Markedsandeler for TV-distributører
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. De siste årene har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige rapport "Det norske ekommarkedet" hvor man finner data for antall TV-abonnement, abonnement etter tilknytningstype og TV-distributørenes andeler av abonnementene.

Oversikten viser markedsandeler for TV-distributører i Norge, basert på antall abonnement. Markedsandelene rapporteres først og fremst på selskapsnivå, selv om flere selskap har felles eiere. Unntaket er Telenor, hvor andelene er samlet.

RiksTVs gratisabonnement som kun gir tilgang til NRKs kanaler og lokal-TV, er ikke inkludert i tallene, med unntak av gratisabonnement på TV 2 i 2007. Brukere som mottok TV-signaler fra det analoge bakkenettet som ble faset ut i 2007 - 2009, er heller ikke inkludert.

Markedsandeler for TV-distributører 2007 - 2017 (prosent)

Aktør20072008200920102011201220132014201520162017  
Telenor 55,1 52,0 48,4 46,8 46,4 45,9 45,6 44,9 44,2 43,8 43,6 
Get 21,5 19,1 18,0 17,5 17,1 17,1 18,4 18,9 19,3 19,3 18,9 
Loqal--- 0,7 0,9 0,9----- 
RiksTV 3,4 9,0 12,5 13,6 13,3 13,1 12,8 12,5 12,2 12,1 11,9 
Viken Fibernett--- 0,7 0,9 1,5----- 
Viken Fiber------ 3,7 4,1 4,5 4,7 5,1 
Viasat 11,6 9,1 8,1 7,6 7,2 6,7 6,1 5,4 4,8 4,1 3,5 
EB Kontakt--- 0,7 0,7 0,8----- 
Skagerak Fibernett--- 0,6 0,7 0,9----- 
Lyse 1,7 1,8- 2,0 2,1 2,3 2,3 2,5 2,6 2,6 2,8 
Eidsiva Bredbånd--- 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 
NTE--- 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 
BKK--- 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 
Haugaland Kraft--- 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 
NextGenTel--- 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 
Signal Bredbånd------- 0,5 0,5 0,5 0,7 
Fiber1--------- 0,6- 
Altifiber--------- 0,5 0,5 
Homebase--- 0,9 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5-- 
Tafjord--------- 0,5 0,5 
Nordmøre Energiverk--------- 0,5- 
Øvrige 6,7 9,0 12,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,6 6,9 5,2 6,7 
Totalt 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Merknader:

Nkom rapporterer markedsandeler på selskapsnivå og ikke på konsernnivå, dermed rapporteres selskap med samme eier i hovedsak hver for seg. Unntaket er Telenor, hvor andelene er samlet. I realiteten er det flere andre selskap som har felles eiere: Blant annet eier Get per 2013 selskapene Loqal og Homebase. Loqal ble fusjonert inn i Get i 2014 og rapporteres under Get i 2013. Lyse kontrollerer Viken Fiber og Signal Bredbånd.

Viken Fiber ble etablert i 2013 gjennom fusjon mellom Viken Fibernett, Skagerak Fiber, EB Kontakt, EB Fibernett og BOF.

Markedet for TV-distribusjon omfatter her tilknytningsformene kabel-TV, satellitt, digitalt bakkenett og fiber, samt DSL. Mobil-TV ble tatt ut av oversikten med tilbakevirkende kraft i 2012. Sluttbrukere som bare mottar RiksTVs 'gratiskanaler' er ikke inkludert, med unntak for 2007, hvor gratisabonnement på TV 2 er med i RiksTVs tall.

For kabel-TV er det først og fremst hentet inn tall fra selskap som tilbyr bredbånd over kabel-TV-nett. Noen kabel-TV-nett som ikke tilbyr bredbånd, først og fremst brukereide, er derfor ikke med i statistikken.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2019 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring