på nyheter som spres i sosiale medier og å filtrere bort feilinformasjon. Prosjektet har fått navnet First Draft News, og er støttet av Google. (14/09/2016)
 
Musikkstrømmetjenesten Tidal - tidligere Wimp - har store økonomiske problemer, skriver Dagens Næringsliv. Tjenesten har et underskudd på 240 millioner svenske kroner og mangler finansiering av videre drift. Selskapets revisor har trukket seg og den nye har ikke fått betalt. Tidal het tidligere Wimp og var eid av Schibsted og Platekompaniet fram til artisten Jay Z kjøpte selskapet i 2015. (13/09/2016)
 
Det danske mediekonsernet Egmont har nylig opprettet Nordisk Film Games, en enhet som skal støtte nordisk dataspillutvikling med flere hundre millioner kroner. Nordisk Film Games er en del av Egmonts strategi å satse på områder med stort vekstpotensiale. Ifølge Deloitte er den globale spillbransjen ventet å dra inn hele 95 millioner dollar i inntekter i år. (12/09/2016)
 
Sensuren av Nick Uts ikoniske krigsbilde av Kim Phuc har skapt sterke reaksjoner blant norske medier, især Aftenposten. Etter mange bildedelinger og kritiske innlegg, tillater nå Facebook bruken av bildet på grunn av dets historiske betydning. Bildene som er fjernet skal nå gjenopprettes. Saken har vakt stor oppmerksomhet også blant utenlandske medier. (12/09/2016)
 
Bonnier ser igjen ut til å satse på fellesnordiske utgaver av sine ukeblader, og overlater hovedansvaret for innholdet til konsernets selskap i Danmark. Det samme skjedde i 1995. Da la mediekonsernet ned sitt norske selskap og satset på oversatte versjoner av blader med innhold skapt i Danmark og Sverige. På begynnelsen av 2000-tallet ble det på nytt etablert norske redaksjoner for en rekke av Bonniers blader, men nå gjør nedgangstidene for trykte magasiner at det skaleres ned igjen. (09/09/2016)
 
Facebooks sensur av Nick Uts ikoniske bilde fra Vietnamkrigen har skapt store diskusjoner rundt ytringsfrihet og Facebooks enorme redaktørmakt. Aftenposten viet i dag hele forsiden til et åpent brev til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, hvor sjefsredaktør Espen Egil Hansen tar et oppgjør med Facebooks sensurpraksis. Særlig utestengelsen av forfatter Tom Egeland - som først publiserte bildet - og Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, har vekket oppsikt. Facebook har nå avlyst et planlagt møte med Nettavisens nyhetsredaktør i California. Aftenposten får støtte fra kulturminister Linda Helleland, som inviterer norske redaktører og Facebook til et møte for å diskutere ytringsfrihet. Også statsminister Erna Solberg har engasjert seg i saken, blant annet ved å dele bildet i et kritisk innlegg på sin egen Facebook-side. Saken har også vakt oppsikt i utlandet. The Guardian, Time og Financial Times er blant mediene som gjengir hovedpunktene i Hansens brev. (09/09/2016)
 
Medietilsynet har konkludert med at Korsets Seier, Pinsebevegelsens talerør, ikke har et tilstrekkelig bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Den kristne ukeavisen får redusert pressestøtte i år og neste år, og etter tre år forsvinner den etter planen helt. (08/09/2016)
 
NRK skal styrke satsingen på mobil, nett og såkalte 'breaking news' for å møte publikums endrede behov. Et av grepene er å innføre en egen oppdateringslinje, som skal gi publikum løpende oppdatering ved store nyhetshendelser. Deler av nyhetsredaksjonen skal fokusere på dybdestoff, mens resten fokuserer på oppdatering. En prosjektgruppe er nedsatt til arbeidet rundt omoranisaseringen, og NRKs klubbleder reagerer på at utfallet virker å være bestemt på forhånd. (07/09/2016)
 
Discovery har hyret inn BBCs tidligere digitalsjef til oppbyggingen av Eurosports nettsider og strømmetjenester. Ansettelsen knyttes opp til Discoverys offensive satsing på Eurosport i forbindelse med kjøpet av europeiske OL-rettigheter for årene 2018 til 2024. (07/09/2016)
 
Schibsted har tdligere i år slått sammen avisenes salgs- og markedsavdelinger til én felles enhet. Nå skjer det samme med teknologi- og produksjonsavdelingene. Sammenslåingen omfatter også svenske aviser. Målet er å samle ressursene, men samtidig får den enkelte avis stadig mindre innflytelse over salgsapparat og teknologiutvikling. (07/09/2016)
 
Reklamesnuttene på Youtube er en milliardbedrift, men ifølge Google er det ikke alle videoer som egner seg for annonsering. Youtube har nylig endret varslingssystemet sitt, og flere brukere har fått beskjed om at de ikke får tjene reklamepenger på innholdet sitt. Støtende innhold og stygt språk er blant kriteriene. Flere brukere reagerer nå kraftig på Youtubes grep, og mener nettstedet driver sensur. Enkelte videoer er ekskludert fra å tjene penger av tilsynelatende uklare og urettferdige grunner. (07/09/2016)
 
Asker og Bærums Budstikke AS legger ned gratisavisene Askeravisen og Bærumsavisen som følge av omfattende annonsesvikt. Tre ansatte mister jobben. Gratisavisene ble kjøpt opp av Budstikka i 2011. (07/09/2016)
 
Store diskusjoner har oppstått rundt Facebooks sensurpraksis etter at selskapet fjernet det ikoniske krigsbildet av Kim Phuc under Vietnam-krigen på grunn av nakenhet. Forfatter Tom Egeland, som la ut bildet, er nå utestengt fra Facebook i én dag etter at han lenket til en artikkel i Dagsavisen hvor Kim Phuc selv kommer med kritikk av Facebooks sensur. Norsk Redaktørforening er blant de som reagerer på sensuren og utestengelsen. (06/09/2016)
 
Ifølge en undersøkelse om digital modenhet i mediebransjen har mediehusene fått større tro på digitale brukerinntekter. Men samtidig er mediene pessimister med hensyn til framtidige annonseinntekter. Undersøkelsen er gjennomført av Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med konsulentselskapet CapGemini. (05/09/2016)
 
EUs forslag om mer liberale regler for reklameavbrudd og produktplassering kan slå negativt ut for TV-kanalene, mener Forbrukerombudet. Forslaget til nytt EU-direktiv med hovedregler for TV-reklame er sendt på høring i Norge. I sitt høringssvar uttaler Forbrukerombudet at mer aktiv produktplassering visker ut skillet mellom reklame og innhold, og at flere reklameavbrudd kan øke seernes flukt over til reklamefrie strømmetjenester. (05/09/2016)
 
En konflikt har oppstått mellom TV 2 og Skuespillerforbundet i forbindelse med en ny dramasatsing, som skal produseres av Monster. Skuespillerforbundet har gjennom opphavsrettighetsorganisasjonen Norwaco inngått avtale om at medlemmene får betalt når produksjoner de er med i sendes via kabelselskaper som Canal Digital og Get. Nå påstår Skuespillerforbundet at TV2 vil selge dramaserien til kabelselskapene uten å sørge for at skuespillerne får ekstra betalt. Ifølge leder Knut Alfsen prøver TV 2 å inngå individuelle avtaler med skuespillerne, i stedet for å holde seg til tariffavtalen. Skuespillerforbundet krever nå at TV2 forhandler frem en kollektiv avtale med Norwaco. (05/09/2016)
 
Da det i vår ble kjent at NRK ønsker å sette ut tekstingen av TV-programmer til eksterne byråer, kom 53 tekstere med krav om fast ansettelse. Nå er det klart at kun de som tekster nyhets- og direktesendinger har fått tilbud om fast jobb, mens de som tekster forhåndsproduserte programmer har fått avslag. Flere vurderer nå å gå til retten. (05/09/2016)
 
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke fortsetter ekspansjonen, og har nå inngått samarbeid med Harper Collins, et av verdens største forlag. Harper Collins Nordic, som er særlig kjent for romansesjangeren, skal nå gi ut bøker i Norge gjennom Vigmostad & Bjørke. Det er ventet at Vigmostad & Bjørke nå går forbi Aschehoug og blir tredje største forlagshus i Norge. (01/09/2016)
 
I likhet med Vigmostad & Bjørke tar også Lydbokforlaget opp kampen mot Storytel, og lanserer egen abonnementstjeneste i år. Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen håper å ha tjenesten på plass innen årets ende. (01/09/2016)
 
Nyhetsbyrået NTB kommer heller ikke unna kostnadskutt som følge av nedgangen i medieøkonomien. I løpet av 2017 skal byrået kutte 10 millioner kroner, og nedbemanning blir uunngåelig. (01/09/2016)
 
Tidligere i år ble det avslørt at Facebooks liste over mest leste nyheter - såkalte «trending topics» - ikke styres av brukertall alene, men også av egne redaktørgrupper. Nå har Facebook droppet bruk av moderatorer, og det har ikke gått helt problemfritt. Useriøse og falske artikler dukker nå jevnlig opp i listen, som foreløpig kun er tilgjengelig i USA. Facebook jobber nå med metoder for å raskere kunne avgjøre om en historie er falsk. (31/08/2016)
 
Da NRK besluttet å flytte hovedkontoret i Finnmark fra Vadsø til Alta i 2013, jobbet 18 personer på Vadsø-kontoret. Etter flyttingen var det seks journalister igjen. Nå står tre nye stillinger i fare for å forsvinne: to skal flyttes til Hammerfest og én til Alta. Distriktsredaktør Morten Ruud ønsker tre likeverdige distriktskontor Hammerfest, Kirkenes og Vadsø, alle med tre journalister hver. Lokalpolitikerne føler nå løftet om et sterkt «nummer 2«-kontor i Vadsø er brutt. (31/08/2016)
 
Irlands lukrative skatteordninger har gjort at flere amerikanske it-giganter kanaliserer sine europeiske inntektene via hovedkontorer i Dublin. Nå har EU-kommisjonen konkludert med at Apple har mottatt ulovlig statsstøtte ved å få betydelig skatterabatt i en rekke år. EUs lovverk forbyr medlemsland å gi skattefordeler til kun utvalgte selskaper, og Irland skal kreve opptil 13 milliarder euro i straffeskatt. Det er ventet at EU-kommisjonens rapport får følger også for andre selskaper. Irland og Apple anker saken. (30/08/2016)
 
Humor og underholdning har vist seg å være en seertallsuksess for Discovery Networks Norge, og nå øker selskapet satsingen på sport og digital-TV. Med på laget har de fått Sindre Østgård, som har fortid som nettsjef i NRK og direktør i Tinius-stiftelsen. Østgård skal blant annet bedre Discoverys strømmetilbud. Discovery har betalt over to milliarder kroner for rettighetene til Eliteserien i perioden 2017-22, og har også sikret seg OL frem til 2024. (30/08/2016)
 
Amedia har solgt alle aksjene i Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) til LO Media. Nyhetsbyrået ble opprettet i 1912, og har i dag fire ansatte. ANBs primære virksomhet har vært å levere innhold til Amedias papir- og nettaviser, noe byrået skal fortsette med. Stiftelsen LO Media er Fagpressens største fagbladprodusent. (30/08/2016)
 
BuzzFeed skal deles opp i to ulike enheter: En for nyheter og en for underholdning. Oppdelingen sees som en strategi for å bedre inntektene, etter at nettstedet oppnådde bare 70 prosent av omsetningen det hadde som mål for 2015, og siden har halvert forventningene for 2016. Det spekuleres også om BussFeed tar sikte på å skille ut og selge nyhetsdelen, siden nyheter er kostnadskrevende, mens underholdning er mer inntekstbringende. (29/08/2016)
 
Meldingstjenesten WhatsApp ble kjøpt opp av Facebook i 2014. Nå vil Facebook ha tilgang til informasjon om brukernes telefonnummer og brukerdata for å kunne selge enda mer målrettet reklame. WhatsApp-brukerne har 30 dager på seg til å si ja eller nei til slik deling av brukerinformasjon. Selve WhatsApp skal fortsatt ikke inneholde annonser. (29/08/2016)
 
En rapport fra konsulentselskapet OC&C spår at nyhetsmediene i Storbritannia bare har sett begynnelsen på konkurransen fra Facebook og Google. OC&C mener at de to stadig vil spise mer av reklameinntektene, og at unge i stadig mindre grad vil hente nyheter fra mediene direkte. Dermed vil også abonnementsinntektene lide. Tilsammen anslår OC&C at Facebook og Google vil forsyne seg med rundt 30 prosent av medienes digitale inntekter årlig. Konkrete anslag for norske mediers tap til nettkjempene finnes ikke. (29/08/2016)
 
Det kuttes stadig vekk i mediebransjen. Hovedårsaken er sviktende reklameinntekter - eller frykt for det samme. Men nå skal også NRK nedbemanne. 20 årsverk skal bort i produksjonsavdelingen, er planen. De ansatte mener det handler om å fjerne faste stillinger og erstatte dem med innleid personale, skriver Journalisten. (29/08/2016)
 
Med fokus på lærerike og underholdende samfunnspodcaster, tar det nyetablerte produksjonsselskapet Podster Produksjon sikte på å tiltrekke seg både annonsører og engasjerende podcastere. Selskapet etableres av journalistene Ingerid Salvesen og Jan Arild Pettersen, og ambisjonen er å skape et kommersielt marked slik at podcasting blir noe man kan leve av. (29/08/2016)
 
I fjor overtok forlagshuset Vigmostad & Bjørke Schibsted Forlag og digitalbokhandelen ebok.no, som senere i år kommer med en egen app for strømming av lydbøker og e-bøker. Dermed tar det bergensbaserte forlagshuset opp kampen mot strømmetjenesten Storytel, hvor Cappelen Damm eier halvparten. Ifølge Arnstein Bjørke er det sunt med konkurranse i markedet. (29/08/2016)
 
Mens avisbransjen er i krise tjener Facebook og Google seg rike, blant annet på distribusjon av avisinnhold. Nå ønsker EU-kommisjonen å styrke utgivernes rettigheter, og foreslår nye regler som kan gi mediehusene rett på betaling fra de digitale selskapene. Blant annet vil EU gi utgiverne enerett til å distribuere innholdet sitt til publikum. Slike rettigheter gjelder allerede for platebransjen, kunstnere og kringkastere. (26/08/2016)
 
Danske Se og Hør skaffet seg i flere år ulovlig tilgang til kredittkortopplysninger tilhørende kjente personer i Danmark. Opplysningene ble brukt til å lage reportasjer om kjendisers privatliv. Nå er utgiverselskapet Aller Media idømt en bot på 10 millioner danske kroner, og Se og Hørs nyhetssjef og tidligere redaksjonssjef er dømt til seks måneders betinget fengsel og 120 timers samfunnstjeneste. (26/08/2016)
 
Den britiske avisa The Independent var i mange år en suksesshistorie, men i 2015 hadde papiropplaget falt til 58 000 - fra 400 000 i toppåret 1990. På grunn av dårlig økonomi ble The Independent i 2010 solgt for ett pund til en russisk finansmann.I mars 2016 ble papirutgaven lagt ned og store deler av staben sagt opp. Nå skal satsingen på ren nettavis ha skapt stor vekst og ny lønnsomhet. (26/08/2016)
 
De ansatte i Aftenposten må på nytt forberede seg på betydelig nedbemanning og kostnadskutt. Det kom frem på et allmøte torsdag. Annonseinntektene i papiravisen faller i stor fart, og veksten i antall digitalabonnenter er ikke nok til å bøte på annonsesvikten. Avisen var gjennom store nedbemanningsrunder i 2009 og 2012, og en mindre runde i 2014. (26/08/2016)
 
Den danske avisen Politiken har ved flere anledninger skrevet om NRK-serien Skam, som er aktuell med sin tredje sesong i høst. Nå er anmeldelser av seriens to sesonger på plass, og begge får full pott. Journalist Kristoffer Hegnsvad fremhever særlig serieskaper Julie Andems velskrevne dialog og evne til å treffe målgruppen. (25/08/2016)
 
Wikileaks får kritikk både for å lekke personsensitive data og for at materialet de gjør tilgjengelig inneholder virus og spam-meldinger. Ifølge Associated Press har organisasjonen blant annet lekket fortrolig informasjon som pasientjournalene til helt vanlige mennesker i Saudi-Arabia. (25/08/2016)
 
Mediebedriftenes Landsforening ber regjeringen om at Postens avvikling av avisdistribusjon på lørdager fra 1. november blir utsatt. Årsaken er at bransjeforeningen tviler på at et nytt distribusjonsapparat i regi av selskapet Kvikkas vil være på plass i tide. Samtidig har Samferdselsdepartementet uttalt til Klassekampen at det er manglende forberedelser fra avisenes side som er årsaken til oppstartsproblemene. (25/08/2016)
 
TV 2 fikk ikke de reklameinntektene mediehuset hadde budsjettert med under OL-sendingene i sommer. Dermed er det mulig TV 2 må kutte mer enn de 350 millionene som allerede er annonsert. Årsaken til inntektssvikten kan være at at reklameinvesteringene er svært sesongbestemte, med sommersesongen som en lite prioritert tid for reklamekampanjer. (25/08/2016)
 
De norske TV-selskapene har siden 1992 samarbeidet om TV-målingene. Fra og med 1. januar 2018 utvides målingen til å også omfatte strømming, både direkte og on demand. Målingen, som skal gjennomføres av TNS Gallup, vil dermed inkludere både direkteseing og opptak på lineære kanaler, i tillegg til all strømming. Dagens måling fanger opp all seing på TV-skjermer, også via Apple TV og Chromecast. Den nye målingen vil derimot inkludere seing på alle typer skjermer - uavhengig av oppholdssted. Det vil brukes en nyutviklet router-meter for måling av PC, mobil og nettbrett. (25/08/2016)
 
Til tross for økning i abonnementsinntektene i 2. kvartal 2016, har annonseinntektene falt ytterligere for Polaris Media. Nå varsler aviskonsernet omfattende sparetiltak innen 2020. Rundt 300 millioner skal spares, og en vesentlig del av innsparingen vil skje gjennom nedbemanning. 35 mediehus inngår i Polaris Media. (25/08/2016)
 
Inspirert av suksessen til Aftenposten Junior, lanserer nå Bergens Tidende egen nyhetstjeneste for barn og unge. BT Junior skal være heldigital og reklamefri, og fokusere på saker fra Bergen og omegn. I tillegg til to faste journalister, vil eksterne leverandører - deriblant VilVite-senteret og skolehelsetjenesten i Bergen - bidra med innhold. (23/08/2016)
 
Selv om reklameomsetningen hos de store TV-selskapene i USA økte i andre kvartal 2016, har nå Facebooks inntekter gått forbi selskaper som Disney, Comcast, CBS og 21th Century Fox. Facebooks omsetning i USA er likevel langt mindre enn Googles, men den vokser i et rivende tempo. Sammenlagt omsetter Facebook og Google nå for mer enn de fire TV-gigantene sett under ett. (23/08/2016)
 
Klassekampen skriver at så mange som 70 000 avisabonnenter kan risikere å se langt etter lørdagsavisa når Posten slutter å levere aviser på lørdager. Det lille selskapet Kvikkas vant statens anbudsrude om lørdagslevering av lokalaviser der Posten tidligere hadde ansvaret. I følge Klassekampen er det imidlertid områder som ikke er med i statens avtale med Kvikkas. I tillegg er avisene bekymret over Kvikkas' manglende apparat for avisdistribusjon. (23/08/2016)
 
I likhet med Morgenbladet tilbyr nå fagbladet Kommunal Rapport artikler til mikrobetaling. Bladet tar samme pris som Morgenbladet - 19 kroner per stykk - og benytter den samme betalingsløsningen: Partikkel. Kommunal Rapport er et digitalt fagblad som er medlem av Den norske fagpresses forening og kommer ut på papir hver torsdag. (23/08/2016)
 
Det svenske betal-TV-selskapet C More gikk med 550 millioner kroner i underskudd i 2015. I løpet av fjoråret har selskapet satset hardt på markedet i Sverige og Danmark, og solgt flere virksomhetene som har medført tap. Nettoomsetningen sank med 175 millioner svenske kroner, og endte på 1,85 milliarder. C More har tapt nærmere 2 milliarder kroner i løpet av de siste seks årene. I begynnelsen av 2015 kjøpte TV 2 den norske delen av C More Sport, med lukrative rettigheter til norsk toppfotball. (22/08/2016)
 
Det svenske lokalaviskonsernet Mittmedia er midt i en omstillingsfase, og har presentert to mulige strategier for fremtiden. Ett alternativ er å si opp 75 prosent av alle journalistene og gå over til gratisaviser - et annet er å fortsette den digitale prosessen og gradvis gå ned i antall utgivelsesdager. Kulturminister Alice Bah Kuhnke har uttrykt bekymringer for konsekvensene det første alternativet kan ha for det svenske demokratiet. Mittmedia eier 28 aviser, og er et av Sveriges største mediekonsern. (22/08/2016)
 
Ferske tall fra analysebyrået Ipsos MMI viser at halvparten av den norske befolkningen over 18 år har Snapchat, og andelen er økende. I aldersgruppen 18-29 har fire av fem Snapchat-konto. Tallene for 2. kvartal 2016 viser også at ni av ti nordmenn bruker Youtube, og at Facebook-dekningen blant unge kvinner er på hele 97 prosent. Tallene er basert på intervjuer av 1054 personer over 18 år. (19/08/2016)
 
Allerede i 2014 slo Forbrukerombudet fast at tvunget koblingssalg av TV og bredbånd er ulovlig etter paragraf 22 i markedsføringsloven. I løpet av 2015 gikk både Canal Digital og Get - som sammen har en markedsandel på rundt 93 prosent - med på å finne løsninger til de som kun ønsker bredbånd. Begge selskapene er nå i gang med å ferdigstille sine nye tilbud, som skal være klare i løpet av høsten. (18/08/2016)
 
Strømmetjenesten Viafree erstatter MTGs tidligere strømmetjeneste TV3play. Viafree lanseres også i Danmark og Sverige, og er helt gratis å bruke. Alt innhold fra MTG-kanalene TV3, Viasat 4 og TV6, i tillegg til serier og filmer fra andre samarbeidspartnere, vil være tilgjengelig. Det skal også produseres eget innhold som kun blir tilgjengelig på Viafree. Den betalte strømmetjenesten Viaplay forblir uendret. (15/08/2016)
 
Tall fra IFPI Norge viser fortsatt vekst for musikkstrømming. Strømmeinntektene var på hele 278 millioner kroner i første halvdel av 2016, en økning på 30 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Platebransjens totalomsetning er på 333 millioner, hvorav strømming utgjør 83 prosent. Nordmenn er glad i norsk musikk; en fjerdedel av all strømmet musikk var fra norske artister. Også salget av vinylplater øker, men inntektene fra videostrømming, hovedsakelig Youtube, falt med 0,2 millioner. (12/08/2016)
 
De danske avisene Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken må si opp journalister. Sviktende inntekter - først og fremst på annonsesiden - gjør at avisene må kutte kostnadene med 5 prosent. Alle tre aviser eies av konsernet JP/Politikens Hus som har mer enn 2400 ansatte. (11/08/2016)
 
VG fokuserer på en personalisert forside (DN+) i sin nye nyhetsapp, og lar brukerne velge å få oppdateringer fra andre mediehus i tillegg til VGs eget innhold. Koblingen til andre mediehus skjer ved bruk av åpne RSS-feeds. Brukerne som vil lese andre nyheter blir sendt videre til de aktuelle mediehusene, hvor trafikken registreres som vanlig. (11/08/2016)
 
Schibsted melder at konsernet vil samle sine åtte lokalaviser i et eget selskap. Hensikten skal være å styrke avisene gjennom tettere samarbeid. Lokalavisene flyttes dermed vekk fra regionavisene de har vært eid av til nå. Avisene Schibsted eier sammen med Media Bergen er ikke omfattet av planene. (10/08/2016)
 
Overgangen til tjenesten Google Apps for Work innebærer at alle Amedias journalister bruker Gmail som standard e-post. Det får fagpersoner til å reagere. IT-ekspert Anders Brenna advarer mot bruk av Gmail dersom det er snakk om sensitiv informasjon eller store graveprosjekt. Flere av Amedias journalister, samt tillitsvalgte Eva Stenbro, er bekymret for sikkerheten. Ifølge kommunikasjonsdirektør Stig Finslo er Googles krypteringsløsninger bedre enn Microsoft Outlook, som Amedia benyttet tidligere. (10/08/2016)
 
I et nytt blogginnlegg kommer det frem at Facebook oppdaterer teknologien for å hindre annonseblokkering, fenomenet som gjør at annonsørene taper store summer. Endringene gjelder for PC-brukere, ettersom Facebooks app allerede omgår blokkeringsverktøyene. Facebook vil også gjøre det enklere for brukere å sikre seg relevante reklamevisninger, og gjør endringer i innstillingene for annonsepreferanser. (10/08/2016)
 
Styreledier i Amedia, André Støylen, er åpen for å selge aviser hvor Amedias eierandel er under 50 prosent. Det gjelder spesifikt Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen, hvor Amedia eier 21,46 prosent og 40,2 prosent av aksjene. I juli kjøpte Budstikka Media Amedias akjsepost på 31,5 prosent i eget selskap for 40 millioner kroner. (10/08/2016)
 
En undersøkelse gjennomført av journaliststudenter viser at kun fire av 88 norske pressefolk har god kunnskap om digitalt kildevern. Kun syv av de spurte journalistene oppgir å ha en godt kryptert e-post, og under halvparten har ingen rutine for digitalt kildevern. Leder for Stiftelsen for undersøkende journalistikk, Jan Gunnar Furuly, mener norske journalister er for naive, og påpeker at verken mobiltelefon eller e-post er trygt nok når kilder ønsker å være anonyme. (10/08/2016)
 
I et brev fra Kulturdepartementet til Mediemangfoldsutvalget går det fram at utvalget får et tilleggsoppdrag: I løpet av høsten vil departementet legge fram ulike modeller for støtte til en kommersiell allmennkringkaster som det ber utvalget vurdere. TV 2 har nettopp sagt nei takk til å søke om en midlertidig avtale med staten om nyhetsproduksjon i Bergen, og har signalisert at selskapet heller vil avvente en mer langsiktig modell for kommersiell allmennkringkasting fra regjeringens side. TV 2s toppsjef, Olav T. Sandnes, sitter selv i utvalget. (09/08/2016)
 
TV 2s allmennkringkasterrolle er under stor diskusjon i Norge, og kanalen krever kompensasjon for kostnadene knyttet til nyhetssendinger fra Bergen. En lignende situasjon i Spania, hvor private TV-selskaper ble lovet kompensasjon av spanske myndigheter for å sende analogt og digitalt samtidig under digitaliseringsprosessen, kan sette stopper for TV 2s krav. EU-kommisjonen konkluderte nemlig med at en slik kompensasjon ikke var lov. Kulturdepartementet er i disse dager i samtaler med ESA for å diskutere en ny TV-avtale, hvor forbudet mot statstøtte er et viktig tema. (08/08/2016)
 
Musikkglade norske abonnenter ga strømmetjenesten Spotify en inntekt på 819 millioner kroner i 2015, en økning på 7,5 prosent sammenlignet med året før. Abonnementsinntektene utgjorde hele 98,2 prosent av totalinntektene, mens reklame står for det resterende. Inntektsveksten er derimot lav sammenlignet med Spotify på verdensbasis, hvor inntektene økte med 80 prosent i løpet av fjoråret. (08/08/2016)
 
TV 2 ønsker ikke å søke på den midlertidige avtalen regjeringen har utlyst om nyhetsproduksjon i Bergen. Årsaken skal være at selskapet mener gjenytelsen fra staten er for liten, og heller ønsker å avvente en mer langsiktig statlig modell for kommersiell allmennkringkasting. (04/08/2016)
 
Mens avis- og TV-bransjen kjemper for å holde på brukerne, virker radiopublikummet å fremdeles være lojale. MTG-eide P4 Gruppen økte inntektene med over 14 millioner kroner i 2015, og endte med et årsresultat på 69,2 millioner kroner etter skatt. Det skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). I tillegg til hovedkanalen P4, består P4 Gruppen av elleve lokale radiostasjoner, deriblant P5 Hits og P7 Klem. Til sammen drar radiokanalene til seg 2,6 millioner lyttere i løpet av en uke. (03/08/2016)
 
Google har solgt 30 millioner eksemplarer av strømmeenheten Chromecast siden lanseringen i 2013. Enheten gir brukerne mulighet til å strømme medieinnhold ved å koble den til TV-apparatet. Siden mai 2016 har salget økt med fem millioner enheter, noe som kan skape ytterligere hodebry for TV-selskapene. Chromecast, hvis hovedkonkurrent er Apple TV, er Googles bestselgende maskinvareprodukt. (03/08/2016)
 
Facebooks livetjeneste ble allment tilgjengelig i vår og har hittil vært reklamefri. Nå skal Facebook teste ut reklamesnutter i de direktesendte videoene, og lar utvalgte utgivere plassere opptil 15 sekunders lange reklamefilmer i live-sendingene. Direktesendt video har vist seg å være en høy prioritet for storaktørene innen sosiale medier, og Facebook fortsetter nå kampen mot TV for å tiltrekke seg annonsørene. (03/08/2016)
 
Annonsesvikten fortsetter for Schibsted-avisene, men aviskonsernet kan se lyst på veksten i antall digitale abonnenter. Til sammen har VG og de fire abonnementsavisene 160 000 digitale abonnenter, hvorav 85 000 er tilknyttet tjenesten VG+. Det er en vekst på 44 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2015. Veksten i antall abonnenter ser ut til å ha en bremsende effekt på opplagsfallet. (03/08/2016)
 
Undersøkelsen «Bruksmangfold - en analyse av nordmenns nyhetskonsum», utført på vegne av Mediemangfoldsutvalget, viser at hver femte leser ikke ser forskjell på innholdmarkedsføring og journalistikk. Innholdsmarkedsføring er annonser utformet for å ligne på vanlige artikler. I Klassekampen omtaler generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, den skjulte reklamen som sleip og vanskelig å oppdage. (03/08/2016)
 
Produktplassering bringer inn solide summer for europeiske TV-selskaper, men ikke like mye som forventet. I et forslag til nytt direktiv om audiovisuelle tjenester (AMT) foreslås en ny liberalisering av reglene, skriver Dagens Næringsliv. Mens produktplassering i dag er forbudt med unntak av enkelte programsjangre, endres formuleringen: produktplassering tillates, med unntak av nyhets- og aktualitetssendinger, samt religiøse programmer og barnesendinger. Det skal også i større grad tillates å fremsnakke produktet, men direkte kjøpsoppfordringer vil fremdeles være forbudt. Forslaget skal nå behandles i Europaparlamentet og Europarådet. (02/08/2016)
 
I et innlegg på mediebloggen Monday Note tar redaktør Frederic Filloux for seg mediehusenes utfordringer på Facebook etter algoritmeendringen tidligere i sommer. Ifølge Filloux ser Facebook ut til å bry seg mindre om nyheter enn før, og han viser bl.a. til at algoritmen ser ut til å favorisere positivt innhold. Basert på en undersøkelse av Reuters Institute, påpeker Filloux at Facebook er med på å undergrave merkevarer. Reuters-undersøkelsen viser at under halvparten av respondentene oppfatter avsender bak nyhetssakene på Facebook. (02/08/2016)
 
Etter en anbudskonkurranse for levering av lørdagsaviser ga Samferdselsdepartementet logistikkselskapet Kvikkas oppdraget å levere aviser i områder med spredt bosetting og manglende avisbudnett. Med kun åtte ansatte skal Kvikkas benytte Norpost som underleverandør. Nå er flere redaktører bekymret for leveringssikkerheten. I Postens klage, som ikke fikk medhold, påpekes det at Kvikkas mangler flere tekniske kvalifikasjonskrav. Redaktørene i Dagsavisen og Nationen støtter seg til Postens klage, og er bekymret for Kvikkas' evne til å levere avisene i tide. (02/08/2016)
 
Fra og med 1. september kreves det at alle som ser fjernsynsinnhold via BBC iPlayer må ha betalt lisens. Dermed er det slutt på gratistitting blant folk som ikke er villige til å betale for innholdet. Det anslås at gratisseerne frarøver BBC rundt 150 millioner pund årlig. (02/08/2016)
 
En ny analyse av nordmenns nyhetskonsum, utført på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget, viser at halvparten av befolkningen aktivt følger med på såkalte harde nyheter om økonomi, politikk og samfunnsliv. Det finnes derimot klare skiller i nyhetskonsumet blant menn og kvinner. Menn har større interesse for hardere nyheter, også blant folk under 35. Forskerne hadde forventet en jevnere fordeling mellom kjønnene ettersom flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. Analysen viser at alder har høyest betydning for nyhetsinteresse, etterfulgt av kjønn og utdanningsnivå. (01/08/2016)
 
Det amerikanske teknologiselskapet Yahoo, mest kjent for søkemotoren ved samme navn, har solgt sin kjernevirksomhet på Internett til teleselskapet Verizon for 4,8 milliarder dollar. I toppåret 2000 var Yahoo verdt rundt 125 milliarder dollar, men det siste tiåret har konkurransen fra Google og Facebook vært for tøff. Selskapets gjenstående patenter og aksjer vil nå selges separat. (01/08/2016)
 
Dagens lisensordning er direkte knyttet til fjernsynsapparatet, og fanger dermed ikke opp de som ser NRK via mobil, nettbrett og datamaskin. Regjeringens ekspertutvalg, med Tore Olaf Rimmereid i spissen, presenterer nå flere modeller for fremtidens finansiering av NRK. Forslaget som har flertall i utvalget er basert på den tyske modellen, en såkalt husholdningsavgift (DN+). Hver husstand betaler årlig en lik sum, uavhengig om de har fjernsynsapparat eller ikke. Utvalget har dermed gått vekk fra den finske, inntektsbaserte skattemodellen. (01/07/2016)
 
Bokstrømmetjenesten Storytel, som eies av Cappelen Damm og det svenske selskapet Storytel, ble lansert i 2014. Tjenesten har i dag 25 000 brukere som betaler 169 kroner i måneden for tilgang til over 30 000 lydbøker og e-bøker. Nå reagerer Sigmund Løvåsen i Den norske Forfatterforening på at de norske forfatterne får for lite betalt. Ifølge Løvåsen får forfatterne får under halvparten av beløpet de ville tjent ved salg gjennom vanlig netthandel. (30/06/2016)
 
I et blogginnlegg redegjør Facebook at algoritmene igjen skal endres i favør familie og venner. Innhold som publiseres av brukernes nærmeste venner skal løftes opp i nyhetsfeeden, noe som vil gå på bekosning av nyheter fra mediehus og andre sider. Ifølge analysebyrået SocialFlow har publisister allerede merket en klar nedgang i trafikken fra Facebook de siste månedene. Dermed blir det enda viktigere for mediehusene å sørge for at sakene som publiseres deles og likes mange ganger. (30/06/2016)
 
Til i dag har ikke Telenors TV-distributør Canal Digital kunnet tilby Viasats ulike film- og sportskanaler. Nå har MTG og Telenor inngått en avtale som sikrer kundene tilgang til alle sports-og filmkanaler fra Viasat og MTG. I tillegg har Viasat fått en avtale som gjør at satellittkundene får tilgang til flere kanaler enn TVNorge og Fem fra Discovery Networks. Både MAX, VOX, Eurosport Norge og Eurosport 1 blir tilgjengelige fra høsten av. (29/06/2016)
 
Schibsted avistrykkeri på Forus utenfor Stavanger legges ned i midten av november. Det innebærer at 38 ansatte mister jobben. De to gjenværende trykkeriene er i Oslo og Bergen. (29/06/2016)
 
Konkurransetilsynet har gitt forlagene Cappelen Damm, Aschehoug, Vigmostad & Bjørke og Gyldendal varsel om et gebyr på 23 millioner kroner for den samlede boikotten av distribusjonsselskapet Interpress. Ifølge Konkurransetilsynet har forlagene gått sammen om å hindre distribusjon av bøker til massemarkedet gjennom Interpress, eid av Reitan Convenience. Varslene er foreløpige og forlagene må svare for seg innen 15. september. (28/06/2016)
 
Aftenposten Mobil ble etablert som eget selskap i 2012 for å styrke avisens mobilsatsing. Nå som de kommersielle virksomhetene i Schibsteds abonnementshus samles i et felles selskap, avvikles Aftenpostens mobilssatsing. Selskapets åtte ansatte blir omplassert. (28/06/2016)
 
Telenor har gjennomført en undersøkelse blant unge mobilbrukere i flere land i Europa og Asia. Resultatene viser blant annet at Facebook Messenger har vokst i popularitet i Norge, og nå er på linje med Snapchat. Begge meldingsapper brukes av ni av ti i aldersgruppen 16-35 år. Undersøkelsen viser også at epost, SMS og det å snakke i telefonen fortsatt er relativt vanlig. (27/06/2016)
 
Stiftelsen Fritt Ord har bevilget Nettavisen 100 000 kroner til videreutvikling av en plattform for folkefinanisering av journalistikk, såkalt crowd funding. Plattformen vil være åpen for alt fra frilansjournalister til bloggere og filmskapere. (27/06/2016)
 
En av grunnene til at Netflix er så populært ser ut til å være at tilbudet ikke har reklame. I en ikke-representativ undersøkelse blant brukerne av nettsamfunnet Reddit svarte 74 % at de ville si opp Netflix-abonnementet sitt hvis Netflix introduserte reklame. Hele 90 % var villige til å betale mer for abonnementet for å slippe reklame. (24/06/2016)
 
Facebook skal ha inngått kontrakter med en rekke kjendiser og mediehus om levering av innhold til videotjenesten Facebook Live, hvor videoinnhold strømmes direkte på Facebook. Dette skal være gjort for å sikre at Facebook har sitt eget tilbud av unikt innhold. Samtidig meldes det at Facebook har prioritert opp video og ned tekst i innholdet brukerne ser, og at dette har rammet trafikken hos mange medier. (23/06/2016)
 
I likhet med de norske aviskonsernene med Schibsted i spissen, vurderer flere britiske aviskonsern å gå sammen om et felles annonseselskap for å ta opp kampen mot Facebook og Google. De aktuelle konsernene er Telegraph Media Group, Trinity Mirror og Rupert Murdochs News UK, som står bak storavisene The Times, The Sunday Times og The Sun. (23/06/2016)
 
Tono har vunnet over RiksTV i en sak om TV-distributøren er pliktig til å betale for musikkbruk i en rekke av TV-kanalene den tilbyr seerne. Blir dommen stående risikerer RiksTV å måtte betale millioner for TV-sendinger helt tilbake til 2009. I en sak som ligner, mellom distributøren Get og rettighetsorganisasjonen Norwaco, vant Get fram i Høyesterett tidligere i år. (22/06/2016)
 
Selv om Dagsavisen tidligere i år meldte at mediehuset skulle kutte kostnader uten å kutte stillinger, er nå 12 stillinger fjernet fra Dagsavisen, inkludert Rogalands Avis. Ansatte som blir igjen må i flere tilfeller jobbe innenfor helt andre områder enn dem de har erfaring med. Dagsavisen og Rogalands Avis eies av Mentor Medier. (21/06/2016)
 
Analysebyrået Social Flow rapporterer at en rekke medier opplever sterk nedgang i trafikken på Facebook, melder Dagens Næringsliv (DN+). Samme type nedgang rapporteres også av andre analysebyråer. Dermed synes det klart at Facebook igjen har endret algoritmene sine, slik at innholdet brukerne får opp prioriteres etter nye kriterier. Om det betyr at Facebook nå ønsker seg nye inntekter fra prioritering av medieinnhold, er ennå usikkert. (21/06/2016)
 
Reuter Institutes siste «Digital News Report» viser blant annet at nordmenn er redde for at personalisering av nyheter - at nyheter tilpasses den enkeltes interesser - kan gjøre at de går glipp av viktig informasjon. Undersøkelsen Reuters Institute har gjennomført som grunnlag for rapporten, viser også at mindre enn halvparten av nordmenn stoler på nyhetene de får servert, og at vi ligger i tet når det gjelder betaling for nyheter. (20/06/2016)
 
En lokalradiostasjon har levert en klage til Esa hvor det påstås at Statens vegvesen har brukt over en millard kroner - i ulovlig statsstøtte - på utbygging av dab-dekning i tunneler for de største radiokanalene i landet. For lokalradioene er det problematisk dersom dekningen forsvinner i landets mange tunneller. Dette er den tredje klagen fra norske lokalradiostasjoner til Esa. (17/06/2016)
 
Etter mye offentlig debatt vedtok det amerikanske medie- og teletilsynet, FCC, nye regler for bredbånd i februar 2015. Vedtaket gikk ut på at bredbånd skal anses som en telekomtjeneste, og dermed kan reguleres av myndighetene. Det ble også vedtatt regler om lik tilgang for alt innhold, noe som hindrer bredbåndsleverandørene i å kreve mer betaling for forkjørsrett i nettet. Store kabel- og bredbåndselskap som Comcast, Verizon og At&T anket til en føderal domstol, men anken er nå forkastet og reglene om nettnøyrariltet blir stående - inntil videre. (15/06/2016)
 
Filmprosjekter som er ventet å trekke til seg høye publikumsmasser kan søke markedsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). Av de 22 filmene som har mottatt støtte siden 2008 er 17 regnet som barne- og familiefilmer. Også filmer knyttet til historiske personer eller epoker er populære blant publikum, og NFI har i år mottatt søknader om støtte til tre ulike filmer om Roald Amundsen. Direktør i NFI, Sindre Guldvog, erkjenner at ordningen kan føre til en uønsket ensretting, og uttaler til Klassekampen at ordningen skal evalueres i forbindelse med regjeringens filmmelding. (15/06/2016)
 
Microsoft har kjøpt jobbnettverket LinkedIn for over 26,2 milliarder dollar. LinkedIn er verdens største sosiale jobbnettverk, og har over 400 millioner medlemmer. Ifølge nyhetsnettstedet VOX er kjøpet av LinkedIn strategisk riktig for den nye retningen Microsoft beveger seg mot. Under ledelse av sjef Satya Nadella skal ikke Microsoft kun anses som verdens ledende programvareprodusent for PC, men som et selskap som spesialiserer seg på teknologiløsninger for bedriftsmarkedet. (14/06/2016)
 
NRK har sikret rettighetene til alle verdensmesterskap og verdenscuprenn i skiskyting frem til sesongen 2021/22, og forlenger dermed sin nåværende avtale med fire år. (13/06/2016)
 
Tidligere kanalsjef i NRK2, Stein-Roger Bull, planlegger å lansere en egen kulturkanal - PremiereTV - som skal distribueres på Youtube. For at kanalen skal lanseres er Bull avhengig av en startkapital på rundt fem millioner kroner. Planen er så at PremiereTV skal finansieres av abonnementer. (13/06/2016)
 
TV 2 har sikret seg rettighetene til alle EM og VM-kvalifiseringene fra 2018 til 2021, inkludert Norges hjemme- og bortekamper. Dagens rettigheter tilhører Discovery, og gjelder frem til kvalifiseringen til Russland-VM i 2018. TV 2 har også kjøpt rettighetene til EM-sluttspillet i 2020 sammen med NRK. (13/06/2016)
 
Netflix har brukt seerdataene sine til å sin noe om seermønstre - ikke minst når det gjelder «binge watching» eller seriefråtsing. Hvor lang tid vi bruker på en seriesesong og hvilke typer serier som slukes fortest, er noe av det Netflix-studien gir svar på. (10/06/2016)
 
I tråd med regjeringens forslag fra 2015, er medieeierskapsloven fra 1997 nå vedtatt opphevet av Stortinget. Eierskap i norske medier skal heretter reguleres av Konkurranseloven. Dermed flyttes hovedansvaret for tilsyn med eierskap fra Medietilsynet til Konkurransetilsynet. Men Medietilsynet skal fortsatt samle inn opplysninger og informere om eierforhold. Et lovforslag om innsyn i medieeierskap, som venter på behandling i Stortinget, skal sikre at Medietilsynet får tilgang til relevant informasjon. (10/06/2016)
 
Det sendes stadig flere reklamefilmer for utenlandske spillselskaper på norske TV-kanaler, og ifølge Medietilsynet økte omsetningen fra 423 millioner kroner i 2014 til hele 609 millioner i fjor. Lotteritilsynet har lenge kjempet mot de utenlandske aktørene, og varsler nå enda tøffe virkemidler mot både aktørene og deres ambassadører. Lotteritilsynet har nylig lagt ned rundt 40 nettsider som er regnet som salgskanaler for utenlandske spillselskaper. (10/06/2016)
 
I Norge har Annonsørforeningen fått gjennomført en undersøkelse som viser at annonsørene både er usikre og skeptiske til deler av den nye digitale måten å kjøpe annonseplass på. Nå har den amerikanske annonsørforeningen publisert en rapport som sår stor tvil om mediebyråenes redelighet i forbindelse med denne typen annonsehandel. Rapporten beskriver blant annet en praksis hvor mediebyråene skor seg på annonsørenes bekostning. (08/06/2016)
 
Fallende annonseinntekter og underskudd i første kvartal i 2016 gjør at Dagens Næringsliv må kutte mer enn det som ble varslet tidligere i år. 15 journaliststillinger må vekk i redaksjonen, mens 14 skal slankes bort i andre avdelinger. De ansatte har fått beskjed om at alle vil få tilbud om sluttpakke. (08/06/2016)
 
Flattr er en svensk mikrobetalingstjeneste som skal samle inn månedlige donasjoner fra betalingsvillige brukere og fordeler dem til ulike mediehus basert på hvilke nettsteder som engasjerer brukerne mest. Flattr inngår nå samarbeid med annonseblokkeringstjenesten Adblock Plus, for å gi mediene tilbake en brøkdel av de tapte inntektene annonseblokkering fører med seg, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Christian Haneborg fra VG påpeker at det sannsynligvis er snakk om ubetydelige summer. (08/06/2016)
 
Morgenbladet skal teste mikrobetaling frem til september. Prisen for én artikkel er 19 kroner, og inkludert i betalingssystemet er en angrefunksjon. Dersom leserne er misfornøyde med artikkelen, settes beløpet inn på en artikkelkonto til senere bruk. Morgenbladets løssalgspris er 49 kroner. (08/06/2016)
 
Regjeringens forslag til endringer i straffe­prosessloven innebærer økt bruk av romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og dataavlesing. Sistnevnte vil blant annet gi politiet tilgang til e-poster og annen elektronisk kommunikasjon. Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud frykter at forslaget kan få konsekvenser for både kildevernet og den undersøkende journalistikken. Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om en egen medieansvarslov som skal sikre kildevernet. (06/06/2016)
 
Dagbladet har inngått en utvekslingsavtale med det amerikanske nyhetsbyrået CNN, som gir Dagbladet fri tilgang til innhold fra CNN International Newsource. Ved store nyhetshendelser vil også Dagbladet levere innhold til CNN. (02/06/2016)
 
Det nyopprettede salgskontoret i Oslo er Facebooks andre etablerte kontor i Norden. Ifølge norgessjef Rune Paulseth er Norge et viktig marked med stort vekstpotensial. De ansatte skal jobbe tett med mediebyråene og Facebooks store kunder, og blant annet tilby veiledning og opplæring. (01/06/2016)
 
Europeiske myndigheter tar opp kampen mot hatspråk og propaganda på internett. De fire IT-gigantene Facebook, Twitter, Google og Microsoft har nå inngått en avtale med EU om å raskt gå gjennom alle hatefulle ytringer de varsles om - og å fjerne dem om nødvendig. Twitter-representant Karen White påpeker at det er forskjeller på ytringsfrihet og ytringer som oppfordrer til hat og vold. (01/06/2016)
 
Alle NRKs sider på nett, inkludert yr.no og NRK nett-TV, er nå kryptert. Det innebærer økt sikkerhet og personvern for alle brukere av NRKs tilbud på nett. Ved å tilby krypterte sider kan ingen overvåke innholdet som utveksles mellom NRK og hver enkelts nettleser, og det er ikke mulig for tredjeparter å lure til seg passord og personlige brukernavn. (31/05/2016)
 
På grunn av TV 2s omfattende innsparingsprosjekt, har alle ansatte fått tilbud om sluttpakke. Avhengig av ansiennitet og alder tilybs de ansatte mellom fire og 12 måneders etterlønn. Det mener redaksjonsklubben, representert ved leder Henrikke Helland, ikke er godt nok. Hun fraråder derfor klubbens medlemmer å søke om sluttpakke. Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier at Tv 2 ikke vil endre sluttpakketilbudene, og hun kan ikke utelukke oppsigelser. (31/05/2016)
 
Bransjebladet Kampanje har tatt initiativ til et nytt digitalt annonsenettverk som kan samle ulike deler av fagpressen. I samarbeid med bransjeorganisasjonen Fagpressen og det norske teknologiselskapet Cxense vil de utvikle et programmtisk tilbud for salg av digital annonseplass. Kampanje har selv lagt bak seg sitt første år med heldigital publisering, uten fall i annonseinntekter. (30/05/2016)
 
Polaris og Amedia skal være i samtaler med Schibsted om å gå med i Schibsteds nye digitale annonseløsning, skriver Dagens Næringsliv (DN+). Schibsted holder på legge hele «varelageret» sitt med digital annonseplass ut på plattformen AppNexus, slik at annonsørene kan kjøpe seg plass gjennom digitale løsninger - såkalt programmatisk annonsesalg. (30/05/2016)
 
I takt med de synkende annonseinntektene, har avisprisene fortsatt å øke. Det dokumenterer medieforsker Sigurd Høst i «Avisåret 2015», den 21. i rekken av årlige avisrapporter. Blant annet har prisen for et Aftenposten-abonnement økt med over 40 prosent på to år. Høst mener prisøkningen skjules bak endrede abonnementsmodeller som ikke nødvendigvis kan sammenlignes med de tidligere. Stadig flere aviser tilbyr nå enten komplettabonnement med tilgang til papiravis og e-avis, eller rene digitalabonnement. (30/05/2016)
 
Det digitale medieselskapet Vice har satset hardt på nyheter siden slutten av 2013, og åpnet kontorer i blant annet Tyskland, Nederland og Italia i fjor. Nå kutter Vice News rundt 20 stillinger, blant annet i Storbritannia. Mye tyder på at medieselskapet kutter i antall skrivende journalister for å øke satsingen på video. (30/05/2016)
 
ZenithOptimedia kårer hvert år de 30 største medieierne i verden, rangert etter medieinntekter. 2016-listen viser at Google - eller Alphabet, som nå er Googles hovedselskap - fortsatt er størst. Google er 166 prosent større enn Disney, som er selskap nummer to. Siden 2015-kåringen har Facebook flyttet opp fra tiende plass til femte plass, og er det selskapet hvor reklameinntektene øker hurtigst. Murdochs selskaper 21th Century Fox og News Corportation ligger som nummer fire og ti på listen. (27/05/2016)
 
Det har lenge vært diskutert om Twitter skulle øke antall tegn i meldingstjenesten. Nå er det avgjort at maksgrensen forblir 140 tegn, men tagginger av navn, bilder og vedlegg skal ikke lenger telles med. Dermed blir det mer plass til tekst. Twitter lanserer også retweet-funksjon for egne tweets. (27/05/2016)
 
I forbindelse med TV 2s strategi- og omstillingsprosjekt Greenfield Playout Program (GPO), står TV 2s promoavdeling, med 22 ansatte, i fare for å overføres til hovedstaden. Det er satt av en egen arbeidsgruppe som skal drøfte alternativene for promoavdelingen. Ifølge TV 2-direktør Trond Kvernstrøm vurderer mediehuset stadig hvordan de skal organisere seg på mest effektiv måte. Arild Grande, kulturpolitisk talsmann for Ap, er bekymret for utviklingen dersom flyttingen blir vedtatt. (27/05/2016)
 
Det har lenge versert rykter om at det norske selskapet Opera Software, som blant annet står bak nettleseren Opera, var i ferd med å bli solgt. Nå skal salget være gjort, og kjøperen er det kinesiske investeringsselskapet Golden Brick Silk Road. Bak dette selskapet står igjen flere kinesiske Internett-selskaper og investeringsfond. (26/05/2016)
 
Til høsten planlegger Snapchat å lansere nyhetstjenesten Discover i Norge, og VG er blant mediene som har meldt sin interesse, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Discover er en egen kanal for nyheter og underholdning, og foreløpig er det kun internasjonale aktører som CNN, Buzzfeed og Daily Mail som har tilgang til tjenesten. I likhet med Facebooks Instant Articles tilbyr Snapchat å selge annonser mot en viss provisjon, men mediene kan også velge å selge annonsene selv. (26/05/2016)
 
En ny distribusjonsavtale er inngått mellom TV 2 og Canal Digital. Dermed blir det ingen reprise av konflikten fra 2011/12 som endte med at flere av TV 2s nisjekanaler ble tatt av skjermen for Canal Digitals rundt 500.000 kunder. (26/05/2016)
 
I en revidert utgave av AMT-direktivet foreslår EU-kommisjonen å innføre minimumskrav på 20 prosent europeisk innhold i strømmetjenester som Netflix og HBO. Kommisjonen ønsker også at strømmeselskapene skal bidra mer til produksjon av filmer og TV-serier i EU-landene. Ifølge EU-kommisjonen investerer europeiske kringkastere rundt 20 prosent av inntektene i europeiske produksjoner, mens strømmetjenestene investerer mindre enn én prosent. (25/05/2016)
 
Etter initiativ fra franske skattemyndigheter undersøker fransk politi og 25 dataeksperter om Google har unndratt skatt og begått hvitvasking. De franske skattemyndighetene mener Googles virksomhet i Frankrike er så omfattende at teknologigiganten må følge fransk skattelovverk. Kilder fra finansdepartementet mener Google skylder 1,6 milliarder euro i skatt. Ifølge finansminister Michel Sapin er det ikke aktuelt for franske myndigheter å inngå en avtale med Google, som Storbritannia har gjort. (25/05/2016)
 
Da Radio Norge, landets nest største kommeriselle radiokanal, justerte musikkprofilen i fjor sommer for å appellere mer til yngre lyttere forsvant flere av de etablerte lytterne. Nå vil den Bauer Media-eide kanalen skaffe de eldre lytterne tilbake. Det skal opprettes tydeligere skiller mellom de ulike kanalene, og det er kanalen Kiss som i størst grad skal henvende seg til de unge lytterne. (25/05/2016)
 
Edward Snowden ble i år tildelt årets Ossietzky-pris for sitt arbeid for ytringsfriheten. I frykt for at han kan bli utlevert til USA dersom han kommer til prisutdelingen, har Snowden gått til sak mot den norske stat for å få fastslått at Norge ikke kan utlevere ham. Varsleren får nå støtte av Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund, som går inn som partshjelp i saken. Regjeringsadvokaten har imidlertid bedt retten avlyse søksmålet da det ikke er avgjort at Snowden vil få innreisetillatelse til Norge og USA foreløpig ikke har bedt om utlevering. (25/05/2016)
 
Britiske artister tjener bedre på salg av vinylplater enn det de høster fra Youtube. Vinylsalget i Storbritannia har økt hvert år siden 2007, og gav plateselskapene en omsetning på 25,1 millioner pund i 2015. Youtube og lignende aktører bidro til 24,4 millioner pund, og det til tross for en stor økning i antall videostrømminger i fjor. (24/05/2016)
 
Selv om Spotifys inntekter i 2015 økte med 80 prosent, går selskapet stadig med underskudd, skriver Kampanje. Regskapet for Spotifys eierselskap i Luxemburg viser at strømmeselskapet fikk et underskudd på 173 millioner euro i 2015, mens inntektene nå er oppe i nesten 2 milliarder. Abonnementsinntekter fra Spotifys 28 millioner betalende brukere utgjør 90 prosent av inntektene. (24/05/2016)
 
Til tross for fallende inntekter og kutt i antall ansatte, blir utbyttet for aksjonærene i Polaris Media økt med 25 prosent, skriver Kampanje. Styreleder Bernt Olufsen begrunner økningen med behovet for gode og langsiktige eiere. (23/05/2016)
 
Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har testet ut mikrobetaling - dvs. muligheten for å kjøpe enkeltartikler fra avisenes nettutgaver. For Stavanger Aftenblad har forsøket til nå vært en positiv erfaring. Salget har gått bra, uten at det har gått ut over omsetningen av digitale abonnement. (23/05/2016)
 
Byavisa Trondheim, eid av Polaris Media og Amedia, legges ned som følge av langvarig driftsunderskudd og fall i annonseinntektene. Gratisavisen har syv ansatte, og et opplag på over 70 000 eksemplarer. (23/05/2016)
 
Det amerikanske TV-selskapet FOX skal bruke Facebook Live til å strømme første episode av den nye serien Outcast i flere regioner i Europa og Afrika. Det er første gang et TV-selskap tilbyr livestrømming på Facebook i Europa. Serien skal deretter sendes på FOX' kanaler i de ulike landene. (23/05/2016)
 
Amazon har lansert en ny videotjeneste for brukergenerert innhold: Amazon Video Direct. Tjenesten lar brukere laste opp egne videoer og åpner samtidig for at de kan få en andel av inntektene videoene genererer. (19/05/2016)
 
Utstyr som kobler TV-apparatet opp mot Internett er blitt populært i Norden, viser tall fra en undersøkelse analyseselskapet Mediavision har gjort. Ifølge resultatene har Googles Chromecast vokst klart siste 12 måneder og har tatt igjen Apple TV i Sverige, Danmark og Finland. Men i Norge er Apple TV fortsatt mest populært. 17 prosent av Norges Internett-befolkning har skaffet seg Apples lille TV-boks. (19/05/2016)
 
Det svenske konkurransetilsynet vil foreløpig ikke godta Schibsted-eide Blockets kjøp av eiendomstjenesten Hemnet. Som eier av Blocket Bostad - svenskenes variant av Finn - vil Schibsted klart dominere markedet for nettbaserte boligannonser i Sverige dersom kjøpet godkjennes. Hemnet er verdsatt til 1,5 milliarder kroner. Schibsted oppgir i en børsmelding at de vil fortsette dialogen med Konkurrenstilsynet. (19/05/2016)
 
Facebook er nåtidens største nyhetsdistributør. Nå viser lekkede dokumenter at Facebooks liste over mest leste nyheter ikke styres av brukertall alene, men også av egne redaktørgrupper. Redaktørene styrer hvilke saker som tas med «trending topics«-seksjonen, mens det fra utsiden synes å være lesertallene som styrer oversikten. Redaktørene sjekker også om nyhetene prioriteres hos kjente mediehus som CNN, BBC og The New York Times før de angir viktighetsnivået. Dermed opptrer ikke Facebook som en nøytral distributør, men velger aktivt ut nyheter for brukerne sine. (18/05/2016)
 
Tall fra Mediebyråforeningen viser at programmatiske kjøp av annonseplass på Internett vokser kraftig i 2016. Programmatiske kjøp innebærer at annonseplass selges og kjøpes elektronisk, basert på nettstedets brukerdata om ulike målgrupper. Ifølge tallene har denne måten å kjøpe annonseplass på økt med over 90 prosent i årets første fire måneder. Dette omfatter bare annonser som går via et mediebyrå. Mye av avisenes salg av annonseplass har tradisjonelt gått utenom slike byråer. (18/05/2016)
 
Den britiske regjeringen har lagt fram sitt «white paper» (tilnærmet lik stortingsmelding i Norge) om hva BBC skal holde på med og hvordan selskapet skal styres og finansieres i framtiden. Meldingen, og spekulasjonene i forkant av den, har utløst stor debatt i Storbritannia. Ikke minst har punktet om at regjeringen skal utnevne store deler av BBCs styre skapt mye diskusjon. Les BBCs egen presentasjon av de viktigste punktene i meldingen. (18/05/2016)
 
Tradisjonelt har alle som besøker en nettavis sett det samme innholdet. Bruk av algoritmer vil endre på dette, og Aftenposten har nå tatt i bruk sin første algoritme på Osloby.no. I praksis betyr det at Osloby.no kjenner igjen hver brukers preferanser og leservaner, og kan følgende justere forsiden basert på det brukeren liker å lese. Dette er bare begynnelsen for Aftenposten, som sammen med Schibsteds andre aviser snart vil bli en del av den nye publiseringsplattformen Schibsted Media Platform. Ikke bare vil nettavisene snart vite om du er interessert i fotball eller ikke; de vil også kunne justere innholdet basert på hvor ofte leseren er innom. (18/05/2016)
 
Facebook har nå åpnet for reklamesnutter både før, under og etter videoavspillinger gjennom annonsenettverket Audience Network. Såkalte third-party publishers, eller tredjepartsutgivere, som Daily Mail og USA Today Sports Media Group, vil være de første til å teste ut formatet. Gjennom brukerdata samlet inn av Facebook, kan mediehusene tilpasse reklameinnslag mot sin ønskede målgruppe. Ifølge Facebook vil reklamesnuttene utvide kampanjemålgruppen med ti prosent. (18/05/2016)
 
Fredag lanserer Dagbladet et nytt TV-magasin, som i tillegg til programoversikt vil inneholde anmeldelser, intervjuer og annet redaksjonelt stoff. TV-magasinet skal være et bilag i papiravisen. (11/05/2016)
 
Schibsteds totalomsetning har økt med rundt 200 millioner sammenlignet med samme periode i fjor, viser rapporten for 1. kvartal 2016. Det er særlig rubrikksatsingen i Spania og Frankrike som har bidratt til økningen. På hjemmebane trekker avisene stadig ned som følge av fall i både opplag og annonseinntekter. Schibsted opplever derimot vekst i antall digitalabonnenter. VG har klart seg bedre enn abonnementsavisene på grunn av stabile nettinntekter. (11/05/2016)
 
Landets fjerde største bokkonsern, Vigmostad & Bjørke, vokser seg stadig større, og kjøpte nylig opp NKI-forlaget og Ex Libris Media. De to forlagene hadde en omsetning på henholdsvis 28 og 13 millioner kroner i fjor. Med overtakelse av bl.a. Schibsted Forlag AS og ebok.no i fjor omsatte Vigmostad & Bjørke for 900 millioner kroner i 2015. (09/05/2016)
 
Ifølge Medieundersøkelsen 2016 mener en vesentlig andel norske journalister og redaktører at skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold blant norske mediehus er for dårlig. Journalistene er mer kritiske enn redaktørene, og kun fem prosent av journalistene mener mediehusene klarer å opprettholde et tydelig skille. Når det er snakk om eget mediehus, er tonen en litt annen. Da mener flertallet at skillet blir opprettholdt. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske mediedager. (09/05/2016)
 
Storbritannias første nye papiravis på 30 år, The New Day, er lagt ned kun ti uker etter lanseringen. Eierkonsernet Trinity Mirror ønsket å vise at papiraviser kan overleve i dagens digitale tidsalder, men salgstallene ble for lave. (06/05/2016)
 
Det siste året har den norske mediebransjen kuttet kostnader for over én milliard kroner, og alt tyder på kuttene i fremtidige år kommer opp i samme sum. Det viser en oversikt laget av Dagens Næringsliv (betalt sak). Også bemanningen synker betraktelig. Bare i år står 500 personer i fare for å miste jobben, og særlig avisbransjen rammes hardt. Det er også forventet omfattende bemanningskutt i TV 2, som skal spare 350 millioner innen år 2020. (06/05/2016)
 
Kulturdepartementet har i dag lyst ut en ny avtale for en kommersiell allmennkringkaster på TV-feltet. Det følger ingen direkte støtte med avtalen, men kringkasteren vil som i forrige avtale få status som formidlingspliktig. Det betyr at kabelselskapene må inkludere kanalen i tilbudet sitt, samtidig som de må betale for formidlingrettigheter ut fra markedspris. Kravene som stilles til kanalen er at den er lokalisert i Bergen og produserer nyheter til daglige nyhetssendinger. (04/05/2016)
 
På et allmøte i går ble TV 2-ansatte informert om planene for «TV 2 i 2020». Hovedpunktene i TV 2s nye strategiplan er at selskapet skal kutte kostnadene med 350 millioner, alle ansatte tilbys sluttpakke og det skal satses langt mer på TV 2 Sumo og på norsk innhold. Hvor kuttene kommer blir ikke klart før september. TV 2 holder allerede på med en stor teknologisk omlegging av arbeidsflyten til et IP-basert system. Det kom også signaler om at TV 2 ønsker nye betingelser hos distributørene. (04/05/2016)
 
Storfilmer som «Star Wars: The Force Awakens» og «Minions» bidro til et sterkt kinoår i Europa, og det var særlig de amerikanske filmene som dro publikum til kinosalene. Tall samlet inn av det europeiske audiovisuelle observatoriet viser at omsetningen fra billettsalg i EU vokste med 16,7 prosent. Dette skyldes både økte billettpriser og vekst i antall besøk. Andelen EU-produserte filmer steg til 1600 titler, men besøkstallet sank. Den mest sette europeiske filmen var James Bond-filmen «Spectre». I 2015 var 92 prosent av kinoskjermene i EU digitale. (04/05/2016)
 
Kulturminister Linda Hofstad Helleland har tatt initiativ til en kartlegging av Facebook og Googles innvirkning på medieutviklingen i Norden. Sammen med de andre nordiske kulturministrene har hun gitt ministrerrådets sekretariat i oppdrag å kartlegge utredninger som kan si noe om utviklingen, og å foreslå tiltak som kan sikre fortsatt mediemangfold. (03/05/2016)
 
Nasjonalbiblioteket har foreslått en ny utlånsmodell for ebøker, som prøver å ivareta interessene til både bokbransjen, forfatterorganisasjoner og bibliotekene. Forslaget innebærer at bibliotekene får kjøpe inn e-bøker på lisens med en varighet på to år, med maksimalt ti utlån per lisens. Boken vil kun være tilgjengelig for én bruker om gangen. Når lisensperioden er over foreslås det å innføre en såkalt klikk-modell, hvor bibliotekene betaler forlagene hver gang boken lånes ut. (03/05/2016)
 
Giganten Amazon har lagt bak seg sitt første år med overskudd. Fram til 2015 har selskapet bare gått i minus, til tross for en enorm omsetning. Overskuddet i 2015 ble på 596 millioner dollar, mens omsetningen var på gigantiske 107 milliarder dollar. Også første kvartal i 2016 endte med overskudd. (02/05/2016)
 
Et forslag om å øke honorarene for Schibsteds konsernstyre med 22,5 prosent blir ikke godt mottatt av de ansatte i konsernet, skriver Dagens Næringsliv (DN+). Den forelåtte honorarøkningen kommer samtidig som Schibstedt kutter stort i avisradaksjoner og i salgs- og markedsavdelingen. (29/04/2016)
 
Norsk filminstitutt har på et bransjeseminar lagt fram tall for publikumssammensetningen for norske og utenlandske filmer på kino, skriver Rushprint. Besøk på ulike filmer siste fire år er kartlagt av TNS Gallup, og viser at alderprofilene for de som ser norske og utenlandske filmer er ganske ulike. Andelen ungdom er langt større for utenlandske filmer, mens det er større andel barn på norske filmer. Samtidig er utvalget av utenlandske filmer for ungdom mange ganger større, og norske filmer utgjorde bare femten prosent av kinoforestillingene i fjor, viser statistikk fra Film & Kino. (28/04/2016)
 
I likhet med Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad vil også VG teste betaling av enkeltartikler, såkalt mikrobetaling. Ifølge VGs kommersielle direktør, Christian Haneborg, er årsaken at avisens reklamefinansierte gratismodell er mindre sikker enn tidligere. VG ser også på muligheten for å la leserne betale for å få færre annonser på nettavisens forside. (28/04/2016)
 
Facebooks resultat for årets første kvartal endte på 1,5 milliarder dollar - en tredobling fra samme periode i 2015. Økning i både annonseinntekter og antall brukere resulterte i en omsetning på 5,4 milliarder dollar, og aksjeverdien steg med over åtte prosent. Facebook annonserte samtidig at selskapet vil introdusere en ny aksjetype som ikke gir stemmerett. Dermed vil Mark Zuckerberg fremdeles ha kontroll over selskapet, også når han etter planen skal gi vekk 99 prosent av aksjene sine til veldedighetsselskapet Chan Zuckerberg Initiative. (28/04/2016)
 
NRK har sikret seg alle rettighetene til European Championship 2018, som består av en rekke EM i sommeridretter, samlet under én paraply. Samtidig har NRK også fått rettigheter til sykkel-EM i 2016-2019. Allmennkringkasteren har også sikret seg for vinteren gjennom rettighetene til Ski Classics - en samling langrennsløp over lengre distanser, som Vasaloppet, Birkebeinerrennet med flere. NRK har fra før kjøpt senderettighetene til verdenscupen i vintersport 2016-2021. (27/04/2016)
 
I sommer lanserer MTG en ny nett-tv-portal, Viafree, som erstatter gratistjenesten TV3 Play. I likhet med TV3 Play skal Viafree finansieres av reklame, og vil bestå av innhold fra TV3, Viasat 4, TV6 samt andre plattformer i MTG-familien. Mediekonsernet vil også åpne tjenesten for andre innholdsleverandører. (27/04/2016)
 
Aviskonsernet Polaris Media endte opp med et resultat før skatt på minus 16.6 millioner kr i første kvartal 2016. Driftsresultatet er på pluss 7 millioner, men avskrivninger og finansutgifter gjør at sluttresultatet ender med minus. Som Dagens Næringsliv opplever Poaris Media en klar nedgang i annonseinntektene. (26/04/2016)
 
Dagens Næringslivs inntekter gikk ned med 18 milloner i første kvartal 2016, noe som resulterte i et driftsunderskudd på 378 000 kr. Resultatet i samme kvartal i fjor var på pluss 13,4 millioner. Hovedårsaken til inntektstapet er at annonseinntektene falt med 22 prosent sammenlignet med fjoråret. Fallet omfatter både papir og digitalt. (26/04/2016)
 
Schibsted skal nå legge mesteparten av «varelageret» sitt - dvs annonsevisningene konsernet kan tilby - over på teknologiplattformen AppNexus. Dermed tilbyr Schibsted hoveddelen av sine annonsevisninger for programmatiske kjøp, hvor målgruppene står i sentrum - ikke mediet. Annonsevisninger vil likevel også kunne kjøpes direkte hos mediene, som før. IRM spår at annonseomsetningen for programmatisk salg vil vokse med mer enn 80 prosent i 2016. (25/04/2016)
 
Salgstall fra Bokhandlerforeningen viser at bare én av de ti mest solgte barnebøkene utgitt i 2015 hadde norsk forfatter. I stedet dominerer amerikanske barnebøker salgslistene. Årsaken forlagene oppgir er blant annet at amerikanske bøker ofte lanseres sammen med film, video og dataspill, noe som gjør dem lettere å selge. Samtidig er nordiske barnebøker mangelvare. Bare seks av de 43 barnebøkene som er blitt nominert til Nordisk råds litteraturpris er oversatt til norsk, skriver NRK. (22/04/2016)
 
Halvparten av unge voksne i USA betaler ikke for tradisjonelle TV-tjenester, viser ny forskning fra Adobe og The Diffusion Group. Ser man på gruppen voksne i sin helhet, velger én av tre vekk betal-TV-tilbudet. Andelen som benytter strømmetilbud øker derimot. Unge voksne mellom 18 og 24 år bruker mer enn én time daglig til å se video på smarttelefonen, men det er likevel fjernsynsapparatet som foretrekkes til strømming. 42 prosent av tiden brukt foran TV-skjermen brukes til strømmet innhold, enten det er via gratistjenester eller betalt abonnement. (22/04/2016)
 
Ved salget av Amedia til Sparebankstiftelsen DNB ble det gjort en spesiell avtale om selskaper hvor Amedia eide 50 prosent eller mindre. De gamle eierne, Telenor og LO, var misfornøyde med prisen de fikk for disse selskapene, og fikk anledning til i seks måneder å prøve å få en bedre pris andre steder. Dette omfatter selskaper som NTB og Nettavisen, sammen med andeler i en rekke lokalaviser. Avtalen sier at eierpostene bare kan selges samlet i to pakker. (21/04/2016)
 
Etter å kritisert justisminister Anundsens holdninger til den frie pressen, er Presseforbundets leder, Kjersti Løken Stavrum, innkalt til et møte hos justisministeren. Flere reagerer på måten Anundsen håndterer kritikken fra Løken Stavrum på. Hun uttaler selv at hun gjerne møter Anundsen, men ikke på hans kontor. (20/04/2016)
 
I kjølvannet av Snowden-lekkasjene i 2013, da tema som overvåking, datasikkerhet og kildevern ble tatt opp i offentligheten for alvor, tilbyr stadig flere mediehus krypterte løsninger for sine brukere. Den Facebook-eide meldingensappen WhatsApp innførte nylig en såkalt ende-til-ende-kryptering for alle filer som sendes, både meldinger, samtaler, videoer osv. Her hjemme har VG lansert en egen portal for varslere, med navnet SecureDrop. Dermed kan personer som sitter på konfidensiell infomasjon kommunisere anonymt og kryptert med avisens journalister. Nettstedet sol.no, som lever av annonser og videreformidlet innhold fra andre nettsteder, leveres nå kryptert til alle brukere. Det innebærer bl.a. at ingen kan spore hvilke undersider den besøkende leser. (20/04/2016)
 
Nå skal det kuttes også hos Discovery Networks Norway, som TVNorges driftsselskap nå heter. Organisasjonen skal slankes «for å rigge oss for framtiden», melder selskapets sjef Harald Strømme. Opp mot 35 årsverk skal bort. Discovery Networks Norway har i dag 182 ansatte, og har ansvaret for driften av TV-kanalene TVNorge, Max, Fem og Vox samt Discovery Channel og TLC i Norge. Discovery-konsernet har både internasjonalt og i Norge investert stort i dyre sportsrettigheter i året som gikk. (20/04/2016)
 
Bonnier skal ha brukt nærmere 100 millioner på en felles strømmeløsning for konsernets TV-selskaper som nå skrinlegges. I to år har utviklere jobbet med å skape en tjeneste som skulle samle TV4 og C Mores tilbud og bli en ny konkurrent for Viaplay (MTG)og Netflix. I stedet vil nå deler av løsningen brukes til å forbedre de eksiterende strømmetjenestene hos TV4 og C More. (19/04/2016)
 
Hva er Facebook Live og hvordan er Facebooks strategi for å holde på brukerne i framtiden? I denne artikkelen ser NRKbeta nærmere på verdens størtse sosiale medium, og kommenterer blant annet noen av brukertallene som verserer i mediene, både for Facebook og andre digitale tilbud. (19/04/2016)
 
Når FM-slukkingen starter i januar neste år, står foreløpig 17 av 37 norske lokalradiodistrikter uten en utbygger av DAB-nett, skriver Vårt Land. Det er særlig på Vestlandet og Nord-Norge, hvor naturen er vill, at utbyggingen kan være utfordrende, men også de økonomiske aspektene spiller inn. Medietilsynet er pålagt av Stortinget å dele ut halvparten av årets tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, til sammen 13,7 millioner kroner, i et investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio. Alle radiostasjoner utenfor de største byene får lov til å sende på FM-nettet i fem ekstra år, men etter 2022 slukkes nettet for godt. (19/04/2016)
 
Journalisten har laget et interaktivt kart som viser aviser som har redusert antall utgivelser på papir. Oversikten viser både hvor avisene gis ut, om de tilhører et aviskonsern og navn og opplag for avisa. (18/04/2016)
 
I jakten på nye inntektskilder er Schibsteds abonnementsaviser - med Aftenposten i spissen - i ferd med å teste ut en ny teknologi som gjør det mulig for lesere å kjøpe varer direkte via annonser i avisene, ved bruk av Sparebank1s betalingsapp mCash. Brukere benytter mobilen til å skanne annonsens QR-kode, og deretter vil varen leveres hjem via distribusjonsselskapet Helthjem, eid av Schibsted, Amedia og Polaris. Leder for innovasjon i Aftenposten, Ole Andreas Sandbo, tror at direktesalg og hjemlevering på sikt kan bli en stor inntektskilde for avisene. (18/04/2016)
 
Jeanette Bonnier, mediekonsernet Bonniers største eier, er død, 82 år gammel. Bonnier er et familieeid selskap, men Jeanette Bonnier overlater ikke sin eierandel til noen i familien. I stedet har hun uttalt at hennes aksjer vil gå til en stiftelse som skal støtte ulike ideelle formål. Hvordan eierskapet til andelen på ti prosent i Bonnier skal forvaltes i praksis, er ennå ikke klart. (18/04/2016)
 
Med bakgrunn i Snowdens avsløringer om overvåking og innsyn hos store IT-selskaper, går Microsoft til sak mot myndighetene i USA. Bakgrunnen er at selskapet nektes å varsle kundene sine når amerikanske myndigheter ber om innsyn i data som er lagret hos Microsoft. Selskapet viser i søksmålet til grunnloven og retten til å bli varslet ved beslagleggelse eller gjennomsøking av eiendom. (18/04/2016)
 
Med sine store brukertall er YouTube en av de viktigste plassene for formidling av musikk. Likevel gjør lovgivning at musikk som legges ut av brukere på YouTube ikke gir penger i kassen for plateselskaper og artister. Bare fire prosent av musikkomsetningen kommer fra YouTube, viser IFPIs siste rapport om det globale musikkmarkedet. Den største inntekten fra digital formidling av musikk kommer fortsatt fra nedlasting, skriver musikkviter Audun Molde i en gjennomgang av bransjetallene på NRK Ytring. (15/04/2016)
 
Arbeidepartiet har fremmet et forslag om å øke minstebeløpet for avisenes produksjonstilskudd, som er den viktigste delen av pressestøtten. Hensikten er å gjøre de små lokalavisene i stand til å legge om fra papir til nett. Kulturdepartementet ønsker i stedet å vente til Mediemangfoldutvalgets utredning er klar i 2017, før endringer i støtteordninger vurderes. (15/04/2016)
 
Dagens Næringslivs eierselskap, NHST Media Group, selger nyhetsbyrået TDN-Finans og programvareleverandøren Intstream OY. Gevinsten på salget skal være på 19 millioner kroner. (15/04/2016)
 
Under Facebooks årlige utviklerkonferanse delte Mark Zuckerberg noen av selskapets planer for fremtiden, og det er særlig Messenger-appen som nå skal tas til et nytt nivå. Facebook ønsker å åpne Messenger for netthandel, nettbetaling og nyhetstjenester. I tillegg lanserer Facebook en plattform der mediehus kan la egne chatte-roboter informere brukerne om siste nytt. CNN er blant nyhetsmediene som har testet tjenesten. I Norge har Facebook nettopp lansert en knapp for lokale salgsgrupper som er en direkte konkurrent til Schibsteds annonseportal Finn.no. (14/04/2016)
 
Utkast til en ny avtale som skal regulere blant annet Facebook og Googles utlevering av personopplysninger om europeiske brukere til USA, ble klar i februar. Den nye avtalen har navnet Privacy Shield og blir sterkt kritisert av europeiske datatilsyn og forbrukerorganisasjoner for å ikke å trygge brukerne nok. Safe Harbour-avtalen ble erklært ugyldig i kjølvannet av Edward Snowdens avsløringer om at amerikanske National Security Agency kunne overvåke personopplysningene til europeere ved innsyn i data fra bl.a. Facebook. (14/04/2016)
 
I NRKs årsberetning for 2015 har selskapet laget en fordeling av utgifter på ulike typer innhold. Fordelingen viser blant annet at NRK i 2015 økte pengebruken knyttet til underholdning og nyheter, mens det ble brukt mindre på barneprogram og faktainnhold. Mens utgiftene til barn og fakta gikk ned med 84 millioner, økte utgiftene til underholdning og nyheter med 124 millioner. (13/04/2016)
 
Øverste leder for Discovery Networks Norway, Harald Strømme, overtar ledelsen av Discovery svenske virksomhet, og blir dermed leder for både den norske og svenske delen av Discovery. Dette skjer av etter at Discoverys svenske sjef har valgt å forlate selskapet. Discovery Networks er Sveriges tredje største TV-gruppe, med kanaler som Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel og Eurosport. (13/04/2016)
 
Ifølge bransjeorganisasjonen IFPI ble det solgt musikk for 123 milliarder kroner globalt i 2015, en økning på 3,2 prosent sammenlignet med året før. For første gang kom mesteparten av inntektene fra strømming og nedlasting. De ulike musikkstrømmetjenestene økte til sammen inntektene med 45,2 prosent, og ligger nå omtrent likt med nedlastingsaktører som iTunes. (13/04/2016)
 
Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad blir de første avisene til å teste ut salg av enkeltartikler, såkalt mikrobetaling. Ifølge sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fevennen har en slik løsning vært etterspurt av flere leserne. Til å begynne med må brukere betale gjennom SPiD-konto, men en ny avdeling for digitale brukerinntekter i Schibsted er i ferd med å teste ut ulike betalingsmåter. (12/04/2016)
 
Da Facebooks Instant Articles ble tilgjengelig for utvalgte norske mediehus i begynnelsen av 2016, var Dagbladet første avis til å teste løsningen. Nå er tjenesten åpen for alle. Ifølge Allers digitalredaktør Jan Thoresen har Instant Articles sørget for bedre brukeropplevelser for leserne, og inntektene er gode nok til at de ønsker å fortsette bruken. Ved salg av egne annonser beholder mediehusene alle inntektene, og 70 prosent av totalbeløpet dersom Facebook står for salget. Strategidirektør i Iprospect, Espen Grimmert, tror at Instant Articles kan øke konkurrasen til de tradisjonelle mediehusene. Løsningen gjør at det er enkelt for alle typer publisister - bloggere, idrettslag - å dele innhold og samtidig få hjelp med annonseinntektene. (12/04/2016)
 
Det er kostbart å produsere originale TV-serier, og Netflix setter nå opp prisen for nye og gamle kunder. Et standardabonnement koster nå 99 kroner i måneden, mens premiumkundene - som kan se på fire skjermer samtidig - må ut med 129 kroner. Dersom det er tilstrekkelig å strømme via én skjerm om gangen uten HD-kvalitet, tilbyr Netflix abonnement til 79 kroner måneden. (12/04/2016)
 
De største sosiale mediene har lenge fokusert på økt videoinnhold, og nylig sikret Twitter seg online-rettighetene til 10 kamper fra den amerikanske fotballigaen. Nå sår analytikere fra Wall Street tvil om effekten rettighetene vil ha for Twitter. Et av Twitters mål er å trekke til seg flere brukere, men ekspertene har ikke tro på at amerikansk fotball vil være et stort trekkplaster - særlig ikke overfor kvinner, som Twitter tilsynelatende sliter med å få tak i. Meldingstjenesten vil heller ikke tjene store beløp på reklamesalg, ettersom det meste av reklamen selges av kringkasterne CBS og NBC. (11/04/2016)
 
Selskapet Screen Story overtar TV 2s lokale produksjon. Selskapet ble kjøpt opp av TV 2 i 2015, og hadde fra før avtaler med TV 2 om ansvar for flere lokalkontorer. Men Screen Story skal ikke bare produsere stoff for TV 2. De vil også ta oppdrag for andre medieselskap og tilbyr content marketing-innhold til bedrifter. (08/04/2016)
 
Første sesong av serien Okkupert var en av Norges dyreste dramaproduksjoner, og premieren satte seerrekord for drama på TV 2. Nå er sesong to i planleggingsfasen, men denne gangen er strømmetjenesten Viaplay største produsent. Sesongen får dermed premiere på Viaplay, og vil siden vises lineært hos TV 2, som er en av to medprodusenter. Norsk filminstitutt støtter prosjektet med 6,5 millioner kroner. Samarbeidet er i tråd med regjeringens stortingsmelding om film, som legger opp til distribusjon av film- og TV-drama på nye plattformer. (08/04/2016)
 
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen varslet i høst at NRK måtte gjennom en ny runde med nedbemanning og kostnadskutt. Det ble vedtatt å kutte 22 årsverk i NRKs nyhetsdivisjon, og det gjenstår nå 3,5 årsverk. NRK håper på frivillige løsninger, og har gitt alle ansatte i nyhetsavdelingene tilbud om sluttpakke. Leder av NRKs fagforening, Richard Aune, melder om frustrasjon blant de ansatte, og mener at kuttene øker risikoen for å gjøre alvorlige feil. (08/04/2016)
 
Arbeidet med å få Aftenbladet over på en digital forretningsmodell med økte digitale inntekter krever nye redaksjonelle kutt, og mellom åtte og ti stillinger forsvinner nå i stavangeravisen. (07/04/2016)
 
Facebook Live, en tjeneste som lar brukere strømme og direktesende video, er nå åpen for alle. Videoverktøyet ble lansert i august 2015, men har stort sett vært forbeholdt kjente folk og amerikanske testgrupper. Facebook har lenge prioritert video, og teknologigiganten har inngått samarbeid med leverandører som Buzzfeed og New York Times for å sikre engasjerende videoinnhold. (07/04/2016)
 
Tidligere i år slo Schibsted sammen markeds- og salgsavdelingene for abonnementsavisene Bergens Tidende, Aftenposten, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad som følge av fallende annonseinntekter. Nå går mediekonsernet inn for å kutte 55 årsverk i den kommersielle enheten, melder Kampanje. I 2015 etablerte Schibsted en ny enhet for programmatiske annonsesalg. (06/04/2016)
 
Nylig hadde SVT premiere på nyhetssendinger på «lett svensk» rettet mot nyankomne innvandrere. Nå er NRK i planleggingsfasen av et lignende konsept for områdene nyheter, Super og NRK Skole. Ifølge NKRs mdiedirektør Øyvind Lund vil sendingene først og fremst lages for nett. (06/04/2016)
 
Twitter har sikret seg rettighetene til å strømme NFLs torsdagskamper på nett. Rettighetene gjelder ti kamper, og det vil være gratis for alle å følge live-strømmingen. Storaktører som Yahoo og Amazon var også med på budkampen, men valget falt på Twitter på grunn av dens egnede plattform for live-eventer. Facebook var med i budrunden innledningsvis, men trakk seg ut. (06/04/2016)
 
Bruk av mobilen til strømming av video- og TV-innhold blir stadig vanligere i USA, viser en undersøkelse i regi av NPD Group. Unge amerikanere (25 år og yngre) ser dobbelt så mye videoinnhold på mobilen som de over 25 år, og bruker telefonen 18 minutter daglig på Netflix. En annen studie fra Deloitte viser at mer enn halvparten av unge mediebrukere ser TV-innhold andre steder enn på TV-apparatet, og at unge strømmer mer enn de ser lineær TV. (05/04/2016)
 
Mediehus og journalister verden over har det siste året undersøkt store mengder lekkede dokumenter fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca. Firmaet har spesialisert seg på opprettelse og administrasjon av selskaper i skatteparadiser, og er anklaget for å hjelpe til med hvitvasking og skatteunndragelse. På Mossack Fonsecas kundeliste finner man statsoverhoder, milliardærer og hundretalls politikere. Den tyske avisen Süddeutsche Zeitung fikk først tilgang til dokumentene, og kontaktet deretter stiftelsen International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Som eneste norske mediehus er Aftenposten med på det internasjonale samarbeidet om Panama-avsløringene, og en stor gruppe journalister er satt av til granskingen. Over 200 nordmenn skal ha kapital i utenlandske skatteparadiser. (05/04/2016)
 
Mens avisbransjen opplever omfattende inntektstap, økte Norsk Telegrambyrås omsetning i 2015. Det reelle konsernresultatet - som ser bort fra en positiv engangseffekt knyttet til pensjonsendringer - endte på 21,7 millioner kroner før skatt, mot 15,2 millioner året før. Det er særlig inntekter fra NTBs datterselskaper - bl.a. NTB Arkivtekst og nyhetsarkivet Retriever - som bidrar til den gode omsetningen, men deler av veksten skyldes også økning i oppdrag fra norske medier. Stadig flere aviser er nødt til å fylle sidene med kjøpt innhold (betalt sak), som følge av nedbemanning. NTB eies av flere norske medier, inkl. Amedia, VG og NRK. (04/04/2016)
 
Avisenes annonsesvikt er tema som skaper hodebry i dagens mediebransje, og det jobbes stadig med å nå leserne med relevante reklamebudskap. Den franske nettavisen Mediapart har valgt en annen vei, og har ingen annonser overhodet. Likevel gikk avisen med overskudd i 2015. Siden oppstarten i 2008 har antallet abonnenter vokst fra 10 000 til 118 000, mens antallet journalister har økt fra 24 til 39. Mediapart er kjent for sin undersøkende journalistikk. (01/04/2016)
 
Ifølge nettstedet Page Six skal Jay Z ha planer om å inkludere film i tilbudet på musikktjenesten Tidal. Dermed kaster artisten seg ut i konkurransen mot tjenester som Netflix og Hulu. Tidal - tidligere Schibsted-eide Wimp - ble lansert som musikkartistenes strømmetjeneste, men har foreløpig ikke vært en stor suksess. Jay Z har nettopp varslet et mulig søksmål mot tidligere eiere med anklager om feil i opplysningene om Wimps kundegrunnlag. (01/04/2016)
 
Kulturdepartementet har laget et forslag til ny åndsverkslov som skal gjøres teknologinøytral og være tilpasset dagens digitale samfunn. Åndsverklovens hovedmål er å sikre rettighetshaverne inntekter. I den nye loven foreslås en ufravikelig regel om at opphaverne har rett på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter, og at alle uklare avtaler skal tolkes i kunstnernes favør. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil også gjøre strømming av gratisinnhold gjennom sider som PopcornTime ulovlig. (01/04/2016)
 
I løpet av høsten lanserer bransjeorganisasjonen Film & Kino og Kulturmeglerne AS pilotprosjektet Nettkino, en strømmetjeneste som skal tilby en samling av nøye utvalgte filmer som nylig har gått på kino. Hensikten er bl.a. å tette hullet som oppstår etter filmer tas av kinoplakaten og før de blir tilgjengelige på DVD eller via strømmetjenester. Nettkino har som mål å gi de gode filmene lengre levetid, og er ment å fungere som et supplement til kinoen. De to markedslederne Nordisk Film Kino og SF Kino skal være med på utviklingen av prosjektet, i likhet med representanter fra Bergen kino og Hamar kino. (31/03/2016)
 
I januar 2015 kjøpte rapartisten Jay Z det norsk-svenske selskapet Aspiro, som står bak strømmetjenesten Wimp, hvor Schibsted var største eier. Nå forbereder han et søksmål mot de tidligere eierne, som kan komme opp i hundremillionersklassen, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Jay Z påstår at antallet abonnenter var langt lavere enn det som ble oppgitt ved overtakelsen, og at virksomheten var i dårligere stand økonomisk enn det som ble antydet. Antallet abonnenter skal ha vært en avgjørende faktor for verdsettelsen av Wimp, som nå er relansert som Tidal. Strømmetjenesten har i dag rundt tre millioner abonnenter. Schibsted stiller seg uforstående til eventuelle krav. (31/03/2016)
 
Den britiske avisen The Times har siden implementeringen av betalingsmur i 2010 særlig fokusert på dybdeanalyser, meninger og kommentarinnhold, men har også publisert såkalte løpende nyheter. Nå kutter avisen sistnevnte, og hopper dermed av kampen om flest sidehenvisninger. Avisen skal nå fordype seg ennå mer i analyseinnholdet de er kjent for. Samtidig skal nettutgaven til både The Times og søsteravisen The Sunday Times slås sammen og oppdateres fast tre ganger daglig. The Times og The Sunday Times har til sammen 400 000 abonnenter fordelt på nett og papir. (31/03/2016)
 
TV 2 skal kutte stillinger i Bergen, og vil tilby sluttpakker til de gjeldende. Sumo skal være en av avdelingene som rammes, skriver Nettavisen. TV 2 er i gang med et moderniseringsprosjekt og jobber med fremtidsrettet teknologi. Det skal være en del av grunnen til at flere stillinger nå blir overflødige. (31/03/2016)
 
Mens konkurransen i musikkstrømmemarkedet øker med aktører som Apple Music og Tidal, har svenske Spotify har tatt opp et lån på en milliard dollar. Det spås nå at Spotify, som har rundt 30 millioner betalende abonnenter, skal bruke penger på oppkjøp av konkurrerende selskaper. I gjeldsavtalen med de ulike investorene følger flere krav, blant annet om en snarlig børsnotering. Gjelden skal så kunne konverteres til aksjer. (30/03/2016)
 
Det amerikanske TV-nettverket Fox har kastet seg på programmatic-bølgen, og lanserte nylig reklameverktøyet Audience Insights Manager (AIM) som lar annonsører nå sin ønskede målgruppe ved hjelp av brukerdata og programvareverktøy. Fox introduserer samtidig en ny måleenhet: I stedet for å basere seg på konkrete seertall (kostnad per tusen visninger), vil Fox selge reklame basert på hvor mange potensielle seere i riktig målgruppe annonsørene kan nå. Også selskaper som Viacom og NBCUniversal har nylig lansert databaserte reklamepakker. (23/03/2016)
 
Fenomenet bingewatching - der man ser flere episoder etter hverandre - ble for alvor et fenomen da bruken av Netflix økte. Nå meldes det at flere TV-stasjoner i USA endrer måten de produserer og slipper serier på for å holde tritt med de endrede seervanene. Et av grepene er å øke produksjonen av serier der plottet utvikler seg med hver episode, i stedet for avsluttede episoder. Også TV-reklamen endres for å tilpasse seg seerne. TV-selskapet TBS lanserte nylig alle episodene av sin nye komiserie samtidig, noe Netflix lenge har hatt tradisjon for å gjøre. (22/03/2016)
 
I februar sendte Bergens Tidende ut sluttpakketilbud til 27 ansatte, etter at det ble kjent at avisen skal kutte 30 millioner kroner i redaksjonen. Etter flere drøftingsrunder har to journalister og én grafiker takket nei til sluttpakken. BT har nå valgt å si opp journalistene, og det ser ut til å gå mot oppsigelse også for grafikeren. Advokater fra Norsk Journalistlag er tilknyttet saken, og mye tyder på at oppsigelsene vil ende i retten. Ifølge Dag Idar Tryggestad, leder av BTs redaksjonsklubb, er det første gang ansatte er sagt opp på grunn av nedskjæringer. (22/03/2016)
 
Den tradisjonsrike avisen The Guardian kunne nylig melde at hele 250 ansatte vil miste jobben, inkludert 100 redaksjonelle stillinger. I tillegg kan mer enn 60 forsvinne med naturlig avgang, skriver Klassekampen tirsdag. Guardian Media Group har gått med store underskudd de siste årene, og avisen skal nå kutte en femtedel av de årlige kostnadene. Også The Independent, som nå har blitt heldigital, kutter stillinger. Selv om overgangen fra papir til digital skaper 25 nye stillinger, forsvinner 100 ansatte med papirutgaven. Generalsekretær i det britiske journalistlaget (NUJ) Michelle Stanistreet understreker at oppsigelsene er et hardt slag for den britiske journalistikken. (22/03/2016)
 
En ny rapport fra analysebyrået ZenithOptimedia spår at summen brukt på nettannonsering verden over vil overgå TV-reklame for første gang i 2017. Byrået forventer at nettreklamen vil vokse tre ganger raskere enn resten av markedet. Det betyr derimot ikke at omsetningen av TV-reklamen stagnerer. Markedsbyrået eMarketer spår at TV-reklamen vil vokse med 2,5 prosent i år. I USA melder flere om en klar vekst for TV-reklame sammenlignet med 2015. I en undersøkelse fra Videologi tror flere mediebyråer at TV-seeingen kun vil øke - dog med et klart skifte mot digitalt konsum. Dermed spås det at reklamekronene vil gå fra de lineære TV-kanalene til digital-TV, med en økning av programmatiske annonsekjøp. (22/03/2016)
 
En ny undersøkelse fra TNS Gallup viser at over en tredjedel av befolkningen hører mer på radio i påsken enn ellers, og 24 prosent av de spurte oppgir at radio er en sentral del av deres påskevaner. Det er særlig aldersgruppen 30 til 44 år som øker radiolyttingen i påskehøytiden. Krim, påskenøtter og programmet Påskelabyrinten er for mange forbundet med påsken. (22/03/2016)
 
Både Facebook og Twitter arbeider tilsynelatende hardt for å skaffe seg rettigheter til å sende live TV- og videoinnhold. Facebook er blant annet i samtaler med den nasjonale fotball-ligaen (NFL) for å diskutere muligheten for live-sendinger. I desember i fjor lanserte Facebook en ny plattform - Facebook Live - hvor brukere kan dele live videoer. Det arbeides nå med å videreutvikle plattformen for å tiltrekke fremtidige partnere. (21/03/2016)
 
Ved å bytte ut ny lokal musikk med kjente, populære låter mellom klokken 06 og 09 skal distriktssendingene på NRK P1 gis et løft, ifølge en intern NRK-e-post. Redaktørene i NRKs distriktsdivisjon foreslår å spille musikk fra de mest etablerte norske artistene i morgentimene, ettersom lytterne er mer mottakelig for ny musikk utover dagen. Kanalsjef Jon Branæs begrunner avgjørelsen med at morgenpublikummet ikke er like interessert i ukjent musikk, mens terskelen er lavere om ettermiddagen. (21/03/2016)
 
Opphavsrettsorganisasjonen TONO, som krever inn og fordeler inntektene til norske komponister og tekstforfattere, hadde et svært godt år i 2015. Sammenlignet med året før økte totalinntektene med 16,5 prosent til 588 millioner kroner (betalt sak). Norske låtskrivere og komponister gjorde det særlig godt i utlandet, og eksporten av norsk musikk dro inn 44 millioner kroner. Siden år 2000 - som var et av toppårene for fonogramomsetning - har komponistinntektene nesten tredoblet seg. (21/03/2016)
 
Nettsidene til Aftonbladet, Expressen og flere av Sveriges største aviser ble nylig utsatt for omfattende dataangrep som førte til at sidene lå nede i flere timer. Etterforskningen så langt tyder på at angrepene har gått via Russland. Angrep mot svenske myndigheter og medier som sprer falsk propaganda ble varslet på forhånd via en anonym Twitter-konto. Sveriges innenriksminister, Anders Ygeman, sier hendelsen viser behovet for å utvikle svensk IT-sikkerhet. (21/03/2016)
 
Ferske reklametall fra Mediebyråforeningen viser vekst for både TV-, Internett-, radio- og kinoreklame i årets to første måneder sammenlignet med 2015. Den siste oversikten viser også tall for programmatiske annonsekjøp - automatiserte kjøp av annonseplass -, som siden januar og februar i 2015 har steget med hele 107 prosent. For papiravisene og trykte magasiner fortsetter fallet. Mediebyråforeningens tall gjelder reklame solgt via mediebyråer og omfatter kun en viss del av avisbransjens totale reklameomsetning (17/03/2016)
 
En undersøkelse gjennomført av Nordvision i 2015 viser at mediebruken blant ungdommer mellom 13 og 29 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland er oppsiktsvekkende lik. De nordiske ungdommene bruker like mye tid på medier hver dag, og de fordeler også tiden sin omtrent likt på de forskjellige mediene. Mest brukt er smarttelefoner og datamaskin, mens tradisjonell TV kommer på tredjeplass. For tenåringene går det mest tid til Youtube, etterfulgt av Netflix. (17/03/2016)
 
I 2015 strømmet nordmenn musikk for en halv milliard kroner, ifølge plateselskapenes organisasjon Ifpi. Av totalbeløpet kom kun ti millioner fra Youtube. Ifpi-direktør Marte Thorsby mener de norske rettighetshaverne får for lite tilbake fra den Google-eide videogiganten (betalt sak). Mens strømmetjenester som Spotify og Tidal betaler for musikkrettigheter, inngår Youtubes tjenester i EUs e-handelsdirektiv. Siden mesteparten av innholdet på Youtube er lastet opp av ulike brukere, har ikke Youtube ansvar for å betale rettighetshaverne som står bak musikken. (16/03/2016)
 
Landets største trykkerikonsern, Schibsted Trykk, varsler at trykkeriet i enten Bergen eller Stavanger kan legges ned i løpet av våren som følge av fallet i salg av papiraviser. Trykkerikonsernet, som også har produksjon i Oslo, har til sammen 270 medarbeidere. Schibsted slo nylig sammen de to trykkeriene i Bergen til ett. Nedleggelse av trykkerier har konsekvenser for avisene som trykkes der. Avisene kan få økte kostnader og tidligere deadline på grunn av lengre avstander til trykkeriet. (16/03/2016)
 
Egmont Publishing omsatte for 1,5 milliarder kroner i Norge, en ørliten nedgang fra 2014. Det samlede driftsresultatet gikk derimot opp. Årsaken er blant annet store bemanningskutt i løpet av fjoråret. Samtidig som Egmont Publishing kuttet flere av journaliststillingene i 2015, inngikk mediehuset kontrakter med ulike byråer om levering av redaksjonelt innhold for å spare kostnader. Virksomhetsområdet Egmont Publishing i Norge består av Egmont Publishing AS og Egmont Kids Media Nordic AS, samt datterselskapene Fagmedia AS, Nettavisen AS, Sempro AS, Bonzaii AS og MyKid AS. (15/03/2016)
 
TV 2s omsetning i 2015 var på 3,9 milliarder kroner, opp hele 118 millioner fra 2014. Dermed har TV 2 - i likhet med eieren Egmont - satt ny omsetningsrekord. Det er særlig inntekter fra TV 2s Premier League-avtale og utviklingen i digitale satsninger som TV 2 Sumo og TV2.no som trekkes frem som viktige for den økte omsetningen. Resultatet etter skatt endte på 319 millioner kroner. (15/03/2016)
 
Etter fire år med økt omsetning endte Egmonts driftsinntekter på 14 milliarder kroner i i 2015. Det er konsernets høyeste omsetning noensinne. Driftsresultatet før renter og av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 1,7 milliarder kroner, mens resultatet før skatt var 908 millioner kroner. Egmont eier medievirksomhet over hele verden, og omsetningen økte både innnen ukepresse, bokforlag, TV og film. Norske TV 2 er blant bidragsyterne til rekordomsetningen. (15/03/2016)
 
Oslo Economics er kritiske til kostnadsoverslag og slutninger i rapporten TV 2 fikk utarbeidet om utgiftene selskapet har knyttet til nyhetsproduksjon og lokalisering i Bergen. Oslo Economics har foretatt en kvalitetssikring av rapporten, og mener blant annet at de økonomiske overslagene overvuderer TV 2s ekstrakostnader. (14/03/2016)
 
Den britiske kulturministeren går inn for at regjeringen skal utpeke flertallet av medlemmene i BBCs nye styringsorgan. Det nye styringsorganet skal erstatte BBC Trust, som først og fremst har hatt ansvaret for at BBC følger opp sine lisensforpliktelser. Det foreslåtte styringsorganet skal være et utøvende styre som vil kunne ta beslutninger om BBCs redaksjonelle linje, og BBCs sjef, Tony Hall, er kritisk til at regjeringen på denne måten kan få direkte innflytelse over BBC. (14/03/2016)
 
Appen Masquerade, som lar brukerne legge animerte filtre over bildene sine, er kjøpt opp av Facebook. Appen ble designet i Hviterussland og har fått hele 15 millioner brukere på kun tre måneder. Masquerade skal fremdeles være en egen app, men teknologien skal også integreres på Facebooks egne sider. Dermed trapper Facebook opp konkurransen mot bildetjenesten Snapchat, som har en lignende filterfunksjon. (11/03/2016)
 
Det norske nettstedet popcorn-time.no, som deler informasjon om den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time, ble nylig stengt etter krav fra Økokrim. Det norske domenet ble bestilt av et amerikansk domeneselskap, og ble registrert av it-konsulent Morten Eriksen. At Økokrim har stengt ned nettsiden har fått flere eksperter på opphavsrett og ytringfrihet til å reagere. Ifølge jussprofessor Olav Torvund er det ikke opplagt at popcorn-time.no er ulovlig, ettersom den selv ikke tilbyr nedlasting av filmer. (11/03/2016)
 
Eieren av Dagens Næringsliv, NHST Media Group, har kjøpt seg videre opp i Morgenbladet. I januar økte NHST sin eierandel i avisa til 49 prosent. Nå har selskapet benyttet seg av muligheten til å øke andelen videre til 90 prosent. De andre eierne, Fritt Ord og Forlagskonsult, sitter eter dette 4,5 med prosent hver. Samtidig er det besluttet av Morgenbladet skal flytte inn i NHSTs lokaler. (10/03/2016)
 
Mens løssalgsavisene selger stadig færre aviser, øker Klassekampen opplaget igjen, viser MBLs opplagstall for 2015. Det samme gjelder Aftenposten Junior, som bare finnes i papirutgave. Dagbladets opplagsfall fører til at Dagens Næringsliv nå er landets tredje største avis. Totalt gikk avisopplaget ned med vel fem prosent. (10/03/2016)
 
Trykte medier strever i motvind, og ukebladopplaget fortsetter å falle, viser opplagstallene for 2015. Totalopplaget gikk tilbake med vel seks prosent. Norges største ukeblad, Hjemmet, mistet 15 000 i opplag i 2015, mens Se og Hørs tirdagsutgave solgte i snitt 10 000 færre eksemplarer. Salget av alle kategorier ukeblader gikk tilbake, men 'helse, livsstil, sunnhet' greide seg best. (10/03/2016)
 
Norsk Lokalradioforbund har gått til EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA, og bedt om en vurdering av Norges planer om å slukke FM-nettet til fordel for DAB. Bakgrunnen er at mange lokalradioer ikke har økonomi til å investere i DAB-utstyr, og derfor mener slukkingen av FM-nettet vil virke konkurransevridende. ESA har fulgt opp saken ved å be om svar på flere spørsmål fra norske myndigheter. (10/03/2016)
 
Den Egmont-eide nettsatsingen Klikk.no må spare opptil 30 millioner kroner, og kommer ikke unna nedbemanning. Det jobber til sammen 40 personer i nettavisen, som ifølge digitaldirektør Audun Giske har vært en suksess fra første dag. I tillegg til kostnadskutt, skal Egmont spisse satsingen på nettstedene sine. Det danske mediekonsernet har som mål å tredoble de digitale inntektene innen 2020. (07/03/2016)
 
Avisene Vårt Land og Dagsavisen, begge eid av Mentor Medier, må kutte kostnader tilsvarende 10 millioner i løpet av de neste par årene. Mens Dagsavisen foreløpig slipper unna nedbemanning, har ledelsen i den kristne dagsavisen Vårt Land kommet med et åpent sluttpakketilbud for 43 personer. Dagsavisen har opprettet en egen prosjektgruppe som skal se på tiltak for å øke inntektene for både hovedavisen og satellittavisene Fremtiden, Moss Dagblad og Rogalands Avis. (07/03/2016)
 
Under Stortingets behandling av regjeringens allmennkringkastingsmelding tirsdag, ble det klart at en midlertidig avtale om kommersiell allmennkringkasting skal lyses ut en gang i løpet av våren. I avtalen vil det stilles krav om daglige nyhetssendinger og plassering i Bergen, noe som gjør den skreddersydd for TV 2. Ifølge Høyres mediepolitisk talsperson, Kårstein Eidem Løvaas, vil en permanent avtale tidligst være på plass i løpet av 2018. Utarbeidelsen av en permanent avtale vil kreve en grundig gjennomgang, blant annet for å sikre godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan, ESA. (02/03/2016)
 
Nordens lengstlevende dramaserie, Hotel Cæsar, flyttes fra lineær TV til TV 2s egen strømmetjeneste Sumo i desember i år. Årsaken er endrede seermønstre og økt satsning på eksklusivt innhold på TV 2 Sumo, ifølge dramasjef Christopher Haug. (01/03/2016)
 
En undersøkelse gjennomført av American Press Institute viser en økning i antall nettaviser som har innført brukerbetaling i USA. I fjor hadde 77 av 98 aviser med opplag på over 50 000 en eller annen form for brukerbetaling. Flestepartene av avisene tilbyr et visst antall artikler gratis, mens det resterende innholdet krever et digitalt abonnement. Det er derimot lite som tyder på at betalingsmurene kan skaffe nok inntekter for å kompensere for de tapte annonseinntektene i trykte utgavene. (01/03/2016)
 
Tall fra bransjeorganisasjonen IFPI Norge viser at så å si alle former for musikkkonsumpsjon økte i 2015 - også de fysiske formatene. CD-salget alene økte med 17 millioner kroner fra 2014. Populære artister som Adele og Taylor Swift har begge tatt bort musikken sin fra Spotify, og bidrar derfor til økt kjøp av fysiske produkter. Men disse enkeltutgivelser utgjør bare en liten del av det store bildet, ifølge IFPI-sjef Marte Thorsby. Strømming utgjorde nærmere 80 prosent av markedet i 2015, mens nedlasting av musikk gikk ned hele 42 prosent. (01/03/2016)
 
Aller Media har opprettet en prosjektgruppe som skal vurdere om Dagbladet og Se og Hør skal samarbeide om kjendisinnholdet. Gjennom å samordne den digitale satsningen på underholdningsstoffet, håper Aller Media å styrke konkurransen mot VG og TV 2. Ifølge klubbleder i Dagbladet, Pål Marius Tingve, vil et potensielt samarbeid by på utfordringer for journalistene, og han frykter at troverdigheten kan svekkes. (26/02/2016)
 
Europas største avisselskap, tyske Axel Springer, har lansert nyhetstjenesten Upday, som ligner Facebooks Instant Articles. Mobilappen er utviklet i samarbeid med Samsung, og over 1200 internasjonale mediehus - deriblant The Daily Telegraph og Le Figaro - har signert en avtale om å distribuere nyhetsinnholdet sitt (betalt sak). I motsetning til Facebooks nyhetstjeneste blir leserne sendt videre til medienes egne nettsider hvis de velger å lese saken i sin helhet. (26/02/2016)
 
I oktober 2015 åpnet Google for påmelding til prosjektet The Digital News Initiative. I tillegg til å å fungere som et trenings- og researchprogram, skal Google donere 150 millioner euro til utviklingen av digitale prosjekter blant europeiske mediehus. Teknologigigangen er nå klar for første tildeling, og fem norske prosjekter - inkludert Dagbladet - får til sammen 500 000 euro. I likhet med Facebook blir Google ofte omtalt som en digital nullskatteyter. Summen som blir donert til norske medieprosjekter er dermed svært liten i forhold til selskapets omsetning i Norge. (25/02/2016)
 
Mens Facebook har lykkes med å få internasjonale og norske mediehus involvert i deres Instant Articles-opplegg, har Google utviklet og lansert en ny teknologi, AMP, som gjør lasting av nettsider på mobil betydelig raskere. AMP står for Accelerated Mobile Pages, og betyr i praksis akselerering av mobile sider. Det skjer gjennom å forby HTML-elementer som gjør nettsider treige, inkludert JavaScript. Kildekoden er åpen for alle, og aviser som The Washington Post og The Guardian har allerede tatt teknologien i bruk. (25/02/2016)
 
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at båndbredden eller kapasiteten i norske bredbåndsforbindelser øker, men at det er store regionale forskjeller. Antall bredbåndsabonnement øker også, og kom opp i 1,9 millioner private abonnement i fjerde kvartal 2015. Økt båndbredde betyr blant annet at kvaliteten på TV- og videoinnhold via Internett blir bedre. Dermed kan flere benytte seg av strømmetjenester som Netflix og TV 2 Sumo. (24/02/2016)
 
Schibsteds styreleder, Ole Jacob Sunde, sier til Aftenposten at han ønsker en samlet front mot globale selskaper som Facebook og Google. Sunde mener norske nyhetsmedier må samarbeide om felles innloggingsløsninger og deling av stoff - og sier at også NRK må dele mer. (24/02/2016)
 
Som en konsekvens av salget av Amedia til Sparebankstiftelsen DNB, kan Nettavisen bli solgt ut av aviskonsernet. Telenor og LO kan ifølge en avtale med de nye Amedia-eierne selge selskaper som Amedia eier med 50 % eller mindre, og dele evenuelt overskudd i forhold til prisen som ble satt på selskapene i Amedia-salget. Salget må da skje innen 6 måneder. Amedia eier Nettavisen 50/50 med Egmont og avisen kan dermed komme for salg hvis Telenor og LO ønsker det. (23/02/2016)
 
i 2015 ble det for første gang brukt over fem milliarder pund på TV-reklame i Storbritannia. Årsaken er blant annet omfattende TV-kampanjer fra nettgigantene Netflix, Google og Facebook. Sammenlignet med 2014 var veksten på 7,4 prosent. Ifølge konsulentselskapet Thinkbox bruker de tre teknologiselskapene rundt 60 prosent av reklamebudsjettet sitt på TV-markedet. (23/02/2016)
 
Amedia er i dag i sin helhet solgt til Sparebankstiftelsen DNB. Kjøpesummen er på 395 millioner kroner, når gjeld og diverse forpliktelser er trukket fra. Verdien på Amedia er da satt til 1,4 milliarder. Stiftelsen kjøper ikke Amedia av kommersielle hensyn, men fordi den ser på lokalavisene som svært viktige for lokalmiljøet. Samtidig understreker stiftelsens direktør at avisene må finansiere sin egen drift, og ikke vil bli tilført driftsmidler fra stiftelsen. (22/02/2016)
 
I motsetning til Norge har svenskene igjen bestemt at de ikke går videre med DAB. Riksdagen bekreftet 3. februar regjeringens beslutning fra sommeren 2015 om å stanse DAB-utbyggingen. Norge er foreløpig eneste land som har vedtatt å stenge FM-nettet til fordel for DAB. (19/02/2016)
 
VGs overskudd i 2015 var på 272 millinoer NOK, noe som gir en driftsmargin (overskudd som andel av omsetning) på 15 %. Dermed er avisen fortsatt en lønnsom affære. I følge Schibsteds rapport for fjerde kvartal 2015, falt VGs annonseinntekter på papir med mer enn en fjerdedel i løpet av året som gikk. Men annonser på papir er langt fra VGs viktigste inntekstkilde. Nettannonsene har forlengst gått forbi papirannonsene i omsetning. Derimot utgjør VGs inntekter fra salg av papirutgaven fortsatt mer enn halvparten av omsetningen, noe som gjør avisen sårbar for videre nedgang i opplaget. Ifølge samme rapport hadde VGs plusstilbud på nett, VG+, 74 000 abonnenter ved utgangen av 2015. (19/02/2016)
 
Aviskonsernet Polaris Media hadde i fjerde kvartal 2015 et resultat før skatt på 900 000 kroner, mens driftsresultatet endte på minus 101 millioner. Årsaken er nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler på 98 millioner knyttet til avisene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, som følge av økende usikkerhet i den norske medieøkonomien. Ifølge konsernsjef Per Axel Koch skal konsernet sikre minst 70 millioner kroner gjennom resultatforbedrende tiltak i løpet av året. (19/02/2016)
 
Schibsteds norske mediehus sliter i samme motvind som resten av avisbransjen. Samlet sank driftsinntektene med 530 millioner (9 %) i 2015. Hovedårsaken er nedgangen i annonser på papir, hvor omsetningen er redusert med vel 20 % sammenlignet med 2014. Men også på nett gikk annonsesalget ned. Men avisene går fortsatt med overskudd. VG er mest lønnsom, mens blant abonnementsavisene er det Aftenposten som gjør det klart best. Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad har det laveste driftsoverskuddet. Rubrikkportalen Finn.no, som ikke lenger tilhører mediehusene, hadde et driftsoverskudd på hele 655 millioner i 2015. (19/02/2016)
 
Alle partier utenom Frp er blitt enige om en innstilling til regjeringens stortingsmelding om allmennkringkasting der de foreslår å legge om finansieringen av NRK. I innstillingen går partiene inn for en finansieringsmodell etter finsk mønster, hvor lisensen byttes ut med en medieskatt som betales etter inntekt og formue. Finansieringen skal også stå fast for fire år i slengen. Samtidig går komiteens flertall inn for at det snarlig lyses ut et allmennkringkasteroppdrag utenom NRK som et ledd i å sikre videre nyhetssendinger og lokalisering i Bergen for TV 2. (18/02/2016)
 
Teknologiselskapet Apple er i gang med produksjonen av sin aller første TV-serie, Vital Signs. Den omtales som en semibiografisk serie knyttet til musiker Dr. Dre, og skal kunne strømmes gjennom appen Apple Music. Ifølge bransjenettstedet re/code er det ikke grunn til å tro at Apple har som mål å ta opp kampen mot Netflix og HBO helt ennå. Serien skal først og fremst brukes til å videreutvikle og promotere Apple Music, som i tillegg til et stort musikkbibliotek også har et omfattende utvalg av musikkvideoer. (18/02/2016)
 
BBC har opprettet et nytt produksjonsselskap ved navn BBC Worldwide Productions Nordics, som får base i Danmark. Selskapet har inngått partnerskap med Nordisk Film TV, som skal være med å produsere nye programmer for det nordiske markedet. Populære serier som Hele Norge baker, Maestro og Da damene dro stammer alle fra originale BBC-formater. (18/02/2016)
 
TV 2 er for tiden i forhandlinger med staten om potensiell økonomisk støtte for å fortsette sin rolle som kommersiell allmennkringkaster. Nå har også P4-sjef Trygve Rønningen kommet på banen. Dersom myndighetene velger å støtte kommersiell allmennkringkasting på TV, må det også gjelde for radio, mener han. Når FM-nettet slukkes i 2017 forsvinner de innholdsmessige radiokonsesjonene (betalt sak). Ifølge Rønningen vil P4 fortsette sine allmennkringkastingsoppdrag dersom betingelsene er riktige. (16/02/2016)
 
I dag kjøper NRK rettighetene til TV-programmer for en engangssum, og sikrer seg samtidig rettighetene for all fremtid og på alle plattformer. 15 ulike forbund innen bl.a. regi, dans, scene og drama har nå gått sammen for å sikre medlemmenes rettigheter når programmene de medvirker i blir vist på TV og nett-TV. Tatt i betrakting de store endringene i TV-markedet de siste årene, med nye plattformer og seermønstre, ønsker rettighetshavere å ivareta opphavsrettsprinsippet, som innebærer at de medvirkende skal få betalt når bruken av programmet øker gjennom nye kanaler. (16/02/2016)
 
Når TV 2s avtale som kommersiell allmennkringkaster går ut ved slutten av året, står kanalen fritt til å avvikle nyhetssendingene og flytte hovedkontoret fra Bergen. Dette ønsker opposisjonspartiene - med Arbeiderpartiet i spissen - å unngå. For å hindre at NRK får monopol nå nyheter, vurderer et flertall på Stortinget å gi TV 2 økonomisk støtte for å bevare nyhetssatsingen og beholde bergenskontoret. Ifølge et grovt anslag fra NHH-professor Trond Bjørnenak koster det TV 2 i underkant av 300 millioner å produsere daglige nyhetssendinger og opprettholde kontoret i Bergen. (12/02/2016)
 
NRK skal forlate sitt tradisjonsrike bygg på Marienlyst. Kringkasteren trenger mindre og mer moderne lokaler, og satser på å flytte i løpet av fem til ti år. Forutsetningen er at salget av Marienlyst kan finansiere nye lokaler. (11/02/2016)
 
Konflikten mellom Discovery Networks Norge og Canal Digital er løst. En ny avtale om prisen Canal Digital skal betale for Dicoverys kanaler i Norge er signert, men detaljene blir ikke gjort kjent. Dermed er det ikke klart hverken hva Discovery oppnådde å få betalt, eller hvor mye Canal Digital vil øke prisene til sine kunder. Samtidig ser det ut til at Tippeligaen kan bli del av en ny sportspakke hos Canal Digital. (11/02/2016)
 
Juritzen forlag tapte saken mot Interpress i Tingretten, og er pålagt å betale Interpress 6,5 millioner for de 95.000 bøkene som ikke ble solgt. I dommen ble det understreket at partene hadde avtalt returrett, ikke bytterett. Ifølge rådgiver Ida Håvik i Reitan Gruppen står forlikstilbudet på to millioner kroner fortsatt ved lag. (11/02/2016)
 
RiksTV har signert en avtale med Discovery om strømming av TVNorge-kanalene på nettbrett og mobil utenfor hjemmet, en avtale som ligner den som Canal Digital har kommet fram til med TV 2. Til sammen vil 21 TV-kanaler være tilgjengelige for strømming med RiksTV-appen. Dermed legger også de norske distributørene opp til konseptet «TV Everywhere» - som lar brukerne strømme TV-innhold hvor som helst og når som helst. Trenden ble skapt da amerikanske TV-distributører lanserte strømmetilbud for å ta opp kampen mot Netflix og andre rene strømmetjenester. (11/02/2016)
 
Mediekonsernet Bonnier melder om et driftsoverskudd på én milliard i 2015, noe som er 100 millioner dårligere enn i 2014. Men årsaken til nedgangen er at Bonniers hodepine - betal-TV-selskapet C More - igjen er inne i konsernets regnskap. I 2014 ble C More midlertidig flyttet ut av konsernet mens Bonnier solgte unna store deler av virksomheten - blant annet til norske TV 2. Uten C More ville Bonnier i stedet økt driftsoverskuddet med mer enn 100 millioner i 2015. (10/02/2016)
 
Teknologiselskapet Venture Factory har kjøpt 51 prosent av aksjene til Buzzit, og dermed er det slutt på viralsider drevet av norske mediehus. Buzzit ble opprettet av avisen Nordlys i 2014, men ble raskt skilt ut i et eget selskap. Viralnettstedet kobles nå fra redaktørplakaten, og blir en helkommersiell tjeneste. Amedia beholder de resterende aksjene. (10/02/2016)
 
Ifølge en ny rapport fra Elektronikkbransjen abonnerer 38 prosent av husholdningene i Norge på Netflix. Det er en økning på hele 16 prosent sammenlignet med 2014. Også TV 2 Sumo har hatt stor økning det siste året. Til sammen har rundt halvparten av den norske befolkningen abonnement på strømmetjenester. (09/02/2016)
 
Reuters, verdens største engelskspråklige nyhetsbyrå, publiserer sponset innhold når de dekker det amerikanske presidentvalget. Det tyske softwareselskapet SAP står bak sponsingen. Reuters gjør selv oppmerksom på sponsingen gjennom merknader under artiklene, og presiserer at innholdet er produsert av Reuters-ansatte uten innvirkning fra SAP. (09/02/2016)
 
Canal Digital har signert en avtale med TV 2 som gjør det mulig for Canal Digitals satelittkunder å strømme TV 2-innhold gjennom strømmetjenesten Go når de befinner seg utenfor hjemmet. Dermed slipper satelittkundene å være tilkoblet hjemmenettet for å benytte Go-appen, slik de tidligere måtte være. Avtalen gjelder TV 2s direktekanaler pluss syv dagers «catch up». Tilbudet gjelder ikke for Canal Digitals kabel-TV-kunder. (09/02/2016)
 
Konkurransen fra aktører som Google og Facebook skaper store utfordringer for den norske avisbransjen. Stadig flere oppgir Facebook som den viktigste kilden til nyheter, og en av Facebooks klare fordeler er brukervennligheten. Nå går de norske mediehusene sammen for å skape en felles løsning som skal gjøre det enkelt å abonnere på nettaviser. I dag har aktører som Schibsted, Amedia, Dagbladet og TV2 alle ulike innloggingssystemer. Mediebedriftenes Landsforening har nå tatt initiativ til å utrede om det er mulig å samordne de ulike løsningene for inn­logging og betaling. (08/02/2016)
 
Mens samtlige av partiene på Stortinget er positive til å åpne kabel- og fibernettene for konkurranse på levering av TV og Internett, mener administrerende direktør i RiksTV, Christian Birkeland, at det er viktigere å fjerne koblingssalget mellom TV og bredbånd. I likhet med forbrukermyndighetene og flere TV-selskaper, er Birkeland kritisk til at kabel-TV-aktørene krever at kundene må abonnere på TV-pakker for å få bredbånd. (08/02/2016)
 
Schibsted melder at de skriver ned verdien av sine abonnementsaviser - Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen - med en halv milliard. Avisenes verdi blir da på ca. én milliard til sammen. I 2011 ble verdien på de samme avisene anslått til vel syv milliarder, men da hadde fortsatt avisene eierandeler i pengemaskinen Finn.no. (04/02/2016)
 
I motsetning til Google, ble ikke Yahoos resultater fra fjerde kvartal 2015 et høydepunkt. Det amerikanske teknologiselskapet har tapt hele 38 millarder kroner i løpet av fjorårets tre siste måneder. Nå varsler Yahoo at 1700 ansatte vil miste jobben, og fem kontorer stenges for godt. Selskapet har ikke lykkes å ta opp kampen om reklamekronene i møte med aktører som Facebook og Google. (03/02/2016)
 
Blant de mange seerne som nylig har mistet Discovery-kanalene, velger stadig flere å abonnere på strømmetjenesten Dplay. I løpet av to døgn har Dplay hatt en brukervekst på 20 til 30 prosent. Også distributøren Riks-TV opplever økt kundestrøm som følge av konflikten mellom Telenor og Discovery. (03/02/2016)
 
Konflikten mellom Canal Digital og Discovery kan koste Discoverys TV-kanaler dyrt. Når Canal Digital ikke sender Discoverys kanaler har det klare økonomiske konsekvenser. Svarte skjermer gir langt lavere seertall og mindre reklamekroner i kassen. Lavere distribusjon rammer også lanseringen av nye programmer på bl.a. TVNorge. (02/02/2016)
 
Etter å ha økt omsetningen med 20 prosent i fjerde kvartal 2015, steg aksjene til Alphabet, Googles morselskap, med åtte prosent. Selskapet har nå en totalverdi på 570 milliarder dollar, og gikk dermed forbi Apple på listen over verdens mest verdifulle selskap. Med en markedsverdi på 323 milliarder dollar steg Facebook til en fjerdeplass på listen, like bak Microsoft. (02/02/2016)
 
Interpress og Juritzen Forlag møtes i retten for å løse en konflikt knyttet til retur av usolgte bøker. Interpress, eid av Reitan Convenience, har distribuert bøker til bl.a. Narvesen, Shell og Statoil med en markedsandel på rundt ti prosent årlig. I oktober 2014 avviklet Interpress bokvirksomheten som følge av lite lønnsom drift, og dermed ble Bladcentralen - eid av Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted - den eneste gjenværende distributøren av bøker til kiosker og matbutikker. Det fikk store konsekvenser for mange små og mellomstore forlag, inkludert Juritzen, som har solgt bøker til Interpress siden 2006. Interpress krever en tilbakebetaling på 6,5 millioner kroner for nærmere 100 000 usolgte bøker, noe forlagsredaktør Arve Juritzen ikke vil gå med på. (02/02/2016)
 
Mot slutten av februar lanserer Facebook annonsetjenesten Canvas Ads i Norge. Formatet er skreddersydd for mobil, og gir annonsørene muligheten til å kombinere bl.a. stillbilder, 360 graders videoer og panoreringer. I tillegg skal annonsene ha svært rask lastetid. SAS er blant de første norske aktørene til å teste ut tjenesten. (02/02/2016)
 
Selv om nyhetsmedier som krever betaling av brukerne sine har fått momsfritak, ønsker ikke Skattedirektoratet at fritaket skal gjelde salg av enkeltartikler fra de samme mediene. Dette er å finne i Skatteetatens forslag til nye regler for fritak for merverdiavgift som har vært på høring. Høringsfristen er 1. februar 2016. (01/02/2016)
 
Like før jul inngikk Schibsted en avtale med Polaris Media om kjøp av 0,13 prosent av aksjene i Finn.no. Denne lille andelen var det Schibsted manglet for å komme over 90 prosent, og dermed kunne innlemme Finn i konsernets skatteregime, noe som kan gi Schibsted store skattefordeler. Schibsted har i mange år ønsket å overta Polaris' sin andel i Finn, men i avtalen som er inngått har Schibsted måttet si fra seg retten til å overta resten av Polaris sine aksjer - en rett som oppstår ved en eierandel på minst 90 prosent. (01/02/2016)
 
En ny rapport fra Consumer Technology Association viser at hele 88 prosent av milleniumsgenerasjonen benytter seg av to skjermer når de ser videoinnhold. Mens selve videoinnholdet avspilles på hovedskjermen, brukes den andre (og ofte mindre) skjermen til å søke opp informasjon om programmet de ser på, surfe med i reklamepauser og å følge diskusjonstråder i sosiale medier. Mens fjernsynet fremdeles er det foretrukne mediet når det kommer til videoinnhold, er PC, nettbrett og smarttelefon å foretrekke ved strømming. Rapporten viser også at én av ti har sagt opp abonnementet på tradisjonell kabel-TV i løpet av fjoråret, mens 21 prosent ikke har hatt tilgang til kabel-TV det siste året. Rapporten baserer seg på et utvalg på 1001 personer. (01/02/2016)
 
Både Bergens Tidende og Bergensavisen slutter med søndagsavis etter 20. mars. BTs sjefredaktør, Øyulf Hjertenes, begrunner avgjørelsen med folks endrede medievaner. Det koster å trykke og distribuere papiravis på søndager, og annonsørene velger helst andre dager å annonsere på. Begge avisenes digitale søndagsutgave vil bestå, med enkelte endringer. Bl.a. flyttes BTs featurestoff til fredag og lørdag, mens BA øker sidetallet på fredag- og lørdagsutgavene. Pengene som spares skal ifølge Hjertenes gå direkte til mer journalistikk. (01/02/2016)
 
I fjor kjøpte TVNorge-eier Discovery rettighetene til både Tippeligaen og OBOS-ligaen frem til 2022 for et rekordbeløp. Nå jobbes det med å inngå en ny TV-distribusjonsavtale mellom Telenor og Discovery, men partene har så langt ikke lykkes å bli enige. Discovery krever mer penger enn ved forrige avtale i 2010, og viser til doblede investeringer i norsk underholdning og sport. Telenor mener at motparten kommer med urimelige priskrav og peker på at Telenor-kundene skal slippe å betale regningen for de dyre rettighetene. Dersom partene ikke kommer til enighet kan Discoverys kanaler forsvinne fra Canal Digitals kabel- og satelittpakker, noe som vil berøre nesten halvparten av befolkningen. (29/01/2016)
 
Skatteavtalen mellom Google og britiske myndigheter har fått kritikk fra flere kanter, både for hemmelighold om detaljene i avtalen og for nivået på skatten Google må betale. Mens OECDs nye regler for hindre skatteflukt og hull i beskatning angir en selskapsskatt på 20 prosent, innebærer Googles avtale i Storbritannia en langt lavere skattesats på tre prosent. Frykten er at avtalen kan undergrave nye skatteregler og at andre globale selskaper, som f.eks. Facebook, nå kan kreve samme vilkår. (28/01/2016)
 
Facebook la nylig frem nye regnskapstall som viser en enorm økonomisk vekst. I løpet av 2015 økte totalomsetningen med hele 50 prosent, og annonsesalget alene økte med 30 prosent. Det er særlig annonsesalg på mobil som får inntektene til å skyte i været. Nyhetssatsingen Instant Articles har gjort at Facebook, gjennom samarbeid med aviser, får boltre seg i både verdifullt nyhetsstoff og glinsende annonsekroner. Ifølge Even Aas-Eng, Adm. dir. i Venture Factory, har Facebook laget en kommersiell evighetsmaskin, ettersom annonsører vil betale for å drive trafikk inn til Facebook. For mobilbrukerne er hastighet viktig, og det er opptil ti ganger raskere å laste inn en Instant Article enn en ekstern nettside. Facebook er nå i ferd med å bli et komplett publiseringssystem, noe som kan innebære utfordringer for Google. Dersom Facebook i fremtiden skulle nekte Google å gjenfinne innholdet, vil søkemotoren miste mye av sin funksjon. Det kan forandre Internett slik vi kjenner det i dag. (28/01/2016)
 
Etter møtet med Facebook i London tidligere denne uken, har Aller-konsernet signert en avtale som gir dem tilgang til Facebooks nyhetssatsing Instant Articles. Aller og Dagbladet blir dermed det første norske mediehuset til å prøve ut tjenesten. Også VG vil takke ja til invitasjonen om å teste beta-versjonen. Det forventes at Instant Articles' fullversjon lanseres i løpet av første halvår. Dagbladet melder samtidig at avisens kommentarfelt stenges for godt og flyttes over i sosiale medier. Endringen er en måte å håndtere den avtakende interessen for debatt i kommentarfeltene på. (28/01/2016)
 
Etter inntoget av strømmetjenester som Netflix og HBO, har de tradisjonelle kabel- og kringkastingsselskapene i USA måttet begynne å tenke nytt. Nylig var flere bransjeaktører samlet for å diskutere strategier for fremtiden. Et av de diskuterte grepene er å redusere mengden av reklame som sendes underveis i fjernsynsepisodene. Kabelselskapet Turner Network Television skal bl.a. halvere reklamemengden i tre av sine nye satsinger utover våren, og frigjør dermed rundt ti ekstra minutter per time til mer TV-innhold. Flere selskaper har også begynt å droppe reklamen helt i premieresendingene av nye serier. (27/01/2016)
 
Når momsfritaket for elektroniske nyhetsmedier iverksettes 1. mars, gjelder det ikke for fagpressens nettaviser. Fagblader og tidsskrifter har hatt momsfritak på sine papirutgaver på lik linje med avisene siden 1970, men de digitale utgavene holdes nå utenfor. Ifølge regjeringen skal fritaket gjelde for aviser og nyhetsmedier med en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff. Fagpressens innhold anses for å være for spesialisert og rettet mot enkelte grupper i samfunnet. Fagpressen har nå engasjert advokat Marianne Brockmann Bugge, med erfaring fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet, for å sikre like rammebetingelser. Heller ikke e-bøker får fritak for momsavgift, noe administrerende direktør i Forlegger­foreningen, Kristenn Einarsson, oppfordrer til (betalt sak). (27/01/2016)
 
ESA har nå godkjent det norske fritaket for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester. Dermed er avisenes mangeårige kamp for likebehandling av trykte aviser og nettaviser endelig kronet med seier. Fritaket gjelder alle elektroniske nyhetsmedier som krever betaling av brukerne sine. Det ble godkjent til tross for EUs regler mot statsstøtte, fordi ESA mener tiltaket fremmer mediemangfold og er i fellesskapets interesse. Avgått kulturminister Thorhild Widvey tok tak i spørsmålet om momsfritak tidlig i sin ministerperiode, etter at tidligere regjeringer hadde avvist saken. Regjeringen sendte notifikasjonen til ESA i desember, og allerede i mars kan fritaket settes ut i livet. Godkjenningen gjelder for seks år - fram til 2022. (26/01/2016)
 
Den britiske mediehuset Guardian News & Media, utgiver av avisen The Guardian, skal redusere kostnadene med 20 prosent i løpet av de neste tre årene. Det tilsvarer rundt 620 millioner kroner årlig. Mediehuset har like under 2000 ansatte, og årets underskudd er beregnet å komme på 660 millioner kroner. Avisen har ikke lykkes å veie opp for annonsesvikten i papirutgavene. (26/01/2016)
 
Facebook har denne uken invitert representanter for flere norske mediehus til London for å diskutere selskapets nyhetstjenester. En rekke store aviser, som Washington Post, New York Times og Guardian, har tatt i bruk Instant Articles - et format som gjør det mulig å publisere nyhetsartikler rett på Facebook. Også tjenestene Notify og Instagram brukes av utenlandske nyhetsmedier. Nå åpner Facebook for samarbeid også med norske medier. (25/01/2016)
 
Aller Media, selskapet som eier Dagbladet og ukeblader som Allers og KK, fikk et årsresultat på minus 43 millioner danske kroner i 2014/2015 (Allers regnskapsår går fra 1.10. ett år til 30.9. neste år). Det var likevel bedre enn året før, hvor underskuddet var på 77 millioner. I ren drift gikk selskapet i overskudd, men ekstraordinære kostnader knyttet til bytte av lokaler og sluttpakker til ansatte gjorde at sluttresultatet endte med minus. Men datterselskapet Dagbladet endte i pluss. Det skyldes først og fremst kutt i kostnader. Aller Media er eid av det danske mediekonsernet Aller. (25/01/2016)
 
Til tross for at Facebook og Google forsyner seg grovt av verdifulle annonsekroner i både inn- og utland, er begge kjent for å gå langt for å slippe å betale skatt ved å bokføre omsetningen i land med lave skattesatser. Etter en avtale med britiske myndigheter, skal Google i England nå betale 130 millioner pund i etterbeskatning. Beløpet, som i norske kroner er rundt 1,6 milliard kroner, dekker skyldte penger fra 2005 og frem til i dag. Ifølge sjefen for Googles europeiske avdeling, Matt Brittin, er de internasjonale skattereglene i endring, og Google skal sikre seg at de betaler riktig mengde skatt. Også norske skattemyndigheter har lenge være engasjert i problemstillingen, men det er foreløpig usikkert hvordan teknologiselskapene vil bli skattlagt i Norge. (25/01/2016)
 
Det amerikanske voksenmagasinet Penthouse, utgitt siden 1965, kutter de trykte utgavene og blir heldigitalt. Magasinet utgis av FriendFinder Networks, som har slitt med økonomien de siste årene. Flere utenlandske voksenmagasiner har måttet legge ned den siste tiden som følge av det store mangfoldet av gratis innhold på Internett. (25/01/2016)
 
Gjennom satsingen «Kvalitets­journalistikk i en ny tid» som ble iverksatt i fjor gir stiftelsen Fritt Ord til sammen 30 millioner kroner til journalistikkprosjekter over en treårig periode. Over halvparten av de første ti millionene gikk til etablerte aviser som Bergens Tidende, Ny Tid og Dagbladet. Ifølge direktør Knut Olav Åmås kom det få søknader fra journalistikkprosjekter rettet mot ungdom. Under lanseringen av støtteordningen pekte Åmås på flere svake punkt i norsk journalistikk, der nettopp temaet unge mediebrukere ble trukket frem. Her er en liste over alle prosjekter som har fått støtte så langt. (22/01/2016)
 
Avisa VG ble i dag felt i PFU for det omdiskuterte samarbeidet med Rema 1000 om stoffseksjonen VG Familieliv. Det kom flere klager på artikler i denne seksjonen, fordi mange opplevde skillet mellom betalt og redaksjonelt innhold som uklart. Avisa ble felt for brudd på paragrafer i Vær Varsom-plakaten som handler om redaksjonell uavhengighet, integritet og troverdighet samt opprettholdelsen av skillet mellom journalistikk og reklame. (21/01/2016)
 
Ifølge Netflix' egne tall utgjorde bruken av strømmetjenesten 42,5 milliarder timer i 2015, mot 29 milliarder i 2014. Dette gjenspeiler økningen i kundemassen: Ved utgangen av 2015 kom antallet abonnenter opp i 75 millioner globalt, etter at Netflix ble tilgjengelig i 130 nye land. Samtidig økte verdien på selskapet betraktelig, men Netflix har også økt gjelden sin. (20/01/2016)
 
Schibsteds regionaviser preges av en eldrebølge, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Dersom tallene DN har fått tilgang til er korrekte skal snittalderen på papirabonnentene være hele 60 år, mens kun én av ti papirabonnenter er under 45 år. Eldrebølgen skaper et mørkt fremtidsbilde for aviskonsernet ettersom 95 prosent av brukerinntektene er knyttet til papir, ifølge interne tall. Å få ungdom til å ville betale for avisinnhold blir avgjørende for Schibsteds regionaviser i fremtiden. (18/01/2016)
 
Netflix har annonsert nye tiltak for å hindre omgåelse av regionsperrene på innholdet strømmetjenesten tilbyr. Siden Netflix har rettigheter til ulikt innhold i ulike deler av verden, skal for eksempel ikke norske brukere ha tilgang til det større utvalget av filmer og serier som Netflix tilbyr i USA. Men mange brukere benytter seg av VPN-tjenester som omgår disse hindringene, ved å tildele brukerne IP-adresser (datamaskinens adresse i nettet) som tilhører det landet de ønsker å se innhold fra. Netflix vil svarteliste IP-adressene som brukes av slike VPN-tjenester, men innrømmer at problemet vanskelig lar seg løse, siden tjenestene stadig kan ta i bruk nye IP-adresser. (15/01/2016)
 
Annonseinntektene for norsk dagspresse fortsatte å synke i 2015, viser tall fra Mediebyråforeningen. Sammenlignet med desember i fjor har dagspressen mistet 23 prosent av reklameomsetningen som formidles via mediebyråene. I løpet av de tre siste årene er papiravisenes annonseinntekter halvert. Også trykt fag- og ukepresse sliter, med en nedgang på henholdsvis 17 og 16 prosent. Til tross for at veksten for Internett ser ut til å flate ut, holder totalmarkedet seg imidlertid stabilt. Den samlede reklamepotten var på 9,1 milliarder kroner. Mediebyråforeningens tall gjelder reklame solgt via mediebyråer og omfatter kun en viss del av avisbransjens totale reklameomsetning. (15/01/2016)
 
Al-Jazeera har bestemt seg for å legge satsingen i USA. Selskapets amerikanske kanal ble etablert for tre år siden og skulle være en TV-kanal med et annet blikk på amerikanske nyheter. Nå legges den ned på grunn av lave seertall og manglende reklameinntekter, skriver Guardian. (14/01/2016)
 
Gjennom prosjektet «TV 2 i 2020» skal TV 2 legge ny strategi for å videreutvikle driften og håndtere endringene i det globale mediemarkedet. Internasjonal kamp om innholdsrettigheter, nye reklameformater og økt digitalkonsum er blant trendene som skaper utfordringer for de norske mediehusene, skriver DN (betalingsmur). Haakon Knoph, med bakgrunn fra PricewaterhouseCoopers (PwC), blir ny strategidirektør. Å sikre mediehusets lønnsomhet er en viktig del av strategiprosjektet, og kostnadsstrukturen skal derfor gjennomgås nøye. TV 2 er fra før av i gang med et effektiviseringsprogram (Greenfield Playout Program) hvor bruk av ny teknologi i programvirksomhet, reklamesalg og distribusjon står sentralt. (14/01/2016)
 
Mens én av fire har annonseblokkeringsverktøy på datamaskinen sin, har mindre enn én av ti det samme på mobilen, viser tall fra TNS Gallup. TNS Gallup har beregnet at dette medfører tapte annonseinntekter på rundt 330 millioner kroner for norsk mediebransje. (12/01/2016)
 
Polens nye regjering har vedtatt en lov som gir myndighetene økt kontroll med den statlige allmennkringkasteren TVP. Blant annet skal lederne i selskapet utnevnes direkte av finansministeren. Den tidligere ledelsen har fått sparken og Polens visekulturminister er innsatt som ny toppsjef. Det ryktes også at alle ansatte i selskapet kan bli byttet ut i løpet av kort tid. Bakgrunnen skal være at regjeringen ønsker seg medier med en mer patriotisk holdning. (12/01/2016)
 
Nærmere fire av fem norske ungdommer mellom 15 og 29 år bruker bilde- og videodelingstjenesten Snapchat hver dag. Det er langt mer enn både Twitter, Instagram og Youtube kan skilte med. Også internasjonalt er den populære tjenesten i stor vekst. Det sendes mer enn syv milliarder videoklipp via Snapchat hver dag, og medieforskere spår at bildedelingstjenesten i større grad vil utfordre Facebook og Youtube som foreløpig troner øverst på videotoppen. (12/01/2016)
 
Det svenske mediekonsernet Bonnier selger den danske næringslivsavisen Børsen til mediehuset JP/Politikens Hus, og tjener liker over 1 milliard norske kroner. Beløpet skal brukes på å utvikle nye digitale inntektskilder. Konsernet har som mål å øke andelen digitale inntekter til 50 prosent innen 2020. (11/01/2016)
 
Etter å ha utvidet med hele 130 markeder er Netflix nå tilgjengelig i stort sett hele verden. Det er kun i Kina, Nord-Korea, Syria og Krim at strømmetjenesten ikke er tilgjengelig. Netflix har over 70 millioner abonnenter over hele verden. Ekspansjonsnyheten fikk aksjen til å øke med ti prosent. (08/01/2016)
 
I tillegg til omfattende bemanningskutt skal BT gjennomgå en ny omorganisering. Foto- og videoavdelingen slås sammen, og staben halveres fra 17 til ni medarbeidere. Redaksjonen skal organiseres i to avdelinger: samfunn og nyheter. Magasinredaksjonen legges ned og blir en del av samfunnsavdelingen. Til sammen vil rundt 30 redaksjonelle medarbeidere miste jobben. I løpet av åtte år har over halvparten av BTs stab mistet jobben. (08/01/2016)
 
2015 var et godt år for trykte bøker i det amerikanske markedet. Med over 652 millioner solgte bøker, har salget økt for andre år på rad. Det er fagbøker og sakprosa som står for den største økningen, men salget av skjønnlitterære bøker har også steget - for første gang siden 2010. Det er Nielsen BookScan som samler statistikken over salgstallene, basert på rapporter fra aktørene. Det er bokhandlene (inkludert Amazon) og bokklubber som står for veksten. (06/01/2016)
 
Dagens Næringslivs eierselskap, NHST Media Group, øker sin andel av aksjene i Morgenbladet fra en tredjedel til 49 prosent. Eierandelen blir økt gjennom utskriving av nye aksjer forbeholdt NHST - en såkalt rettet emisjon. Dermed får de andre eierne redusert sine andeler av aksjene. Fritt Ord og Forlagskonsult, som er de andre store eierne, vil etter dette eie 25 prosent hver. NHST ønsker også å øke eierandelen ytterligere. (06/01/2016)
 
I 2015 mottok Pressens Faglige Utvalg 500 klager på norske medier, som er 73 flere klager enn i 2014. Av de 142 sakene som fikk full behandling, ble mediene felt i 83 av dem. Av dette var 65 brudd og 18 kritikk. Antall fellelser har økt med over 50 prosent siden 2014. Ti av sakene gjaldt tekstreklamesaker, mot fire i 2014. Flesteparten av fellelsene er knyttet til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som fastslår at personer som utsettes for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. NRK ble felt flest ganger, med seks brudd og fire tilfeller av kritikk. (06/01/2016)
 
Avisbransjen sliter allerede med fallende annonseinntekter som følge av at utenlandske nettkjemper som Facebook og Google tar en stor bit av de norske annonsekronene. Nå vil de de to selskapene, sammen med bl.a. Apple og Snapchat, også ta over distribusjonen av avisenes nyhetsstoff på nett. Facebook Instant Articles - hvor nyhetene publiseres direkte på Facebook - samarbeider allerede med aviser som The Guardian og The New York Times, og er ventet å finne samarbeidspartnere i Norge. I tillegg finnes Apple News, Google Accelerated Mobile Pages og Snapchat Discover, som alle baserer seg på samme modell. Dette skaper store utfordringer for norske aviser, ikke minst fordi avisene mister kontrollen over salg av annonser. (05/01/2016)
 
I løpet av 2015 valgte investorer å handle aksjer i nettbaserte underholdningstjenester til fordel for de tradisjonelle tv-selskapene. Det gjorde utslag for strømmegiganten Netflix, hvis aksjer steg med 129 prosent i løpet av fjoråret. Amazon, Google og Facebook fortsatte å gjøre det bra, mens mediekonsernene Viacom og Discovery (eier av TVNorge) hadde en fallende aksjekurs. En av årsakene er at investorer nå i stor grad frykter at flere kunder vil si opp sine kabel-tv-pakker hos distributørselskapene. (05/01/2016)
 
Fagbladet Journalisten har publisert en samling interaktive grafikker med oversikt over blant annet avisopplag, lesertall, journalistlønninger og konsernøkonomi for fjoråret. Grafikkene baserer seg på tall fra Mediebedriftenes Landsforening, TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse og konsernenes egne kvartalsregnskap. Grafikken viser blant annet utviklingen i inntekter og driftsresultat for Schibsted, Amedia og Polaris. Schibsteds økonomitall gjelder kun de norske mediehusene, inkludert Schibsted Forlag som ble solgt våren 2015. Økt nedbemanning og synkende annonseinntekter er hovedårsakene til den økonomiske utviklingen. (04/01/2016)
 
Klassekampen har laget en oversikt over nedbemanningene i norske mediehus - både kutt foretatt i 2015 og planlagte kutt i 2016. Avisa skriver blant annet at 283 journalister mistet jobben i fjor. (04/01/2016)
 
Årets kinofilmer har ført til solide besøkstall og inntekter både i Norge og i utlandet. Med titler som «Jurassic World» og Star Wars-filmen «The Force Awakens» har den nordamerikanske kinobransjen hatt sitt mest innbringende år noensinne med totalt 11 milliarder dollar i billettinntekter. I Norge har storfilmene «Solan og Ludvig – Herfra til Flåklypa» og den nyeste Star Wars-filmen ført til romjulsrekord på norske kinoer. I løpet av romjulshelgen ble det solgt i overkant av 265.000 billetter. (04/01/2016)
 
De største filmstrømmetjenestene i Norge er Netflix, Viaplay, Canal Digital Go, C More Play og HBO Nordic. Til sammen har tjenestene flere tusen filmer og serier i sitt repertoar, men tilbyr kun 67 norske spillefilmer og én dokumentar. Filmviter Marius Øfsti foreslår at kulturministeren nå tar grep. Netflix, som brukes av rundt 1,2 millioner nordmenn, byr i dag på 37 norske filmer, og ifølge produsent Carsten Aanonsen undervurderer strømmegiganten sitt norske publikum. (30/12/2015)
 
Medietilsynet har i 2015 henvendt seg til Storbritannia, Spania og Nederland om ulovlig spillreklame i TV-kanaler rettet mot norske seere. Tilsynet nådde ikke fram hos britiske myndigheter, som regulerer TV-kanaler som TV3, Viasat4, Max, Fem og Vox, men kanalene Fox og National Geographic har foreløpig stanset spillreklamen i sine norske sendinger. De Murdoch-eide kanalene sender begge fra Spania, og Medietilsyntes henvendelse har avdekket en mulig konflikt med spanske regler. (22/12/2015)
 
Ifølge distribusjonsselskapet Akamai Technologies har netthastigheten hos norske bredbåndbrukere gått opp med hele 44 prosent det siste året. Fra andre til tredje kvatal i år har gjennomsnittshastigheten økt til 16,4 megabit per sekund, som er betydelig raskere enn det globale gjennomsnittet på 5,1 megabit per sekund. Dermed er Norge rangert på en tredjeplass, slått av Sør-Korea og Sverige. Hastigheten er derimot ikke like høy landet over. Over halvparten av brukerne har tilgang på 10 megabit eller høyere, mens rundt syv prosent har kun tilgang på en hastighet lavere enn 4 megabit, viser Akamai-rapporten State of the Internet. (21/12/2015)
 
Hege Lamark og Lisbeth Morlandstø ved Universitetet i Nordland har det siste året sett på kjønnsfordelingen i nettutgavene av Nordlys og Adresseavisen. Undersøkelsen viser at andelen kvinnelige og mannlige journalister og kilder er svært skjevt fordelt. Én av fem kilder i det undersøkte materialet var kvinner, og andelen kvinnelige journalister var 26 prosent. På landsbasis var andelen siterte kvinner rundt 28 prosent i fjor. Den store mengden sportstoff - med få kvinnelige kilder - anses å ha en del av skylden for den lave kvinneandelen. (21/12/2015)
 
I januar 2016 lanseres tjenesten Facebook at Work, et eget sosialt nettverk for arbeidsplasser. Blant de 300 bedriftene som først får teste ut tjenesten, er DNB eneste aktør fra Norden. Den annonsefrie Facebook-tjenesten erstatter bedriftens nåværende intranett, og de ansatte kan legge ut informasjon, like og dele som på vanlige Facebook, skriver Dagens Næringsliv (krever betaling). DNB har 20 kontorer over hele verden, og tjenestens automatiske oversettelsefunksjon vil erstatte DNBs egne oversettere. Ifølge Datatilsynet bør bedrifter som tar i bruk den nye tjenesten tilby en alternativ løsning til ansatte som ikke ønsker å knytte seg til Facebook. Nettgiganten samler inn innhold og informasjon som oppgis ved bruk av tjenesten. (21/12/2015)
 
Schibsted fortsetter sin store nettsatsing, og i løpet av 2016 vil mediehuset eie over 80 prosent av det svenske rubrikknettstedet Hemnet. Avtalen krever godkjenning av den svenske konkurransemyndigheten, men det ventes at kjøpet gjennomføres innen sommeren. Konkurrensverket har tidligere uttalt at det finnes store utfordringer knyttet til kjøpet. Schibsted eier også Blocket Bostad, og dominerer dermed store deler av det svenske markedet for boligannonser på nett. Ifølge Schibsteds børsmelding er Hemnet verdsatt til 1,5 milliard kroner. (21/12/2015)
 
I Nord-Amerika står strømming av video nå for hele 70 prosent av trafikken i faste bredbåndsnett på kveldstid (i prime time). Netflix alene står for 37 prosent, viser tallene fra Sandvine. Situasjonen i Norge er neppe helt ulik. Høsten 2014 publiserte Telenor lignende, men ikke helt sammenlignbare, tall for trafikken i sine faste bredbåndsnett. (18/12/2015)
 
Schibsted varslet tidligere i høst en mulig sammenslåing av konsernets abonnementsaviser Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Nå er det klart at det er apparatet knyttet til avisenes administrasjon, salg og distribusjon som blir slått sammen i to felles enheter. Avisredaksjonene fortsetter som selvstendige selskaper, med sjefsredaktørene som administrerende direktører. Schibsted avviser likevel ikke at også redaksjonene kan bli slått sammen på et senere tidspunkt. Den nye organisasjonsstrukturen skal være fullt gjennomført før april 2016. (17/12/2015)
 
Regjeringen har sendt et forslag om endringer i reklamereglene for kringkastingssendinger på høring. I forslaget blir regelverket for TV-reklame myket opp. Blant annet foreslås det at TV-kanalene selv kan bestemme hvor mange ganger de vil avbryte et TV-program med reklame, så lenge de holder seg innenfor maksimumsgrensen for andel reklame per time. Regjeringen vil også tillate at reklame kan legges inn på deler av skjermen, sammen med programinnhold, i enkelte type sendinger, og åpner for virtuell reklame. Også reglene for eksponering av sponsorer foreslås liberalisert. (16/12/2015)
 
Med det nye kjøpet av aksjer eier Fellesforbundet nå fem prosent av Klassekampen. Ifølge forbundsstyret er det viktig å støtte Klassekampens fokus på norsk arbeidsliv og fagbevegelse, og avisen retter søkelyset mot saker fagbevegelsen er opptatt av. Klassekampens største eiere er Rødt med 20,18 prosent, foreningen Klassekampens venner med 16,57 prosent og Fagforbundet med 15 prosent. (16/12/2015)
 
Linda Hofstad Helleland (H) erstatter Thorhild Widvey (H) som kulturminister, to år etter at Erna Solbergs første regjeringskabal ble fastsatt. Helleland har frem til i dag vært leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Hun var Høyres familiepolitiske talskvinne under sine fire år i familie- og kulturkomiteen, og har også vært medlem av justiskomiteen og finanskomiteen. Helleland har bl.a. studert medievitenskap og statsvitenskap/sosiologi ved NTNU, og retorikk, kommunikasjon og ledelse ved BI. Avtroppende kulturminister Widvey har vært kjent som en sterk politiker, men som ifølge enkelte kulturpersoner ikke klarte helt å knekke kulturkoden. Under sin tid som kulturminister har Widvey bl.a. lansert en insentivordning for filmproduksjon, innført nullmoms for digitale nyhetsmedier og foreslått å oppheve medieeierskapsloven. (16/12/2015)
 
Canal Digital kabel-TV har totalansvar for Telenors TV- og bredbåndsleveranser. Før ble selskapets bredbåndstjenester solgt under Telenor-merkevaren og kabel-TV-tjenester under Canal Digital-merkevaren. Nå skal begge divisjonene samles under Telenor-merkevaren. Ifølge Birgit Bjørnsen, direktør for den nye bredbånd- og kabel-tv-divisjonen, er det lite hensiktsmessig å benytte ulike merkevarer for å selge TV-tjenester og bredbånd. (15/12/2015)
 
Flere undersøkelser i USA viser at Netflix sitt originalproduserte innhold, som seriene House of Cards og Orange is the New Black, ikke er viktigste grunn til at brukerne abonnerer på strømmetjenesten. I stedet er det brukervennlighet og stort utvalg av innhold som kommer øverst på listen når amerikanerne skal grunngi hvorfor de bruker Netflix. (15/12/2015)