Pressestøtte
Den statlige pressestøtten ble innført i 1969. Hovedmålet med støtten var å hindre nedleggelse av aviser og opprettholde en differensiert dagspresse. Ikke minst var det et mål å bevare den lokale aviskonkurransen. Støtten bestod opprinnelig av tre ulike tilskuddsordninger: støtte til telekommunikasjon for å utjevne geografiske ulikheter, støtte til de politiske partienes pressekontorer og subsidiering av avispapir (som senere ble til produksjonsstøtten). I 1970 ble det gitt støtte til etterutdanning, og året etter en mindre sum til forskning. Senere er nye typer støtte kommet til, slik som støtte til samiske og minoritetsspråklige aviser (bare til 2014), mens andre er blitt avviklet - blant annet støtte til telekommunikasjon og til partienes pressekontorer. Kriteriene for hvilke aviser som kan motta støtte er også endret flere ganger, for å målrette støtten til de avisene som er mest truet av nedlegging.

Produksjonsstøtten er den største direkte støtteordningen og er innrettet mot de aller minste lokalavisene og nummer 2-aviser med svak økonomi. Ordningen omfatter også flere riksdekkende meningsbærende aviser, bl.a. Klassekampen og Vårt Land.

Støtteordningen for visse publikasjoner, som ble opprettet i 1979, ble i 2007 overført fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. Kulturrådet brukte betegnelsen 'produksjonsstøtte for ukeaviser'. I 2016 ble støtten overført til Medietilsynet, som en del av den vanlige produksjonsstøtten.

Den direkte pressestøtten bevilges over statsbudsjettet og administreres av Medietilsynet, som har egne nettsider med detaljert informasjon om støtte til enkeltaviser. Tallene nedenfor viser støttebeløpene Medietilsynet får til fordeling hvert år, og kan i noen tilfeller avvike fra bevilgningene i statsbudsjettet.

I tillegg til den direkte pressestøtten kommer de indirekte støtteordningene - ikke minst papiravisenes fritak fra merverdiavgift.
hent data

Bevilgninger 2018 (i 1000 kr)

Type støtte2018  
Tilskudd til telekommunikasjon -  
Produksjonsstøtte320 000  
Tilskudd til pressekontor -  
Anvendt medieforskning og etterutdanning11 510  
Samdistribusjonstilskudd -  
Støtte til samiske aviser28 100  
Støtte til visse publikasjoner -  
Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner -  
Distribusjonstilskudd Finnmark2 135  
Kompensasjon for portoutgifter -  
Totalt361 745  
Antall aviser med prod. støtte -  
Merknader:

Fra og med 2008 er portokompensasjonen bakt inn i produksjonstilskuddet.

Fra og med 2007 forvaltes støtteordningen for visse publikasjoner av Norsk kulturråd. Postens beløp for 2007 består derfor bare av tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring