Største forlagsgrupper i Norge
Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

I den internasjonale standarden ble omsetningen i felleskontrollerte selskaper tatt med i konsernregnskapet fram til 2014. I norsk regnskapsstandard tas ikke felleskontrollerte virksomheter med. Det innebærer at inntektene fra selskapene Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene her. Det betyr også at Aschehougs inntekter fra bokhandelkjeden Norli-Libris ikke er inkludert hos Aschehoug.
hent data

Største forlagsgrupper i Norge 2016

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 1 815 Erik Must AS (84,5%)  
Morselskap Gyldendal ASA      
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%)      
  Ark Bokhandel AS (100%)      
Felleskontrollert virksomhet Bestselgerforlaget AS (50%)      
  Kunnskapsforlaget ANS (50%)      
  Lydbokforlaget AS (50%)      
  Forlagssentralen ANS (50%)      
  De norske Bokklubbene AS (48,5%)      
  Boklink AS (48,5%)      
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%)      
Konsern Cappelen Damm 1 455 Bonnier (50%), Egmont (50%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS      
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%)      
  Bazar Forlag AS (100%)      
  Cappelen Damm Salg AS (100%)      
  Sentraldistribusjon AS (100 %)      
  Larsforlaget AS (66%)      
Felleskontrollert virksomhet Unibok AS (50%)      
  Storytel AS (50%)      
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%)      
Andre Bladcentralen ANS (14,3%)      
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 966 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS      
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%)      
  Forlaget Vigmostad & Bjørke AS (100%)      
  VB Bok AS (100%)      
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%)      
  Cantando Musikkforlag AS (100%)      
  Norsk Noteservice AS (100%)      
  Schibsted Magasiner AS (100%)      
  Boknöje AB (100%)      
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%)      
  Caspar Forlag AS (48%)      
Andre Bokbasen AS (11,3%)      
Konsern Aschehoug 574 William Nygaard (10%), Truls Nygaard (6,9%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS      
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%)      
  Forlaget Oktober AS (91%)      
  Spektrum Forlag AS (60%)      
  Snøball Film AS (80%)      
Felleskontrollert virksomhet Norli-Libris AS (49%)      
  Bestselgerforlaget AS (50%)      
  Kunnskapsforlaget ANS (50%)      
  Lydbokforlaget AS (50%)      
  De norske Bokklubbene AS (48,5%)      
  Boklink AS (48,5%)      
  Forlagssentralen ANS (50%)      
  Unibok AS (50%)      
Tilknyttet selskap Forlaget Manifest AS (45,5%)      
  Bokbasen AS (25%)      
  Pitch Forlag AS (20%)      
Merknader:

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp flere forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen. I 2015 kjøpte forlagsgruppen blant annet Schibsted Forlag.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring