Visste du at menn hører mer på podkast enn kvinner?

Kun 2 % av oss hører på podkast daglig, men det er forskjell på menn og kvinner. Mens 4 % av mennene hørte på podkast en vanlig dag i 2016, var tallet for kvinner kun 1 %.
Figur: Andel som har brukt podkast en gjennomsnittsdag   Kilde: Statistisk sentralbyrå
SNARVEI TIL STATISTIKKENE
Velg medium Avis, bøker, fagpresse, film...
Velg aspekt Innhold, bruk, struktur, økonomi...
Velg stikkord Mest brukte stikkord
Søk Let i våre sider via Google
follow us on twitter follow us on facebook
 
I dag kan det hende at medienorges nettsider ikke helt oppfører seg som de skal. På grunn av en omlegging av programvare kan det være tidsrom hvor tilbudet ikke fungerer som forventet, og man får feilmeldinger i stedet for informasjon. Vi beklager dette, men håper endringen snart skal være unnagjort. (25/06/2015)
 
Smarttelefoner er nå tilnærmet allemannseie i Norge. Åtte av ti nordmenn i internettbefolkningen (15 år+) hadde smarttelefon i første kvartal 2013, viser TNS Gallups InterBuss-undersøkelse. To år tidligere hadde mindre enn halvparten en slik avansert mobiltelefon. Også tilgangen til nettbrett har økt kraftig de siste par årene, og den nærmet seg halve nettbefolkningen i første kvartal 2013. (05/11/2013)
 
Dagbladet kunngjorde nylig at søndagsutgaven legges ned i 2014. Dermed vil det bare være fire norske søndagsaviser igjen: VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Bergensavisen. Kontrasten er stor til toppåret 2005, da tallet var 14. Deretter gikk antall søndagsaviser nedover, til det stabiliserte seg på fem i 2009. Det var Dagbladet som startet trenden med søndagsutgaver i 1990, med VG hakk i hel. Andre aviser fulgte på, men søndag ble aldri den store avislesedagen bransjen håpet på, og de fleste ga opp etter hvert. Søndagsutgavene er dyre å produsere og distribuere, og særlig løssalg er utfordrende. Søndagen kan dermed stå utsatt til som avisdag i den krevende situasjonen papiravisene opplever nå. (29/10/2013)
 
Mange kommuner har kuttet i lokale bibliotekfilialer de siste par tiårene. Siden 1990 er antallet avdelinger ved folkebibliotekene redusert med 40 prosent - fra 1247 til 742 i 2012. Antall årsverk har derimot ligget langt mer stabilt, rundt 1800-1900 - og var faktisk hårfint høyere i 2012 enn i 1990. De kommunale folkebibliotekene har med andre ord konsentrert ressursene om færre og større avdelinger. (23/10/2013)
 
Ingen mediekonsern har større daglig dekning blant nordmenn enn NRK og Schibsted, med henholdsvis 88 og 76 prosent av befolkningen i andre kvartal 2013. Også nummer tre, Egmont, brukes av et stort flertall (65 %) hver dag. Dette viser tall fra undersøkelsen Forbruker & Media, som gjennomføres av TNS Gallup. Ingen av de andre mediekonsernene i målingen er i nærheten av 'de tre store', men Amedia, SBS og MTG ligger alle over 40 prosent. Blant mediehusene er TV 2 og VG klart størst. (18/10/2013)
 
Ønsker du løpende oppdateringer fra medienorge? Da kan du 'like' oss på Facebook. Der legger vi fortløpende ut lenker til alle nye oppdateringer på nettsidene våre - ny statistikk, medienyheter og omtale av relevante publikasjoner. Facebook-siden erstatter på ingen måte nettsidene, men gjør det lettere å følge med på ny informasjon som legges ut. (06/09/2013)
 
Tall fra TNS Gallup viser klare forskjeller når det gjelder hvilke medier og plattformer kvinner og menn oppgir som sin viktigste nyhetskilde. Langt flere menn enn kvinner oppgir Internett som sin viktigste nyhetskilde, mens kvinner rangerer mer tradisjonelle medier høyere enn menn. Unntaket er mobilen, som foretrekkes av litt flere kvinner. Tallene viser også at bare 4 prosent av personer i alderen 20-29 år anser papiravis som sin viktigste nyhetskilde. Tilsvarende tall for Internett er 66 prosent. (05/09/2013)
 
Visste du at medienorge har tall for direkte støtte til norske aviser tilbake til 1983? Oversikten omfatter produksjonstilskuddet, men også mindre støtteordninger er inkludert. I løpende kroner har de fleste typer støtte økt over tid, men hvis man tar hensyn til inflasjon, finner man knapt noen økning. Verdien av produksjonsstøtten har i perioder ligget klart lavere enn i 1983, men kom i 2002 tilbake på gammelt nivå (274 mill. 2012-kroner). Den totale støtten er i dag likevel lavere enn i 1983 (400 mill. 2012-kroner). Det gjelder også om man tar hensyn til at støtten til visse publikasjoner er flyttet til Norsk kulturråd. (28/06/2013)
 
73 prosent av de som brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2012, leste nyheter - enten fra papiravisenes nettutgaver eller fra andre nettsteder, viser Norsk mediebarometer. 63 prosent brukte e-post, mens 58 prosent besøkte et nettsamfunn. Dette var de tre vanligste typene nettbruk som er målt spørreundersøkelsen. Det var ellers mange nettbrukere som så film, TV eller video; her har andelen steget fra 20 til 35 prosent siden 2007. Leting etter fakta og bakgrunnsstoff er også en utbredt aktivitet. (Merk at tallene er fordelt på to tabeller.) (07/06/2013)
 
Stadig flere nordmenn bruker Internett på mobiltelefonen via mobilnettet. Da kan det være praktisk med en datapakke ('surfepakke'). Man betaler da en fast pris for en gitt mengde data hver måned, som et tillegg til selve abonnementet. Men selv om antall mobilabonnement med datapakke er mangedoblet de siste årene, utgjør slike abonnement fortsatt bare 10 prosent av alle mobilabonnement. Det viser 2012-tall fra Post- og teletilsynet. (27/05/2013)
 
Ved utgangen av 2012 tok 14 norske aviser betalt for tilgang til nettutgaven sin, viser en kartlegging gjennomført av avisforsker Sigurd Høst. Dette er en økning fra fem i 2011 og to i 2010, og alt tyder på at utviklingen vil fortsette i 2013. Det finnes ulike opplegg for digital betaling: Et hovedskille går mellom betalingsmur, der alt eller det meste av innholdet krever betaling, og 'metered access', der et visst antall saker er gratis, men man må betale for å lese mer. Det er også variasjoner i selve abonnementsløsningen; noen aviser har ett felles abonnement for papir- og nettutgaven, mens andre krever ekstra betalt for digital tilgang. (29/04/2013)
 
Under halvparten av de som har tilgang til DAB-radio bruker radioen sin. Tall fra SSBs Norsk mediebarometer 2012 viser at 13 prosent av befolkningen mellom 9 og 79 år hører på DAB-radio en gjennomsnittsdag, mens 28 prosent sier de har tilgang til slik radio. Noe av årsaken til den lave bruken av DAB kan være at det er relativt vanlig med radioer som kombinerer både FM og DAB. Flere kan da beholde gamle radiovaner og fortsette å høre på FM-sendinger, selv om de har mulighet for å ta inn DAB-kanaler. En annen årsak kan være dekningsproblemer innendørs og manglende DAB-radioer i bil. (29/04/2013)
 
Avisutviklingen siste ti år viser en klar økning i antall fådagersaviser, mens antall dagsaviser har gått ned. Det går fram av oversiktene i Sigurd Høsts rapport 'Avisåret 2012'. Opplaget for de to avisgruppene viser samme utvikling: Fådagersavisenes opplag øker og dagsavisenes opplag går tilbake. Mens dagsavisopplaget var fire ganger så høyt som fådagersavisenes opplag i 2002, var det kun 2,5 ganger så høyt i 2012. At Aftenposten Aften ble fådagersavis i denne perioden bidro klart til endringen. (18/04/2013)
 
Det har blitt flere gratisaviser i Norge de siste årene. Ved utgangen av 2012 var det 34 gratisaviser med minst én utgave per uke, viser Sigurd Høsts rapport 'Avisåret 2012'. Det er ni flere enn i 2009, som var forrige gang Høst kartla gratisavisene. Høsts oversikt omfatter gratisaviser som fungerer som lokalavis for et bestemt geografisk område og har mer enn ca. 40 utgaver i året. Bare 11 av de 34 avisene har lokale eiere - de andre eies av større avisselskaper eller mediekonsern. I følge rapporten er markedet preget av omskiftinger hvor etablerte aviser legges ned og nye kommer til. (16/04/2013)
 
Totalt antall besøk på norske kinoer passerte 12 millioner i 2012, viser tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino. Dette er det høyeste tallet siden 2009. Men besøket på norske filmer - 2,2 millioner, eller 18 prosent av totalen - var likevel det laveste siden 2007, selv om den mest sette filmen, Kon-Tiki, var norsk. Nedgangen er imidlertid fra et historisk høyt nivå i perioden 2008-2011. I 2011 var antall besøk på norske filmer det høyeste siden 1975, og norskandelen den høyeste noensinne. Også antall og andel kinoforestillinger med norske filmer gikk ned i 2012. (16/04/2013)
 
Verda blir stadig meir digital, og som ein følgje av dette er mediebruken i rask endring. Ein aukande del av medieinnhaldet er å finne på internett, og bruken blir meir mobil dag for dag. Særleg smarttelefonar er i ferd med å revolusjonere måten nordmenn bruker media på, og mykje av det same kan skje med mediebrett. Dette nyheitsbrevet frå medienorge kartlegg den nye mediebruken ved hjelp av tal for utbreiing, bruk og sal av smarttelefonar og mediebrett, både i Noreg og internasjonalt. Her finn du òg omtale av og peikarar til ulike kjelder, slik at du kan hente fram nye tal og meir materiale sjølv. (20/03/2013)
 
Det totale fonogramsalget i Norge økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI. Dette er første gang salgsinntektene stiger siden 2004. Det er den digitale musikkbruken - og særlig streaming - som står for veksten. Hele 45 prosent av totalsalget stammet fra streaming, mens nedlasting lå stabilt. Til sammen sto streaming og nedlasting for 61 prosent av totalsalget i 2012, mot 49 prosent i 2011. Det fysiske salget - av CD-er, LP-er osv. - har derimot fortsatt å falle og utgjorde bare 39 prosent av totalen i fjor, mot 51 i året før. Inntektene fra heldigital musikk har altså passert det tradisjonelle platesalget i Norge. (15/03/2013)
 
Norske tenåringer og unge voksne bruker stadig mindre tid på tradisjonell TV, viser de offisielle seertallene fra TNS Gallup. I aldersgruppen 12-19 år var gjennomsnittlig seertid 92 minutter per døgn i 2012. Dette er en nedgang på hele 17 prosent fra 111 minutter i 2010. Også i gruppen 20-34 år har TV-tittingen falt betydelig - med 17 prosent siden 2009. Det er også en viss nedgang blant 35-44-åringene og - kanskje mer overraskende - en markant nedgang blant 55-64-åringene, den aldersgruppen som ser nest mest på TV. Snittet for hele befolkningen (12 år+) var 184 minutter per døgn i 2012. Dette er bare litt lavere enn året før, men likevel det laveste tallet siden 2008, dvs. før bakkenettet var ferdig digitalisert og 'alle' fikk mange kanaler. Seertall for de norske TV-kanalene finner du her. (13/03/2013)
 
Radiolyttingen i Norge gikk betydelig tilbake i 2012, viser de offisielle lyttertallene fra TNS Gallup. Gjennomsnittlig daglig lyttetid var 92 minutter, en nedgang på sju prosent fra 99 minutter i 2011. Lyttingen gikk ned i alle aldersgrupper, og faktisk mest blant de eldste - den gruppen som lytter klart mest. Blant radiokanalene var det bare NRK P3 som økte lyttetiden sammenlignet med 2011. P3 hadde også størst økning målt i markedsandel - prosent av all lyttetid. Også søsterkanalen P1 økte noe, mens de store kommersielle kanalene, og særlig Radio Norge, mistet markedsandeler. Radiolytting kan også måles som daglig dekning, dvs. andel av befolkningen som har lyttet en gjennomsnittsdag. Samlet daglig dekning for radio falt fra 75 prosent i 2011 til 72 prosent i 2012. (06/03/2013)
 
Det var de to store løssalgsavisene - VG og Dagbladet - som mistet mest opplag i 2012, med henholdsvis ca. 23.000 og 10.000 eksemplarer. Men også Aftenposten gikk betydelig tilbake, nesten like mye som Dagbladet. Aftenposten har imidlertid befestet posisjonen som Norges største avis målt i opplag, og avstanden til VG har økt. VG er likevel den største papiravisen målt i lesertall. Dagens Næringsliv, som passerte Bergens Tidende i fjor, puster nå Dagbladet i nakken. Selv om VG og Dagbladet går tilbake på papir, har de en kraftig vekst på digitale plattformer - på nett og ikke minst på mobil. (01/03/2013)
 
Ikke alle norske papiraviser opplevde sviktende opplag i 2012. De største opplagsvinnerne - målt i antall eksemplarer - var Morgenbladet og Klassekampen. Også Dagen, Dag og Tid og Dagens Næringsliv (DN) solgte flere aviser i fjor. Disse er alle nisjeaviser med en tydelig redaksjonell profil. De har en stoffmiks som skiller seg fra de brede nyhetsmediene, og de retter seg mot mer avgrensede lesergrupper. Klassekampen og de to ukeavisene fokuserer på kultur, debatt og bakgrunnsstoff, mens DN prioriterer finans og næringsliv. Mens DN er økonomisk liberal, er Dagen kristenkonservativ og Klassekampen venstreradikal. Dag og Tid skriver på nynorsk. Ser man derimot på de avisene som gikk mest tilbake, finner man store riks- og regionaviser samt noen større lokalaviser. (01/03/2013)
 
Bruken av Internett på mobiltelefonen fortsetter å vokse. Nesten annenhver nordmann - 49 prosent av nettbefolkningen (12 år+) - brukte mobilt medieinnhold ukentlig i siste kvartal 2012, ifølge TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Dette er økning fra 34 prosent ett år tidligere, og mer enn en fordobling på to år. Også andelen daglige brukere nærmer seg halve befolkningen - med 42 prosent. Alle de målte innholdsleverandørene opplever vekst. Økningen i mobil mediebruk henger sammen med at flere har skaffet seg smarttelefon. Et stort flertall har nå en slik avansert mobiltelefon. (22/02/2013)
 
Med 47 klager var det NRK som ble innklaget flest ganger til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2012. NRK ble også felt flest ganger, med åtte uttalelser som konkluderte med brudd, og to med kritikk. Nest flest - både klager og fellelser - fikk Aftenposten, fulgt av Dagbladet, begge med fire fellende uttalelser (brudd/kritikk). Nummer fire og fem på listen over antall klager - VG og TV 2 - ble derimot bare felt én gang hver. Både brudd og kritikk er fellende uttalelser som innebærer at redaksjonen har brutt eller handlet i strid med de presseetiske reglene. Generelt er det slik at store redaksjoner klages inn oftere enn mindre redaksjoner. Flere av de store redaksjonene får likevel få fellelser i PFU. Se klagestatistikken for aviser her. (20/02/2013)
 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) fikk inn 357 klager og behandlet 374 klager i 2012. Begge deler er ny rekord. Antall uttalelser fra utvalget - 148 - er imidlertid på nivå med de foregående årene. Uttalelse innebærer at klagen har gjennomgått full behandling i utvalget. Vel halvparten av uttalelsene, 77, konkluderte med ikke brudd ('frifinnelse'), mens resten, 71, var fellende - enten kritikk (9) eller brudd (62). PFU behandler klager mot pressen (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn) i presseetiske spørsmål. Utvalget er opprettet av Norsk Presseforbund og fungerer som en selvdømmeordning. (20/02/2013)
 
Universal Music er det desidert største plateselskapet i Norge, med 35 prosent av markedet i 2012 og 2011. Dette er den høyeste andelen siden Universal inntok førsteplassen i 1999. Nummer to, Sony Music, hadde 22 prosent i 2012, mens Warner og EMI hadde 15 og 13 prosent. Warner Music er nå i ferd med å kjøpe EMI Norge. Dette kombinerte selskapet, som etter all sannsynlighet vil innta andreplassen foran Sony, ville hatt 29 prosent av markedet i fjor. Totalt sto de fire store multinasjonale plateselskapene for 86 prosent av fonogramomsetningen i Norge i 2012. (11/02/2013)
 
Stadig flere nordmenn skaffer seg smart-TV, dvs. TV-apparater med mulighet for tilkobling til Internett. Hele 60 prosent av TV-ene som ble solgt i Norge i fjor, var smarte, viser tall fra Elektronikkbransjen. Dette er en økning fra 50 prosent i 2011. Utbredelsen av smart-TV kan få stor betydning for folks TV-vaner og distribusjonen av TV-innhold. (11/02/2013)
 
Netto reklameomsetning via mediebyråene endte på like under 8 milliarder kroner i 2012, viser tall fra Mediebyråforeningen. Dette er en halv prosent lavere enn året før. Størst er nedgangen for dagspressen, med minus 14 prosent. Også andre trykte medier - ukepresse/magasiner og fagpressen - hadde betydelig nedgang. Internett fikk derimot en kraftig økning på 15 prosent og er den store reklamevinneren i 2012. Den andre vinneren er TV, med pluss 5 prosent. For radio var utviklingen temmelig stabil, mens omsetningen av kinoreklame falt med hele 10 prosent. (16/01/2013)
 
VG har nå større daglig dekning på mobil enn papir. Så mange som hver femte nordmann (15 år+) besøkte VG på mobiltelefonen daglig i tredje kvartal 2012, viser tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Mobil-VG har dermed passert samtlige norske papiraviser når det gjelder daglig dekning. Også Dagbladet når flere på mobil enn papir. Det er imidlertid nettutgavene VG Nett og Dagbladet.no som har størst daglig dekning blant norske aviser. VG er også større enn NRK på Internett. (14/01/2013)
 
Ingen nasjonale mediehus eller -konsern når flere nordmenn daglig enn NRK. NRKs daglige dekning i tredje kvartal - 89 prosent - er den høyeste som er målt noen gang i TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Det nest største mediekonsernet i målingen er Schibsted, fulgt av Egmont/TV 2 Gruppen. De tre neste mediekonsernene - SBS (ProSiebenSat.1), Amedia (tidl. A-pressen og Edda Media) og MTG - er omtrent like store, med en daglig dekning på vel 40 prosent. (21/12/2012)
 
Smarttelefoner er i ferd med å bli allemannseie i Norge. Disse små mobile datamaskinene har på kort tid blitt mer utbredt enn tradisjonelle mobiltelefoner. Seks av ti nordmenn i nettbefolkningen (15 år+) hadde smarttelefon i første kvartal 2012, viser TNS Gallups InterBuss-undersøkelse. Ett år tidligere hadde mindre enn halvparten slik mobiltelefon. Det store gjennombruddet for smarttelefoner startet med lanseringen av Iphone i 2007. (08/11/2012)
 
Mediebrett er ikke lenger forbeholdt et lite mindretall i Norge. I første kvartal 2012 hadde 29 prosent av den norske nettbefolkningen tilgang til nett- eller lesebrett, viser tall fra TNS Gallups InterBuss-undersøkelse. Dette er mer enn en tredobling fra 9 prosent ett år tidligere. Det var lanseringen av Apples Ipad som satte fart på denne trenden. Ipad er fortsatt det vanligste mediebrettet, fulgt av Samsung Galaxy. (08/11/2012)
 
Denne høsten fyller TV 2 20 år. Lørdag 5. september 1992 startet TV 2 sine sendinger fra Bergen, som Norges første kommersielle allmennkringkaster. NRK-monopolet var definitivt historie. Norsk TV-virkelighet gikk inn i en ny fase med økt konkurranse, mer mangfold og nyskaping, men også økt kommersialisering og fragmentering av TV-tilbudet. TV 2 utfordret NRK og vokste seg stor, men ble aldri større enn statskanalen. Etter åpningen av det digitale bakkenettet i 2007 har TV 2s hovedkanal mistet mange seere. Med nisjekanaler som TV 2 Zebra, Bliss, Nyhetskanalen og Filmkanalen har TV 2 like fullt befestet posisjonen som Norges største private TV-selskap. (03/09/2012)
 
Her kan du se hvordan TV 2s programprofil - sendetimer fordelt på programkategorier - har utviklet seg siden 1993, kanalens første hele år på lufta. Serier og filmer (kategoriene drama, komedie og krim, action, eventyr) har hele tiden vært en bærebjelke i TV 2s tilbud. Programprofilen har vært temmelig stabil. Det har imidlertid blitt mer show og noe mindre nyheter, mens andelen sport holder stillingen. Merk at det totale timetallet har økt i perioden. Samtidig har TV 2 opprettet en rekke nisjekanaler, som ikke inngår i programprofilen her. (03/09/2012)
 
Statistikk over antall omsatte TV-abonnement i 2011 viser at stadig flere velger å få TV-signalene via fiber, som nå begynner å ta igjen bakkenettet i antall abonnement. Kabel og parabol er likevel de dominerende distribusjonsformene for TV. Parabol har siden 2007 opplevd en nedgang i antall abonnement, mens kabel-TV for første gang går tilbake i 2011. Parabol og kabel har likevel økt omsetningen de siste årene. (14/06/2012)
 
Mediebrett og smarttelefoner, e-bøker og streaming av musikk. Nordmenns mediebruk er i rask endring og blir stadig mer digital, noe som skaper store utfordringer for de tradisjonelle mediene. I publikasjonen Medieåret 2010-2011 kan du lese om denne utviklingen, dokumentert gjennom tall og fakta. Foruten mediebruk og trender tar publikasjonen for seg medieøkonomi og eierskap. I tillegg til de store massemediene - avis, TV, radio og Internett - er også 'kulturmediene' bok, film og fonogram i fokus. (14/05/2012)
 
Det er ikke bare barn og ungdom som spiller TV- og PC-spill. Også mange eldre - alderspensjonister - kobler av med spilling på skjermen. Hele 9 prosent av befolkningen i alderen 67-79 år brukte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag i 2011, viser Norsk mediebarometer. Dette er en økning fra 4 prosent i 2010 og den høyeste andelen som er målt. Men det er uansett de unge som er mest aktive på spillfronten: Nesten to av tre i alderen 9-12 år spilte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag i fjor, og også blant tenåringer og unge voksne var andelen høy. Spillingen er ellers langt mer utbredt blant gutter/menn enn blant jenter/kvinner. (04/05/2012)
 
Det blir stadig mer vanlig med harddiskopptaker (PVR). I 2011 hadde 41 prosent av befolkningen tilgang til slikt utstyr hjemme, mot 38 prosent i 2010, viser Norsk mediebarometer. I 2007, som var det første året SSB spurte om dette, var andelen 24 prosent. Også bruken av PVR er i vekst. I fjor så 5 prosent av befolkningen på opptak fra harddiskopptaker en gjennomsnittsdag, mot 4 prosent året før. (04/05/2012)
 
Annenhver nordmann (9-79 år) var innom et nettsamfunn som for eksempel Facebook i løpet av en gjennomsnittsuke i 2011, viser Norsk mediebarometer. Den eksakte andelen, 51 prosent, innebærer en liten økning fra 49 prosent i 2010. Ser man på den daglige bruken av nettsamfunn, er denne nå nesten like høy som den ukentlige - med 51 prosent blant internettbrukerne (ikke hele befolkningen). (03/05/2012)
 
Mens færre nordmenn leser papiravis, er det samtidig flere som leser nettavis. I sum gjør dette at den samlede andelen avislesere en gjennomsnittsdag ligger temmelig stabilt på rundt 80 prosent, viser Norsk mediebarometer. (03/05/2012)
 
Aldri har flere nordmenn betalt kringkastingsavgift (lisens). Ved utgangen av 2011 var det 1,948 millioner lisensbetalere, noe som er en økning på 30.000 sammenlignet med året før. Selv om antall betalere er rekordhøyt, er det fortsatt mange gratispassasjerer; NRK legger til grunn at snaut 10 prosent av husstandene ikke betaler lisens. Lisensen er NRKs suverent største inntektskilde: I fjor utgjorde lisensinntektene (inkl. tilleggsavgifter og inkassogebyrer) 4,7 milliarder kroner - tilsvarende 96 prosent av NRKs totale driftsinntekter. (02/04/2012)
 
27 prosent av den norske befolkningen (9-79 år) leste bøker en gjennomsnittdag i 2011, viser Norsk mediebarometer fra Statistisk sentralbyrå. Dette er, sammen med 2009, den høyeste andelen som er målt for lesing siden undersøkelsen startet i 1991. Andelen boklesere har steget på 2000-tallet, etter å ha sunket til under 20 prosent på 1990-tallet. Det er fremdeles kvinner som er de ivrigste bokleserne. Skjønnlitteratur er desidert mest populært - blant begge kjønn, viser tall for boklesing fordelt på type bok. Sakprosa står imidlertid sterkere blant menn enn blant kvinner. (02/04/2012)
 
Det digitale musikksalget har vokst seg like stort som det fysiske platesalget, viser 2011-statistikken fra GGF/IFPI Norge. Det digitale salget - streaming og nedlasting - steg med 73 prosent sammenlignet med 2010, mens det fysiske salget gikk ned med 31 prosent. Streaming - gratis og betalt - er nå langt større enn nedlasting i Norge, med nærmere to tredeler av digitalsalget og nesten en tredel av totalsalget. (01/03/2012)
 
Den langvarige trenden med synkende opplag for norske papiraviser fortsatte i 2011. Størst opplagsnedgang hadde VG, mens Dagbladet faktisk økte opplaget - for første gang siden 2001. Også de store regionavisene hadde opplagssvikt. Aftenposten har likevel beholdt posisjonen som Norges største avis. Mens de fleste store breddeavisene slet i fjor, opplevde flere av nisjeavisene vekst. Morgenbladet og Klassekampen fortsatte fremgangen, og Dagens Næringsliv passerte Bergens Tidende som landets femte største avis. Også en rekke av de minste lokalavisene kan vise til gode opplagstall. (21/02/2012)
 
TVNorges kanalfamilie - TVNorge, Fem og Max - gikk klart fram i 2011, med en økning i samlet markedsandel fra 10 til 11,7 prosent, viser TNS Gallups TV-meterpanel. Hovedkanalen TVNorge økte sin markedsandel fra 7,3 til 7,9 prosent. Konkurrenten TV3, med søsterkanal Viasat4, opplevde derimot en tilbakegang fra 9,9 til 8,2 prosent, og TV3 isolert gikk tilbake fra 6,2 til 5,3 prosent. De største kanalfamiliene - NRK og TV 2 - holdt stand, selv om hovedkanalene NRK1 og TV 2 mistet markedsandeler. For øvrig viste TV-seingen en svak nedgang i 2011. (15/02/2012)
 
Den samlede markedsandelen for NRKs tre FM-kanaler, P1, P2 og P3, gikk tilbake nesten tre prosentpoeng i 2011, viser TNS Gallups lytterundersøkelse. Nedgangen er imidlertid fra et svært høyt nivå: Totalt har NRK fortsatt en markedsandel på over 60 prosent; P1 alene har over 50 prosent. Ser man på konkurrentene - de to store kommersielle radiokanalene - er det Radio Norge som har vokst mest, med vel to prosentpoeng. Likevel er P4 fortsatt nesten dobbelt så stor som Radio Norge. (14/02/2012)
 
Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på i medienorges siste nyhetsbrev.

Mange EU-direktiver får leve anonymt blant byråkrater og bransjefolk. AMT-direktivet - Direktivet om audiovisuelle medietjenester - burde imidlertid angå langt flere enn ekspertene. Nesten alle ser på TV, og stadig flere bruker nettjenester som klikkefilm og andre audiovisuelle bestillingstjenester. AMT-direktivet har konsekvenser for innholdet både i vanlige TV-kanaler og i nye tilbud. I dette nyhetsbrevet er hovedtrekkene i AMT-direktivet forsøkt sammenfattet, sett fra et norsk perspektiv. (08/02/2012)
 
Det danske mediekonsernet Egmonts omsetning i Norge utgjorde 41 % av totalomsetningen i 2010. Med kjøpet av A-pressens andel i TV 2, vil mer enn halvparten av Egmonts omsetning stamme fra det norske mediemarkedet. I tillegg til eierskapet i TV 2, er Egmont tungt inne i norsk ukepresse, i forlagsbransjen og i filmbransjen. Egmont eide i mange år halvparten av ukepresseforlaget Hjemmet Mortensen. I 2008 overtok konsernet den andre halvdelen av forlaget, da Orkla solgte sin del. I tillegg eier konsernet tegneserieutgiveren Egmont Serieforlaget. I bokbransjen eier Egmont halvparten av Cappelen Damm etter at Bonnier-eide Cappelen fusjonerte med Egmont-eide Damm i 2007. Egmont solgte sin norske TV-produsent, Nordisk Film TV, i 2010, men er fortsatt tungt inne i filmdistribusjon via Nordisk Film og har eierinteresser i produksjonsselskaper som Maipo Film og Neofilm. Selskapet eier også Drammen Kino. (13/01/2012)
 
Bruken av mobilt medieinnhold setter stadig nye rekorder. Hver fjerde nordmann bruker nå daglig mobiltelefonen til å konsumere medieinnhold, viser tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse for tredje kvartal 2011. Økningen er betydelig siden samme kvartal i fjor, da andelen var 15 prosent. Også andelen ukentlige brukere av mobilt medieinnhold har steget markant, og omfatter nå nesten hver tredje nordmann - mot knapt én av fire ett år tidligere. Alle de målte innholdsleverandørene opplever vekst. Her er VG fortsatt størst, men bare marginalt foran NRK. Løftet for NRK skyldes i stor grad at værtjenesten yr.no nå regnes med i NRKs tall.

Den kraftige veksten i mobilt mediekonsum henger sammen med at flere har skaffet seg smarttelefon. Minst halvparten av alle mobiltelefonene i internettbefolkningen (15 år +) er nå smarttelefoner, ifølge TNS Gallup. Slike telefoner gjør det lettere å lese 'nyheter' på mobilen, påpekes det. Dessuten er datatrafikken gratis når man bruker trådløst nettverk, og det lanseres stadig nye mobilapplikasjoner som bidrar til økt bruk. (21/11/2011)
 
Det er trolig blitt færre parabolantenner på norske tak og vegger de siste årene. Tall fra Post- og teletilsynet viser at antallet satellitt-abonnement er redusert med ca. 55.000 mellom 2007 og 2010. For kabel-TV viser utviklingen en tilsvarende økning; i dag er nesten halvparten av TV-abonnementene basert på kabel. Digitalt bakkenett kommer på en tredjeplass, etter kabel og satellitt, som den mest utbredte måten å motta TV-signaler på. Da regner man bare med bakkenettets betalende kunder, men mange tar også inn NRKs kanaler gratis via det digitale bakkenettet. Fiber er den abonnementstypen som vokser mest. Ser man derimot på omsetningen i kroner, er bildet et litt annet: Det er fremdeles satellitt-TV som genererer de største abonnementsinntektene. (17/10/2011)
 
Selv om konkurransen har hardnet til i det kommersielle TV-markedet i Norge, holder TV 2s hovedkanal fortsatt stand som den klart største reklamefinansierte TV-kanalen. I 2010 var TV 2s andel av seertiden fortsatt større enn konkurrentene TVNorge, TV3, Fem, Max og Viasat 4 til sammen, med en markedsandel på 20,5 prosent. Det er bare 'statskanalen' NRK1 som tar en større del av seernes tid enn TV 2s hovedkanal. Både TV 2 Gruppen og NRK har dessuten en rekke små og mellomstore nisjekanaler utenom hovedkanalene. Samlet hadde TV 2-kanalene en markedsandel på 26,5 prosent, mens NRK-kanalene sto for 41 prosent. (29/09/2011)
 
Hver femte norske husholdning har minst tre TV-apparater, viser 2010-tall fra Statistisk sentralbyrå. Hver tredje husholdning har to apparater, mens under halvparten har ett. Det er også noen som ikke har TV, og denne andelen - to prosent - ligger temmelig stabilt. (29/09/2011)
 
Det fysiske musikksalget taper til fordel for det digitale. I toppåret 2002 ble det solgt 13,7 millioner CD-er fra plategrossistene i Norge. I 2010 var tallet mer enn halvert - til 6,7 millioner, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI. Nedlasting og særlig streaming av musikk har derimot 'tatt av' de siste årene. Mellom 2006 og 2010 økte antall nedlastinger/streams fra 6,7 millioner til over 1,2 milliarder. Økonomisk har det digitale musikksalget likevel ikke klart å kompensere for svikten i det fysiske salget, i alle fall ikke foreløpig. Målt i kroner er omsetningen av innspilt musikk nesten halvert det siste tiåret. (29/09/2011)
 
Andelen amerikanske filmer på TV 2s hovedkanal har sunket markant siden 2004. I 2010 var 75 prosent av filmene amerikanske, mens andelen var 84 prosent seks år tidligere. Også NRK har en overvekt av titler fra USA (og Canada), og i fjor var andelen 54 prosent for NRK-kanalene under ett. NRK viser for øvrig klart mer europeisk og ikke-vestlig film enn TV 2. Andelen norsk og nordisk film er derimot ikke så ulik. Her har TV 2 hatt en betydelig økning de siste årene. (17/08/2011)
 
Internett har nå passert TV som nordmenns viktigste nyhetskilde, viser 2010-tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Mer enn halvparten av de spurte var helt eller litt enig i at Internett er deres viktigste nyhetskilde - en markant økning fra 36 prosent i 2005/2006. En klar nummer to er TV, som tidligere har vært nummer én. Det er imidlertid papiravisen som har tapt mest oppslutning som nyhetskilde. Andelen som sa seg enig i at avis er den viktigste nyhetskilden, har falt fra 48 til 39 prosent de siste fem årene. For radio er utviklingen derimot helt stabil. Vurderingen av viktigste nyhetskilde varierer klart med alder, kjønn, utdanning og bosted. (30/06/2011)
 
Flere norske husholdninger velger Internett via kabel-TV og fiber fremfor ADSL, viser tall fra Post- og teletilsynet. Antall private abonnementer med kabel- eller fibertilknytning økte med 121.000 i 2010. Samtidig falt utbredelsen av ADSL og andre DSL-løsninger med 64.000 private abonnementer. Like fullt er xDSL fortsatt den vanligste typen bredbåndsabonnement - med halve privatmarkedet. (24/06/2011)
 
Omsetningen i det norske bredbåndsmarkedet er nesten doblet på fem år. I 2010 ble det solgt bredbåndsabonnementer for 7 milliarder kroner - mot under 4 milliarder kroner i 2005. Fordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet holder seg derimot stabil: Tre av fire kroner stammer fra husholdningene, resten hentes fra næringslivet. Den desidert største bredbåndsleverandøren er Telenor, som har nesten halvparten av abonnementene og inntektene. Deretter følger NextGenTel, Get og Ventelo. (24/06/2011)
 
Norske filmer sto i fjor for 23,3 prosent av kinobesøket - den høyeste andelen noen gang, viser tall fra Film & Kino. Også antallet nye norske kinofilmer - 26 - var rekordhøyt, med 'Knerten gifter seg', 'Trolljegeren' og 'Nokas' som de store trekkplasterne. Den høye norske besøksandelen henger imidlertid sammen med at utenlandske filmer ikke gjorde det spesielt godt. Både kinobesøket og billettinntektene falt noe i 2010 sammenlignet med 2009, som var et av de beste kinoårene på lenge. I filmmenyen vår finner du omfattende statistikk om film og kino i Norge. (26/05/2011)
 
Mens det i 2005 var 14 søndagsaviser i Norge, er det nå bare fem igjen: Aftenposten, VG, Dagbladet, Bergens Tidende og Bergensavisen. Opplaget på søndager har falt betydelig det siste tiåret - og særlig for løssalgsavisene: Dagbladets opplag er halvert, mens VG har mistet en tredel. Og Bergensavisen, som har en stor andel løssalg, har mistet en femdel. De to abonnementsavisene Aftenposten og BT har derimot hatt en mer moderat nedgang. Opplagssvikten på søndager skiller seg imidlertid ikke vesentlig fra den generelle opplagsutviklingen. Det mest iøynefallende er alle søndagsutgavene som er lagt ned. Fra 2008 til 2009 ble antall søndagsaviser halvert fra ti til fem. (26/05/2011)
 
Det norske reklamemarkedet bedret seg betraktelig i 2010 sammenlignet med 'finanskriseåret' 2009, viser tall fra IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik. For første gang er søkeordannonsering inkludert i tallene for netto reklameomsetning i norske medier. Det ble omsatt søkeordannonser for 809 millioner kroner i fjor, og også annen nettreklame viste vekst. Dagspressen holdt imidlertid stand som det klart største reklamemediet. Utelater man søkeord og nettkataloger, som er nye kategorier i statistikken, ser man at reklameomsetningen fortsatt hadde et stykke igjen til toppårene før 2009. (05/05/2011)
 
Halve befolkningen - 49 prosent av alle mellom 9 og 79 år - var innom et nettsamfunn som f.eks. Facebook i løpet av en gjennomsnittsuke i 2010, viser Norsk mediebarometer. Økningen er betydelig - fra 39 prosent i 2009 og 27 prosent i 2008. De fleste faste nettsamfunnsbrukerne er innom hver dag. Den daglige bruken av nettsamfunn er nemlig nesten like høy som den ukentlige, og utviklingen over tid har vært den samme. (18/04/2011)
 
Det er ikke uventet ungdom som hører desidert mest på innspilt musikk (fonogram), viser Norsk mediebarometer. Mer enn tre av fire tenåringer og voksne under 25 år lyttet til fonogram en gjennomsnittsdag i 2010, mot 42 prosent blant hele befolkningen (9-79 år). Særlig lydfiler - MP3 og såkalt streaming - står sterkt blant de unge. CD-spilleren har derimot tapt terreng og brukes nå først og fremst av de godt voksne. (18/04/2011)
 
Selv om stadig flere norske avislesere velger nettutgaven, er det fremdeles få som gir helt slipp på papirutgaven. Resultatet er at den samlede andelen avislesere har økt noe. 80 prosent leste avis - på papir eller Internett - en gjennomsnittsdag i 2010, mot 78 prosent i 2009, viser Norsk mediebarometer. Ser man på hele tidsrommet 2001-2010, har den samlede andelen avislesere holdt seg stabil rundt 80 prosent. (18/04/2011)
 
I løpet av de siste ti årene har VGs nettutgave firedoblet lesertallene sine, viser resultatene fra avisbransjens leserundersøkelse. Mens VG Nett i 2001 gjennomsnittlig hadde 382 000 lesere, var antallet i 2010 oppe i over en og en halv million: 1 584 000. I samme periode falt VGs papiropplag med mer enn 150 000 eksemplarer. Også Dagbladet har fått firedoblet antallet lesere på nett i samme periode, mens papiropplaget nesten er halvert. (05/04/2011)
 
Opplagsutviklingen for de fem største ukebladene i 2010 viser at kjendisbladene Se og Hør og Her og Nå opplever langt større fall i opplaget enn de største familiebladene. Se og Hørs samlede opplag går tilbake med 8 prosent, mens Her og Nås opplag faller med 14 prosent. Familieblader som Hjemmet og Familien ser derimot ut til å ha bremset opplagsfallet. Begge går tilbake med kun en prosent sammenliknet med 2009. Til gjengjeld har familiebladenes opplag krympet over langt flere år. (05/04/2011)
 
Tall fra Norsk TV-meterpanel viser at vi ser en halv time mer TV hver dag etter at det norske bakkenettet ble digitalisert. Digitaliseringen ga plass til flere kanaler i sendenettet og førte til etablering av nye, norske nisjekanaler. Samtidig fikk TV-seere med bakkeantenne tilgang til en rekke utenlandske kanaler som de ikke kunne ta inn tidligere. Selv om flere av de norske TV-selskapene har fått redusert markedsandelen for hovedkanalen etter å ha etablert nye tilbud, har de likevel økt sine andeler totalt. Unntaket er TV 2 som i 2010 totalt sett har gått noe tilbake. Den som kommer best ut av den nye konkurransesituasjonen er NRK. TV-seerne brukte 11 minutter mer på NRKs kanaler i 2010 enn i 2007. MTGs nisjekanal Viasat4 har økt seertiden for MTG totalt fra 10 til 18 minutter. (09/03/2011)
 
Det var NRK som ble klaget inn flest ganger til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2010, med 34 klagesaker. Det var også NRK som ble felt flest ganger - med ti brudd på god presseskikk og to kritikkverdige saker. Dette er historisk høyt og en økning fra fem 'brudd' og én 'kritikk' året før. NRK er et stort mediehus, og fellelsene i fjor fordelte seg på flere redaksjoner og distriktskontorer. Konkurrenten TV 2 - 'verstingen' fra 2009 - havnet derimot langt nede på fellingslisten, med to 'kritikk' mot hele ni 'brudd' året før. Den generelle oversikten over behandlede klager - og for avisene - finner du her. Og her er PFU-klagene mot uke- og fagpressen. (03/03/2011)
 
Norske papiraviser sliter med opplaget, og særlig løssalgsavisene solgte mindre i 2010 enn året før. Størst tilbakegang i antall eksemplarer hadde VG, som ble passert av abonnementsbaserte Aftenposten som Norges største avis. VGs opplag falt med 11 prosent til 233.295, noe som er 40 prosent lavere enn i toppåret 2002. Konkurrenten Dagbladet har på sin side bikket under 100.000 eksemplarer, omtrent det halve av opplaget for ti år siden. En rekke nisjeaviser, som Klassekampen og Dag og Tid, hadde derimot opplagsvekst i 2010, og det samme gjelder mange små lokalaviser. For de store regionavisene, som er abonnementsbaserte, holdt opplaget seg nokså stabilt. (02/03/2011)
 
NRK innehar fortsatt posisjonen som det nasjonale mediehuset med desidert størst daglig dekning. Mer enn 8 av 10 nordmenn benytter seg daglig av ett eller flere av NRKs medietilbud. Denne andelen har holdt seg temmelig stabil de siste årene. Det samme har dekningen og rangeringen for de andre nasjonale mediehusene i TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse: Mediehuset TV 2 når to av tre nordmenn daglig, mens VG når én av to. Deretter følger Dagbladet og Aftenposten, som i fjor hadde en daglig dekning på henholdsvis 31 og 27 prosent. (08/02/2011)
 
Nesten hver fjerde nordmann (24 %) brukte mobilt medieinnhold ukentlig i siste kvartal 2010, viser tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse. Dette er ny rekord og en økning fra 15 prosent ett år tidligere. Den daglige bruken av mobilt innhold er nær fordoblet i samme periode - fra 9 til 17 prosent. Alle innholdsleverandørene i undersøkelsen har opplevd vekst i løpet av 2010 - se tall her. Den økte bruken henger sammen med økt utbredelse av smarttelefoner. TNS Gallup peker også på at datatrafikken er gratis ved bruk av trådløst nett, og at det stadig lanseres nye applikasjoner (apps) for smarttelefoner. (01/02/2011)
 
Sosiale medier på Internett er for lengst blitt en kommunikasjonsform for folk flest. Fire av ti nordmenn besøkte et nettsamfunn daglig i 2009, og halve befolkningen er på Facebook. Utviklingen har vært formidabel siden norske nyhetsmedier for alvor begynte å omtale fenomenet i 2006. medienorges nyhetsbrev Mediefakta 2/2010 tar for seg sosiale medier i Norge og internasjonalt, og gir deg en oversikt over sosiale mediers historie, utvikling og bruk. Oversikten er dokumentert gjennom en rekke tall og fakta fra norske og utenlandske kilder. (27/10/2010)
 
Stadig flere spiller TV- eller PC-spill. Andelen som har brukt slike spill en gjennomsnittsdag, har økt fra 11 prosent i 2005 til 16 prosent i 2009, viser tall fra Norsk mediebarometer (SSB). Ikke uventet er spillingen mest utbredt blant barn og unge: I fjor oppga én av to i aldersgruppen 9-15 år at de spilte TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag, mens andelen i gruppen 16-19 år var 40 prosent. Spilling er dessuten særlig vanlig blant gutter og unge menn, ifølge statistikken. Både trenden over tid og mønstrene etter alder og kjønn underbygges av andre tall. For eksempel har også andelen som oppgir at de bruker hjemme-PC-en til spill, steget klart og utgjorde i fjor 39 prosent, mot 25 prosent i 2005. (13/10/2010)
 
Mens antall kinobedrifter og -bygg har gått ned det siste tiåret, har tallet på kinosaler økt. Det var 212 kinobygg i 2009, mot 254 i 2000, viser tall fra Film & Kino. Antall saler har derimot økt fra 390 til 422 i samme periode, slik at flere kinoer har fått flere saler. Salene har imidlertid jevnt over blitt mindre; antall seter per sal har falt fra 222 til 187 i tiårsperioden. Samtidig har Bygdekinoen fått flere visningssteder, noe som delvis har kompensert for bortfallet av faste kinoer. Du finner tallene via de aktive lenkene eller under 'Struktur' i statistikkmenyen. (13/10/2010)
 
NRKs programstatistikk for 2009 viser at to tredjedeler, eller 66 %, av sendetiden på NRK3 besto av repriser. Tilsvarende tall for NRK2 var 55 %, mens NRK1 er den kanalen som har minst repriser. Andelen repriser i hovedkanalen var på 42 % i 2009. Repriseandelen har økt med sendetiden. I 2000 var andelen på NRK1 bare 24 %. I perioden 2000 til 2009 økte kanalens sendetid fra 5456 timer til 6714 timer per år - en økning på mer enn 3 timer per dag. (23/09/2010)
 
Post- og teletilsynets tall for bredbåndsmarkedet i 2009 viser at Telenor har halvparten av bredbåndskundene. Telenor har hatt en jevn andel på rundt 50 % av abonnementene siden 2003. Det er et langt sprang til de neste på listen over de største leverandørene: NextGentel med en andel på 13 %, etterfulgt av Get med 9 %. Totalt ble det omsatt for 6,6 milliarder i bredbåndsmarkedet i 2009. (12/09/2010)
 
20. august 2010 er det femti år siden NRKs TV-sendinger ble offisielt åpnet. Lenge holdt «statskanalen» folket samlet foran skjermen, men på 1980-tallet kom de første kommersielle utfordrerne. NRK har imidlertid beholdt en sterk posisjon blant seerne, selv om TV 2 og andre kanaler har kapret markedsandeler. Vil du se hvordan TV-mediet har utviklet seg siden 1960? Hos medienorge finner du blant annet historiske oversikter over norske TV-kanaler, seertall, sendetid, programprofiler og kanalenes inntekter og utgifter. Dette og mye mer finner du under TV i medienorges statistikkmeny. (20/08/2010)
 
Salget av billigbøker økte betydelig etter at reguleringen av bokprisene ble liberalisert i 2005. Antall solgte billigbøker i utsalgspris fra forlag økte med 27 prosent fra 2005 til 2006, og har siden holdt seg på det nye, høye nivået - med over 8 millioner eksemplarer årlig. Også regnet i kroner og øre har salget økt, selv om denne veksten startet noe tidligere. I 2005 sto billigbøkene for 16 prosent av forlagenes totale bokomsetning, mens andelen i 2009 var 19 prosent. (17/08/2010)
 
Ifølge tall fra Den norske Forleggerforening har bokklubbenes andel av totalmarkedet for bøker gått drastisk tilbake i løpet av de siste 5 årene. Bokklubbenes andel av omsetningen har gått ned fra 20 % i år 2005 til 10 % i 2009. Tilbakegangen har inntruffet parallelt med innføringen av den nye Bokavtalen i 2005. Avtalen fratok bokklubbene eneretten til å selge bøker med rabatt. (13/08/2010)
 
Trenden over tid er tydelig: Antallet utgitte bøker har økt de siste par tiårene. For 2008 har Nasjonalbiblioteket registrert 7615 boktitler. Tallet er betydelig høyere enn tidligere. I perioden 1995-2002 lå antallet årlige bokutgivelser på 5000-6000. Også antall utgitte småtrykk har økt markant. Tallene for 2009 er ikke spesielt høye, men vil trolig stige etter hvert som registreringen fullføres. (29/06/2010)
 
Antallet utgitte lydbøker har steget markant det siste tiåret, viser tall fra Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo. Det er registrert 439 utgitte titler på lydbok for 2008. I 2000 var antallet 156. For 2009 er det foreløpig registrert 389 titler, men dette tallet ventes å stige. Grunnen er at det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet. (29/06/2010)
 
Norsk filmindustri hadde i fjor sitt nest beste år på norske kinoer noen gang. Norske filmer, med Max Manus i front, stod for en femtedel av kinobesøket. Tre av de ti mest sette filmene dette året var norske. Mest sette kinofilm var Istid 3: Dinosaurene kommer (USA), fulgt av Max Manus og Menn som hater kvinner. De norske barnefilmene Knerten og Julenatt i blåfjell var nummer seks og syv på Filmtoppen. Flere tall fra Film & Kino finner du under film i statistikkmenyen. (08/06/2010)
 
Norske kinoer hadde rekordhøye billettinntekter i 2009. Summen på 1042 millioner kroner er en økning på 13,6 prosent fra 2008, som også var et inntektsmessig rekordår. Kinobesøket var det høyeste siden 2003 og det nest høyeste siden 1985, med 12,7 millioner besøkende. Fjoråret var ellers et godt år for norsk film; det manglet bare 40.000 besøkende på å nå rekorden fra året før. Du finner flere tall fra Film & Kino under film i statistikkmenyen. (08/06/2010)
 
Oversikten over de største aviskonsernene i Norge 2009, målt etter opplag, viser at Polaris Media nå nærmer seg Edda Media i størrelse. Årsaken er at Polaris kjøpte de to avisene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke fra Edda i 2009. Begge aviser eide flere mindre lokalaviser som fulgte med på kjøpet. Konsekvensen er også at Polaris nå har kontroll over 22 aviser, mot Eddas 21. Men Schibsted er fortsatt størst i Norge med 13 aviser og en andel av opplaget på 32 prosent. (02/06/2010)
 
Halvparten av oss er innom et folkebibliotek i løpet av et år, viser Norsk kulturbarometer 2008. Denne andelen har holdt seg stabil de siste par tiårene. Fordelingen på aldersgrupper har imidlertid endret seg: Det er færre barn og unge som besøker bibliotekene nå enn før, mens det er blitt flere blant de eldste. Den største langsiktige nedgangen har gruppen 16-19 år, der andelen bibliotekbesøkende har sunket fra 75 prosent i 1991 til 55 prosent i 2008. (11/05/2010)
 
Mediehusene TV 2 og NRK fikk flest fellende uttalelser i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2009, med henholdsvis ni og fem brudd på god presseskikk. Deretter fulgte Dagbladet, med to fellelser og én kritikk, og Adresseavisen og Fædrelandsvennen, begge med to fellende uttalelser (brudd). PFU behandlet 285 klager i fjor, noe som er det nest høyeste tallet noensinne. Antallet fellende uttalelser (51) og uttalelser med kritikk (10) var på nivå med gjennomsnittet for det siste tiåret. (03/05/2010)
 
Tre av fire nordmenn surfet innom Internett en gjennomsnittsdag i fjor. Mens stadig færre leser papiraviser, har boklesingen økt siden 1990-tallet. Fjernsyns- og radiobruken holder seg derimot stabil. Den jevne nordmann sitter foran TV-skjermen i to og en halv time per dag. Dette er eksempler på hva du kan finne i Norsk mediebarometer 2009, Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av norske medievaner. Du finner resultatene fra undersøkelsen under 'Tilgang og bruk' i statistikkmenyen. (28/04/2010)
 
Statistisk sentralbyrå har korrigert seertallene for TV i Norsk mediebarometer 2007 og 2008. Endringen kommer som følge av en programmeringsfeil, og innebærer at seertiden går noe opp i forhold til det som opprinnelig ble rapportert. Blant annet økes den gjennomsnittlige seertiden fra 142 til 145 minutter per dag, mens seertiden for aldersgruppen 9-12 år stiger med hele ni minutter daglig. Korrigerte tall finner du i de elektroniske versjonene av Norsk mediebarometer på SSBs nettsider og hos medienorge. (21/04/2010)
 
Flere norske aviser har lagt ned søndagsutgavene sine de siste årene. Mens 13 aviser hadde søndagsutgave i 2005, var det bare 5 aviser som også utkom søndager ved utgangen av 2009. Avisforsker Sigurd Høst forklarer nedleggelsene med at søndagsavisene verken har vært lønnsomme, økt avisens opplag eller styrket lojaliteten blant leserne (Avisåret 2009). Opplagstallene viser at VG er landets største søndagsavis, foran Aftenposten og Dagbladet. (16/04/2010)
 
Andelen av befolkningen som leser nettaviser vokser stadig, i følge ferske tall fra SSBs Norsk mediebarometer. 40 % av oss leste avis på Internett en gjennomsnittsdag i 2009, en økning på 30 prosentpoeng fra 2001. I samme periode har andelen som leser papiravis gått ned fra 78 % til 65 %. Nedgangen er størst i aldersgruppen 16-24 år, hvor det i 2009 for første gang var flere som leste nettavis enn papiravis. (14/04/2010)
 
Det totale avisopplaget endte på 2 659 000 i 2009, en nedgang på 3,8 % i forhold til året før. Opplaget har gått tilbake de siste ti årene, men nedgangen i 2009 er så langt den største. Løssalgsavisene VG og Dagbladet gikk, sammen med Aftenposten Aften, mest tilbake og stod for drøyt halvparten av det samlede opplagsfallet. Nasjonale fådagersaviser var den eneste aviskategorien som hadde opplagsvekst i 2009. (14/04/2010)
 
NRK er Norges klart største mediehus, ifølge dekningstall fra TNS Gallup. 84 % av befolkningen var innom minst en av NRKs mediekanaler en gjennomsnittsdag i 4. kvartal 2009. TV 2 er det nest største mediehuset, med 69 % dekning. I aldersgruppen 12-19 år er TV 2 og VG de mest besøkte mediehusene, med NRK på tredje plass. For de mellom 20-39 år er NRK størst, foran TV 2 og VG. NRK er også størst blant de over 40 år, og i aldersgruppen 60 år + har mediehuset hele 96 % dekning. (10/04/2010)
 
Mer enn åtte av ti personer i Norge bruker ett eller flere av NRKs tilbud en gjennomsnittsdag, viser tall fra TNS Gallup. Dette gjør NRK til Norges største mediekonsern. Aviskonsernet A-pressen er nest størst og når ut til 76 % av befolkningen, blant annet gjennom sine 50 lokalaviser og 50 % eierskap i TV 2. Schibsted, som eier VG og de største regionavisene, er nummer tre med en daglig dekning på 71 %. 45 % av befolkningen er innom MTG, som blant annet eier TV3 og P4, mens
TVNorge-eier SBS samlet 43 %. Lokalaviskonsernet Edda Media hadde 18 % dekning i 4. kvartal 2009. (09/04/2010)
 
Stadig flere tar i bruk mobiltelefonen som mottaker for medieinnhold. I 4. kvartal 2009 brukte 15 % av befolkningen mobilen til å lese nyheter eller annet i løpet av en uke, i følge tall fra TNS Gallup. Dette er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode året før. Den daglige bruken er nesten doblet sammenlignet med 2008; 9 % av oss brukte mobilt medieinnhold i 4. kvartal 2009, mot 5 % i 2008. Utbredelsen av avanserte mobiltelefoner og utviklingen av nye tjenester er sannsynligvis årsaken til økningen. (07/04/2010)
 
Schibsted er landets største mediekonsern, målt etter omsetning i det norske markedet. Konsernet, som eier VG og de største regionavisene, omsatte for nær 6 milliarder kroner i Norge i 2008. Dette utgjorde 43 % av selskapets samlede omsetning. Schibsted er etablert i en rekke land i Europa, Sør-Amerika og Asia, og har blant annet satset stort på rubrikktjenester på nett og papir de siste årene. Av de ti største mediekonsernene er seks norske, ett er dansk (Egmont) og to er svenske (Bonnier og MTG). Det eneste konsernet som har tilhold utenom Norden er britiske Mecom, som kom inn i det norske markedet med kjøpet av Orkla Media (nå Edda Media) i 2006. (05/04/2010)
 
Alle de ti største norske avisene hadde opplagsnedgang i 2009, i følge tall fra MBL. Løssalgsavisene VG og Dagbladet har slitt med kraftig opplagsfall over flere år, og også regionavisene har mistet kjøpere. Dagens Næringsliv har derimot gått mot strømmen og vokst de siste årene, men i 2009 gikk også denne avisens opplag tilbake. Dette er første gang alle de ti største avisene har hatt opplagsfall. (22/02/2010)
 
I 2009 så vi for første gang på TV i mer enn tre timer hver dag. Gjennomsnittlig daglig seertid var 184 minutter i 2009 - 10 minutter mer enn i 2008 og hele 30 minutter mer enn i 2007. Størst var økningen i aldersgruppen 20-34 år, der seertiden steg med 22 minutter i 2009. Men ikke alle aldersgrupper deltok i veksten; for barn og unge mellom 7 og 19 år gikk seertiden ned i 2009. (15/02/2010)
 
Nyeste nyheter