Samlet opplag etter avistype
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen blir hvert år presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2008 blir rapporten publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. I 2018-utgaven av rapporten er ikke oppdaterte opplagstall tatt med. Disse er i stedet innhentet av medienorge.

Samlet opplag er basert på gjennomsnittsopplaget pr. utgave for trykte aviser som kommer ut minst én gang pr. uke. Søndagsutgaver er ikke inkludert. Fra og med 2014 er digitalt opplag for avisens nettutgaver også inkludert, slik at det som oppgis er "netto totalt opplag". I 2018 ble opplagsreglene endret slik at mer avissalg med rabatt tas med enn før. Samtidig begynte en å publisere opplagstall per halvår. Her brukes opplag for siste halvår hvert år.

Veid totalopplag angir gjennomsnittlig samlet opplag når man tar hensyn til hvor ofte de ulike avisene kommer ut, slik at opplaget til en ukeavis veier mindre enn en avis som kommer hver dag.
hent data

Samlet opplag etter avistype (1000 eks) 2009 - 2018

Opplag i 10002009201020112012201320142015201620172018  
Løssalgsaviser368331311277244212184172155324  
Storbyaviser467460450435414418399396414473  
Nr. 2-aviser, store byer64585350473739393946  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
173173174176173171169170172173  
Lokale dagsaviser, ledende840815791757712685637629625659  
Lokale dagsaviser, nr. 231302928262524242527  
Lokale 2-3 dagersaviser393388381382380368341339343360  
Lokale ukeaviser132134132129134134147148149155  
Nasjonale fådagersaviser8077789299101100102104104  
Aftenposten Aften11210510296 - - - - - -  
Dagsaviser i alt1 9431 8681 8081 7221 6171 5481 4531 4301 4301 703  
Fådagersaviser i alt716704693699613602588588596619  
Alle avistyper2 6592 5722 5012 4212 2302 1502 0412 0182 0262 322  
Veid opplag - 2 2142 1472 0561 8981 8061 6941 6551 642 -  
Merknader:

Oversikten gjelder kun trykte aviser og deres nettutgaver, og omfatter kun publikasjoner med minst en utgave per uke som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon.

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver), mens det tidligere er basert på papiropplag alene. Fra og med 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL. I oversikten her vil opplag for andre halvår hvert år bli brukt.

VG Pluss er inkludert i VGs totalopplag fra og med 2018. Dagens Næringsliv har ikke ønsket å få målt opplaget i 2016, 2017 og 2018. Her er det derfor brukt estimater for DNs opplag disse årene.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Aftenposten Aften gikk fra fem til tre utgaver per uke i 2009, og ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Kategorien storbyaviser omfatter avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring