Annen bruk av Internett
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for Internett-brukernes bruk av Internett knyttet til kommunikasjon, informasjonstilbud og ulike tjenester en gjennomsnittsdag. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Dette er den ene av to tabeller som viser hva Internett-brukerne bruker nettet til. Den andre - Mediebruk på Internett - omfatter bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Internett-brukere etter type bruk, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleE-postChatTelefoniFakta,bak-
grunnsstoff
Se på
annonser
Info om arr.,
restauranter
Bank,
varekjøp
Bank-
tjenester
Kjøpe
varer
Billetter
tog,fly etc.
Offentlige
tjenester
Andre
tjenester
 
2018Alle (9-79 år)72 - - 643938 - 5211101620  
2017Alle (9-79 år)71 - - 623636 - 51991320  
2016Alle (9-79 år)70 - - 593535 - 481081216  
2015Alle (9-79 år)68 - 16503029 - 4486918  
2014Alle (9-79 år)633412472626 - 40761019  
2013Alle (9-79 år)663112492725 - 3996916  
2012Alle (9-79 år)632812442422 - 3655715  
2011Alle (9-79 år)64 - - 38312232 - - - - -  
2010Alle (9-79 år)64 - - 36302231 - - - - -  
2009Alle (9-79 år)62 - - 36281830 - - - - -  
2008Alle (9-79 år)62 - - 32241628 - - - - -  
2007Alle (9-79 år)62 - - 33241429 - - - - -  
2006Alle (9-79 år)62 - - 33241332 - - - - -  
2005Alle (9-79 år)65 - - 31211230 - - - - -  
2004Alle (9-79 år)63 - - 3219928 - - - - -  
2003Alle (9-79 år)65 - - 32161025 - - - - -  
2002Alle (9-79 år) - - - 2816828 - - - - -  
Merknader:

Fordelinger blant Internett-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring