Markedsandeler for bredbåndsleverandører
Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport "Det norske ekommarkedet" som inneholder statistikk over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Markedsandeler for bredbåndsleverandører oppgis som andel av abonnement eller andel av omsetning. Tallene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet. Markedsandelene rapporteres først og fremst på selskapsnivå, selv om flere selskap har felles eiere. Unntaket er Telenor, hvor andelene er samlet.
hent data

Markedsandeler for bredbåndsleverandører 2003 - 2018 (andel av abonnement, prosent)

Aktør
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Aktør
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
Merknader:

Lyse eier Viken Fiber og Signal Bredbånd.

BKK solgte sin bredbåndvirksomhet innen ADSL i 2010, og overførte kundene til Ventelo. I 2012 ble Ventelo slått sammen med Broadnet. Broadnet eier Homenet.

Tele2s bredbåndvirksomhet ble i 2009 solgt til NextGenTel.

Virksomheten i Catch/Bluecom/Axiti ble i slutten av 2005 innlemmet i Ventelo.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring