Oversikt over norske radiokanaler
Oversikten over norske radiokanaler er laget på bakgrunn av opplysninger fra NRK, Medietilsynet og distribusjonsselskapet Norkring AS. Tabellen omfatter både FM- og DAB-kanaler, men ikke nettradio. I 2016 kan 99 prosent av befolkningen motta flertallet av NRKs DAB-kanaler. Unntaket er fire kanaler som sendes i samme DAB-blokk som de riksdekkende kommersielle radiokanalene. Disse kan tas inn av 93 prosent av befolkningen. I tillegg til riksdekkende og regionale DAB-nett, er det også etablert et lokalt nett. FM-nettet vil gradvis stenges ned i løpet av 2017. Du kan lese mer om DAB på Radio.no.

Lokale kanaler i FM-nettet som har fått riksdekkende konsesjon for DAB/DAB+ er her tatt med både under lokalradio og riksdekkende kanaler. Dette gjelder enkelte kanaler som tilhører kommersielle lokalradiokjeder tilknyttet P4 og Radio Norge.

Oversikt over norske radiokanaler 2017

Dekning Kanal Største eiere Finansiering Dekningsgrad Distribusjon Oppstart  
Riksdekkende NRK P1 Den norske stat Lisens 100/99 DAB+ 1933  
  NRK P2 Den norske stat Lisens 99/99 DAB 1984  
  NRK P3 Den norske stat Lisens 96/99 DAB 1993  
  NRK Klassisk Den norske stat Lisens 99 DAB+ 1995  
  NRK Alltid Nyheter Den norske stat Lisens 99 DAB 1997  
  NRK Sápmi Den norske stat Lisens 99 DAB+ 1999  
  NRK mP3 Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2000  
  NRK Super Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2007  
  NRK Sport Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2007  
  NRK Jazz Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2008  
  NRK P1+ Den norske stat Lisens 99 DAB 2013  
  NRK P13 Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2014  
  NRK Vær Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2007  
  NRK Trafikk Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2017  
  NRK Folkemusikk Den norske stat Lisens 99 DAB+ 2004  
  P4 MTG Reklame 80/93 Analog/DAB 1993  
  P5 MTG Reklame 93 DAB+ 2010  
  P6 Rock MTG Reklame 93 DAB+ 2014  
  P7 Klem MTG Reklame 93 DAB+ 2011  
  P8 Pop MTG Reklame 93 DAB+ 2015  
  P9 Retro MTG Reklame 93 DAB+ 2017  
  P10 Country MTG Reklame 93 DAB+ 2017  
  NRJ NRJ/MTG Reklame 93 DAB+ 2010  
  Radio Norge Bauer Media Reklame 92/93 Analog/DAB 2004  
  Radio Rock Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2013  
  Radio Soft Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2015  
  Kiss Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2012  
  Radio Norsk Pop Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2016  
  Radio Vinyl Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2017  
  Radio Topp 40 Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2017  
Regionale 16 regionale kanaler Den norske stat Lisens - Analog/DAB Fra 1957  
Lokale - Diverse Reklame
tillatt
- Analog/DAB/DAB+ Fra 1982  
Merknader:

Dekningstall for FM og DAB er ikke basert på samme type måling. Dekningstall for FM angir andel av areal i Norge hvor signalene er tilgjengelige, uavhengig av om det er befolket eller ikke. DAB-dekningen oppgis på grunnlag av hvor stor del av befolkningen som kan ta inn DAB der de bor.

Fra sommeren 2010 har enkelte større lokalradioer fått konsesjon for riksdekkende sendinger på DAB/DAB+. Dette er kommersielle kanaler/kjeder med samme eiere som P4 og Radio Norge, samt NRJ. Disse kanalene står i oversikten oppført som riksdekkende med kun DAB- eller DAB+-distribusjon. Oppstartår viser her til året de fikk digital konsesjon. De samme kanalene sender også i det lokale FM-nettet.

Distribusjon: Analog er 'vanlig' radio som sendes over FM-nettet; DAB står for Digital Audio Broadcasting (digital radiokringkasting); 'Analog/DAB' betyr at kanalen ble opprettet for sendinger i FM-nettet, men også sendes i DAB, mens 'DAB/analog' innebærer at kanalen ble opprettet for digitale sendinger, men også sendes analogt. DAB+ er en videreutvikling av DAB. Radioer som tar inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt.

Analoge regionale kanaler er NRKs distriktssendinger, inklusive samiske sendinger. Informasjon om antall lokale kanaler er hentet fra Medietilsynet. Antallet gjelder enten utgangen av året før eller er basert på nyeste tilgjengelige tall.

DAB-kanalene NRK Alltid Nyheter og NRK mP3 sender også via FM-nettet i de store byene i Norge. NRK Vær sendes i kystområdene fra Østlandet til Nord-Norge, med tre regionale versjoner. Kanalen NRK Folkemusikk sendes 24 timer i døgnet som nettradio, men går også ut i DAB-nettet om natten i NRK Supers ledige sendetid.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no