Utenlandske bøker etter emne
Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.

Utenlandske bøker etter emne 1991 - 2009 (antall titler)

Bøker
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Alminnelige skrifter 1212561112222036 
Filosofi 575752515576666066 
Religion 505770716972777998 
Samfunnsvitenskap 666477635174766479 
Språk 534675246 
Naturvitenskap 392913152327212620 
Anvendt vitenskap 94102837590116160179154 
Kunst/rekreasjon 586072435771629560 
Litteratur 1 0269581 1331 2111 1701 1391 1091 0801 057 
Geografi og historie 574952514654734859 
Totalt 1 4641 3911 5611 5921 5791 6461 6681 6551 635 
Bøker
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Alminnelige skrifter3221251610219171713 
Filosofi53647173619171695946 
Religion1119412910811113410713111386 
Samfunnsvitenskap8366649283931039211188 
Språk130451014278 
Naturvitenskap31453121294141373827 
Anvendt vitenskap156174169182231227202172179179 
Kunst/rekreasjon738568151154194263189151102 
Litteratur1 0881 0601 1631 1981 2241 3261 3211 2161 2121 431 
Geografi og historie76791147297135144156152127 
Totalt1 7041 6911 8341 9172 0052 2722 2752 0812 0392 107 
Merknader:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no