Største forlagsgrupper i Norge
Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av ulike regnskapsstandarder. Den internasjonale standarden for børsnoterte selskaper er annerledes enn norsk regnskapsstandard, som ofte følges av selskaper som ikke er på børs.

Inntil 2014 skulle omsetningen i felleskontrollerte selskaper tas med i selskaper som følger den internasjonale regnskapsstandarden IFRS, mens dette er valgfritt i norsk regnskapsstandard. Fra og med 2014 er inntektene fra felleskontrollerte selskaper ikke med hos noen av konsernene. Det innebærer blant annet at inntektene fra selskapene som Gyldendal og Aschehoug eier sammen, ikke kommer med i omsetningstallene. Det betyr også at Aschehougs inntekter fra bokhandelkjeden Norli-Libris ikke er inkludert hos Aschehoug.
hent data

Største forlagsgrupper i Norge 2018

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 1 965 Erik Must AS (84,9%)  
Morselskap Gyldendal ASA 31    
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%) 729    
  Kunnskapsforlaget ANS (100%) 22    
  Ark Bokhandel AS (100%) 1 331    
  Wordfinder AS (100%) 0    
Felleskontrollert virksomhet Lydbokforlaget AS (50%) 69    
  Forlagssentralen ANS (50%) 175    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 212    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 34    
Konsern Cappelen Damm 1 519 Bonnier (50%), Egmont (50%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS 0    
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%) 1 430    
  Sentraldistribusjon AS (100 %) 185    
  Larsforlaget AS (66%) 1    
Felleskontrollert virksomhet Storytel AS (50%) 157    
  Unibok AS (50%) 0    
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%) 34    
Andre Bladcentralen ANS (16,7%) 182    
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 934 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 29    
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%) 499    
  VB Bok AS (100%) 520    
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%) n.a.    
Tilknyttet selskap Pedicel AS (50%) 2    
  Caspar Forlag AS (48%) 2    
Andre Bladcentralen ANS (16,7%) 182    
  Bokbasen AS (11,3%) 34    
Konsern Aschehoug 546 William Nygaard (10%), Truls Nygaard (6,9%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS 340    
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%) 136    
  Bestselgerforlaget AS (100%) 27    
  Forlaget Oktober AS (91%) 50    
  Spektrum Forlag AS (100%) 20    
  Aschehoug fagskole AS (100%) 1    
Felleskontrollert virksomhet Norli-Libris AS (49%) 1 146    
  Lydbokforlaget AS (50%) 69    
  De norske Bokklubbene AS (48,5%) 212    
  Forlagssentralen ANS (50%) 175    
  Unibok AS (50%) 0    
  Forlaget Manifest AS (45,5%) 4    
Tilknyttet selskap Eldur Learning AS (33%) 15    
  Bokbasen AS (25%) 34    
  Creaza AS (24%) 7    
  Leidar Norway AS (24%) 23    
  Pitch Forlag AS (20%) 14    
Merknader:

I et konsernregnskap tas alle driftsinntekter som går mellom selskaper i samme konsern bort, slik at totalomsetningen bare omfatter kunder utenfor konsernet. I denne oversikten er kun inntekter i datterselskaper tatt med i totalen, siden ingen av selskapene velger å inkludere felleskontrollerte selskaper. Omsetning i tilknyttede selskaper tas ikke med i driftsinntektene.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke har de siste årene kjøpt opp en rekke forlag som er blitt fusjonert inn i forlagsgruppen.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring