Metodebeskrivelse for Antall hovedadresser på internett

Metode til og med juli 1997
Alle registrerte domenenavn eller hovedadresser på internett ble kontrollert, og de domenene som var tilknyttet en IP-adresse (maskinadresse), altså de som virkelig var i bruk av en vertsmaskin, ble talt opp. Dette kan sammenlignes med å telle alle navnene i telefonkatalogen (alle som står der har et telefonnummer).

Etter hvert som enkelte domeneadministratorer begynte å nekte tilgang til informasjon om deres respektive domener (jfr. hemmelig telefonnummer), ble denne metoden unøyaktig. Fra og med januar 1998 ble metoden endret.

Metode fra og med januar 1998
Her går man motsatt vei og kontrollerer hvilke IP-adresser (maskinadresser) som har internettadresse/domenenavn, altså hvilke IP-adresser som viser til vertsmaskiner og ikke bare til vanlige brukermaskiner (som ikke har noe domenenavn). Dette kan sammenlignes med å ringe opp alle mulige telefonnumre og telle kun de numre der man får svar. (Vil også dekke evt. hemmelige telefonnumre).

Sammenligning
Forskjellen på de to metodene kan virke subtil, men den er så stor at det ikke anbefales direkte sammenligninger mellom resultater før og etter januar 1998. For utfyllende informasjon om undersøkelsen, se Internet Systems Consortiums hjemmeside: http://www.isc.org (gå direkte via kilde- eller pekersidene til medienorge)


Ordforklaringer

Domene
Internettet er hierarkisk organisert og inndelt i områder kalt domener. Toppdomenene er delt i to kategorier; hvert land har en egen domene ( Norge har .no, Sverige har .se), dessuten finnes det toppdomener som ikke har noen geografisk tilhørighet. .com er tilegnet kommersielle interesser, .edu er tilegnet utdannelsesinstitusjoner , .org er tilegnet frivillige organisasjoner etc. Hver av disse toppdomenene har underdomener, f. eks. .uib.no, sol.no, yale.edu, som igjen kan ha underdomener. Dette innebærer at ett og samme domene kan ha mange hjemmesider eller ulike underadresser. Tellingen gir derfor ikke en oversikt over antall hjemmesider.

IP-adresse
Adresse som unikt identifiserer enhver datamaskin tilknyttet internettet, både vertsmaskiner(servere) og brukermaskiner. Adressen består av 4 tripler (123.345.567.789), noe som gir ca. 4,3 mrd. ulike mulige adresser.

Vertsmaskin
Et domenenavn som har en IP-adresse tilknyttet, f. eks. er medienorge.uib.no tilknyttet IP-adresse 129.177.129.66. Her er vertsnavnet medienorge mens domenenavnet er uib.no. Det er telling av vertsmaskiner med samme hoveddomenenavn (f.eks. uib.no) Internet Software Consortiums undersøkelse gjelder.

Duplikerte vertsmaskiner
Noen vertsmaskiner har flere IP-adresser. Antall duplikater blir trukket fra det totale antall, slik at hver vertsmaskin kun blir talt som én.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring