Antall aviser og samlet opplag
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen blir hvert år presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Høst er nå tilknyttet Høgskulen i Volda og publiserer informasjon om norske aviser i høgskolens rapportserie. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave her.

Samlet opplag er basert på gjennomsnittlig opplag pr. utgave for aviser som kommer ut minst én gang pr. uke. Søndagsutgaver er ikke inkludert. Fra og med 2014 er digitalt opplag inkludert.

Antall aviser og samlet opplag 1952 - 2017

1952196619691978198419871990199319961999  
Antall aviser227193191211219216202209220223  
Opplag i 10001 7551 9622 0692 4472 7803 0483 1283 1633 1403 146  
2000200120022003200420052006200720082009  
Antall aviser218217217222225225228228228225  
Opplag i 10003 1033 0943 0723 0513 0102 9392 8672 8432 7632 659  
20102011201220132014201520162017  
Antall aviser226228227229230228227223  
Opplag i 10002 5722 5012 4212 2302 1502 0412 0182 026  
Merknader:

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver).

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA vil derfor ikke være regnet med i oversiktene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring